Lichamelijke gezondheid betreft de aan- of afwezigheid van ziekten en beperkingen. Niet iedere ziekte of aandoening leidt tot beperkingen. Andersom is niet iedere beperking toe te schrijven aan een (gediagnosticeerde) ziekte of aandoening. De aanwezigheid van beperkingen en het hebben van een chronische ziekte of aandoening verlagen de maatschappelijke participatie. Het niet kunnen deelnemen aan de maatschappij kan zorgen voor een verdere achteruitgang van de fysieke en mentale gezondheid. Tevens heeft dit invloed op de levensverwachting van deze mensen.

GGD Flevoland (09-10-2017). Lichamelijke gezondheid. Geraadpleegd op 07-02-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/lichamelijke-gezondheid/