De manier waarop wij leven (leefstijl) wordt beïnvloed door onze normen, waarden, gewoonten en fysieke en sociale omgeving. Onze leefstijl heeft grote invloed op onze gezondheid. Roken, alcohol en drugs, onveilig seksueel gedrag, ernstig overgewicht (obesitas), gebrek aan lichaamsbeweging en ongezonde voeding zijn risicofactoren voor het ontwikkelen van verschillende ziekten, waaronder hart- en vaatziekten of diabetes type 2. Een gezonde leefstijl vermindert het risico op ziekten. Daarbij bespaart het zorgkosten en verhoogt het de leerprestaties en de (arbeids)participatie.

GGD Flevoland (15-02-2022). Leefstijl. Geraadpleegd op 31-03-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/leefstijl/