Jeugd Volwassenen en senioren

Jeugd

Roken belangrijkste oorzaak ziekte en sterfte
Roken is de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte. Rond de 90% van alle nieuwe gevallen van longkanker en COPD wordt veroorzaakt door roken. (RIVM: Nationaal Kompas Volksgezondheid, 2014) Daarnaast is er een groter risico op hart- en vaatziekten, diabetes en de ziekte van Alzheimer. De nicotine in een sigaret is verslavend en zorgt voor een slechtere kwaliteit van leven, een hoger ziekteverzuim en een hoger zorggebruik. (RIVM: Nationaal Kompas Volksgezondheid, 2014) Roken heeft met 13,1% de grootste impact op de ziektelast.

Passief roken schadelijk
Roken schaadt de gezondheid van de roker zelf, maar zeker ook van de omgeving. Een kind dat passief meerookt loopt een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, chronische luchtwegklachten en -infecties. Ook roken tijdens de zwangerschap veroorzaakt schade bij het ongeboren kind. (RIVM: Oorzaken en gevolgen van passief roken, 2016)

Weerbaarheid en omgeving van invloed
Het rookgedrag van ouders en leeftijdgenoten is van invloed op het beginnen van roken onder jongeren. (RIVM: Nationaal Kompas Volksgezondheid, 2014) Wanneer roken sociaal geaccepteerd is binnen het eigen sociale netwerk, experimenteren jongeren eerder met roken. De verkrijgbaarheid van tabak, weerbaarheid, houding ten opzichte van roken en genetische aanleg spelen (ook) een rol bij het beginnen met roken.

Laagopgeleiden leven minder gezond
Laagopgeleiden hebben vaker een ongezondere leefstijl, wat de levensverwachting en kwaliteit van leven negatief beïnvloedt. Dit geldt ook voor roken. In vergelijking met Nederland roken in Flevoland meer laagopgeleiden dan hoogopgeleiden.

Voordelen stoppen met roken
Stoppen met roken levert aanzienlijke gezondheidsvoordelen op: het risico op voortijdige sterfte daalt sterk. Stoppen voor het 50e levensjaar betekent een levensverlenging van zes jaar. Op korte termijn zijn de gezondheidseffecten: daling van bloeddruk en hartslag (direct); verbetering van de longfunctie en bloedsomloop (na drie maanden); halvering risico op hart- en vaatziekten (na een jaar).

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Toch nog roken onder de 18 jaar
Negen procent van de jongeren in Flevoland heeft ooit gerookt. Nicotine is na enkele sigaretten verslavend en de meeste rokers beginnen op jonge leeftijd al met roken.

Roken is een belangrijke risicofactor voor een aantal ziekten zoals hart- en vaatziekten en longkanker. Slechts 2% van alle jongeren geeft aan wekelijks te hebben gerookt in de afgelopen drie maanden. (GGD Flevoland ‘Jij en je gezondheid, 2018-2019)

Toch nog roken onder de 18
Vijf procent van de jongeren in Almere heeft ooit gerookt. Gemiddeld in Flevoland is dat acht procent. Nicotine is na enkele sigaretten verslavend en veel rokers beginnen op jonge leeftijd al met roken.

Roken is een belangrijke risicofactor voor een aantal ziekten zoals hart- en vaatziekten en longkanker. Slechts 1% van alle jongeren geeft aan wekelijks of (bijna) dagelijks te hebben gerookt in de afgelopen drie maanden.

Twee procent van de jongeren geeft aan de afgelopen drie maanden lachgas te hebben gebruikt. (GGD Flevoland ‘Jij en je gezondheid, 2019-2020)

Toch nog roken onder de 18
Acht procent van de jongeren in Dronten heeft ooit gerookt. Dit is iets lager dan het gemiddelde van 8% in Flevoland. Nicotine is na enkele sigaretten verslavend en veel rokers beginnen op jonge leeftijd al met roken.

Roken is een belangrijke risicofactor voor een aantal ziekten zoals hart- en vaatziekten en longkanker. Slechts 2% van alle jongeren geeft aan wekelijks te hebben gerookt in de afgelopen drie maanden.

Een procent van de jongeren geeft aan de afgelopen drie maanden lachgas te hebben gebruikt. (GGD Flevoland ‘Jij en je gezondheid, 2019-2020)

Toch roken onder de 18
Zeven procent van de jongeren in Lelystad heeft ooit gerookt. Dit is lager dan het percentage in Flevoland (8%). Nicotine is na enkele sigaretten verslavend en veel rokers beginnen op jonge leeftijd al met roken.

Roken is een belangrijke risicofactor voor een aantal ziekten zoals hart- en vaatziekten en longkanker. Niemand van de jongeren geeft aan wekelijks te hebben gerookt in de afgelopen drie maanden. Eén procent van de jongeren geeft aan de afgelopen drie maanden lachgas te hebben gebruikt. (GGD Flevoland ‘Jij en je gezondheid, 2019-2020)

Toch roken onder de 18
Dertien procent van de jongeren in de gemeente Noordoostpolder heeft ooit gerookt. Dit is hoger dan het percentage in Flevoland (8%). Nicotine is na enkele sigaretten verslavend en veel rokers beginnen op jonge leeftijd al met roken.

Roken is een belangrijke risicofactor voor een aantal ziekten zoals hart- en vaatziekten en longkanker. Van de jongeren in de Noordoostpolder geeft 3% aan wekelijks of (bijna) dagelijks te hebben gerookt in de afgelopen drie maanden. Eén procent van de jongeren geeft aan de afgelopen drie maanden lachgas te hebben gebruikt. (GGD Flevoland ‘Jij en je gezondheid, 2019-2020)

Toch roken onder de 18
Vijf op de tien jongeren in Urk hebben ooit gerookt. Dit is ruim 2,5 keer zo hoog als het Flevolands gemiddelde van 8%. Nicotine is na enkele sigaretten verslavend en veel rokers beginnen op jonge leeftijd al met roken.

Roken is een belangrijke risicofactor voor een aantal ziekten zoals hart- en vaatziekten en longkanker. Van de jongeren op Urk geeft 4% aan wekelijks of (bijna) dagelijks te hebben gerookt in de afgelopen drie maanden. Voor Flevoland ligt dit percentage op 1%. Eén procent van de jongeren geeft aan de afgelopen drie maanden lachgas te hebben gebruikt. (GGD Flevoland ‘Jij en je gezondheid, 2019-2020)

Toch roken onder de 18 jaar
Negen procent van de jongeren in Zeewolde heeft ooit gerookt. Dit is hoger dan het percentage in Flevoland (8%). Nicotine is na enkele sigaretten verslavend en veel rokers beginnen op jonge leeftijd al met roken.

Roken is een belangrijke risicofactor voor een aantal ziekten zoals hart- en vaatziekten en longkanker. (GGD Flevoland ‘Jij en je gezondheid, 2019-2020)

Volwassenen en senioren

Roken belangrijkste oorzaak ziekte en sterfte
Roken is de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte. Rond de 90% van alle nieuwe gevallen van longkanker en COPD wordt veroorzaakt door roken. (RIVM: Nationaal Kompas Volksgezondheid, 2014) Daarnaast is er een groter risico op hart- en vaatziekten, diabetes en de ziekte van Alzheimer. De nicotine in een sigaret is verslavend en zorgt voor een slechtere kwaliteit van leven, een hoger ziekteverzuim en een hoger zorggebruik. (RIVM: Nationaal Kompas Volksgezondheid, 2014) Roken heeft met 13,1% de grootste impact op de ziektelast.

Passief roken schadelijk
Roken schaadt de gezondheid van de roker zelf, maar zeker ook van de omgeving. Een kind dat passief meerookt loopt een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, chronische luchtwegklachten en -infecties. Ook roken tijdens de zwangerschap veroorzaakt schade bij het ongeboren kind. (RIVM: Oorzaken en gevolgen van passief roken, 2016)

Weerbaarheid en omgeving van invloed
Het rookgedrag van ouders en leeftijdgenoten is van invloed op het beginnen van roken onder jongeren. (RIVM: Nationaal Kompas Volksgezondheid, 2014) Wanneer roken sociaal geaccepteerd is binnen het eigen sociale netwerk, experimenteren jongeren eerder met roken. De verkrijgbaarheid van tabak, weerbaarheid, houding ten opzichte van roken en genetische aanleg spelen (ook) een rol bij het beginnen met roken.

Laagopgeleiden leven minder gezond
Laagopgeleiden hebben vaker een ongezondere leefstijl, wat de levensverwachting en kwaliteit van leven negatief beïnvloedt. Dit geldt ook voor roken. In vergelijking met Nederland roken in Flevoland meer laagopgeleiden dan hoogopgeleiden. Een zware roker rookt tenminste 20 sigaretten per dag. (GGD Flevoland volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Roken naar opleidingsniveau 18 jaar en ouder [2020]

Laag Midden Hoog
Roken 18% 22% 9%
Zware roker 2,2%  1,8% 0,9%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Voordelen stoppen met roken
Stoppen met roken levert aanzienlijke gezondheidsvoordelen op: het risico op voortijdige sterfte daalt sterk. Stoppen voor het 50e levensjaar betekent een levensverlenging van zes jaar. Op korte termijn zijn de gezondheidseffecten: daling van bloeddruk en hartslag (direct); verbetering van de longfunctie en bloedsomloop (na drie maanden); halvering risico op hart- en vaatziekten (na een jaar).

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Minder volwassen rokers
Sinds 1990 roken minder volwassenen. In 1990 rookte nog 39% van de volwassenen van 24 tot 54 jaar. In 2020 rookt 18% van de Flevolanders tussen de 18 en 64 jaar. Van de senioren boven de 65 jaar rookt 10%. In Nederland is dat respectievelijk 19% en 10%. Van de Flevolandse volwassenen is 1,7% een zware roker. Bij senioren is dit 0,9%. Zij roken tenminste 20 sigaretten per dag. (GGD Flevoland volwassenen- en seniorenenquête, 2020)Minder volwassen rokers
In Almere roken sinds 1990 minder volwassenen. Toen rookte nog 39% van de volwassenen van 24 tot 54 jaar. In 2020 rookt 17% van de volwassenen tussen 18 en 64 jaar. Van de senioren rookt 10%. De percentages zijn vergelijkbaar met het Flevolands gemiddelde. Van de Almeerse volwassenen is 1,5% een zware roker. Bij senioren is dit 0,7%. Zij roken minstens 20 sigaretten per dag. (GGD Flevoland volwassenen- en seniorenenquête, 2020)Minder volwassen rokers
In Dronten roken sinds 1990 minder volwassenen. Toen rookte nog 35% van de volwassenen van 24 tot 54 jaar. In 2020 rookt 16% van de volwassenen tussen 18 en 64 jaar. Van de senioren rookt 7%. De percentages liggen iets onder het Flevolands en landelijk gemiddelde. Van de Dronter volwassenen is 1,3% een zware roker. Bij senioren is dit 0,8%. Zij roken minstens 20 sigaretten per dag. (GGD Flevoland volwassenen- en seniorenenquête, 2020)Minder volwassen rokers
In Lelystad roken minder volwassenen sinds 1990. In 1990 rookte nog 41% van de volwassenen van 24 tot 54 jaar. In 2020 rookt 19% van de volwassenen tussen 18 en 64 jaar. Van de senioren rookt 9%. Deze percentages zijn vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Van de Lelystadse volwassenen is 2,1% een zware roker. Bij senioren is dit 1,9%. Zij roken minstens 20 sigaretten per dag. (GGD Flevoland volwassenen- en seniorenenquête, 2020)Minder volwassen rokers
In de Noordoostpolder roken minder volwassenen sinds 1990. In 1990 rookte nog 34% van de volwassenen (24-54 jaar) in de Noordoostpolder. In 2020 rookt 21% van de volwassenen tussen 18 en 64 jaar. Van de senioren rookt 11%. Deze percentages zijn vergelijkbaar met het Nederlands gemiddelde. Van de volwassenen is 2,2% een zware roker. Bij senioren is niemand een zware roker. Zij roken minstens 20 sigaretten per dag. (GGD Flevoland volwassenen- en seniorenenquête, 2020)Minder volwassen rokers
Op Urk roken minder volwassenen sinds 1996. In 1996 rookte nog 38% van de volwassenen van 24 tot 54 jaar. In 2020 rookt 26% van de volwassenen tussen 18 en 64 jaar. Dit ligt boven het Flevolands en Nederlands gemiddelde. Van de senioren rookt 5%. Dit ligt onder het Flevolands en landelijk gemiddelde. Van de Urker volwassenen is 2,2% een zware roker. Bij senioren is niemand een zware roker. Zij roken minstens 20 sigaretten per dag. (GGD Flevoland volwassenen- en seniorenenquête, 2020)Minder volwassen rokers
In Zeewolde roken minder volwassenen sinds 1990. In 1990 rookt nog 41% van de volwassenen (24-54 jaar) in Zeewolde. In 2020 rookt 17% van de volwassenen tussen 18 en 64 jaar. Van de senioren rookt 8%. Deze percentages zijn vergelijkbaar met het Flevolands gemiddelde. Van de Zeewolder volwassenen is 1,9% een zware roker. Bij de senioren is niemand een zware roker. Zij roken minstens 20 sigaretten per dag. (GGD Flevoland volwassenen- en seniorenenquête, 2020)GGD Flevoland (15-02-2022). Roken. Geraadpleegd op 08-02-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/leefstijl/roken/