Jeugd Jongvolwassenen Volwassenen Ouderen

Jeugd

Gewichtsstatus is niet gemeten in de Gezondheidsmonitor Jeugd. Hierdoor kunnen geen cijfers worden gepresenteerd.

 

Jongvolwassenen

Mensen met overgewicht hebben een hoger risico op verschillende gezondheidsproblemen, zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, gewrichtsklachten, slaapapneu, en verschillende soorten kanker. Hoe ernstiger het overgewicht is, des te groter is de kans op, en de ernst van, deze gezondheidsproblemen.

De informatie op deze pagina gaat over jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar, op basis van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Meer informatie én cijfers zijn te vinden op deze pagina. In de tekst worden de belangrijkste verschillen uitgelicht.*

Gewichtsstatus wordt bepaald door middel van de Body Mass Index (BMI). Bij een BMI groter dan 25 spreken we van overgewicht. Bij een BMI tussen de 25 en 30 is dit matig overgewicht, en bij een BMI boven de 30 ernstig overgewicht.

 

Matig en ernstig overgewicht

28% van de jongvolwassenen in Flevoland heeft overgewicht, waarvan 21% matig overgewicht en 7% ernstig overgewicht. Beide percentages zijn vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde, en in alle Flevolandse gemeenten. In Dronten en Zeewolde is het aantal gegeven antwoorden voor ernstig overgewicht te laag om te presenteren.

 

*De resultaten zijn statistisch getoetst, op basis van de betrouwbaarheidsintervallen. In de tekst worden de statistisch significante verschillen uitgelicht.

Volwassenen

Mensen met overgewicht hebben een hoger risico op verschillende gezondheidsproblemen, zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, gewrichtsklachten, slaapapneu, en verschillende soorten kanker. Hoe ernstiger het overgewicht is, des te groter is de kans op, en de ernst van, deze gezondheidsproblemen.

De informatie op deze pagina gaat over volwassenen van 18 t/m 64 jaar, op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022. Meer informatie én cijfers zijn te vinden op deze pagina. In de tekst worden de belangrijkste verschillen uitgelicht.*

Gewichtsstatus wordt bepaald door middel van de Body Mass Index (BMI). Bij een BMI groter dan 25 spreken we van overgewicht. Bij een BMI tussen de 25 en 30 is dit matig overgewicht, en bij een BMI boven de 30 ernstig overgewicht.

 

Matig en ernstig overgewicht

54% van de volwassenen in Flevoland heeft overgewicht, waarvan 33% matig overgewicht en 21% ernstig overgewicht.

Het percentage met matig overgewicht is gelijk aan het Nederlandse gemiddelde, en vergelijkbaar in alle Flevolandse gemeenten. Het Flevolandse percentage is vergelijkbaar sinds 2012.

Het percentage met ernstig overgewicht is hoger dan het Nederlandse gemiddelde. In Noordoostpolder is het percentage lager dan in de andere Flevolandse gemeenten. Het Flevolandse percentage is gestegen sinds 2020.

 

*De resultaten zijn statistisch getoetst, op basis van de betrouwbaarheidsintervallen. In de tekst worden de statistisch significante verschillen uitgelicht.

Ouderen

Mensen met overgewicht hebben een hoger risico op verschillende gezondheidsproblemen, zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, gewrichtsklachten, slaapapneu, en verschillende soorten kanker. Hoe ernstiger het overgewicht is, des te groter is de kans op, en de ernst van, deze gezondheidsproblemen.

De informatie op deze pagina gaat over ouderen vanaf 65 jaar, op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022. Meer informatie én cijfers zijn te vinden op deze pagina. In de tekst worden de belangrijkste verschillen uitgelicht.*

Gewichtsstatus wordt bepaald door middel van de Body Mass Index (BMI). Bij een BMI groter dan 25 spreken we van overgewicht. Bij een BMI tussen de 25 en 30 is dit matig overgewicht, en bij een BMI boven de 30 ernstig overgewicht.

 

Matig en ernstig overgewicht

59% van de ouderen in Flevoland heeft overgewicht, waarvan 40% matig overgewicht en 19% ernstig overgewicht.

Het percentage met matig overgewicht is gelijk aan het Nederlandse gemiddelde. In Dronten is het percentage hoger dan in de andere Flevolandse gemeenten. Het Flevolandse percentage is gedaald sinds 2012.

Het percentage met ernstig overgewicht is vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde. In Dronten is het percentage lager dan in de andere Flevolandse gemeenten. Het Flevolandse percentage is vergelijkbaar sinds 2012.

 

*De resultaten zijn statistisch getoetst, op basis van de betrouwbaarheidsintervallen. In de tekst worden de statistisch significante verschillen uitgelicht.

GGD Flevoland (11-07-2023). Gewicht. Geraadpleegd op 23-06-2024 via https://www.eengezonderflevoland.nl/lichamelijke-gezondheid/gewicht/