Participatie staat voor meedoen aan het maatschappelijke leven. Het gaat bijvoorbeeld om het verrichten van betaald werk en de omgang met collega’s en klanten. En het begint al bij school, een opleiding of vrijwilligerswerk. Mantelzorg en zelfredzaamheid kunnen de mate van participatie waarborgen. Participatie heeft een positief effect op de gezondheid. Het vergroot bijvoorbeeld de kennis, vaardigheden en de aantallen sociale contacten. Dit alles komt ten goede aan je welzijn en geeft betere kansen op een goede gezondheid.

GGD Flevoland (07-12-2016). Participatie. Geraadpleegd op 31-03-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/participatie/