Onze leefomgeving, het milieu, beïnvloedt op allerlei manieren onze gezondheid. Zo kan het milieu ook nadelige effecten hebben op onze gezondheid en ons welbevinden. Denk hierbij aan stank, asbest, luchtvervuiling en vocht en schimmel in huis. Kijk voor meer informatie op: GGD Leefomgeving.nl

Bij leefomgeving gaat het om zowel de fysieke als de sociale omgeving waarin we opgroeien, leven en werken. De leefomgeving heeft grote invloed op onze leefstijl, gezondheid en gevoel van veiligheid. Zo beïnvloeden sociale relaties onze gemoedstoestand en worden normen en waarden rondom gezondheid mede bepaald door onze opvoeding en sociale omgeving. Daarnaast stimuleert een veilige openbare ruimte met passende voorzieningen de mate van beweging en ontmoeting.

GGD Flevoland adviseert inwoners en professionals bij een gezonde leefomgeving.

Brief Inwerkingtreding Omgevingswet

Onderstaand rapport geeft informatie voor advisering aan de gemeente Almere en Lelystad bij de inrichting van de ruimte.

Eindverslag Verstedelijking MRA en Gezondheid RIVM 30 juli 2021 (1)

Blik op leefomgeving en gezondheid voor de verstedelijkingstrategie Metropoolregio Amsterdam vanuit beschikbare data en trends.

https://www.rivm.nl/gezonde-stad/blik-op-leefomgeving-en-gezondheid-voor-verstedelijkingstrategie-metropoolregio-amsterdam

Heb je een vraag?

GGD Flevoland adviseert inwoners en professionals bij een gezonde leefomgeving. Stel je vraag via info-leefomgeving@ggdflevoland.nl. Binnen twee werkdagen kun je een reactie verwachten.

GGD Flevoland (18-01-2022). Leefomgeving. Geraadpleegd op 07-02-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/leefomgeving/