Een integrale aanpak voor de rookvrije generatie

12-3-2018 Een integrale aanpak, daar is Hugo Backx groot voorstander van. Als directeur van GGD GHOR Nederland, de landelijke koepelorganisatie voor 25 GGD’en en GHOR bureaus, houdt hij zich dagelijks bezig met gezondheid en preventie. We spraken hem over de Rookvrije Generatie en over hoe het vormen van coalities essentieel… Lees verder

GGD Flevoland (12-03-2018). Een integrale aanpak voor de rookvrije generatie. Geraadpleegd op 08-02-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/2018/03/12/integrale-aanpak-rookvrije-generatie/