Jeugd Volwassenen/senioren

Jeugd

Ruim 10% van de jeugdigen is ernstig eenzaam. Een veel groter aantal jeugdigen kent nu en dan gevoelens van eenzaamheid. 
Niet alle eenzame jeugdigen blijven eenzaam. De meeste jeugdigen komen los uit hun eenzaamheid. Voor de jeugdigen die eenzaam blijven (de chronisch eenzamen), verloopt de ontwikkeling erg problematisch. De verwachting is dat het aantal eenzame jeugdigen de komende jaren zal toenemen. (Jan van der Ploeg: Eenzaamheid bij jeugdigen, 2017)

Risico op eenzaamheid (JGZ Flevoland, Jij en Je Gezondheid 2018-2019)

Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Flevoland
Laag risico 90% 90% 90% 91% 93% 94% 90%
Matig risico 5% 6% 5% 6% 5% 4% 5%
Hoog risico 5% 4% 5% 3% 3% x 4%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Eenzaamheid
Van de jongeren in Flevoland heeft 4% een hoog risico op eenzaamheid. Daarnaast heeft 5% een matig risico. Zelfs met veel mensen in de buurt kunnen ze zich eenzaam voelen, bijvoorbeeld doordat ze het gevoel hebben dat anderen niet om hen geven of omdat ze zich niet verbonden voelen met anderen.

Eenzaamheid
Van de jongeren in Almere heeft 5% een hoog risico op eenzaamheid. Daarnaast heeft 5% een matig risico. Deze percentages komen overeen met het gemiddelde in Flevoland. Zelfs met veel mensen in de buurt kunnen ze zich eenzaam voelen, bijvoorbeeld doordat ze het gevoel hebben dat anderen niet om hen geven of omdat ze zich niet verbonden voelen met anderen.

Eenzaamheid
Van de jongeren in Dronten heeft 4% een hoog risico op eenzaamheid. Daarnaast heeft 6% een matig risico. Deze percentages komen overeen met het gemiddelde in Flevoland. Zelfs met veel mensen in de buurt kunnen jongeren zich eenzaam voelen, bijvoorbeeld doordat ze het gevoel hebben dat anderen niet om hen geven of omdat ze zich niet verbonden voelen met anderen.

Eenzaamheid
Van de jongeren in Lelystad heeft 5% een hoog risico op eenzaamheid. Daarnaast heeft 5% een matig risico. Deze percentages komen overeen met het gemiddelde in Flevoland. Dit is gelijk aan het percentage in Flevoland. Zelfs met veel mensen in de buurt kunnen jongeren zich eenzaam voelen, bijvoorbeeld doordat ze het gevoel hebben dat anderen niet om hen geven of omdat ze zich niet verbonden voelen met anderen.

Eenzaamheid
Van de jongeren in de Noordoostpolder heeft 3% een hoog risico op eenzaamheid. Daarnaast heeft 6% een matig risico. Zelfs met veel mensen in de buurt kunnen jongeren zich eenzaam voelen, bijvoorbeeld doordat ze het gevoel hebben dat anderen niet om hen geven of omdat ze zich niet verbonden voelen met anderen.

Eenzaamheid
Van de jongeren in Urk heeft 3% een hoog risico op eenzaamheid. Daarnaast heeft 5% een matig risico. Zelfs met veel mensen in de buurt kunnen jongeren zich eenzaam voelen, bijvoorbeeld doordat ze het gevoel hebben dat anderen niet om hen geven of omdat ze zich niet verbonden voelen met anderen.

Eenzaamheid
Van de jongeren in Zeewolde heeft 4% een matig risico op eenzaamheid. In Flevoland heeft 5% een matig en 5% een hoog risico op eenzaamheid. Zelfs met veel mensen in de buurt kunnen jongeren zich eenzaam voelen. Bijvoorbeeld doordat ze het gevoel hebben dat anderen niet om hen geven of omdat ze zich niet verbonden voelen met anderen.

Volwassenen/senioren

Eenzaamheid is een lange of korte periode waarin iemand ongewenst een intieme relatie mist of nauwelijks tot geen sociale contacten heeft. Dit is iets anders dan alleen zijn. Eenzaamheid heeft een negatieve invloed op gezondheid en participatie.

Verhoogd risico op depressie

Eenzaamheid is een sluimerend proces en verergert als de cirkel niet doorbroken wordt. ( Volksgezondheid en zorg: Eenzaamheid, 2012) Iemand die zich eenzaam voelt, beweegt minder, eet ongezonder en rookt en drinkt meer. Het zelfrespect en gevoel van eigenwaarde neemt af door gebrek aan sociale steun en positieve bevestiging. Depressieve klachten en angststoornissen komen vaker voor bij eenzame mensen. Eenzaamheid is op alle fronten ongezond en leidt indirect – en in ernstige gevallen direct – tot zelfdoding.

Twee vormen van eenzaamheid

Er zijn twee soorten eenzaamheid: emotioneel en sociaal. (Volksgezondheid en zorg: Eenzaamheid, 2012) Iemand ervaart emotionele eenzaamheid bij het ontbreken van een speciale intieme relatie, bijvoorbeeld een partner of hartsvriend(in). Iemand zonder ondersteunend netwerk of sociale contacten valt onder sociale eenzaamheid. Een gevarieerd netwerk van relaties biedt bescherming tegen eenzaamheid.

‘Big life events’ trigger voor eenzaamheid

Eenzaamheid kan ontstaan door een specifieke of plotselinge gebeurtenis, gecombineerd met een aantal persoonlijkheidskenmerken. (Volksgezondheid en zorg: Eenzaamheid)(Coalitie erbij: Oorzaken en kenmerken van eenzaamheid, 2012) Het overlijden van een levenspartner, een verhuizing of het krijgen van een kind kunnen oorzaken zijn. Ook levensopvattingen, geaardheid en geestelijke en lichamelijk beperkingen kunnen leiden tot eenzaamheid. Mantelzorgers zijn ook een risicogroep, doordat zij vanwege hun zorgtaak minder tijd hebben om hun sociaal netwerk te onderhouden.

Aandacht voor persoonlijkheidsvorming

Bepaalde persoonlijkheidskenmerken spelen een rol bij gevoelens van eenzaamheid. (Volksgezondheid en zorg: Eenzaamheid) Te denken valt aan een gebrek aan gevoel van eigenwaarde of zelfvertrouwen, een bepaalde angst of bijvoorbeeld een neiging naar perfectionisme. De persoonlijkheid wordt gevormd onder invloed van de opvoeding en omgeving, wat mogelijk ingang biedt voor (verdere) preventie.

Mannen en vrouwen even vaak eenzaam

Met name inwoners van Flevoland in de leeftijd van 80-plus voelen zich eenzaam. Eenzaamheid komt bij mannen en vrouwen ongeveer even vaak voor. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

13% procent ernstig eenzaam
Ruim een derde van de Flevolanders van 18 jaar en ouder voelt zich weleens eenzaam. 13% voelt zich ernstig eenzaam.


Eenzaamheid maakt dat mensen minder zelfredzaam worden en vaker of meer zorg nodig hebben. Daarbij heeft eenzaamheid een negatieve invloed op de leefstijl en kan het depressies en hart- en vaatziekten veroorzaken.

Meer sociale eenzaamheid dan emotionele eenzaamheid bij senioren
Van de Flevolandse volwassenen is 33% emotioneel eenzaam en 32% sociaal eenzaam.
Bij senioren is 25% emotioneel eenzaam en 31% sociaal eenzaam.


Emotionele eenzaamheid komt vaker voor onder laagopgeleiden. Bij emotionele eenzaamheid gaat het om het ontbreken van een speciale intieme relatie/band, bijvoorbeeld het ontbreken van een partner of hartsvriendin. Bij senioren komt sociale eenzaamheid vaker voor dan emotionele eenzaamheid. Bij sociale eenzaamheid ontbreekt er een ondersteunend netwerk van vrienden, familie, kennissen en buren.

Veel eenzaamheid in Almere
Van de volwassenen voelt 39% zich weleens eenzaam en 16% voelt zich ernstig eenzaam. Dit ligt boven het Nederlands gemiddelde.


In Almere voelt 34% van de senioren zich weleens eenzaam en 13% voelt zich ernstig eenzaam. Het percentage ernstige eenzaamheid ligt boven het Flevolands en landelijk gemiddelde.

Eenzaamheid maakt dat mensen minder zelfredzaam worden en vaker of meer zorg nodig hebben. Daarbij heeft eenzaamheid een negatieve invloed op de leefstijl en kan het depressies en hart- en vaatziekten veroorzaken.

Meer sociale eenzaamheid dan emotionele eenzaamheid bij senioren
Emotionele en sociale eenzaamheid komen bij Almeerse volwassenen ongeveer even vaak voor. Beide vormen van eenzaamheid komen bij Almeerse volwassenen vaker voor dan gemiddeld in Nederland en Flevoland.

Bij Almeerse senioren komt sociale eenzaamheid vaker voor dan emotionele eenzaamheid. Ongeveer drie op de tien Almeerse senioren is sociaal eenzaam. Voor emotionele eenzaamheid is dit ongeveer een op de vier. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland en Flevoland.

Emotionele eenzaamheid komt vaker voor onder laagopgeleiden. Bij emotionele eenzaamheid gaat het om het ontbreken van een speciale intieme relatie/band, bijvoorbeeld het ontbreken van een partner of hartsvriendin. Bij senioren komt sociale eenzaamheid vaker voor dan emotionele eenzaamheid. Bij sociale eenzaamheid ontbreekt er een ondersteunend netwerk van vrienden, familie, kennissen en buren.

Minder ernstige eenzaamheid bij Drontense senioren
Een op de drie Dronter volwassenen is weleens eenzaam. Bij de senioren speelt dit bij 40%.

11% van de Dronter volwassenen voelt zich ernstig eenzaam. Bij de senioren voelt zes procent zich ernstig eenzaam. Ernstige eenzaamheid ligt bij de Dronter senioren onder het Flevolands en landelijk gemiddelde.Eenzaamheid maakt dat mensen minder zelfredzaam worden en vaker of meer zorg nodig hebben. Daarbij heeft eenzaamheid een negatieve invloed op de leefstijl en kan het depressies en hart- en vaatziekten veroorzaken.

Meer sociale eenzaamheid dan emotionele eenzaamheid bij senioren
Emotionele en sociale eenzaamheid komen bij Dronter volwassenen ongeveer even vaak voor. Beide vormen van eenzaamheid komen bij Dronter volwassenen minder vaak voor dan gemiddeld in Flevoland.

Bij Dronter senioren komt sociale eenzaamheid vaker voor dan emotionele eenzaamheid. Ongeveer drie op de tien Dronter senioren is sociaal eenzaam.

Emotionele eenzaamheid komt vaker voor onder laagopgeleiden. Bij emotionele eenzaamheid gaat het om het ontbreken van een speciale intieme relatie/band, bijvoorbeeld het ontbreken van een partner of hartsvriendin. Bij senioren komt sociale eenzaamheid vaker voor dan emotionele eenzaamheid. Bij sociale eenzaamheid ontbreekt er een ondersteunend netwerk van vrienden, familie, kennissen en buren.

Meer eenzamen in Lelystad
Ruim vier op de tien Lelystedelingen van 18 tot 64 jaar voelt zich weleens eenzaam. Dit ligt boven het Flevolands en landelijk gemiddelde. 13% van de volwassenen voelt zich ernstig eenzaam.


Bij de senioren is bijna vier op de tien weleens eenzaam. Negen procent voelt zich ernstig eenzaam. Dit komt overeen met het Flevolands en landelijk gemiddelde.

Eenzaamheid maakt dat mensen minder zelfredzaam worden en vaker of meer zorg nodig hebben. Daarbij heeft eenzaamheid een negatieve invloed op de leefstijl en kan het depressies en hart- en vaatziekten veroorzaken.

Meer sociale eenzaamheid dan emotionele eenzaamheid bij senioren
Emotionele en sociale eenzaamheid komen bij Lelystadse volwassenen ongeveer even vaak voor. Beide vormen van eenzaamheid komen bij Lelystadse volwassenen vaker voor dan gemiddeld in Flevoland en Nederland.

Bij Lelystadse senioren komt sociale eenzaamheid vaker voor dan emotionele eenzaamheid. Ongeveer drie op de tien Lelystadse senioren is sociaal eenzaam. Dit is ongeveer gelijk aan het gemiddelde in Flevoland en Nederland.

Emotionele eenzaamheid komt vaker voor onder laagopgeleiden. Bij emotionele eenzaamheid gaat het om het ontbreken van een speciale intieme relatie/band, bijvoorbeeld het ontbreken van een partner of hartsvriendin. Bij senioren komt sociale eenzaamheid vaker voor dan emotionele eenzaamheid. Bij sociale eenzaamheid ontbreekt er een ondersteunend netwerk van vrienden, familie, kennissen en buren.

Eenzaamheid in Noordoostpolder
In Noordoostpolder voelt ruim een kwart van de inwoners van 18 jaar en ouder zich weleens eenzaam. Dit is aanzienlijk minder dan gemiddeld in Flevoland en Nederland.

Acht procent van de volwassenen en zeven procent van de senioren voelt zich ernstig eenzaam. Ook dit ligt onder het Flevolands en Nederlands gemiddelde.Eenzaamheid maakt dat mensen minder zelfredzaam worden en vaker of meer zorg nodig hebben. Daarbij heeft eenzaamheid een negatieve invloed op de leefstijl en kan het depressies en hart- en vaatziekten veroorzaken.

Meer sociale eenzaamheid dan emotionele eenzaamheid bij senioren
Emotionele en sociale eenzaamheid komen bij volwassenen uit de Noordoostpolder ongeveer even vaak voor. Beide vormen van eenzaamheid komen aanzienlijk minder vaak voor dan gemiddeld in Flevoland en Nederland.

Bij senioren uit de Noordoostpolder komt sociale eenzaamheid vaker voor dan emotionele eenzaamheid. Drie op de tien senioren is sociaal eenzaam. Dit is ongeveer gelijk aan het Flevolands gemiddelde.

Emotionele eenzaamheid komt vaker voor onder laagopgeleiden. Bij emotionele eenzaamheid gaat het om het ontbreken van een speciale intieme relatie/band, bijvoorbeeld het ontbreken van een partner of hartsvriendin. Bij senioren komt sociale eenzaamheid vaker voor dan emotionele eenzaamheid. Bij sociale eenzaamheid ontbreekt er een ondersteunend netwerk van vrienden, familie, kennissen en buren.

Relatief weinig eenzaamheid in Urk
Urkers vanaf 18 jaar rapporteren minder eenzaamheid dan gemiddeld in Flevoland en Nederland. Eén op de vijf volwassenen voelt zich weleens eenzaam. Bij senioren is dit één op de drie. Vier procent van de volwassenen en vijf procent van de senioren voelt zich ernstig eenzaam.Eenzaamheid maakt dat mensen minder zelfredzaam worden en vaker of meer zorg nodig hebben. Daarbij heeft eenzaamheid een negatieve invloed op de leefstijl en kan het depressies en hart- en vaatziekten veroorzaken.

Weinig sociale en emotionele eenzaamheid
Emotionele en sociale eenzaamheid komen bij Urker volwassenen ongeveer even vaak voor. Beide vormen van eenzaamheid komen beduidend minder vaak voor dan gemiddeld in Flevoland en Nederland.

Bij Urker senioren komt sociale eenzaamheid iets vaker voor dan emotionele eenzaamheid. Ongeveer een op de vijf senioren is sociaal eenzaam. Dit is aanzienlijk minder dan gemiddeld in Flevoland en Nederland.

Emotionele eenzaamheid komt vaker voor onder laagopgeleiden. Bij emotionele eenzaamheid gaat het om het ontbreken van een speciale intieme relatie/band, bijvoorbeeld het ontbreken van een partner of hartsvriendin. Bij senioren komt sociale eenzaamheid vaker voor dan emotionele eenzaamheid. Bij sociale eenzaamheid ontbreekt er een ondersteunend netwerk van vrienden, familie, kennissen en buren.

Een op de drie inwoners eenzaam
In Zeewolde voelt een derde van de inwoners van 18 tot 64 jaar zich weleens eenzaam. Acht procent van de volwassenen voelt zich ernstig eenzaam. Dit laatste percentage is lager dan gemiddeld in Flevoland en Nederland. Van de senioren voelt 11% zich ernstig eenzaam. Dit wijkt niet af van het Flevolands en Nederlands gemiddelde.Eenzaamheid maakt dat mensen minder zelfredzaam worden en vaker of meer zorg nodig hebben. Daarbij heeft eenzaamheid een negatieve invloed op de leefstijl en kan het depressies en hart- en vaatziekten veroorzaken.

Meer sociale eenzaamheid dan emotionele eenzaamheid bij senioren
Van de volwassenen geeft 27% aan emotioneel eenzaam en 24% sociaal eenzaam te zijn.

Bij senioren uit Zeewolde komt sociale eenzaamheid vaker voor dan emotionele eenzaamheid. 37% van de senioren is sociaal eenzaam. Dit is hoger dan het Flevolands en landelijk gemiddelde.

Emotionele eenzaamheid komt vaker voor onder laagopgeleiden. Bij emotionele eenzaamheid gaat het om het ontbreken van een speciale intieme relatie/band, bijvoorbeeld het ontbreken van een partner of hartsvriendin. Bij senioren komt sociale eenzaamheid vaker voor dan emotionele eenzaamheid. Bij sociale eenzaamheid ontbreekt er een ondersteunend netwerk van vrienden, familie, kennissen en buren.

GGD Flevoland (18-11-2021). Eenzaamheid. Geraadpleegd op 30-03-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/mentaal-welbevinden/eenzaamheid/