Bij leefomgeving gaat het om zowel de fysieke als de sociale omgeving waarin we opgroeien, leven en werken. De leefomgeving heeft grote invloed op onze leefstijl, gezondheid en gevoel van veiligheid. Zo beïnvloeden sociale relaties onze gemoedstoestand en worden normen en waarden rondom gezondheid mede bepaald door onze opvoeding en sociale omgeving. Daarnaast stimuleert een veilige openbare ruimte met passende voorzieningen de mate van beweging en ontmoeting.

GGD Flevoland (06-08-2019). Leefomgeving. Geraadpleegd op 15-09-2019 via https://www.eengezonderflevoland.nl/leefomgeving/