Print

Jij en Je Gezondheid

Jij en Je Gezondheid (JEJG) is een digitale vragenlijst die de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikt bij de gezondheidsonderzoeken in het voortgezet onderwijs. Kinderen met risicogedrag en (verhoogde kans op) sociaal-emotionele en sociaalmedische problemen worden zo actief opgespoord, ondersteund en zo nodig verwezen naar effectieve (preventie)programma’s. De (geanonimiseerde) gegevens uit Jij en Je Gezondheid worden ook gebruikt voor onderzoek en beleidsadvisering.

 

Resultaten 2019/2020*

De resultaten van Jij en Je Gezondheid 2019/2020 zijn gepubliceerd in een tabellenboek en een buurtmonitor:

Tabellenboek JEJG 2019-2020 – toont Flevolandse cijfers, en cijfers per gemeente

Buurtmonitor Jongerengezondheid – toont cijfers op buurtniveau

*Vanwege de corona-uitbraak zijn niet alle klassen in 2019/2020 (volledig) gemeten. Dit kan invloed hebben op de cijfers. Voor gemeente Dronten worden daarom geen cijfers op buurtniveau gepresenteerd. Van schooljaar 2020/2021 en 2021/2022 zijn te weinig gegevens beschikbaar om te kunnen publiceren.

 

Meer informatie

Meer weten over Jij en Je Gezondheid? Kijk dan eens op info.jijenjegezondheid.nl. Heb je vragen over de buurtmonitor? Neem dan contact op met de onderzoekers van GGD Flevoland.

GGD Flevoland (09-05-2023). Jij en Je Gezondheid. Geraadpleegd op 18-07-2024 via https://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/jij-en-je-gezondheid/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail