Jeugd Volwassenen en senioren

Jeugd

Overgewicht heeft grote gevolgen
Overgewicht of ernstig overgewicht (obesitas) vormt een risico voor de gezondheid. Het functioneren gaat achteruit en jongeren met overgewicht lopen een groter risico op het ontwikkelen van diabetes en hart -en vaataandoeningen. (Volksgezondheidenzorg.info, 2016) Jongeren met overgewicht kampen vaker met angststoornissen of depressies. Oorzaak en gevolg is daarin onduidelijk.

Meer kans op psychosociale problemen
Vooral meisjes met overgewicht ervaren vaak meer stigmatisering. (RIVM: Nationaal Kompas Volksgezondheid. Visscher TLS, Son G van, Bakel AM van, Zantinge EM ‘Wat zijn de mogelijke gezondheidsgevolgen van overgewicht en ondergewicht?’, maart 2010) Hierdoor hebben zij meer kans op een lagere zelfwaardering en daarmee samenhangende psychosociale problemen, zoals eenzaamheid, verdriet en gespannenheid. Daarnaast vergroot overgewicht op jonge leeftijd de kans op overgewicht en in grotere mate gezondheidsgevolgen op latere leeftijd. Tieners met obesitas hebben vaker gedachten over zelfdoding. Oorzaak en gevolg zijn hierbij onduidelijk.

Opleiding en etniciteit
Bij kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst komt vaker (ernstig) overgewicht of obesitas voor. Een grotere mate van integratie lijkt echter te leiden tot minder overgewicht. (GGD Flevoland: Factsheet Jeugdgezondheid 2014, april 2015)

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Bijna één op vijf kinderen van 10 en 11 jaar ernstig overgewicht
Kinderen die op jonge leeftijd al te zwaar zijn, hebben grotere kans om later ook te dik te zijn. Van de Flevolandse kinderen in de leeftijd van vijf tot zes jaar heeft al 12% overgewicht of ernstig overgewicht. Vijf jaar later is dat zelfs 19,6%. (GGD Flevoland, trenddashboards jeugd, 2017-2018)

In schooljaar 2017-2018 heeft in het voorgezet onderwijs in Flevoland 18,4% van de jongeren van klas 1/2 (ernstig) overgewicht. In klas 3/4 is dit percentage 19,3%.

Filter in de trenddashboards op de cijfers per gemeente.

Eén op de vijf kinderen in groep 7 heeft overgewicht
Kinderen die op jonge leeftijd al te zwaar zijn, hebben grotere kans om later ook te dik te zijn. In schooljaar 2017-2018 heeft 12,7% van de Almeerse kinderen in de leeftijd van vijf tot zes jaar overgewicht of ernstig overgewicht. (GGD Flevoland, trenddashboards jeugd 2017-2018) Vijf jaar later is dat zelfs 21,4%.

In schooljaar 2017-2018 heeft in het voortgezet onderwijs in Almere 19,4% van de jongeren in klas 1/2  en 20,8% van de jongeren in klas 3/4 overgewicht of ernstig overgewicht. Het Flevolandse gemiddelde ligt bij beide groepen op respectievelijk 18,4% en 19,3%.


Buurtmonitor Almere
In de buurtmonitor ziet u in welke buurten van Almere het meest overgewicht is onder de jeugd. De buurtmonitor kan gebruikt worden voor het maken van lokaal gezondheidsbeleid over de jeugd. Vergelijk buurten

Filter in de trenddashboards op de cijfers per gemeente.

Overgewicht bij één op de zeven kinderen in groep 7
Kinderen die op jonge leeftijd al te zwaar zijn, hebben grotere kans om later ook te dik te zijn. In schooljaar 2017-2018 heeft 11,1% van de Dronter kinderen in de leeftijd van vijf tot zes jaar overgewicht of ernstig overgewicht. (GGD Flevoland, trenddashboards jeugd 2017-2018) Vijf jaar later is dat 20,5%.

In schooljaar 2017-2018 heeft in het voortgezet onderwijs in Dronten 17,9% van de jongeren in klas 1/2  en 16,1% van de jongeren in klas 3/4 overgewicht of ernstig overgewicht. Het Flevolandse gemiddelde ligt bij beide groepen op respectievelijk 18,4% en 19,3%.

Buurtmonitor Dronten
In de buurtmonitor ziet u in welke buurten van Dronten het meest overgewicht is onder de jeugd. De buurtmonitor kan gebruikt worden voor het maken van lokaal gezondheidsbeleid over de jeugd. Vergelijk buurten

Filter in de trenddashboards op de cijfers per gemeente.

Eén op vijf 10 en 11-jarigen heeft overgewicht
Kinderen die op jonge leeftijd al te zwaar zijn, hebben grotere kans om later ook te dik te zijn. In schooljaar 2017-2018 heeft 13,4% van de Lelystadse kinderen in de leeftijd van vijf tot zes jaar overgewicht of ernstig overgewicht. ( GGD Flevoland, trenddashboards jeugd 2017-2018) In de leeftijd van tien- tot elfjarigen is dat 23,1%.

In schooljaar 2017-2018 heeft in het voortgezet onderwijs in Lelystad 21,1% van de jongeren in klas 1/2  en 21,3% van de jongeren in klas 3/4 overgewicht of ernstig overgewicht. Het Flevolandse gemiddelde ligt bij beide groepen op respectievelijk 18,4% en 19,3%.

Buurtmonitor Lelystad
In de buurtmonitor ziet u in welke buurten van Lelystad het meest overgewicht is onder de jeugd. De buurtmonitor kan gebruikt worden voor het maken van lokaal gezondheidsbeleid over de jeugd. Vergelijk buurten

Filter in de trenddashboards op de cijfers per gemeente.

Eén op de vijf kinderen groep 7 met overgewicht
Kinderen die op jonge leeftijd al te zwaar zijn, hebben grotere kans om later ook te dik te zijn. In schooljaar 2017-2018 heeft 11,3% van de kinderen in de Noordoostpolder in de leeftijd van vijf tot zes jaar overgewicht of ernstig overgewicht. (GGD Flevoland, trenddashboards 2017-2018) Van de kinderen in groep 7 heeft 13,8% overgewicht.

In schooljaar 2017-2018 heeft in het voortgezet onderwijs in de gemeente Noordoostpolder 14,3% van de jongeren in klas 1/2  en 15,1% van de jongeren in klas 3/4 overgewicht of ernstig overgewicht. Het Flevolandse gemiddelde ligt bij beide groepen op respectievelijk 18,4% en 19,3%.


Buurtmonitor Noordoostpolder
In de buurtmonitor ziet u in welke buurten van de Noordoostpolder het meest overgewicht is onder de jeugd. De buurtmonitor kan gebruikt worden voor het maken van lokaal gezondheidsbeleid over de jeugd. Vergelijk buurten

Filter in de trenddashboards op de cijfers per gemeente.

Bijna één op vijf kinderen in groep 7 overgewicht
Kinderen die op jonge leeftijd al te zwaar zijn, hebben een grotere kans om later ook te dik te zijn. In schooljaar 2017-2018 heeft 10,1% van de Urker kinderen in groep 2 (vijf tot zes jaar) overgewicht of ernstig overgewicht. (GGD Flevoland, trenddashboards jeugd 2017-2018) Vijf jaar later is dat 15,5%.

In schooljaar 2017-2018 heeft in het voortgezet onderwijs op Urk 16,8% van de jongeren in klas 1/2  en 19,6% van de jongeren in klas 3/4 overgewicht of ernstig overgewicht. Het Flevolandse gemiddelde ligt bij beide groepen op op respectievelijk 18,4% en 19,3%.


Buurtmonitor Urk
In de buurtmonitor ziet u in welke buurten van Urk het meest overgewicht is onder de jeugd. De buurtmonitor kan gebruikt worden voor het maken van lokaal gezondheidsbeleid over de jeugd. Vergelijk buurten

Filter in de trenddashboards op de cijfers per gemeente.

Bijna één op vijf kinderen in groep 7 overgewicht
Kinderen die op jonge leeftijd al te zwaar zijn, hebben grotere kans om later ook te dik te zijn. In schooljaar 2017-2018 heeft 8,2% van de kinderen uit Zeewolde in de leeftijd van vijf tot zes jaar overgewicht of ernstig overgewicht. (GGD Flevoland, trenddashboards 2017-2018) Vijf jaar later is dat 13,4%.

In schooljaar 2017-2018 heeft in het voortgezet onderwijs in Zeewolde 8,7% van de jongeren in klas 1/2  en 11,5% van de jongeren in klas 3/4 overgewicht of ernstig overgewicht. Het Flevolandse gemiddelde ligt bij beide groepen op respectievelijk 18,4% en 19,3%.


Buurtmonitor Zeewolde
In de buurtmonitor ziet u in welke buurten van Zeewolde het meest overgewicht is onder de jeugd. De buurtmonitor kan gebruikt worden voor het maken van lokaal gezondheidsbeleid over de jeugd. Vergelijk buurten

Filter in de trenddashboards op de cijfers per gemeente.

Volwassenen en senioren

Overgewicht heeft grote gevolgen
Overgewicht vormt een risico voor de gezondheid. Het functioneren gaat achteruit en mensen met overgewicht lopen een groter risico op het ontwikkelen van diabetes en hart -en vaataandoeningen. (Volksgezondheidenzorg.info, 2016) Mensen met overgewicht kampen vaker met angststoornissen of depressies. Oorzaak en gevolg is daarin onduidelijk. Verder is er bij overgewicht kans op onvruchtbaarheid en is de levensverwachting lager.

Meer ziekteverzuim en hogere gezondheidszorgkosten
Mensen met overgewicht leven vaker voor een langere periode met ziekte en/of beperkingen. Hierdoor zorgt overgewicht voor meer ziekteverzuim, hogere arbeidsongeschiktheid en hogere kosten in de gezondheidszorg. (Volksgezondheidenzorg.info, 2016)(Loket Gezond Leven, 2016)

Meer overgewicht onder laagopgeleiden
Het percentage overgewicht neemt toe met de leeftijd. Gezien het groeiend aantal ouderen in Nederland en Flevoland is dit een punt van aandacht. Daarnaast zijn er sociaaleconomische verschillen. Tot slot komt overgewicht vaker voor bij mannen, maar vrouwen hebben vaker ernstig overgewicht. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Overgewicht naar opleidingsniveau 19 jaar en ouder [2016]

Lager Onderwijs MAVO, LBO HAVO/VWO, MBO HBO, WO
Overgewicht 41% 42% 36% 34%
Ernstig overgewicht 29% 18% 16% 10%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Leefstijl in Flevoland naar opleidingsniveau 19 jaar en ouder [2016]

Lager onderwijs MAVO, LBO HAVO/VWO, MBO HBO, WO
Gezond gewicht 30% 37% 46% 55%
Voldoet aan fitnorm 10% 26% 19% 22%
Voldoet aan beweegnorm 36% 59% 59% 52%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Overgewicht en etniciteit
Overgewicht komt vaker voor bij mensen van niet-westerse afkomst. Vooral vrouwen van Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse afkomst kampen vaker met overgewicht. (RIVM, 2014) Een hogere mate van integratie lijkt echter te leiden tot minder overgewicht.

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Overgewicht volwassenen stabiliseert
De helft van de Flevolandse volwassenen heeft overgewicht of ernstig overgewicht. Dit ligt iets boven het landelijk gemiddelde. De laatste jaren is het percentage Flevolanders met overgewicht stabiel. Matig overgewicht komt vaker voor bij mannen (43%), maar vrouwen (18%) hebben vaker ernstig overgewicht. In Flevoland heeft 65% van de senioren in de leeftijd van 65 tot 79 jaar overgewicht of ernstig overgewicht. Van de 80-plussers heeft 56% overgewicht of ernstig overgewicht. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Overgewicht volwassenen hoger dan landelijk gemiddelde
Ruim de helft van de Almeerse volwassenen heeft overgewicht of ernstig overgewicht. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2016) Dit ligt boven het Nederlandsegemiddelde van 46%.

Overgewicht neemt toe met leeftijd
Het percentage overgewicht neemt toe met de leeftijd van de inwoners. Bij senioren in Almere is het percentage overgewicht hoger dan gemiddeld in Nederland; ongeveer twee derde van de Almeerse senioren heeft overgewicht of ernstig overgewicht. Met het oog op het toenemende aantal senioren in Almere is dit een punt van aandacht.

Overgewicht volwassenen blijft stabiel
Bijna de helft van de Dronter volwassenen heeft overgewicht of ernstig overgewicht. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2016) Het aantal volwassenen met ernstig overgewicht in Dronten is sinds 2009 stabiel gebleven.

Het percentage overgewicht neemt toe met de leeftijd van de inwoners. Bij senioren in Dronten stijgt het percentage mensen met overgewicht de laatste jaren.

Toename extreem overgewicht senioren
Ruim de helft van de volwassenen in Lelystad heeft overgewicht. Dit ligt boven het Nederlands gemiddelde. Bij senioren zien we een toename in het percentage mensen met overgewicht. Twee derde van de senioren heeft overgewicht. Het percentage met extreem overgewicht is de laatste jaren aanzienlijk gestegen. In 2016 heeft bijna een kwart van de senioren extreem overgewicht.(GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Overgewicht onder volwassenen en senioren stabiel
Bijna de helft van de volwassenen in de Noordoostpolder heeft overgewicht. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2016) Dit komt overeen met het landelijk gemiddelde. Iets meer dan de helft van de senioren heeft overgewicht. Ook dit komt overeen met het landelijk gemiddelde.

Urker senioren vaker overgewicht
Bijna de helft van de Urker volwassenen heeft overgewicht of ernstig overgewicht. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2016) Het percentage volwassenen met overgewicht stabiliseert op Urk.

Het percentage overgewicht neemt toe met de leeftijd van de inwoners. Van de Urker senioren heeft 74% overgewicht of ernstig overgewicht. Dit is wel aanzienlijk hoger dan het Nederlandse gemiddelde (59%).

Overgewicht stabiel
Bijna de helft van de volwassenen in Zeewolde heeft overgewicht of ernstig overgewicht. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2016) Dit komt overeen met het Nederlands gemiddelde. Het percentage mensen met overgewicht is de laatste jaren stabiel.

Het percentage overgewicht neemt toe met de leeftijd van de inwoners. Van de senioren in Zeewolde heeft 58% overgewicht of ernstig overgewicht. Dit is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.

GGD Flevoland (04-06-2019). Overgewicht. Geraadpleegd op 15-09-2019 via https://www.eengezonderflevoland.nl/leefstijl/overgewicht/