Print

Impact Coronavirus in Lelystad

In de week van 23 t/m 29 maart 2020 hebben inwoners van Flevoland een vragenlijst ingevuld over het nieuwe Coronavirus. De vragenlijst is door ruim 17.000 respondenten ingevuld, waarvan 3.326 uit Lelystad.

De onderwerpen voor deze vragenlijst zijn: informatievoorziening, het opvolgen van maatregelen, vragen rondom het Coronavirus, klachten en besmetting bij mensen en het hebben van zorgen. Een overzicht van de resultaten staan per onderwerp beschreven. De percentages in dit overzicht geven de respondenten uit Lelystad weer, tenzij anders aangegeven.

1. Informatievoorziening

Hoe ontvangen mensen informatie over Corona?
De meeste respondenten (88%) krijgen informatie over Corona via de televisie. Andere veelgenoemde bronnen van informatie zijn: nieuwswebsites (64%), de website van het RIVM (54%) en Facebook (38%).

Wat vinden mensen van deze informatie?
De berichtgeving over Corona bereikt bijna alle mensen: 99% van de respondenten heeft veel informatie gelezen.
De berichtgeving wordt over het algemeen duidelijk gevonden. Slechts 4% van de respondenten vindt de berichtgeving niet duidelijk.

Verbeteringen voor de informatievoorziening zijn: betrouwbaarheid en volledigheid. Van de respondenten vindt 70% de berichtgeving betrouwbaar en 6% vindt de berichtgeving onbetrouwbaar. De overige respondenten (24%) heeft de vraag met ‘neutraal’ beantwoord.

Een kleine meerderheid van de respondenten vindt de berichtgeving volledig (60%). Van de respondenten vindt 13% de berichtgeving niet volledig en op deze vraag heeft 27% van de respondenten met ‘neutraal’ geantwoord.

2. Vragen rondom Corona

Respondenten is gevraagd of ze meer informatie willen over het nieuwe Coronavirus. Hierop heeft 21% van de Lelystadse respondenten bevestigend geantwoord.

In de figuur hieronder staan de meeste genoemde antwoorden die mensen geven op de vraag waarover ze meer informatie willen hebben. Respondenten willen onder andere meer weten over het virus zelf, testen, aantal besmettingen en symptomen.

Uit verdere analyse komt naar voren dat mensen meer willen weten over:

  • de echte cijfers over aantal besmettingen en het aantal mensen dat genezen is;
  • de symptomen van het virus, de besmettelijkheid en het ziekteverloop;
  • het Coronavirus en zwangerschap;
  • kinderen en buiten spelen.

 

3. Het opvolgen van maatregelen

Op de vraag bij het nemen van de twaalf maatregelen geeft een ruime meerderheid van de respondenten (87%) aan de meeste maatregelen te nemen (negen maatregelen of meer). Slechts 2% van de respondenten geeft aan geen tot weinig maatregelen te nemen (vier maatregelen of minder).

De meest genoemde maatregelen die mensen nemen zijn: regelmatig handen wassen met water en zeep (97%), geen handen schudden (97%) en afstand houden van andere mensen (1-2 meter) (96%).

Maatregelen die het minst worden genomen door de respondenten zijn: zoveel mogelijk thuiswerken (54%), papieren zakdoekjes gebruiken (76%) en niet op bezoek gaan bj vrienden of familie (81%).

4. Klachten en besmetting bij mensen

Klachten
Klachten die gerelateerd kunnen zijn aan een besmetting met het Coronavirus en waarnaar gevraagd is in de vragenlijst zijn: koorts of verhoging, hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, kortademigheid, vermoeidheid en spierpijn.

Bijna de helft van de respondenten (45%) heeft aangegeven geen klachten te hebben, 53% heeft milde klachten en 1% heeft zware klachten. Klachten worden als ‘zwaar’ geclassificeerd als deze klachten gepaard gaan met koorts. Bij milde klachten kan het gaan om één of meerdere klachten, maar geen koorts.

Contact met huisarts
Van degenen die klachten hebben, heeft 17% contact gezocht met de huisarts.
Vijf procent van de Lelystadse respondenten (met en zonder klachten) heeft aangegeven dat ze op advies van de huisarts thuisblijven en niet naar buiten mogen in verband met gezondheidsklachten.

Besmetting
Van alle respondenten geeft 5% aan te denken nu het Coronavirus te hebben, nog eens 9% denkt het gehad te hebben en is inmiddels hersteld.
41% van de respondenten acht het waarschijnlijk het Coronavirus in de komende twaalf maanden te krijgen.

5. Het hebben van zorgen

Meer dan de helft (55%) van de Lelystedelingen maakt zich zorgen over de eigen gezondheid, 16% is niet bezorgd. Over de gezondheid van familieleden is 74% van de Lelystadse respondenten bezorgd. Slechts 6% maakt zich geen zorgen over de gezondheid van familieleden.

In onderstaand figuur staan de meest genoemde antwoorden van de respondenten in Flevoland op de vraag waarom mensen zich zorgen maken.

Methode
In de periode 23 t/m 29 maart 2020 heeft een vragenlijst over het nieuwe Coronavirus open gestaan via de GGD Flevoland-website en is wijdverspreid via nieuwssites, sociale media en lokale en regionale pers. Daarnaast is de vragenlijst uitgezet binnen ons panel.

Na opschoning zijn er 17.744 bruikbare vragenlijsten overgebleven. Voor Lelystad zijn dat 3.326 vragenlijsten. Hieronder staan een aantal algemene kenmerken van de Lelystedelingen die een vragenlijst ingevuld hebben.

Percentage Lelystad (N=3.326 respondenten)
Geslacht
Man 26%
Vrouw 74%
Leeftijdscategorie
Jonger dan 18 jaar 1%
18 – 24 jaar 5%
25 – 39 jaar 23%
40 – 64 jaar 54%
65 – 79 jaar 17%
80 jaar of ouder 1%
Opleidingsniveau
Laag 8%
Midden 54%
Hoog 38%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

 

GGD Flevoland (07-04-2020). Impact Coronavirus in Lelystad. Geraadpleegd op 23-06-2024 via https://www.eengezonderflevoland.nl/factsheet/impact-coronavirus-in-lelystad/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail