Beperkingen door artrose, migraine en hoge bloeddruk
Veel Nederlanders kampen met gehoor-, gezichts-, of mobiliteitsbeperkingen. De meeste beperkingen in ons dagelijks functioneren zijn toe te schrijven aan het bewegingsapparaat. (Nationaal kompas Volksgezondheid, 2014) Artrose (gewrichtsslijtage), migraine, hoge bloeddruk en mentale klachten (zoals depressiviteit, burn-out of angststoornis) zijn in Flevoland de meest voorkomende langdurige ziekten. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Zelfredzaamheid/beperkingen senioren van 65 jaar en ouder, 2020 

Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde Flevoland NL
Gehoorbeperking 6% 7% 8% 8% 8% 6% 7% 7%
Gezichtsbeperking 5% 5% 9% 10% 8% 4% 7% 7%
Mobiliteitsbeperking 20% 15% 23% 10% 20% 18% 20% 20%
Minstens 1 beperking 25% 21% 29% 28% 27% 22% 26% 26%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Wanneer is een stoornis een beperking?
Een stoornis is een lichamelijke afwijking en wordt een beperking als iemand daardoor iets niet kan en een handicap als hierdoor een bepaalde rolvervulling in het leven niet mogelijk wordt. Iemand met een gehoorbeperking heeft ondanks het gebruik van bijvoorbeeld een gehoorapparaat toch grote moeite met het volgen van gesprekken met meerdere personen, terwijl iemand met een gezichtsbeperking ondanks het gebruik van een bril of lenzen toch grote moeite heeft met het lezen van kleine letters en/of het zien van iemand op vier meter afstand. (Wereldgezondheidsorganisatie (WHO))

Chronische aandoening belangrijkste oorzaak
Chronische aandoeningen zijn verantwoordelijk voor ruim driekwart van de langdurige beperkingen. De overige beperkingen worden met name veroorzaakt door ongevallen, aangeboren afwijkingen, psychische problematiek en ouderdom. Echter, mensen met een chronische aandoening of andere beperkingen kunnen toch een goede kwaliteit van leven ervaren mits er oog is voor de zaken die voor hen een rol spelen, zoals zingeving. Het concept van positieve gezondheid is het vermogen je aan te passen en zelf de regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. (Machteld Huber: Positieve Gezondheid, 2011)

Valongevallen belangrijke oorzaak mobiliteitsbeperking senioren
Gemiddeld valt ongeveer één op de drie thuiswonende oudere één keer of vaker per jaar. (Platform ouderenzorg: Zorgprobleem Vallen, 2019) Te weinig beweging, een verminderd gezichtsvermogen en een verminderde veiligheid in en om de woning kunnen valongevallen veroorzaken. ( Academisch Medisch Centrum: Valpreventie bij ouderen. Wat kunt u zelf doen?, 2014)

Iemand met een mobiliteitsbeperking kan bijvoorbeeld geen boodschappentas van vijf kg over een afstand van tien meter dragen, bukken om iets van de grond te pakken of 400 meter lopen zonder stil te staan (met gebruik van stok indien nodig). (Wereldgezondheidsorganisatie (WHO))

Vallen en angst om te vallen leidt tot verminderde zelfredzaamheid van ouderen en soms tot sociaal isolement. Deze nadelige gevolgen zijn te voorkomen met de inzet van een bewezen effectief valprogramma. Goede valpreventie combineert interventies zoals een goede bril om het gezichtsvermogen te verbeteren, een beweegprogramma, het slikken van vitamine D, de juiste medicatiekeuze en -gebruik en slimme aanpassingen in huis.

Effect beperkingen op functioneren varieert
Het effect op iemands functioneren hangt af van de ernst, aard, duur, verloop en oorzaak van de beperking. (Nationaal kompas Volksgezondheid, 2014) Ook hangt het samen met afhankelijkheid van zorg, hulpmiddelen en voorzieningen. Zo participeren chronisch zieken die zich gezond voelen, nauwelijks minder dan gezonde mensen. Pas wanneer beperkingen onvoldoende verholpen worden, kan dat leiden tot verminderde participatie. (Mens en samenleving: Het verschil tussen stoornis, beperking en handicap, 2011-2016)

Meer mobiliteitsbeperkingen bij ouderen en bij een oogbeperking
Mensen van 65 jaar en ouder hebben vaker meerdere beperkingen dan jongere mensen. Bij 80-plussers is dit twee keer zo vaak. Mensen mét een oogbeperking hebben ruim drie keer zoveel kans op mobiliteitsbeperkingen als mensen zonder oogbeperking. (Nationaal kompas Volksgezondheid, 2014) In 2020 heeft 11% van de vrouwen tegen 5% van de mannen in Flevoland een mobiliteitsbeperking. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Een op vijf senioren heeft mobiliteitsbeperkingen
In Flevoland wonen veel senioren van 65 jaar en ouder zelfstandig, ook als ze te maken krijgen met veranderingen in fysieke en mentale gezondheid. Mensen met beperkingen ervaren vooral fysieke beperkingen op het gebied van gehoor, gezicht en mobiliteit.

Van de volwassenen van 18 tot 64 jaar ervaart 6% mobiliteitsproblemen. Van de senioren in Flevoland ervaart 20% mobiliteitsproblemen. Vrouwen ervaren veel vaker dan mannen mobiliteitsproblemen. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Beperkingen bemoeilijken maatschappelijke participatie en kunnen leiden tot een minder goede gezondheid, lager inkomen en/of minder sociale contacten.Zelfredzaamheid
Valincidenten vormen een bedreiging voor het langer zelfstandig thuis kunnen wonen. De nadelige gevolgen van vallen en de angst om te vallen waardoor ouderen verminderd zelfredzaam zijn en daarmee soms in een sociaal isolement terecht komen, zijn te voorkomen met een bewezen effectief valprogramma. (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen)

Een op vijf senioren heeft mobiliteitsbeperkingen
In Almere wonen veel senioren van 65 jaar en ouder zelfstandig, ook als ze te maken krijgen met veranderingen in fysieke en mentale gezondheid. Mensen met beperkingen ervaren vooral fysieke beperkingen op het gebied van gehoor, gezicht en mobiliteit. Een vijfde van de senioren (20%) heeft een mobiliteitsbeperking. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde in Flevoland en Nederland. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Beperkingen bemoeilijken maatschappelijke participatie en kunnen leiden tot een minder goede gezondheid, lager inkomen en/of minder sociale contacten.Zelfredzaamheid
Valincidenten vormen een bedreiging voor het langer zelfstandig thuis kunnen wonen. De nadelige gevolgen van vallen en de angst om te vallen waardoor ouderen verminderd zelfredzaam zijn en daarmee soms in een sociaal isolement terecht komen, zijn te voorkomen met een bewezen effectief valprogramma. (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen)

Ongeveer een op zes senioren heeft mobiliteitsbeperkingen
In Dronten wonen veel senioren van 65 jaar en ouder zelfstandig, ook als ze te maken krijgen met veranderingen in fysieke en mentale gezondheid. Mensen met beperkingen ervaren vooral fysieke beperkingen op het gebied van gehoor, gezicht en mobiliteit. Van de senioren ervaart 15% een mobiliteitsbeperking. Dit is lager dan het gemiddelde in Flevoland en Nederland. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Beperkingen bemoeilijken maatschappelijke participatie en kunnen leiden tot een minder goede gezondheid, lager inkomen en/of minder sociale contacten.Zelfredzaamheid
Valincidenten vormen een bedreiging voor het langer zelfstandig thuis kunnen wonen. De nadelige gevolgen van vallen en de angst om te vallen waardoor ouderen verminderd zelfredzaam zijn en daarmee soms in een sociaal isolement terecht komen, zijn te voorkomen met een bewezen effectief valprogramma. (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen)

Veel senioren met mobiliteitsbeperkingen
In Lelystad wonen veel senioren van 65 jaar en ouder zelfstandig, ook als ze te maken krijgen met veranderingen in fysieke en mentale gezondheid. Mensen met beperkingen ervaren vooral fysieke beperkingen op het gebied van gehoor, gezicht en mobiliteit. Van de senioren ervaart 23% een mobiliteitsbeperking. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde in Flevoland en Nederland. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Beperkingen bemoeilijken maatschappelijke participatie en kunnen leiden tot een minder goede gezondheid, lager inkomen en/of minder sociale contacten.Zelfredzaamheid
Valincidenten vormen een bedreiging voor het langer zelfstandig thuis kunnen wonen. De nadelige gevolgen van vallen en de angst om te vallen waardoor ouderen verminderd zelfredzaam zijn en daarmee soms in een sociaal isolement terecht komen, zijn te voorkomen met een bewezen effectief valprogramma. (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen)

Een op vijf senioren mobiliteitsbeperkingen
In Noordoostpolder wonen veel senioren van 65 jaar en ouder zelfstandig, ook als ze te maken krijgen met veranderingen in fysieke en mentale gezondheid. Mensen met beperkingen ervaren vooral fysieke beperkingen op het gebied van gehoor, gezicht en mobiliteit. Van de senioren ervaart 20% een mobiliteitsbeperking. Dit is gelijk aan het gemiddelde in Flevoland en Nederland. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Beperkingen bemoeilijken maatschappelijke participatie en kunnen leiden tot een minder goede gezondheid, lager inkomen en/of minder sociale contacten.Zelfredzaamheid
Valincidenten vormen een bedreiging voor het langer zelfstandig thuis kunnen wonen. De nadelige gevolgen van vallen en de angst om te vallen waardoor ouderen verminderd zelfredzaam zijn en daarmee soms in een sociaal isolement terecht komen, zijn te voorkomen met een bewezen effectief valprogramma. (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen)

Een op vijf senioren heeft mobiliteitsbeperkingen
In Urk wonen veel senioren van 65 jaar en ouder zelfstandig, ook als ze te maken krijgen met veranderingen in fysieke en mentale gezondheid. Mensen met beperkingen ervaren vooral fysieke beperkingen op het gebied van gehoor, gezicht en mobiliteit. Van de senioren ervaart 20% een mobiliteitsbeperking. Dit is gelijk aan het gemiddelde in Flevoland en Nederland. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Beperkingen bemoeilijken maatschappelijke participatie en kunnen leiden tot een minder goede gezondheid, lager inkomen en/of minder sociale contacten.


Zelfredzaamheid
Valincidenten vormen een bedreiging voor het langer zelfstandig thuis kunnen wonen. De nadelige gevolgen van vallen en de angst om te vallen waardoor ouderen verminderd zelfredzaam zijn en daarmee soms in een sociaal isolement terecht komen, zijn te voorkomen met een bewezen effectief valprogramma. (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen)

Een op vijf senioren mobiliteitsbeperkingen
In Zeewolde wonen veel senioren van 65 jaar en ouder zelfstandig, ook als ze te maken krijgen met veranderingen in fysieke en mentale gezondheid. Mensen met beperkingen ervaren vooral fysieke beperkingen op het gebied van gehoor, gezicht en mobiliteit. Van de senioren ervaart 18% een mobiliteitsbeperking. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde in Flevoland en Nederland. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Beperkingen bemoeilijken maatschappelijke participatie en kunnen leiden tot een minder goede gezondheid, lager inkomen en/of minder sociale contacten.


Zelfredzaamheid
Valincidenten vormen een bedreiging voor het langer zelfstandig thuis kunnen wonen. De nadelige gevolgen van vallen en de angst om te vallen waardoor ouderen verminderd zelfredzaam zijn en daarmee soms in een sociaal isolement terecht komen, zijn te voorkomen met een bewezen effectief valprogramma. (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen)

GGD Flevoland (18-11-2021). Beperkingen. Geraadpleegd op 07-02-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/lichamelijke-gezondheid/beperkingen/