Jeugd Volwassenen/senioren

Jeugd

Ruim 10% van de jeugdigen is ernstig eenzaam. Een veel groter aantal jeugdigen kent nu en dan gevoelens van eenzaamheid. 
Niet alle eenzame jeugdigen blijven eenzaam. De meeste jeugdigen komen los uit hun eenzaamheid. Voor de jeugdigen die eenzaam blijven (de chronisch eenzamen), verloopt de ontwikkeling erg problematisch. De verwachting is dat het aantal eenzame jeugdigen de komende jaren zal toenemen. (Jan van der Ploeg: Eenzaamheid bij jeugdigen, 2017)

Risico op eenzaamheid (JGZ Flevoland, Jij en Je Gezondheid 2018-2019)

Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Flevoland
Laag risico 90% 90% 90% 91% 93% 94% 90%
Matig risico 5% 6% 5% 6% 5% 4% 5%
Hoog risico 5% 4% 5% 3% 3% x 4%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Eenzaamheid
Van de jongeren in Flevoland heeft 4% een hoog risico op eenzaamheid. Daarnaast heeft 5% een matig risico. Zelfs met veel mensen in de buurt kunnen ze zich eenzaam voelen, bijvoorbeeld doordat ze het gevoel hebben dat anderen niet om hen geven of omdat ze zich niet verbonden voelen met anderen.

Eenzaamheid
Van de jongeren in Almere heeft 5% een hoog risico op eenzaamheid. Daarnaast heeft 5% een matig risico. Deze percentages komen overeen met het gemiddelde in Flevoland. Zelfs met veel mensen in de buurt kunnen ze zich eenzaam voelen, bijvoorbeeld doordat ze het gevoel hebben dat anderen niet om hen geven of omdat ze zich niet verbonden voelen met anderen.

Eenzaamheid
Van de jongeren in Dronten heeft 4% een hoog risico op eenzaamheid. Daarnaast heeft 6% een matig risico. Deze percentages komen overeen met het gemiddelde in Flevoland. Zelfs met veel mensen in de buurt kunnen jongeren zich eenzaam voelen, bijvoorbeeld doordat ze het gevoel hebben dat anderen niet om hen geven of omdat ze zich niet verbonden voelen met anderen.

Eenzaamheid
Van de jongeren in Lelystad heeft 5% een hoog risico op eenzaamheid. Daarnaast heeft 5% een matig risico. Deze percentages komen overeen met het gemiddelde in Flevoland. Dit is gelijk aan het percentage in Flevoland. Zelfs met veel mensen in de buurt kunnen jongeren zich eenzaam voelen, bijvoorbeeld doordat ze het gevoel hebben dat anderen niet om hen geven of omdat ze zich niet verbonden voelen met anderen.

Eenzaamheid
Van de jongeren in de Noordoostpolder heeft 3% een hoog risico op eenzaamheid. Daarnaast heeft 6% een matig risico. Zelfs met veel mensen in de buurt kunnen jongeren zich eenzaam voelen, bijvoorbeeld doordat ze het gevoel hebben dat anderen niet om hen geven of omdat ze zich niet verbonden voelen met anderen.

Eenzaamheid
Van de jongeren in Urk heeft 3% een hoog risico op eenzaamheid. Daarnaast heeft 5% een matig risico. Zelfs met veel mensen in de buurt kunnen jongeren zich eenzaam voelen, bijvoorbeeld doordat ze het gevoel hebben dat anderen niet om hen geven of omdat ze zich niet verbonden voelen met anderen.

Eenzaamheid
Van de jongeren in Zeewolde heeft 4% een matig risico op eenzaamheid. In Flevoland heeft 5% een matig en 5% een hoog risico op eenzaamheid. Zelfs met veel mensen in de buurt kunnen jongeren zich eenzaam voelen. Bijvoorbeeld doordat ze het gevoel hebben dat anderen niet om hen geven of omdat ze zich niet verbonden voelen met anderen.

Volwassenen/senioren

Eenzaamheid is een lange of korte periode waarin iemand ongewenst een intieme relatie mist of nauwelijks tot geen sociale contacten heeft. Dit is iets anders dan alleen zijn. Eenzaamheid heeft een negatieve invloed op gezondheid en participatie.

Verhoogd risico op depressie

Eenzaamheid is een sluimerend proces en verergert als de cirkel niet doorbroken wordt. ( Volksgezondheid en zorg: Eenzaamheid, 2012) Iemand die zich eenzaam voelt, beweegt minder, eet ongezonder en rookt en drinkt meer. Het zelfrespect en gevoel van eigenwaarde neemt af door gebrek aan sociale steun en positieve bevestiging. Depressieve klachten en angststoornissen komen vaker voor bij eenzame mensen. Eenzaamheid is op alle fronten ongezond en leidt indirect – en in ernstige gevallen direct – tot zelfdoding.

Twee vormen van eenzaamheid

Er zijn twee soorten eenzaamheid: emotioneel en sociaal. (Volksgezondheid en zorg: Eenzaamheid, 2012) Iemand ervaart emotionele eenzaamheid bij het ontbreken van een speciale intieme relatie, bijvoorbeeld een partner of hartsvriend(in). Iemand zonder ondersteunend netwerk of sociale contacten valt onder sociale eenzaamheid. Een gevarieerd netwerk van relaties biedt bescherming tegen eenzaamheid.

‘Big life events’ trigger voor eenzaamheid

Eenzaamheid kan ontstaan door een specifieke of plotselinge gebeurtenis, gecombineerd met een aantal persoonlijkheidskenmerken. (Volksgezondheid en zorg: Eenzaamheid)(Coalitie erbij: Oorzaken en kenmerken van eenzaamheid, 2012) Het overlijden van een levenspartner, een verhuizing of het krijgen van een kind kunnen oorzaken zijn. Ook levensopvattingen, geaardheid en geestelijke en lichamelijk beperkingen kunnen leiden tot eenzaamheid. Mantelzorgers zijn ook een risicogroep, doordat zij vanwege hun zorgtaak minder tijd hebben om hun sociaal netwerk te onderhouden.

Aandacht voor persoonlijkheidsvorming

Bepaalde persoonlijkheidskenmerken spelen een rol bij gevoelens van eenzaamheid. (Volksgezondheid en zorg: Eenzaamheid) Te denken valt aan een gebrek aan gevoel van eigenwaarde of zelfvertrouwen, een bepaalde angst of bijvoorbeeld een neiging naar perfectionisme. De persoonlijkheid wordt gevormd onder invloed van de opvoeding en omgeving, wat mogelijk ingang biedt voor (verdere) preventie.

Vrouwen vaker eenzaam

Met name inwoners van Flevoland in de leeftijd van 80-plus voelen zich eenzaam. Daarnaast kan gesteld worden dat meer vrouwen dan mannen eenzaamheid ervaren. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Zeven procent ernstig eenzaam
Ruim drie op de tien Flevolanders van 19 jaar en ouder voelt zich wel eens eenzaam, 5% voelt zich ernstig eenzaam en 4% voelt zich zeer ernstig eenzaam.

Eenzaamheid maakt dat mensen minder zelfredzaam worden en vaker of meer zorg nodig hebben. Daarbij heeft eenzaamheid een negatieve invloed op de leefstijl en kan het depressies en hart- en vaatziekten veroorzaken.

Meer sociale eenzaamheid
Van de Flevolandse volwassenen is 43% sociaal eenzaam.

Bij senioren is 47% sociaal eenzaam.

Sociale eenzaamheid komt vaker voor dan emotionele eenzaamheid. Bij sociale eenzaamheid ontbreekt er een ondersteunend netwerk van vrienden, familie, kennissen en buren. Meer vrouwen dan mannen ervaren emotionele eenzaamheid. Bij emotionele eenzaamheid gaat het om het ontbreken van een speciale intieme relatie/band, bijvoorbeeld het ontbreken van een partner of hartsvriendin.

Veel eenzaamheid in Almere
Van de volwassenen voelt 35% zich wel eens eenzaam en 12% voelt zich (zeer) ernstig eenzaam. Dit ligt iets boven het Flevolands en Nederlands gemiddelde.

In Almere voelt 36% van de senioren zich wel eens eenzaam en 13% voelt zich ernstig eenzaam. Het percentage (zeer) ernstige eenzaamheid ligt boven het Flevolands en landelijk gemiddelde.

Eenzaamheid maakt dat mensen minder zelfredzaam worden en vaker of meer zorg nodig hebben. Daarbij heeft eenzaamheid een negatieve invloed op de leefstijl en kan het depressies en hart- en vaatziekten veroorzaken.

Meer sociale eenzaamheid
Ruim vier op de tien Almeerse volwassenen voelt zich sociaal eenzaam. Dit is hoger dan het gemiddelde in Flevoland en Nederland.

Bijna vijf op de tien Almeerse senioren is sociaal eenzaam. Dit is gelijk aan het gemiddelde in Nederland.

Sociale eenzaamheid komt vaker voor dan emotionele eenzaamheid. Bij sociale eenzaamheid ontbreekt er een ondersteunend netwerk van vrienden, familie, kennissen en buren. Meer vrouwen dan mannen ervaren emotionele eenzaamheid. Bij emotionele eenzaamheid gaat het om het ontbreken van een speciale intieme relatie/band, bijvoorbeeld het ontbreken van een partner of hartsvriendin.

Minder ernstige eenzaamheid bij Drontense senioren
Ruim een kwart van de Dronter volwassenen is wel eens eenzaam. Bij de senioren speelt dit bij 40%.

Acht procent van de Drontense volwassenen voelt zich ernstig eenzaam en drie procent voelt zich zeer ernstig eenzaam. Bij de senioren voelt vier procent zich ernstig eenzaam en twee procent voelt zich zeer ernstig eenzaam. (Zeer) ernstige eenzaamheid ligt bij de Drontense senioren onder het Flevolands en landelijk gemiddelde.

Eenzaamheid maakt dat mensen minder zelfredzaam worden en vaker of meer zorg nodig hebben. Daarbij heeft eenzaamheid een negatieve invloed op de leefstijl en kan het depressies en hart- en vaatziekten veroorzaken.

Meer sociale eenzaamheid dan emotionele eenzaamheid
Ruim een derde van de Dronter volwassenen is sociaal eenzaam. Dit ligt onder het Flevolands en Nederlands gemiddelde.

Bij de Drontense senioren is dit bijna de helft, namelijk 47%. Dit is gelijk aan het gemiddelde in Flevoland.

Sociale eenzaamheid komt vaker voor dan emotionele eenzaamheid. Bij sociale eenzaamheid ontbreekt er een ondersteunend netwerk van vrienden, familie, kennissen en buren. Meer vrouwen dan mannen ervaren emotionele eenzaamheid. Bij emotionele eenzaamheid gaat het om het ontbreken van een speciale intieme relatie/band, bijvoorbeeld het ontbreken van een partner of hartsvriendin.

Meer zeer ernstig eenzamen in Lelystad
Iets meer dan drie op de tien Lelystedelingen van 19 tot 64 jaar voelen zich wel eens eenzaam. Zeven procent van de volwassenen voelt zich ernstig eenzaam en acht procent voelt zelfs zeer ernstig eenzaam. Dat laatste percentage ligt twee keer hoger dan het Flevolands en Nederlands gemiddelde.

Bij de senioren is ruim vier op de tien wel eens eenzaam. Van de senioren voelt vijf procent zich ernstig eenzaam en drie procent voelt zich zeer ernstig eenzaam. Dit is gelijk aan het Flevolandse en Nederlandse gemiddelde.

Eenzaamheid maakt dat mensen minder zelfredzaam worden en vaker of meer zorg nodig hebben. Daarbij heeft eenzaamheid een negatieve invloed op de leefstijl en kan het depressies en hart- en vaatziekten veroorzaken.

Meer sociale eenzaamheid
Ruim vier op de tien Lelystadse volwassenen is sociaal eenzaam. Dit is hoger dan het Flevolandse en Nederlandse gemiddelde.

Bijna de helft van de Lelystadse senioren is sociaal eenzaam. Dit is hoger dan gemiddeld in Flevoland.

Sociale eenzaamheid komt vaker voor dan emotionele eenzaamheid. Bij sociale eenzaamheid ontbreekt er een ondersteunend netwerk van vrienden, familie, kennissen en buren. Meer vrouwen dan mannen ervaren emotionele eenzaamheid. Bij emotionele eenzaamheid gaat het om het ontbreken van een speciale intieme relatie/band, bijvoorbeeld het ontbreken van een partner of hartsvriendin.

Eenzaamheid in Noordoostpolder
In Noordoostpolder voelt bijna een derde deel van de inwoners van 19 jaar en ouder zich wel eens eenzaam.

Vijf procent van de volwassenen en vier procent van de senioren voelt zich ernstig eenzaam. Ook vijf procent van de volwassenen en drie procent van de senioren voelt zich zelfs zeer ernstig eenzaam.

Eenzaamheid maakt dat mensen minder zelfredzaam worden en vaker of meer zorg nodig hebben. Daarbij heeft eenzaamheid een negatieve invloed op de leefstijl en kan het depressies en hart- en vaatziekten veroorzaken.

Meer sociale eenzaamheid dan emotionele eenzaamheid
Ruim een derde van de volwassenen uit de Noordoostpolder is sociaal eenzaam. Dit ligt aanzienlijk onder het Flevolands en Nederlands gemiddelde.

Bij senioren uit Noordoostpolder is dit vier op de tien. Ook dit ligt aanzienlijk onder het Flevolands en landelijk gemiddelde.

Sociale eenzaamheid komt vaker voor dan emotionele eenzaamheid. Bij sociale eenzaamheid ontbreekt er een ondersteunend netwerk van vrienden, familie, kennissen en buren. Meer vrouwen dan mannen ervaren emotionele eenzaamheid. Bij emotionele eenzaamheid gaat het om het ontbreken van een speciale intieme relatie/band, bijvoorbeeld het ontbreken van een partner of hartsvriendin.

Relatief weinig eenzaamheid in Urk
Urkers vanaf 19 jaar rapporteren minder eenzaamheid dan gemiddeld in Flevoland en Nederland. Eén op de vijf volwassenen voelt zich wel eens eenzaam. Bij senioren is dit één op de drie. Twee procent van de volwassenen en vier procent van de senioren voelt zich ernstig eenzaam.

Eenzaamheid maakt dat mensen minder zelfredzaam worden en vaker of meer zorg nodig hebben. Daarbij heeft eenzaamheid een negatieve invloed op de leefstijl en kan het depressies en hart- en vaatziekten veroorzaken.

Weinig sociale eenzaamheid
Bijna één op de drie Urker volwassenen is sociaal eenzaam. Dit is beduidend lager dan het gemiddelde in Flevoland en Nederland.

Bijna vier op de tien Urker senioren is sociaal eenzaam. Dit is minder dan gemiddeld in Flevoland en Nederland.

Sociale eenzaamheid komt vaker voor dan emotionele eenzaamheid. Bij sociale eenzaamheid ontbreekt er een ondersteunend netwerk van vrienden, familie, kennissen en buren. Meer vrouwen dan mannen ervaren emotionele eenzaamheid. Bij emotionele eenzaamheid gaat het om het ontbreken van een speciale intieme relatie/band, bijvoorbeeld het ontbreken van een partner of hartsvriendin.

Een op de drie inwoners eenzaam
Een derde van de volwassen inwoners boven de 18 jaar uit Zeewolde voelt zich wel eens eenzaam. Van de volwassenen voelt vijf procent en van de senioren voelt zes procent zich ernstig eenzaam. Drie procent van de volwassenen en senioren voelt zich zeer ernstig eenzaam. Zeewolde wijkt hiermee niet af van het Flevolands en Nederlands gemiddelde.

Eenzaamheid maakt dat mensen minder zelfredzaam worden en vaker of meer zorg nodig hebben. Daarbij heeft eenzaamheid een negatieve invloed op de leefstijl en kan het depressies en hart- en vaatziekten veroorzaken.

Meer sociale eenzaamheid dan emotionele eenzaamheid
Van de volwassenen geeft 40% aan sociaal eenzaam te zijn.

Ongeveer de helft van de senioren uit Zeewolde is sociaal eenzaam.

Sociale eenzaamheid komt vaker voor dan emotionele eenzaamheid. Bij sociale eenzaamheid ontbreekt er een ondersteunend netwerk van vrienden, familie, kennissen en buren. Meer vrouwen dan mannen ervaren emotionele eenzaamheid. Bij emotionele eenzaamheid gaat het om het ontbreken van een speciale intieme relatie/band, bijvoorbeeld het ontbreken van een partner of hartsvriendin.

GGD Flevoland (01-12-2020). Eenzaamheid. Geraadpleegd op 21-09-2021 via https://www.eengezonderflevoland.nl/mentaal-welbevinden/eenzaamheid/