Bij leefomgeving gaat het om zowel de fysieke als de sociale omgeving waarin we opgroeien, leven en werken. De leefomgeving heeft grote invloed op onze leefstijl, gezondheid en gevoel van veiligheid. Zo beïnvloeden sociale relaties onze gemoedstoestand en worden normen en waarden rondom gezondheid mede bepaald door onze opvoeding en sociale omgeving. Daarnaast stimuleert een veilige openbare ruimte met passende voorzieningen de mate van beweging en ontmoeting.

GGD Flevoland adviseert inwoners en professionals bij een gezonde leefomgeving.

Brief Inwerkingtreding Omgevingswet

Heeft u een vraag?

GGD Flevoland adviseert inwoners en professionals bij een gezonde leefomgeving. Stel uw vraag via info-leefomgeving@ggdflevoland.nl. Binnen twee werkdagen kunt u een reactie verwachten.

GGD Flevoland (28-05-2020). Leefomgeving. Geraadpleegd op 21-09-2021 via https://www.eengezonderflevoland.nl/leefomgeving/