Print

Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen

De Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn, en de leefstijl van volwassenen (18-64 jaar oud) en ouderen (65-plussers). Door middel van een steekproef wordt een willekeurige groep Nederlanders per post uitgenodigd om mee te doen. Zij kunnen de vragenlijst zowel digitaal als op papier invullen.

De Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen kent een lange geschiedenis. De monitor wordt sinds 2012 op de huidige wijze uitgevoerd, en is sindsdien uitgevoerd in 2016 en 2020. In 2022 is ook weer een Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen uitgevoerd, waarvan de resultaten in de loop van 2023 worden verwacht. Op deze website staan de resultaten uit 2020, tenzij anders aangegeven.

 

Resultaten 2020

Volwassenen

De resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen 2020 zijn gepubliceerd in twee tabellenboeken en een buurtmonitor:

Tabellenboek Volwassenen 2020 Flevoland – toont Flevolandse cijfers, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, en opleidingsniveau

Tabellenboek Volwassenen 2020 Gemeenten – toont Flevolandse cijfers, en de cijfers per gemeente

Buurtmonitor Volwassenen en Ouderen – toont cijfers op buurtniveau

 

Ouderen

De resultaten van de Gezondheidsmonitor Ouderen 2020 zijn gepubliceerd in twee tabellenboeken:

Tabellenboek Ouderen 2020 Flevoland – toont Flevolandse cijfers, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, en opleidingsniveau

Tabellenboek Ouderen 2020 Gemeenten – toont Flevolandse cijfers, en de cijfers per gemeente

Buurtmonitor Volwassenen en Ouderen – toont cijfers op buurtniveau

 

Resultaten 2016

De resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen 2016 zijn gepubliceerd in een tabellenboek:

Tabellenboek Volwassenen en Ouderen 2016 – toont Flevolandse cijfers, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, en opleidingsniveau, en de cijfers per gemeente, voor volwassenen en ouderen

 

Resultaten 2012

De resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 zijn gepubliceerd in een tabellenboek:

Tabellenboek Volwassenen en Ouderen 2012 – toont Flevolandse cijfers, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, en opleidingsniveau, en de cijfers per gemeente, voor volwassenen en ouderen

 

Meer informatie

Meer weten over de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen? Kijk dan eens op www.monitorgezondheid.nl. Heb je vragen over de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen in de Flevolandse context? Neem dan contact op met de onderzoekers van GGD Flevoland.

GGD Flevoland (09-05-2023). Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen. Geraadpleegd op 20-04-2024 via https://www.eengezonderflevoland.nl/gezondheidsmonitor-volwassenen-ouderen/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail