Eenzaamheid in Flevoland

Eenzaamheid komt veel voor. In deze factsheet staan de cijfers uit de gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen, data vanuit Jij en Je Gezondheid en cijfers uit het RIVM-GGD onderzoek naar gedragsregels en welbevinden.  … Lees verder

Eenzaamheid

28 september 2021 Eenzaamheid komt veel voor. Van 30 september t/m 7 oktober 2021 is het de Week tegen Eenzaamheid en daarom heeft GGD Flevoland deze Flevolandse factsheet ‘Eenzaamheid in Flevoland’ gemaakt. De cijfers komen uit onze Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, data vanuit Jij en Je Gezondheid en uit… Lees verder

Toelichting buurtmonitor jongeren

Wat is het doel van de buurtmonitor? Lokaal gezondheidsbeleid heeft lokale cijfers over gezondheid van jongeren nodig. De buurtmonitor jongerengezondheid beantwoordt onder andere: Welke buurten/wijken vallen op binnen een gezondheidsthema onder jongeren op het voortgezet onderwijs? Welke trends zijn er te zien in gezondheid onder jongeren op buurt, wijk… Lees verder

Zelfdoding

Zelfdoding Flevoland hoog sinds crisis Tijdens de crisis was Flevoland één van de snelste stijgers van Nederland. Tot voor de economische recessie in 2008 telde Flevoland echter relatief weinig zelfdodingen. Het aantal zelfdodingen in Flevoland is naar verhouding lager dan gemiddeld in Nederland, maar blijft voor Flevolandse begrippen hoog. Lees verder

Mentaal welbevinden

Een groot deel van de totale ziektelast onder de bevolking wordt veroorzaakt door mentale ongezondheid. De oorzaken zijn uiteenlopend, van eenzaamheid en ervaren ongezondheid tot gepest worden. Psychische klachten als angst, depressie en stress zorgen voor een verminderd mentaal welbevinden. De klachten kunnen leiden tot verminderd lichamelijk functioneren, verlies van… Lees verder

GGD Flevoland (17-01-2022). Infographic veroudering en dementie. Geraadpleegd op 30-03-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/factsheet/veroudering-en-dementie/