Print

Over ons

Gezondheid en veiligheid gaat ons aan het hart. Dat is één van de voornaamste redenen waarom we bij GGD Flevoland werken. We zien en ervaren wat (on)gezondheid en (on)veiligheid betekent in ons leven en in het leven van anderen. En hoe dat uitwerkt in onze samenleving voor werken, wonen en samen zorgen.

Heel intrigerend is ons gedrag. Wanneer kiest iemand voor gezond gedrag? En wat maakt nu juist die gezonde keuze aantrekkelijk? Welk beleid draagt daaraan bij? Hoe kunnen wij als GGD Flevoland samen met de Flevolandse gemeenten en andere professionals helpen om dat mogelijk te maken? Welke gevolgen hebben beleidskeuzes voor gezondheid? En hoe kunnen we mensen laten zien, weten en ervaren dat ze zelf invloed hebben op hun gezondheid zodat gewenste maatschappelijke effecten dichterbij komen en gezondheidsachterstanden verdwijnen?

Gezamenlijke zoektocht
Zomaar een paar vragen waarbij we ons ervan bewust zijn dat wij alleen ‘het’ antwoord niet vinden ook al bestaat ons team uit collega’s met zeer uiteenlopende achtergronden: van epidemiologen tot gezondheidsbevorderaars en van data-analisten tot beleidsadviseurs. Het is een zoektocht die we gezamenlijk willen maken om tot goede of (nog) betere antwoorden te komen.

Informatie delen
Wat ons betreft begint die gezamenlijke zoektocht bij het delen van informatie. We verzamelen allerlei informatie over de gezondheidstoestand van de inwoners van Flevoland en publiceren de informatie op deze website voor een gezonder Flevoland! We willen de publieke gezondheid en de veiligheid in Flevoland verder verbeteren op een manier die iedereen als ondersteunend ervaart. Dat is waar we voor staan!

Gezondheid
Gezondheid is een belangrijk middel om doelstellingen in het sociaal domein te behalen. De opbouw van deze site sluit aan bij hoe wij gezondheid zien: gezondheid is meer dan alleen de afwezigheid van een ziekte of aandoening. Gezondheid is ook het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, waarbij ook zingeving, acceptatie en toekomstperspectief centraal staan. Het gaat erom hoe we in staat zijn om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen die op ons afkomen. (Huber, 2015)

We dragen bij aan een gezonder Flevoland
GGD Flevoland voert veel verschillende taken uit op het gebied van de publieke gezondheid in Flevoland. Soms zijn dat wettelijke taken en dan weer zijn het markttaken. Onze werkzaamheden richten zich op vier specifieke gezondheidsdoelen: Gezond Opgroeien, Gezond Ouder Worden, Gezonde Leefomgeving en Meedoen Naar Vermogen. In onze brochure, een aanklikbare PDF, leest u hoe de verschillende activiteiten worden gefinancierd. Deze brochure is bedoeld voor gemeenten en samenwerkingspartners maar ook relevant voor iedereen die geïnteresseerd is in GGD Flevoland.

Opbouw website
Op deze site hebben we onze monitoringgegevens over gezondheid gekoppeld aan belangrijke thema’s binnen het sociaal domein omdat er een wisselwerking is tussen gezondheid en bijvoorbeeld de mate van zelfredzaamheid en participatie. Iemand die zich gezond voelt, participeert meer en iemand die meer participeert, voelt zich doorgaans gezonder. Gezonde inwoners is een doel op zich.

GGD Flevoland (31-05-2023). Over ons. Geraadpleegd op 02-06-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/over-ons/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail