Print

Gesprekstafels

 

Ronde 1

Gesprekstafel 1: ‘Gezondheid en de Omgevingswet’

Bent u verantwoordelijk voor bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, vergunningen, stadsontwikkeling of -beheer, of de omgevingswet? Dan is deze gesprekstafel interessant voor u. In deze gesprekstafel wordt ingegaan op hoe u de ruimte zo fysiek kan inrichten dat hij bijdraagt aan een gezonde en sociale leefomgeving voor de inwoners.

Uiteraard is deze gesprekstafel ook interessant als u ‘gezondheid’ in uw portefeuille heeft. Er zijn alleen al op gemeentelijk niveau tal van keuzes te maken die gezondheid beschermen of bevorderen.

Gesprekstafel 2: ‘Sociaal domein: kwetsbare groepen/maatschappelijke zorg’
Hoe zorg je ervoor dat deze groepen gezonde aandacht krijgen?

Hoe minder kwetsbaar je bent, hoe meer je kunt participeren, hoe gezonder je bent/voelt. Dit is een vicieuze cirkel die je vanuit de gemeente positief kunt beïnvloeden. Het grootste belang is de meervoudige problematiek rondom kwetsbare groepen in samenhang aan te pakken. Deze gesprekstafel gaat over de specifieke kwetsbare groepen en hoe je deze betrekt en kunt ondersteunen bij het terugkrijgen van regie.

Ronde 2

Gesprekstafel 3: ‘Sociaal domein: jeugd’
Gezond opgroeien, wat is daar voor nodig?

De jeugd heeft de toekomst, dus als u investeert in een gezonde jeugd, investeert u in een gezonde gemeente. Inzetten op thema’s als ‘de preventie-agenda ouderschap, hechting, gezondheid en weerbaarheid kunnen maatschappelijke problemen te lijf gaan. Maar ook opvoedingsvaardigheden en gezonde leefstijl komen aan bod bij deze gesprekstafel.

Gesprekstafel 4: ‘Sociaal domein: gelijke kansen op gezondheid voor iedereen?’
Nee dus! Iemand die lager opgeleid is, overlijdt 6 jaar eerder en leeft de laatste 16 jaar in minder goede ervaren gezondheid. Cijfers die schrikbarend zijn als je ze even op je laat inwerken! Wat kan u binnen uw gemeente doen om de Sociaal Economische Gezondheidsverschillen (SEGV) te verminderen? De complexiteit vraagt om een integrale aanpak en verbinding tussen domeinen (o.a. Jeugd, armoede, omgeving en WMO).

GGD Flevoland (24-05-2018). Gesprekstafels. Geraadpleegd op 20-05-2024 via https://www.eengezonderflevoland.nl/gesprekstafels/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail