Jeugd Jongvolwassenen Volwassenen Ouderen

Jeugd

Mantelzorg is de (onbetaalde) hulp of zorg die iemand geeft aan een naaste als deze voor langere tijd ziek, hulpbehoevend, of beperkt is. Deze zorg kan bijvoorbeeld bestaan uit het huishouden doen, gezelschap houden, geldzaken regelen, enzovoorts. Mantelzorg geven kan belastend zijn.

De informatie op deze pagina gaat over jongeren in klas 2 en 4 (13-16 jaar) van het voortgezet onderwijs, op basis van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Meer informatie én cijfers zijn te vinden op deze pagina. In de tekst worden de belangrijkste verschillen uitgelicht.*

 

Jonge mantelzorger 

20% van de jongeren in Flevoland is een jonge mantelzorger; zij groeien op met een gezinslid met een langdurige ernstige lichamelijke of psychische ziekte, beperking, of verslaving. Dit is vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde, en in alle Flevolandse gemeenten.

Voor gemeente Zeewolde kunnen geen (gewogen) cijfers getoond worden omdat het aantal respondenten te laag is.

 

*De resultaten zijn statistisch getoetst, op basis van de betrouwbaarheidsintervallen. In de tekst worden de statistisch significante verschillen uitgelicht.

Jongvolwassenen

Mantelzorg is de (onbetaalde) hulp of zorg die iemand geeft aan een naaste als deze voor langere tijd ziek, hulpbehoevend, of beperkt is. Deze zorg kan bijvoorbeeld bestaan uit het huishouden doen, gezelschap houden, geldzaken regelen, enzovoorts. Mantelzorg geven kan belastend zijn.

De informatie op deze pagina gaat over jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar, op basis van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Meer informatie én cijfers zijn te vinden op deze pagina. In de tekst worden de belangrijkste verschillen uitgelicht.*

 

Mantelzorg geven 

7% van de jongvolwassenen in Flevoland geeft mantelzorg. Dit is vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde, en in alle Flevolandse gemeenten. Het Flevolandse percentage is vergelijkbaar tussen 2021 en 2022.

 

*De resultaten zijn statistisch getoetst, op basis van de betrouwbaarheidsintervallen. In de tekst worden de statistisch significante verschillen uitgelicht.

Volwassenen

Mantelzorg is de (onbetaalde) hulp of zorg die iemand geeft aan een naaste als deze voor langere tijd ziek, hulpbehoevend, of beperkt is. Deze zorg kan bijvoorbeeld bestaan uit het huishouden doen, gezelschap houden, geldzaken regelen, enzovoorts. Mantelzorg geven kan belastend zijn.

De informatie op deze pagina gaat over volwassenen van 18 t/m 64 jaar, op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022. Meer informatie én cijfers zijn te vinden op deze pagina. In de tekst worden de belangrijkste verschillen uitgelicht.*

 

Mantelzorg geven

13% van de volwassenen in Flevoland is mantelzorger; zij geven minimaal 3 maanden en/of minimaal 8 uur per week mantelzorg. Dit is gelijk aan het Nederlandse gemiddelde. Op Urk is het percentage hoger dan in de andere Flevolandse gemeenten. Het Flevolandse percentage is vergelijkbaar tussen 2012 en 2022.

 

Zwaar belast 

24% van de volwassen mantelzorgers in Flevoland geeft aan zwaar belast te zijn als mantelzorger. Dit is vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde, en in alle Flevolandse gemeenten. In Lelystad en Zeewolde is het aantal gegeven antwoorden te laag om te presenteren. Het Flevolandse percentage is gestegen tussen 2012 en 2022.

 

*De resultaten zijn statistisch getoetst, op basis van de betrouwbaarheidsintervallen. In de tekst worden de statistisch significante verschillen uitgelicht.

Ouderen

Mantelzorg is de (onbetaalde) hulp of zorg die iemand geeft aan een naaste als deze voor langere tijd ziek, hulpbehoevend, of beperkt is. Deze zorg kan bijvoorbeeld bestaan uit het huishouden doen, gezelschap houden, geldzaken regelen, enzovoorts. Mantelzorg geven kan belastend zijn.

De informatie op deze pagina gaat over ouderen vanaf 65 jaar, op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022. Meer informatie én cijfers zijn te vinden op deze pagina. In de tekst worden de belangrijkste verschillen uitgelicht.*

 

Mantelzorg geven

14% van de ouderen in Flevoland is mantelzorger; zij geven minimaal 3 maanden en/of minimaal 8 uur per week mantelzorg. Dit is vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde. Op Urk is het percentage hoger dan in de andere Flevolandse gemeenten. Het Flevolandse percentage is vergelijkbaar tussen 2012 en 2022.

 

Zwaar belast 

15% van de oudere mantelzorgers in Flevoland geeft aan zwaar belast te zijn als mantelzorger. Dit is gelijk aan het Nederlandse gemiddelde, en vergelijkbaar in alle Flevolandse gemeenten. In Almere, Lelystad en Urk is het aantal gegeven antwoorden te laag om te presenteren. Het Flevolandse percentage is vergelijkbaar tussen 2012 en 2022.

 

*De resultaten zijn statistisch getoetst, op basis van de betrouwbaarheidsintervallen. In de tekst worden de statistisch significante verschillen uitgelicht.

GGD Flevoland (07-06-2024). Mantelzorg. Geraadpleegd op 18-07-2024 via https://www.eengezonderflevoland.nl/participatie/mantelzorg/