Jeugd Jongvolwassenen Volwassenen Ouderen

Jeugd

Mensen die mentaal gezond zijn staan positiever in het leven, hebben minder last van stress, kunnen beter omgaan met tegenslagen, en functioneren beter.

De informatie op deze pagina gaat over jongeren in klas 2 en 4 (13-16 jaar) van het voortgezet onderwijs, op basis van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Meer informatie én cijfers zijn te vinden op deze pagina. In de tekst worden de belangrijkste verschillen uitgelicht.*

Bij jongeren wordt de psychische gezondheid gemeten door middel van de MHI-5 vragenlijst.

 

Psychisch ongezond

31% van de jongeren in Flevoland is psychisch ongezond. Dit is hoger dan het Nederlandse gemiddelde. In Almere is het percentage hoger dan in de andere Flevolandse gemeenten. In Noordoostpolder en op Urk is het percentage lager.

 

*De resultaten zijn statistisch getoetst, op basis van de betrouwbaarheidsintervallen. In de tekst worden de statistisch significante verschillen uitgelicht.

Jongvolwassenen

Mensen die mentaal gezond zijn staan positiever in het leven, hebben minder last van stress, kunnen beter omgaan met tegenslagen, en functioneren beter.

De informatie op deze pagina gaat over jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar, op basis van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Meer informatie én cijfers zijn te vinden op deze pagina. In de tekst worden de belangrijkste verschillen uitgelicht.*

Bij jongvolwassen wordt de psychische gezondheid gemeten door middel van de MHI-5 vragenlijst.

 

Psychisch ongezond

54% van de jongvolwassenen in Flevoland is psychisch ongezond. Dit is vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde. Op Urk is het percentage lager dan in de andere Flevolandse gemeenten. Het Flevolandse percentage is gestegen tussen 2021 en 2022.

 

*De resultaten zijn statistisch getoetst, op basis van de betrouwbaarheidsintervallen. In de tekst worden de statistisch significante verschillen uitgelicht.

Volwassenen

Mensen die mentaal gezond zijn staan positiever in het leven, hebben minder last van stress, kunnen beter omgaan met tegenslagen, en functioneren beter.

De informatie op deze pagina gaat over volwassenen van 18 t/m 64 jaar, op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2020. Meer informatie én cijfers zijn te vinden op deze pagina. In de tekst worden de belangrijkste verschillen uitgelicht.*

Bij volwassenen wordt het risico op angststoornis en depressie gemeten door middel van de K-10 vragenlijst.

 

Angststoornis en depressie

48% van de volwassenen in Flevoland heeft een risico op angststoornis of depressie, waarvan 39% een matig risico en 9% een hoog risico.

Het percentage met een matig risico op angststoornis of depressie is vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde. Op Urk is het percentage lager dan in de andere Flevolandse gemeenten.

Het percentage met een hoog risico op angststoornis of depressie is vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde en in alle Flevolandse gemeenten.

Het Flevolandse percentage met een matig tot hoog risico op angststoornis of depressie is gestegen sinds 2009.

 

*De resultaten zijn statistisch getoetst, op basis van de betrouwbaarheidsintervallen. In de tekst worden de statistisch significante verschillen uitgelicht.

Ouderen

Mensen die mentaal gezond zijn staan positiever in het leven, hebben minder last van stress, kunnen beter omgaan met tegenslagen, en functioneren beter.

De informatie op deze pagina gaat over ouderen vanaf 65 jaar, op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2020. Meer informatie én cijfers zijn te vinden op deze pagina. In de tekst worden de belangrijkste verschillen uitgelicht.*

Bij ouderen wordt het risico op angststoornis en depressie gemeten door middel van de K-10 vragenlijst.

 

Angststoornis en depressie

35% van de ouderen in Flevoland heeft een risico op angststoornis of depressie, waarvan 31% een matig risico en 4% een hoog risico.

Het percentage met een matig risico op angststoornis of depressie is lager dan het Nederlandse gemiddelde, en vergelijkbaar in alle Flevolandse gemeenten.

Het percentage met een hoog risico op angststoornis of depressie is vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde en in alle Flevolandse gemeenten. In Noordoostpolder en op Urk is het aantal gegeven antwoorden te laag om te presenteren.

Het Flevolandse percentage met een matig tot hoog risico op angststoornis of depressie is gedaald tussen 2016 en 2020.

 

*De resultaten zijn statistisch getoetst, op basis van de betrouwbaarheidsintervallen. In de tekst worden de statistisch significante verschillen uitgelicht.

GGD Flevoland (01-05-2023). Mentale gezondheid. Geraadpleegd op 02-06-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/mentaal-welbevinden/mentale-gezondheid/