Print

Impressie GGD symposium

‘Verwarring in de wijk’

Op vrijdag 8 februari 2019 heeft het jaarlijkse GGD Flevoland symposium plaatsgevonden. Het thema voor dit jaar is  Symposium Verwarring in de wijk. Ruim 140 belangstellenden hebben zich in Hotel van der Valk Almere verzameld voor een uitgebreid programma met workshops, presentaties en discussies met als thema ‘personen met verward gedrag’.

Het symposium is georganiseerd door GGD Flevoland, in samenwerking met centrumgemeente Almere.

Op televisie, radio en in de krant wordt onze maatschappij regelmatig geconfronteerd met berichten over ‘personen met verward gedrag’. Na de aftrap van de dagvoorzitter, René Stumpel, heeft wethouder Jerzy Soetekouw de actualiteit van dit thema kort toegelicht.

Zowel landelijk als in Flevoland zijn in de afgelopen jaren veel inspanningen gepleegd om de keten van zorg en ondersteuning ‘sluitend te maken’. In Flevoland bestaat een goede samenwerking met politie, GGZ, maatschappelijke opvang, cliëntenorganisatie, gemeenten en GGD Flevoland als spin in het web. Alleen met elkaar kan de keten echt sluitend gemaakt worden.

Tijdens de workshops van dit regionale themacongres zijn de aanwezigen hierbij betrokken door mee te praten en mee te doen met de vraag hoe we met elkaar de ondersteuning van kwetsbare mensen in Flevoland kunnen verbeteren.

Na de openingsspeech hebben Gijs Roelofsen en Marjolein Poels inzage gegeven in de resultaten van het verdiepende onderzoek naar de werking in de keten.

Daarna heeft cabaretier Chris Verlaan in een korte sketch over ‘Verwarring’ gesproken en gezongen.

De dagvoorzitter heeft de plenaire sessies aan elkaar gepraat met aan het einde van de middag een korte samenvatting over de inhoud van de workshops, terwijl het Terugspeeltheater met de Kracht van Beleving van een aantal opmerkingen uit de zaal een korte improvisatie heeft gegeven. Als afsluiting heeft een cliënt van Stip/GGz haar indrukwekkende verhaal verteld.

De workshops

In workshop 1 is door GGD Vangnet en Advies en GGz Centraal Crisisdienst Flevoland gesproken over het herkennen van signalen verward en hoe te handelen. Zij hebben verteld over hun samenwerking bij verwarde personen, complexe en acute psychiatrie. Op een interactieve wijze hebben zij een beeld van hun werkwijze gegeven en stilgestaan bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van de hulpverlening binnen de psychiatrie.

Open hier de presentatie ‘Herkennen signalen verward en hoe te handelen’

In workshop 2 is door StipGGZ ingegaan op de Crisiskaart. Wat is de Crisiskaart, wie is de aanvrager, wat is het belang van de inbreng door de kaartvrager (zelfregie), de rol van de onafhankelijke consulent die de kaart met de aanvrager maakt en de preventieve werking van de kaart. Kortom: er is een compleet beeld gegeven van de Crisiskaart en de aanvrager.

Open hier de presentatie ‘Crisiskaart’

In workshop 3 heeft een ervaringsdeskundige van het Leger des Heils uitleg gegeven over de Peer Support Groepen. Dit zijn bijeenkomsten waar deelnemers heel eenvoudig samenkomen voor onderlinge steun. “Hoe was je week?” dat is het begin van de ontmoeting. In deze workshop hebben de deelnemers kunnen ervaren wat een dergelijke groep met je doet en hoe het tot steun kan zijn.

Open hier de presentatie ‘Doen wat we geloven’

In workshop 4 ‘Samen Verward’ heeft gemeente Almere, in samenwerking met Kwintes, CLIP/STIP en het Terugspeeltheater inzicht gegeven in hoe mensen in een wijk verbaasd en (dus verward!) kunnen raken over elkaars gedrag als bewoners zonder GGZ-problemen verbonden worden aan de bewoners met GGZ-problemen. Door het samenbrengen van deze bewoners komen ze meer over elkaar te weten. Hierdoor ontstaat een beter begrip voor elkaar met als uiteindelijke doel samen voor ondersteuning in de wijk zorgen. Het gaat om de versterking en verbinding tussen actieve partijen in de wijk, maar ook nieuwe initiatieven vanuit de wijk zelf.

In workshop 5 hebben adviseurs van Van Boven Advies de onderwerpen ‘Informatie delen en de AVG’ behandeld, want samenwerken vereist dat professionals multidisciplinair informatie delen. Kan dat nog wel nu de AVG van kracht is? Tijdens deze interactieve workshop zijn de mogelijkheden én de zorgvuldigheidseisen van de wet verkend, met als doel dat de professionals over eenzelfde ‘kompas’ beschikken en zij hun samenwerking echt vorm kunnen geven.

Open hier de presentatie ‘Leertuin Zorg en Veiligheid’ en hier ‘Recht in de praktijk’

In workshop 6 ‘Verward en gevaarrisico’ hebben de workshopleiders van [Bopz] OM en Schakelpunt Midden Nederland inzicht gegeven in hoe personen met verward gedrag door hun gedrag soms buikpijn bij hun omgeving creëren. De politie ontvangt meldingen, de gemeenten verontruste geluiden en/of de GGZ en hulpverlening krijgen geen grip. Gevaarrisico wordt als hoog ingeschat. In deze workshop zijn de mogelijkheden (en onmogelijkheden) binnen de BOPZ, opschalingen (Persoonsgerichte Aanpak, Top X) en de kracht van de samenwerking tussen de ketenpartners in complexe casuïstiek aan de orde gekomen.

Open hier de presentatie ‘Verward en gevaarrisico’

Meer foto’s

GGD Flevoland (11-03-2019). Impressie GGD symposium. Geraadpleegd op 20-05-2024 via https://www.eengezonderflevoland.nl/impressie-ggd-symposium/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail