Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie geeft aan welk deel van de bevolking betaald werk verricht. Deelname aan de arbeidsmarkt zorgt voor welvaart en verhoogt de gezondheid indien de arbeidsomstandigheden gunstig zijn. Tegelijkertijd draagt gezondheid bij aan de arbeidsdeelname en vergroot het de kans dat ouderen aan het werk blijven. Geen werk betekent een verminderde… Lees verder

Participatie

Participatie staat voor meedoen aan het maatschappelijke leven. Het gaat bijvoorbeeld om het verrichten van betaald werk en de omgang met collega’s en klanten. En het begint al bij school, een opleiding of vrijwilligerswerk. Mantelzorg en zelfredzaamheid kunnen de mate van participatie waarborgen. Participatie heeft een positief effect op de… Lees verder

GGD Flevoland (18-11-2021). Mantelzorg. Geraadpleegd op 04-10-2022 via https://www.eengezonderflevoland.nl/participatie/mantelzorg/