Participatie staat voor meedoen aan het maatschappelijke leven. Het gaat bijvoorbeeld om het verrichten van betaald werk, vrijwilligerswerk, of mantelzorg.

GGD Flevoland (01-05-2023). Participatie. Geraadpleegd op 23-06-2024 via https://www.eengezonderflevoland.nl/participatie/