Print

Symposium 2017 – De Veilige School

 
Het GGD Flevoland symposium ‘De Veilige School’, dat op woensdag 15 november 2017 plaatsvond, is goed bezocht. We hebben positieve reacties ontvangen met betrekking tot de leerzame workshops en de organisatie.

“Vlaggensysteem over seksueel gedrag leidt tot mooie discussies #sympggd”- Tweet @Marc Vrakking, Syncope.

“Goede interactie met aanwezigen” – Tweet @wijkag_Karin

Ga hier naar de foto impressie.

Hieronder een impressie van de workshops en indien mogelijk aangevuld met de presentaties van de sprekers.

Introductie

Verdieping en kennis

Om ongewenste omgangsvormen te voorkomen is een positieve sfeer op school, een goed pedagogisch klimaat en sociale veiligheid van groot belang. Hét centrale onderwerp van deze themadag is: De Veilige School.

De inleiding is verzorgd door Frank Brouwer en Giti Bán van de Stichting School & Veiligheid. Bekijk hier de presentatie. Daarna volgde de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling met het Vlaggensysteem.

Frank Brouwer en Giti Bán vonden het een fijn symposium, mede door de betrokkenheid en interesse van de deelnemers, ook al bleken de uitgangspunten van Stichting School & Veiligheid met betrekking tot het vertrouwenswerk niet helemaal te matchen met de praktijk in Flevoland.

Stichting School & Veiligheid verzorgt voor interne vertrouwenspersonen/contactpersonen vier keer per jaar de vierdaagse training “Een stevige basis”. Deze training heeft het keurmerk van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

Lees meer over deze training ‘Een stevige basis’ en op de website.

De workshops

Workshop 1: Pesten in de klas
door Frank Brouwer van Stichting School & Veiligheid

In deze workshop is de wet “Veiligheid op school” besproken. De wet (sinds 2015 van kracht) heeft als doel pesten aan te pakken en daarmee de veiligheid voor leerlingen op school te vergroten. Scholen moeten een goed sociaal veiligheidsbeleid hebben waarin een goede pestaanpak is opgenomen. Verder komen een aantal casussen uit de praktijk aan de orde over de problematiek van het pesten in het onderwijs, de wetgeving en de voorbeeldfunctie van de leerkracht bij de aanpak van pesten.

Workshop 2: Seksueel overschrijdend gedrag en de meldplicht
door Giti Bán van Stichting School & Veiligheid

Een workshop met praktijksituaties om inzicht te krijgen op seksueel grens- (en wet-) overschrijdend gedrag van schoolmedewerkers en informatie over de Meld- en aangifteplicht.

Workshop 3: Respect voor seksuele diversiteit in de klas
door Marloes Huisen van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland

Een workshop waarin (negatieve) opvattingen en emoties ten aanzien van seksuele diversiteit geanalyseerd zijn en is ingegaan op mogelijke praktische oplossingen hoe om te gaan met weerstanden in de klas vanuit ouders, leerlingen en misschien ook vanuit jezelf of collega’s.

Workshop 4: Vlaggensysteem
door Lydia van der Craats en Birgul Kurt van GGD Flevoland

Een workshop over het werken met ‘Het Vlaggensysteem’ en hoe je seksueel (grensoverschrijdend) gedrag met behulp van het Vlaggensysteem kunt duiden en sturen. Het Vlaggensysteem zet in op gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren.

In de bijlage een flyer en een oefening over de rangorde.

Workshop 5: Loverboys/sexting
door Jolanda Bergsma van MEE Veluwe

Een workshop over het herkennen van loverboyproblematiek en hoe te handelen als een meisje onder invloed is van een loverboy. In deze workshop is ook het begrip ‘Sexting’ meegenomen, wat je kunt doen als je hiermee te maken krijgt en wanneer het strafbaar is.

Workshop 6: Mediawijsheid
door Wijnant Hanssens en Jurian Lambooy van Stichting Welzijn Lelystad

Een workshop waarbij o.a. de bewustwording van de digitale wereld en ons aandeel daarin is besproken, wat de invloed van die wereld is en waarom we niet zonder kunnen. Bovendien is de vraag aan de orde gekomen of we ongewenst gedrag kunnen voorkomen. Ga hier naar de tips van Wijnant en Jurian.

In de bijgevoegde handout1 en handout2 zitten een aantal filmpjes en plaatjes zonder uitleg. Zonder het verhaal van Wijnant en Jurian is het lastig interpreteren. Zij verwijzen geïnteresseerden naar hun Facebookgroep ‘Lelystad mediawijs groep’. Daar geven ze uitleg over het gebruikte materiaal. Voor opvoedkundige artikelen verwijzen zij naar de Facebookpagina ‘Lelystad Mediawijs’.

De Facebookgroep is alleen toegankelijk voor professionals.

Workshop 7: Omgaan met radicaliserende jongeren
door Karin Oldekamp en Marco van Assen van de Politie Flevoland

Een workshop met uitleg over het toepassen van deze gespreksmethode en concrete tips, wat je kunt doen voordat je in gesprek gaat, wat als hij/zij te ver heen is voor een gesprek en hoe met de klas te praten over radicalisering en signalen die op radicalisering kunnen duiden.

Persoonlijk kijken Karin en Marco terug op een geslaagde workshop. Het was voor hen een leuke en leerzame ervaring, waarin nog veel meer te vertellen is. Bekijk hier de presentatie die zij hebben gebruikt met hun eigen ‘touch’ erin.

 

Informatie over de workshopleiders.

GGD Flevoland (03-05-2018). Symposium 2017 - De Veilige School. Geraadpleegd op 20-04-2024 via https://www.eengezonderflevoland.nl/impressie-ggd-flevoland-2017/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail