Jeugd Volwassenen en senioren

Jeugd

Roken belangrijkste oorzaak ziekte en sterfte

Roken is de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte. Rond de 90% van alle nieuwe gevallen van longkanker en COPD wordt veroorzaakt door roken. (RIVM: Nationaal Kompas Volksgezondheid, 2014) Daarnaast is er een groter risico op hart- en vaatziekten, diabetes en de ziekte van Alzheimer. De nicotine in een sigaret is verslavend en zorgt voor een slechtere kwaliteit van leven, een hoger ziekteverzuim en een hoger zorggebruik. (RIVM: Nationaal Kompas Volksgezondheid, 2014) Roken heeft met 13,1% de grootste impact op de ziektelast.

Passief roken schadelijk

Roken schaadt de gezondheid van de roker zelf, maar zeker ook van de omgeving. Een kind dat passief meerookt loopt een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, chronische luchtwegklachten en -infecties. Ook roken tijdens de zwangerschap veroorzaakt schade bij het ongeboren kind. (RIVM: Oorzaken en gevolgen van passief roken, 2016)

Weerbaarheid en omgeving van invloed

Het rookgedrag van ouders en leeftijdgenoten is van invloed op het beginnen van roken onder jongeren. (RIVM: Nationaal Kompas Volksgezondheid, 2014) Wanneer roken sociaal geaccepteerd is binnen het eigen sociale netwerk, experimenteren jongeren eerder met roken. De verkrijgbaarheid van tabak, weerbaarheid, houding ten opzichte van roken en genetische aanleg spelen (ook) een rol bij het beginnen met roken.

Laagopgeleiden leven minder gezond

Laagopgeleiden hebben vaker een ongezondere leefstijl, wat de levensverwachting en kwaliteit van leven negatief beïnvloedt. Dit geldt ook voor roken. In vergelijking met Nederland roken in Flevoland meer laagopgeleiden dan hoogopgeleiden.

Voordelen stoppen met roken

Stoppen met roken levert aanzienlijke gezondheidsvoordelen op: het risico op voortijdige sterfte daalt sterk. Stoppen voor het 50e levensjaar betekent een levensverlenging van zes jaar. Op korte termijn zijn de gezondheidseffecten: daling van bloeddruk en hartslag (direct); verbetering van de longfunctie en bloedsomloop (na drie maanden); halvering risico op hart- en vaatziekten (na een jaar).

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Toch nog roken onder de 18 jaar
Om het starten met roken tegen te gaan, is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak begin 2014 van 16 naar 18 jaar gegaan. Hierdoor daalt het aantal rokers onder de 18 jaar. Toch rookt momenteel 2% van de Flevolandse jongeren van het voortgezet onderwijs minstens 1x per week en heeft 6% ooit gerookt. (GGD Flevoland. FLEMOVO, 2016/2017) Rokende jongeren vertonen vaak ook ander risicogedrag.

Toch nog roken onder de 18
Om het starten met roken tegen te gaan, is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak begin 2014 van 16 naar 18 jaar gegaan. Hierdoor daalt het aantal rokers onder de 18 jaar. Van de Almeerse jongeren van het voortgezet onderwijs rookt 2% en heeft 7% wel eens gerookt. Dit is iets lager dan het Flevolandse gemiddelde. (GGD Flevoland. FLEMOVO, 2015/2016) Rokende jongeren vertonen vaak ook ander risicogedrag.

Toch nog roken onder de 18
Om het starten met roken tegen te gaan, is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak begin 2014 van 16 naar 18 jaar gegaan. Hierdoor daalt het aantal rokers onder de 18 jaar. Toch rookt momenteel 2% van de Dronter jongeren van het voortgezet onderwijs en heeft 6% ooit gerookt. Dit is gelijk aan het Flevolandse gemiddelde. (GGD Flevoland. FLEMOVO, 2016/2017) Rokende jongeren vertonen vaak ook ander risicogedrag.

Toch roken onder de 18
Om het starten met roken tegen te gaan, is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak begin 2014 van 16 naar 18 jaar gegaan. Hierdoor daalt het aantal rokers onder de 18 jaar. Toch rookt momenteel 4% van de Lelystadse jongeren uit klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs en heeft 11% wel eens gerookt. Dit is ongeveer gelijk aan het Flevolandse gemiddelde. (GGD Flevoland. FLEMOVO, 2015/2016) Rokende jongeren vertonen vaak ook ander risicogedrag.

Toch roken onder de 18
Om het starten met roken tegen te gaan, is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak begin 2014 van 16 naar 18 jaar gegaan. Hierdoor daalt het aantal rokers onder de 18 jaar. Toch rookt momenteel 4% van de jongeren uit klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs in gemeente Noordoostpolder minstens 1x per week en heeft 10% ooit gerookt. Dit is hoger dan het Flevolandse gemiddelde. (GGD Flevoland. FLEMOVO, 2016/2017) Rokende jongeren vertonen vaak ook ander risicogedrag.

Toch roken onder de 18
Om het starten met roken tegen te gaan, is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak begin 2014 van 16 naar 18 jaar gegaan. Hierdoor daalt het aantal rokers onder de 18 jaar. Toch rookt momenteel 7% van de Urker jongeren uit klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs minstens 1x per wek en heeft 15% ooit gerookt. Dit is veel hoger dan het Flevolandse gemiddelde. (GGD Flevoland. FLEMOVO, 2016/2017) Rokende jongeren vertonen vaak ook ander risicogedrag.

Toch roken onder de 18 jaar
Om het starten met roken tegen te gaan, is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak begin 2014 van 16 naar 18 jaar gegaan. Hierdoor daalt het aantal rokers onder de 18 jaar. Toch rookt momenteel 4% van de jongeren uit klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs in Zeewolde minstens 1x per week en heeft 7% wel eens gerookt. Dit is iets hoger dan het Flevolandse gemiddelde. (GGD Flevoland. FLEMOVO, 2016/2017) Rokende jongeren vertonen vaak ook ander risicogedrag.

Volwassenen en senioren

Roken belangrijkste oorzaak ziekte en sterfte
Roken is de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte. Rond de 90% van alle nieuwe gevallen van longkanker en COPD wordt veroorzaakt door roken. (RIVM: Nationaal Kompas Volksgezondheid, 2014) Daarnaast is er een groter risico op hart- en vaatziekten, diabetes en de ziekte van Alzheimer. De nicotine in een sigaret is verslavend en zorgt voor een slechtere kwaliteit van leven, een hoger ziekteverzuim en een hoger zorggebruik. (RIVM: Nationaal Kompas Volksgezondheid, 2014) Roken heeft met 13,1% de grootste impact op de ziektelast.

Passief roken schadelijk
Roken schaadt de gezondheid van de roker zelf, maar zeker ook van de omgeving. Een kind dat passief meerookt loopt een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, chronische luchtwegklachten en -infecties. Ook roken tijdens de zwangerschap veroorzaakt schade bij het ongeboren kind. (RIVM: Oorzaken en gevolgen van passief roken, 2016)

Weerbaarheid en omgeving van invloed
Het rookgedrag van ouders en leeftijdgenoten is van invloed op het beginnen van roken onder jongeren. (RIVM: Nationaal Kompas Volksgezondheid, 2014) Wanneer roken sociaal geaccepteerd is binnen het eigen sociale netwerk, experimenteren jongeren eerder met roken. De verkrijgbaarheid van tabak, weerbaarheid, houding ten opzichte van roken en genetische aanleg spelen (ook) een rol bij het beginnen met roken.

Laagopgeleiden leven minder gezond
Laagopgeleiden hebben vaker een ongezondere leefstijl, wat de levensverwachting en kwaliteit van leven negatief beïnvloedt. Dit geldt ook voor roken. In vergelijking met Nederland roken in Flevoland meer laagopgeleiden dan hoogopgeleiden. Een zware roker rookt tenminste 20 sigaretten per dag. (GGD Flevoland volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Roken naar opleidingsniveau [2016]

Lager onderwijs MAVO, LBO HAVO/VWO, MBO HBO, WO
Roken 22% 24% 18% 10%
Zware roker 4%  4% 4% 1%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Voordelen stoppen met roken
Stoppen met roken levert aanzienlijke gezondheidsvoordelen op: het risico op voortijdige sterfte daalt sterk. Stoppen voor het 50e levensjaar betekent een levensverlenging van zes jaar. Op korte termijn zijn de gezondheidseffecten: daling van bloeddruk en hartslag (direct); verbetering van de longfunctie en bloedsomloop (na drie maanden); halvering risico op hart- en vaatziekten (na een jaar).

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Minder volwassen rokers
Sinds 1990 roken minder volwassenen. In 1990 rookte nog 39% van de volwassenen van 24 tot 54 jaar. In 2016 rookt 19% van de Flevolanders tussen de 19 en 64 jaar. Van de senioren boven de 65 jaar rookt 11%. In Nederland is dat respectievelijk 23% en 12%. Van de Flevolandse volwassenen is 3% een zware roker. Bij senioren is dit 2%. Zij roken tenminstens 20 sigaretten per dag. (GGD Flevoland volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Minder volwassen rokers
In Almere roken sinds 1990 minder volwassenen. Toen rookte nog 39% van de volwassenen van 24 tot 54 jaar. In 2016 rookt 18% van de volwassenen tussen 19 en 64 jaar. Van de senioren rookt 11%. De percentages zijn vergelijkbaar met het Flevolands gemiddelde. Van de Almeerse volwassenen is 3% een zware roker. Bij senioren is dit 2%. Zij roken minstens 20 sigaretten per dag. (GGD Flevoland volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Minder volwassen rokers
In Dronten roken sinds 1990 minder volwassenen. Toen rookte nog 35% van de volwassenen van 24 tot 54 jaar. In 2016 rookt 16% van de volwassenen tussen 19 en 64 jaar. Van de senioren rookt 9%. De percentages liggen onder het Flevolands en landelijk gemiddelde. Van de Dronter volwassenen is 3% een zware roker. Bij senioren is niemand een zware roker. Zij roken minstens 20 sigaretten per dag. (GGD Flevoland volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Minder volwassen rokers
In Lelystad roken minder volwassenen sinds 1990. In 1990 rookte nog 41% van de volwassenen van 24 tot 54 jaar. In 2016 rookt 23% van de volwassenen tussen 19 en 64 jaar. Van de senioren rookt 13%. Deze percentages zijn vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Van de Lelystadse volwassenen is 6% een zware roker. Bij senioren is dit 2%. Zij roken minstens 20 sigaretten per dag. (GGD Flevoland volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Minder volwassen rokers
In de Noordoostpolder roken minder volwassenen sinds 1990. In 1990 rookte nog 34% van de volwassenen (24-54 jaar) in de Noordoostpolder. In 2016 rookt 19% van de volwassenen tussen 19 en 64 jaar. Van de senioren rookt 11%. Deze percentages liggen onder het Nederlandse gemiddelde. Van de volwassenen is 4% een zware roker en van de senioren is dit 1%. Zij roken minstens 20 sigaretten per dag. (GGD Flevoland volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Minder volwassen rokers
Op Urk roken minder volwassenen sinds 1996. In 1996 rookte nog 38% van de volwassenen van 24 tot 54 jaar. In 2016 rookt 21% van de volwassenen tussen 19 en 64 jaar. Van de senioren rookt 11%. Deze percentages zijn vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Van de Urker volwassenen is niemand een zware roker en bij de senioren is dit 1%. Zij roken minstens 20 sigaretten per dag. (GGD Flevoland volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Minder volwassen rokers
In Zeewolde roken minder volwassenen sinds 1990. In 1990 rookt nog 41% van de volwassenen (24-54 jaar) in Zeewolde. In 2016 rookt 18% van de volwassenen tussen 19 en 64 jaar. Van de senioren rookt 12%. Van de Zeewolder volwassenen is 3% een zware roker. Bij de senioren is dit een stuk hoger, namelijk 5%. Zij roken minstens 20 sigaretten per dag. (GGD Flevoland volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

GGD Flevoland (22-11-2018). Roken. Geraadpleegd op 23-03-2019 via https://www.eengezonderflevoland.nl/leefstijl/roken/