Print

GGD Flevoland symposium

Workshops ‘Verwarring in de wijk’

Er zijn 6 workshops. U kunt een keuze maken uit 2 workshops. Het maximaal aantal deelnemers is 25 per workshopronde. Wij verzoeken u om 4 workshops te selecteren. In de prioritering kunt u aangeven welke workshops u op plaats 1 – 2 – 3 – 4 zet.

Wij houden ons het recht voor om u in te delen voor uw 3e en/of 4e keuze als beide workshoprondes vol zitten.

Omschrijving

Workshop 1: Verwarde personen en acute psychiatrie
Inhoud

GGD Vangnet en Advies en GGz Centraal Crisisdienst Flevoland vertellen over hun samenwerking bij personen met verward gedrag, complexe en acute psychiatrie.

Op een interactieve wijze geven zij een beeld van hun werkwijze en staan zij stil bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van de hulpverlening binnen de psychiatrie.

Workshopleiders

Ryanne Verdoorn en Mathilde Magré [GGD Flevoland]

Silvia Straatsma en Beau Rozema [GGZ Centraal]

< > Scroll om meer van de tabel te zien.
Workshop 2: Crisiskaart
Inhoud

Tijdens de workshop wordt ingegaan op wat de Crisiskaart is, wie de aanvrager is, het belang van de inbreng door de kaartvrager (zelfregie), de rol van de onafhankelijke consulent die de kaart met de aanvrager maakt en de preventieve werking van de kaart.

Kortom: een compleet beeld van de Crisiskaart en de aanvrager.

Workshopleiders Roelie Bosch  [Pro-Raad], Tonny Koster en Saskia Schurman [StipGGZ]
< > Scroll om meer van de tabel te zien.
Workshop 3: Peer Support
Inhoud

Een bijeenkomst waar deelnemers elkaar ontmoeten en samenkomen voor onderlinge steun. Het begint met de vraag: “Hoe was je week?”

In deze workshop wordt het project toegelicht over de opzet van groepen in Flevoland en gaan de deelnemers aan de slag  door zelf te ervaren wat een dergelijke groep met je doet en hoe het tot steun kan zijn.

Workshopleiders Luc Tanja en John Elsevijf [Leger des Heils]
< > Scroll om meer van de tabel te zien.
Workshop 4: Samen verward
Inhoud

De workshop “Samen Verward” is bedoeld om zowel de bewoners in de wijk zonder GGZ-problemen te verbinden aan de bewoners met GGZ problemen. Beide type bewoners kunnen verbaasd (en dus “verward”) raken over elkaars gedrag…

De sociale wijkteams richten zich vooralsnog op plekken waar deze bewoners met elkaar samen kunnen zijn om meer te weten te komen over elkaar. Hierdoor kunnen ze elkaar beter begrijpen en uiteindelijk samen zorgen voor de ondersteuning in de wijk.

Het gaat om de verbinding tussen actieve partijen in de wijk, maar ook nieuwe initiatieven vanuit de wijk zelf die versterken en verbinden.

Workshopleider Brigitte de Bies [Gemeente Almere – Sociale wijkteams]
< > Scroll om meer van de tabel te zien.
Workshop 5: Informatie delen en de AVG
Inhoud Samenwerken vereist dat professionals multidisciplinair informatie delen. Kan dat nog wel nu de AVG van kracht is? Tijdens een interactieve workshop gaan we de mogelijkheden én de zorgvuldigheidseisen van de wet verkennen. Het doel is dat de professionals over eenzelfde ‘kompas’ gaan beschikken en zij hun samenwerking echt vorm kunnen gaan geven.
Workshopleider Jolanda van Boven [Van Boven Advies]
< > Scroll om meer van de tabel te zien.
Workshop 6: Verward gedrag en Gevaarrisico
Inhoud

Personen met verward gedrag creëren door hun gedrag soms buikpijn bij hun omgeving. De politie ontvangt meldingen, de gemeenten verontruste geluiden en/of de GGZ en hulpverlening krijgen geen grip. Gevaarrisico wordt als hoog ingeschat.

Een workshop over de mogelijkheden (en onmogelijkheden) binnen de BOPZ, opschalingen (Persoonsgerichte Aanpak, Top X) en de kracht van de samenwerking tussen de ketenpartners in complexe casuïstiek.

Workshopleiders Judith Steultjens [BOPZ OM] en Ineke Jenniskens [Schakelpunt Midden Nederland]
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Naar direct inschrijven

Terug naar GGD Flevoland Symposium: ‘Verwarring in de wijk’

GGD Flevoland (14-01-2019). GGD Flevoland symposium. Geraadpleegd op 18-07-2024 via https://www.eengezonderflevoland.nl/ggd-flevoland-symposium-3/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail