Print

Ruim helft jongvolwassenen ervaart psychische klachten

Meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in Flevoland ervaart psychische klachten. Daarnaast zien we veel eenzaamheid en suïcidale gedachten bij deze groep. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, een grootschalig vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder bijna 2300 jongvolwassenen.

Psychische klachten vooral bij vrouwen

Meer dan de helft van de jongvolwassenen die deelnamen aan het onderzoek geeft aan psychische klachten te ervaren. Vooral jongvolwassen vrouwen en jongvolwassenen in Dronten en Almere geven dit aan. In de meeste gevallen gaat het om lichte klachten, een kleiner deel heeft matige of ernstige klachten. Twee op de vijf jongvolwassenen met psychische klachten voelt zich hierdoor tijdens en na de coronaperiode vaak tot voortdurend beperkt in het dagelijks leven. Een jongvolwassene zegt hierover in aanvullend onderzoek; “Hoe kom ik fatsoenlijk terug in de samenleving? Hoe bouw ik mijn leven weer op?”

De helft van de jongvolwassenen die psychische klachten ervaren, had een enkele keer tot heel vaak suïcidale gedachten in het jaar voorafgaand aan het onderzoek. Suïcidale gedachten komen vaker voor bij vrouwen en bij jongvolwassenen die alleen wonen. Het merendeel van de jongvolwassenen met suïcidale gedachten had deze een enkele keer. Van alle Flevolandse jongvolwassenen gaf 8% aan (heel) vaak suïcidale gedachten te hebben.

Jongvolwassenen voelen zich vaak eenzaam

Bijna twee derde (65%) van de deelnemende jongvolwassenen is eenzaam. In 2021 was dit 58%. Drie op de tien (31%) voelt zich sterk eenzaam. Landelijk is dit 27%. Eenzaamheid komt het meest voor bij praktisch opgeleide jongvolwassenen (voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo of mbo-niveau 1), vrouwen en alleenwonenden. Zowel emotionele (71%) als sociale (63%) eenzaamheid komt veel voor onder jongvolwassenen. Emotionele eenzaamheid uit zich in het gemis van relaties met een hechte band, terwijl sociale eenzaamheid het gemis is van contacten met vrienden, familie en kennissen. Een deelnemer van het aanvullende onderzoek zei over eenzaamheid in de coronaperiode: “Ik heb me ook in die periode best wel alleen gevoeld. Want ook al kan je met vrienden dan wel bellen, dat is toch anders dan dat je echt bij elkaar bent.”

Twee derde had hulp of steun nodig

Op basis van dit onderzoek is niet te zeggen in welke mate psychische klachten onder jongvolwassenen een gevolg zijn van de coronaperiode. Toch blijkt dat deze periode zeker impact had op een groot deel van deze groep. Bijna twee derde van de jongvolwassenen had door de coronaperiode hulp of steun nodig, met name omdat zij niet lekker in hun vel zaten. Een jongvolwassene zei hierover: “Er is niet echt begrip dat er nog een hele nasleep is voor veel mensen. Die druk die is wel merkbaar van ‘oh alles is weer open dus iedereen moet gewoon weer hard meedoen’.” Jongvolwassenen die kampen met psychische klachten, eenzaam zijn en/of het moeilijk vinden stressvolle gebeurtenissen te doorstaan, gaven vaker aan hulp of steun nodig te hebben. 9% van de jongvolwassenen in Flevoland had door de coronaperiode extra hulp of steun nodig en gaf aan bij een probleem bij niemand terecht te kunnen.

Over het onderzoek

Van april tot en met augustus 2022 hebben alle GGD’en, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), een onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar: de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen. Bijna 70.000 jongvolwassenen verspreid over heel Nederland hebben een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid en welzijn. Zij zijn geworven via advertenties op sociale media en via offline kanalen. Om de representativiteit van de resultaten te verhogen, zijn de cijfers gestandaardiseerd naar leeftijd en geslacht. Ter verdieping en om resultaten van het vragenlijstonderzoek beter te begrijpen, is aanvullend onderzoek uitgevoerd in groepsgesprekken en individuele interviews. De resultaten van dit aanvullende onderzoek worden in mei van dit jaar gepubliceerd; in dit nieuwsbericht zijn al enkele quotes uit de interviews gebruikt. In 2021 is ook een gezondheidsmonitor onder jongvolwassenen uitgevoerd. Dit was een pilot waar enkele GGD-en aan meewerkten. GGD Flevoland nam hier ook aan deel. Meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen vindt u op www.monitorgezondheid.nl. Alle Flevolandse resultaten zijn te vinden op www.eengezonderflevoland.nl/cijfers.

Netwerk GOR

De GGD’en voerden de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 uit in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 (officieel de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19). Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum; samen het Netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij jongvolwassenen, als gevolg van de coronacrisis, inzichtelijk te maken. Resultaten van de monitor vormen een basis voor het adviseren en ondersteunen van lokale en regionale beleidsmakers en het ministerie van VWS bij beleidsvorming.

Heb je het even moeilijk en heb je behoefte aan een luisterend oor? Neem dan contact op met 088-0767000 of chat op deluisterlijn.nl. Denk je aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chat op 113.nl.

GGD Flevoland (15-01-2024). Ruim helft jongvolwassenen ervaart psychische klachten. Geraadpleegd op 18-07-2024 via https://www.eengezonderflevoland.nl/2023/03/27/ruim-helft-jongvolwassenen-ervaart-psychische-klachten/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail