Jeugd Jongvolwassenen Volwassenen Ouderen

Jeugd

Stress is een normale reactie die mensen helpt om snel te reageren of goed te presteren. Maar langdurige stress zorgt voor een hoger risico op burn-out of depressie.

De informatie op deze pagina gaat over jongeren in klas 2 en 4 (13-16 jaar) van het voortgezet onderwijs, op basis van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Meer informatie én cijfers zijn te vinden op deze pagina. In de tekst worden de belangrijkste verschillen uitgelicht.*

 

Gestrest 

47% van de jongeren in Flevoland voelt zich (zeer) vaak gestrest. Dit is hoger dan het Nederlandse gemiddelde. In Almere is het percentage hoger dan in de andere Flevolandse gemeenten. In Noordoostpolder en op Urk is het percentage lager. Het Flevolandse percentage is vergelijkbaar tussen 2019 en 2021.

Jongeren ervaren vooral stress door school of huiswerk, alles wat ze moeten doen, en wat anderen van hen vinden.

 

Invloed op gezondheid

55% van de jongeren in Flevoland die stress ervaren, geeft aan dat die stress negatieve invloed heeft op hun gezondheid. Op Urk is het percentage lager dan in de andere Flevolandse gemeenten.

 

*De resultaten zijn statistisch getoetst, op basis van de betrouwbaarheidsintervallen. In de tekst worden de statistisch significante verschillen uitgelicht.

Jongvolwassenen

Stress is een normale reactie die mensen helpt om snel te reageren of goed te presteren. Maar langdurige stress zorgt voor een hoger risico op burn-out of depressie.

De informatie op deze pagina gaat over jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar, op basis van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Meer informatie én cijfers zijn te vinden op deze pagina. In de tekst worden de belangrijkste verschillen uitgelicht.*

 

Gestrest 

46% van de jongvolwassenen in Flevoland voelt zich (heel) vaak gestrest. Dit is vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde. In Almere is het percentage hoger dan in de andere Flevolandse gemeenten. Op Urk is het percentage lager. Het Flevolandse percentage is gestegen tussen 2021 en 2022.

Jongvolwassenen ervaren vooral stress door studie of school, de eisen die ze aan zichzelf stellen, en de combinatie van alles wat ze moeten doen.

 

*De resultaten zijn statistisch getoetst, op basis van de betrouwbaarheidsintervallen. In de tekst worden de statistisch significante verschillen uitgelicht.

Volwassenen

Stress is een normale reactie die mensen helpt om snel te reageren of goed te presteren. Maar langdurige stress zorgt voor een hoger risico op burn-out of depressie.

De informatie op deze pagina gaat over volwassenen van 18 t/m 64 jaar, op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022. Meer informatie én cijfers zijn te vinden op deze pagina. In de tekst worden de belangrijkste verschillen uitgelicht.*

 

Gestrest

28% van de volwassenen in Flevoland ervaart (heel) veel stress. Dit is hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Op Urk is het percentage lager dan in de andere Flevolandse gemeenten. Het Flevolandse percentage is gestegen tussen 2020 en 2022.

Volwassenen ervaren vooral stress door werk.

 

*De resultaten zijn statistisch getoetst, op basis van de betrouwbaarheidsintervallen. In de tekst worden de statistisch significante verschillen uitgelicht.

Ouderen

Stress is een normale reactie die mensen helpt om snel te reageren of goed te presteren. Maar langdurige stress zorgt voor een hoger risico op burn-out of depressie.

De informatie op deze pagina gaat over ouderen vanaf 65 jaar, op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022. Meer informatie én cijfers zijn te vinden op deze pagina. In de tekst worden de belangrijkste verschillen uitgelicht.*

 

Gestrest

11% van de ouderen in Flevoland ervaart (heel) veel stress. Dit is hoger dan het Nederlandse gemiddelde. In Noordoostpolder en op Urk is het percentage lager dan in de andere Flevolandse gemeenten. Het Flevolandse percentage is vergelijkbaar tussen 2020 en 2022.

Ouderen ervaren vooral stress door gezondheid.

 

*De resultaten zijn statistisch getoetst, op basis van de betrouwbaarheidsintervallen. In de tekst worden de statistisch significante verschillen uitgelicht.

GGD Flevoland (11-07-2023). Stress. Geraadpleegd op 20-04-2024 via https://www.eengezonderflevoland.nl/mentaal-welbevinden/stress/