Jeugd Jongvolwassenen Volwassenen Ouderen

Jeugd

Mensen die een moeilijke tijd doormaken, of veel problemen hebben, en geen uitweg zien kunnen gedachten aan suïcide krijgen. Bij veel mensen gaan deze snel weer voorbij. Bij anderen kunnen suïcidale gedachten telkens terugkomen. Suïcidegedachten leiden niet altijd tot suïcidepogingen.

De informatie op deze pagina gaat over jongeren in klas 2 en 4 (13-16 jaar) van het voortgezet onderwijs, op basis van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Meer informatie én cijfers zijn te vinden op deze pagina. In de tekst worden de belangrijkste verschillen uitgelicht.*

Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

 

Wel eens

21% van de jongeren in Flevoland heeft er de laatste 12 maanden een enkele keer tot heel vaak serieus over gedacht een eind te maken aan zijn/haar leven. Dit is vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde. In Dronten is het percentage hoger dan in de andere Flevolandse gemeenten. Op Urk is het percentage lager.

Voor gemeente Zeewolde kunnen geen (gewogen) cijfers getoond worden omdat het aantal respondenten te laag is.

 

(Heel) vaak

5% van de jongeren in Flevoland heeft er de laatste 12 maanden (heel) vaak serieus over gedacht een eind te maken aan zijn/haar leven. Dit is vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde. In Dronten is het percentage hoger dan in de andere Flevolandse gemeenten. In Lelystad en op Urk is het percentage lager.

Voor gemeente Zeewolde kunnen geen (gewogen) cijfers getoond worden omdat het aantal respondenten te laag is.

 

Suïcidegedachten

Het Flevolandse percentage jongeren dat er de afgelopen 12 maanden een enkele keer tot heel vaak serieus over gedacht heeft een eind te maken aan zijn/haar leven is vergelijkbaar tussen 2021 en 2023. Het percentage dat er (heel) vaak serieus over gedacht heeft een eind te maken aan zijn/haar leven is gelijk gebleven tussen 2021 en 2023.

 

*De resultaten zijn statistisch getoetst, op basis van de betrouwbaarheidsintervallen. In de tekst worden de statistisch significante verschillen uitgelicht.

Jongvolwassenen

Mensen die een moeilijke tijd doormaken, of veel problemen hebben, en geen uitweg zien kunnen gedachten aan suïcide krijgen. Bij veel mensen gaan deze snel weer voorbij. Bij anderen kunnen suïcidale gedachten telkens terugkomen. Suïcidegedachten leiden niet altijd tot suïcidepogingen.

De informatie op deze pagina gaat over jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar, op basis van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Meer informatie én cijfers zijn te vinden op deze pagina. In de tekst worden de belangrijkste verschillen uitgelicht.*

Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

 

Wel eens

34% van de jongvolwassenen in Flevoland heeft er de afgelopen 12 maanden een enkele keer tot heel vaak serieus over gedacht een eind te maken aan zijn/haar leven. Dit is vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde. In Almere is het percentage hoger dan in de andere Flevolandse gemeenten. In Noordoostpolder en op Urk is het percentage lager. Het Flevolandse percentage is gestegen tussen 2021 en 2022.

 

(Heel) vaak

8% van de jongvolwassenen in Flevoland heeft er de afgelopen 12 maanden (heel) vaak serieus over gedacht een eind te maken aan zijn/haar leven. Dit is hoger dan het Nederlandse gemiddelde, en vergelijkbaar in alle Flevolandse gemeenten. Op Urk is het aantal gegeven antwoorden te laag om te presenteren.

 

*De resultaten zijn statistisch getoetst, op basis van de betrouwbaarheidsintervallen. In de tekst worden de statistisch significante verschillen uitgelicht.

Volwassenen

Mensen die een moeilijke tijd doormaken, of veel problemen hebben, en geen uitweg zien kunnen gedachten aan suïcide krijgen. Bij veel mensen gaan deze snel weer voorbij. Bij anderen kunnen suïcidale gedachten telkens terugkomen. Suïcidegedachten leiden niet altijd tot suïcidepogingen.

De informatie op deze pagina gaat over volwassenen van 18 t/m 64 jaar, op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022. Meer informatie én cijfers zijn te vinden op deze pagina. In de tekst worden de belangrijkste verschillen uitgelicht.*

Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

 

Wel eens

14% van de volwassenen in Flevoland heeft er de laatste 12 maanden een enkele keer tot heel vaak serieus over gedacht een eind te maken aan zijn/haar leven. Dit is vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde en in alle Flevolandse gemeenten.

 

*De resultaten zijn statistisch getoetst, op basis van de betrouwbaarheidsintervallen. In de tekst worden de statistisch significante verschillen uitgelicht.

Ouderen

Mensen die een moeilijke tijd doormaken, of veel problemen hebben, en geen uitweg zien kunnen gedachten aan suïcide krijgen. Bij veel mensen gaan deze snel weer voorbij. Bij anderen kunnen suïcidale gedachten telkens terugkomen. Suïcidegedachten leiden niet altijd tot suïcidepogingen.

De informatie op deze pagina gaat over ouderen vanaf 65 jaar, op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022. Meer informatie én cijfers zijn te vinden op deze pagina. In de tekst worden de belangrijkste verschillen uitgelicht.*

Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

 

Wel eens

8% van de ouderen in Flevoland heeft er de laatste 12 maanden een enkele keer tot heel vaak serieus over gedacht een eind te maken aan zijn/haar leven. Dit is vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde. Op Urk is het percentage hoger dan in de andere Flevolandse gemeenten.

 

*De resultaten zijn statistisch getoetst, op basis van de betrouwbaarheidsintervallen. In de tekst worden de statistisch significante verschillen uitgelicht.

GGD Flevoland (17-06-2024). Suïcidegedachten. Geraadpleegd op 23-06-2024 via https://www.eengezonderflevoland.nl/mentaal-welbevinden/suicidegedachten/