Print

Workshopomschrijvingen

Symposium GGD Flevoland: Ongewenste Omgangsvormen

Thema: ‘De Veilige School’

Workshop 1: Pesten in de klas

Frank Brouwer, Stichting School & Veiligheid

Pesten komt voor op elke school en in iedere groep. Om pesten aan te pakken is het belangrijk om het pesten, ook het internetpesten, te herkennen. Herkennen is vaak lastig omdat een leerkracht zelf deel uitmaakt van de groep. Als een leerkracht zelf gepest wordt en zich niet veilig voelt, kan hij ook niet goed zorgen voor een veilige omgeving voor de leerlingen.

Een workshop waarin de wet “Veiligheid op school”, in 2015 van kracht geworden, is opgenomen en tot doel heeft pesten aan te pakken en daarmee de veiligheid voor leerlingen op school te vergroten. Scholen moeten een goed sociaal veiligheidsbeleid hebben waarin een goede pestaanpak is opgenomen. Verder komen een aantal casussen uit de praktijk aan de orde over de problematiek van het pesten in het onderwijs, de wetgeving en de voorbeeldfunctie van de leerkracht bij de aanpak van pesten.

Workshop 2: Seksueel overschrijdend gedrag en de meldplicht

Giti Bán, Stichting School & Veiligheid

Tussen schoolpersoneel en leerlingen ontstaan (intieme) relaties waarbij soms vergeten wordt dat de verhouding leraar-leerling niet gelijkwaardig is. In die relaties spelen zowel afhankelijkheid als machtsongelijkheid een rol. De Meldplicht helpt om slachtoffers te voorkomen, maar uit de praktijk blijkt dat maar weinig medewerkers hun meldplicht nakomen.

Een workshop met praktijksituaties om inzicht te krijgen op seksueel grens- (en wet-) overschrijdend gedrag van schoolmedewerkers en informatie over de Meld- en aangifteplicht.

Workshop 3: Respect voor seksuele diversiteit in de klas

Marloes Huijsen, Bureau Gelijke Behandeling Flevoland

In de kerndoelen staat: ‘Respectvol omgaan met seksuele diversiteit’. Maar hoe doe je dat? Hoe ga je om met weerstanden in de klas; vanuit ouders, vanuit leerlingen en misschien ook vanuit jezelf of collega’s? Hoe bespreek je seksuele diversiteit en reageer je op negatieve of extreme uitlatingen.

Een workshop waarin (negatieve) opvattingen en emoties ten aanzien van seksuele diversiteit geanalyseerd worden en welke praktische oplossingen mogelijk zijn.

Workshop 4: Vlaggensysteem

Lydia van der Craats en Birgul Kurt, GGD Flevoland

Het Vlaggensysteem biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren. Het Vlaggensysteem zet in op gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren.

Een workshop over het werken met ‘Het Vlaggensysteem’ en hoe je seksueel (grensoverschrijdend) gedrag met behulp van het Vlaggensysteem kunt duiden en sturen.

Workshop 5: Loverboys / sexting

Jolanda Bergsma en Ellen Filart, MEE

Loverboys
Een loverboys probeert een meisje de prostitutie in te lokken. Door een meisje veel aandacht, liefde en cadeaus te geven zorgt hij ervoor dat het meisje verliefd op hem wordt. Vooral een kwetsbaar meisje is daar gevoelig voor en wil alles voor haar vriend doen. Zo ontstaat een afhankelijkheidsrelatie. Op een geraffineerde manier sluist hij haar vervolgens de prostitutie in.

Sexting
De huidige generatie jongeren groeit op met een diversiteit aan ‘nieuwe media’ en brengt steeds meer tijd door op het internet. Ze staan voortdurend in contact met hun netwerken. Sexting gaat over seksueel getinte filmpjes en foto’s die op internet worden geplaatst of die door de jongeren onderling naar elkaar verstuurd worden.

Een workshop over het herkennen van loverboyproblematiek en hoe te handelen als een meisje onder invloed is van een loverboy. Waar vind je dan passende hulp?
In deze workshop wordt ook het begrip ‘Sexting’ meegenomen, wat je kunt doen als je hiermee te maken krijgt en wanneer het strafbaar is.

Workshop 6: Media wijsheid

Wijnant Hanssens en Jurian Lambooy, Stichting Welzijn Lelystad

We leven in een sterk gemedialiseerde wereld en dat neemt alleen maar toe. We kunnen 24 uur per dag online en dat is geweldig. Maar het betekent ook dat er soms dingen gebeuren die minder leuk zijn zoals bijvoorbeeld (cyber)pesten, sexting, grooming, verspreiden van fakenieuws etc.

Een workshop met o.a. de bewustwording van de digitale wereld en ons aandeel daarin, de invloed van die wereld en waarom we niet zonder kunnen. Kunnen we ongewenst gedrag voorkomen?

Workshop 7: Omgaan met radicaliserende jongeren

Karin Oldekamp en Marco van Assen, politie Flevoland

Meent de leerling het wel? Wil hij gaan uitreizen? Is een jongere die overtuigd is van radicaal gedachtengoed, lastig te beïnvloeden? Onderschat je invloed als docent, jongerenwerker of ouder niet, want een effectieve manier om in gesprek te gaan is de ‘judo stijl’. Dat is ‘meebuigend ombuigen’ ofwel de ABC-methode, met als extra ook nog de D.

Een workshop met uitleg over het toepassen van deze gespreksmethode en concrete tips, wat je kunt doen voordat je in gesprek gaat, als hij te ver heen is voor een gesprek, met de klas praten over radicalisering en signalen die op radicalisering kunnen duiden.

Naar direct inschrijven

Terug naar Symposium GGD Flevoland: Ongewenste Omgangsvormen

 

GGD Flevoland (13-11-2017). Workshopomschrijvingen. Geraadpleegd op 18-07-2024 via https://www.eengezonderflevoland.nl/workshopomschrijvingen/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail