Print

Informatiebijeenkomst

voor alle raadsleden in de Flevolandse gemeenten op woensdag 20 juni 2018

 
Wat is het verband tussen het Sociaal Domein en gezondheid? Hoe zit het met kwetsbare groepen? Wat voor invloed heeft leefomgeving op gezondheid? Wat is eigenlijk Publieke Gezondheid?

Wist u dat u als raadslid veel kunt doen om de gezondheid van uw inwoners te beschermen en te bevorderen? Veel portefeuilles hebben namelijk een directe invloed op de gezondheid. Deze bijeenkomst is daarom niet alleen relevant als u publieke gezondheid in uw portefeuille heeft, maar ook voor raadsleden bijvoorbeeld Wmo, participatie, jeugd(zorg), wonen, werk en inkomen, sport, armoedebeleid en/of ruimtelijke ordening in hun portefeuille. Zo heeft de grote opgave waar uw gemeente, met de transformatie van het sociaal domein, voor staat van alles te maken met gezondheid en preventie. Ook biedt de Omgevingswet tal van kansen voor een gezonde leefomgeving. Kortom, tijd om nader kennis te maken met publieke gezondheid en GGD Flevoland!

GGD Flevoland beschermt, bevordert en bewaakt de gezondheid
van de inwoners in opdracht van en samen met uw gemeente, en in nauwe  
samenwerking met netwerkpartners.

Tijdens deze interactieve informatiebijeenkomst  laten we zien wat GGD Flevoland doet en hoe we werken. U maakt onder andere, door gesprekstafels, kennis ‘gezondheid in de omgevingswet, kwetsbare groepen en maatschappelijke zorg, jeugd en gelijke kansen op gezondheid voor iedereen?’ waarvoor we ons sterk maken en die uw gemeente gezonder maken. Hier vindt u het volledige  programma.

Woensdag 20 juni bent u van harte welkom op de ambulancepost aan de Gordiaandreef 101 te Lelystad.

Vanaf 17.30 uur staat de koffie/thee met een broodje voor u klaar. Het formele programma start om 18.00 uur en wordt om 20.00 uur afgesloten. Daarna heeft u nog de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de Meldkamer en een kijkje te nemen in een ambulance  (Ambulancezorg en Brandweerzorg) .

Cees Verdam, directeur publieke gezondheid, is uw gastheer op deze avond. De avond staat verder in het teken van ontmoeting en kennisdelen.

Mogen we op uw komst rekenen? Bent u niet in de gelegenheid om te komen, maar wilt u wel informatie, neemt u dan contact op met de relatiebeheerder van uw gemeente.

Kijk voor meer informatie over de gezondheid van uw inwoners op: www.eengezonderflevoland.nl/cijfers

Weten wie we zijn en wat we doen? Ga dan naar: www.ggdflevoland.nl

Inschrijven

U kunt zich tot 18 juni a.s. inschrijven. Bij de inschrijving verzoeken wij u om uw voorkeur voor de gesprekstafel, per ronde, aan te geven.

De gesprekstafels

U kunt per ronde een keuze maken uit een gesprekstafel.

Ronde 1
Gesprekstafel 1: ‘Gezondheid in de Omgevingswet’
Gesprekstafel 2: ‘Sociaal domein: kwetsbare groepen / maatschappelijke zorg’

Ronde 2
Gesprekstafel 3: ‘Sociaal domein: jeugd’
Gesprekstafel 4: ‘Sociaal domein: gelijke kansen op gezondheid voor iedereen?’

 

GGD Flevoland (28-05-2018). Informatiebijeenkomst. Geraadpleegd op 20-05-2024 via https://www.eengezonderflevoland.nl/bijeenkomst-raadsleden/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail