Print

De workshopleiders

Frank Brouwer

Stichting School & Veiligheid
f.brouwer@schoolenveiligheid.nl

 

Frank Brouwer werkt bij Stichting School & Veiligheid als beleidsmedewerker en trainer van vertrouwenspersonen. Daarnaast maakt hij deel uit van het helpdeskteam dat informatie en advies geeft over sociale veiligheid aan iedereen die werkzaam is in het onderwijs. Zijn specialisme is de wet- en regelgeving rond sociale veiligheid en vertrouwenswerk.

Frank is jarenlang intern vertrouwenspersoon geweest in de organisaties waar hij gewerkt heeft en was extern vertrouwenspersoon voor ruim 100 scholen in primair- en voortgezet onderwijs.

< > Scroll om meer van de tabel te zien.

 

Giti Bán

Stichting School & Veiligheid
G.Ban@schoolenveiligheid.nl

Giti Bán is trainer/beleidsmedewerker Stichting School & Veiligheid en werkt al meer dan twintig jaar voor en met vertrouwenspersonen in het onderwijs. Voor School & Veiligheid heeft zij een adviserende functie over schoolveiligheid in het algemeen, en geeft zij scholingen op maat.

Ook is zij mede-opleider van de Vierdaagse basisopleiding voor vertrouwenspersonen in het onderwijs en medeorganisator van de jaarlijkse conferenties voor vertrouwenspersonen van School & Veiligheid.

Lerend uit de praktijk, ontwikkelt zij met haar collega’s veiligheidsbevorderende en praktische materialen voor het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

 

Marloes Huijsen

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland
marloes.huijsen@bureaugelijkebehandeling.nl
 

Jurian Lambooij en Wijnant Hanssens-Goedegebure

Stichting Welzijn Flevoland
J.Lambooij@welzijnlelystad.nl, W.Hanssens@welzijnlelystad.nl

Welzijn Lelystad beschikt over gecertificeerde Mediacoaches en heeft daarmee het keurmerk mediawijsheid in handen.

Jurian Lambooij en Wijnand Hanssens-Goedegebure zijn naast hun werk als Jeugd preventiewerker (resp. op Sgl en ROC Flevoland) ook opgeleid tot mediacoach.

In hun rol als mediacoach geven zij gastlessen op het BO, VO, VSO, PO en MBO. De gastles creëert bewustwording en eigen verantwoordelijkheid bij de jongere m.b.t. het gebruik van (social) media.

Verder bieden zij binnen de eigen werkomgeving of in samenwerking met een collega (jeugd)instelling, begeleiding en inspiratie op het gebied van media onderwijs of media opvoeding.

< > Scroll om meer van de tabel te zien.

 

Karin Oldekamp

Politie Flevoland
karin.oldekamp@flevoland.politie.nl

 

Karin Oldekamp werkt 25 jaar bij de politie en houdt zich nu als thematisch wijkagente bezig met thema’s rondom radicalisering, potentieel gewelddadige eenlingen, de vluchtelingenproblematiek en eer gerelateerd geweld. Daarnaast is zij de schakel tussen wijk en politieorganisatie. Haar werk speelt zich deels op straat af en deels achter de schermen. Karin is voor de bewoners een eerste aanspreekpunt als het gaat om openbare orde en criminaliteit in de wijk.

Daarnaast onderhoudt zij contact met partners zoals de gemeente, welzijnsorganisaties, winkeliers en buurt – en bewonersorganisaties. Want veiligheid is iets waar we met z’n allen verantwoordelijk voor zijn.

< > Scroll om meer van de tabel te zien.

 

Marco van Assen

Politie Flevoland
marco.van.assen@politie.nl

 

Sinds 2000 is Marco van Assen werkzaam bij de politie. De noodhulp is zijn grootste taak en daarnaast is hij taak-accenthouder en kerntrainer CTER (Contra Terrorisme Extremisme en Radicalisering).

Marco is een vraagbaak voor de collega’s op dit gebied, monitort zoveel als mogelijk wat er binnen het basisteam speelt en geeft training om signalen te herkennen en op de juiste manier te verwerken.

Tevens doet hij samen met zijn collega Karin Oldekamp het casusoverleg bij de gemeente Lelystad.

< > Scroll om meer van de tabel te zien.

 

Lydia van der Craats

GGD Flevoland / Windesheim Flevoland
l.vandercraats@ggdflevoland.nl

  Lydia van der Craats werkt als docent voor de opleiding Social Work bij Windesheim Flevoland. Om goed zicht te houden wat zich op de ontwikkelingen in het werkveld werkt ze daarnaast ook in de praktijk als Schoolmaatschappelijk Werker.
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

 

Birgul Kurt

GGD Flevoland / Windesheim
b.kurt@ggdflevoland.nl

  Birgul Kurt werkt als docent voor de opleiding Social Work bij Windesheim Flevoland. Om goed zicht te houden wat zich op de ontwikkelingen in het werkveld werkt ze daarnaast ook in de praktijk als coördinator van de Verwijsindex ESAR.
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

 

Zowel bij professionals als studenten merken Lydia en Birgul dat er regelmatig handelingsverlegenheid ontstaat als er sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij zijn er van overtuigt dat niets doen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling geen optie is. Daarom trainen zij zowel de beginnend als ervaren professionals in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en in het handelen volgens het stappenplan van de meldcode.

Birgul en Lydia zijn allebei, vanuit het Ministerie van VWS, gecertificeerd als trainer ‘Werken met de Meldcode’. Daarnaast geven ze regelmatig trainingen in het Vlaggensysteem, een methode om seksueel gezond gedrag bij kinderen en jongeren te duiden.
 

Jolanda Bergsma

MEE Veluwe
Jolanda.Bergsma@meeveluwe.nl

 

Jolanda Bergsma is consulent seksualiteit bij MEE Veluwe en zij heeft volgens haar de meest leuke en diverse baan binnen MEE.

Als consulent seksualiteit heeft zij met cliënten van alle leeftijden individuele trajecten over vraagstukken rondom seksualiteit en intimiteit, waaronder loverboyproblematiek.

De kennis die Jolanda op doet van cliënten gebruikt zij in het geven van trainingen aan professionals, gastlessen aan jongeren, ouderavonden voor ouders etc. en ontwikkelt nieuwe trainingen voor nieuwe vraagstukken.

Kortom, er is altijd wat nieuws en ze altijd op zoek naar de uitdaging in nieuwe ontwikkelingen.

< > Scroll om meer van de tabel te zien.

GGD Flevoland (11-12-2017). De workshopleiders. Geraadpleegd op 23-06-2024 via https://www.eengezonderflevoland.nl/de-workshopleiders/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail