Print

FAQ interactieve kaart kinderopvang

Waar gaat het over?
Alle kindercentra moeten voldoen aan de voorwaarden van de Wet Kinderopvang. Dit zijn voorwaarden bijvoorbeeld op gebied van veiligheid, gezondheid en pedagogiek. De GGD toetst of hieraan wordt voldaan in opdracht van de gemeenten. Jaarlijks krijgt ieder kindercentrum een onderzoek en de bevindingen van het onderzoek worden vastgelegd in een rapport. In het rapport brengt de GGD een advies tot handhaving uit aan de gemeente als er niet voldaan wordt aan bepaalde eisen. De gemeente besluit dan of er verder onderzoek nodig is op de tekortkomingen.

Op deze interactieve kaart kunt u inzicht krijgen in kinderopvanglocaties in uw buurt waar verder onderzoek is gedaan door GGD Flevoland na geconstateerde tekortkomingen tijdens de jaarlijkse inspecties. Daarnaast kunt u de rapportages per kinderopvanglocatie inzien en downloaden. Dit ondersteunt ouders en opvoeders in hun keuze voor een kinderopvang voorziening.

Op welke gegevens is deze kaart gebaseerd?
De kaart geeft een weergave van alle geregistreerde kinderopvanglocaties (exclusief de gastouders) in Flevoland waar een jaarlijks onderzoek en zo nodig een aanvullend onderzoek is uitgevoerd. Daarnaast is het mogelijk om per kinderopvanglocatie de rapporten in te zien van alle inspecties uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) via https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Per april 2018 is bij de LRK rapporten ‘In-één-oogopslag’ ingevoerd. Dit is een samenvatting van de inspectieresultaten. Zo ziet de lezer in één keer de bevindingen van de inspectie over belangrijke elementen als veiligheid, gezondheid en het pedagogische klimaat. Met de toevoeging van de samenvatting wordt complexe informatie toegankelijker. Dit moet ouders helpen bij het maken van een keuze voor een opvang of om met de huidige opvanglocatie in gesprek te gaan.

Hoe vaak worden de gegevens op de kaart geüpdatet?
De resultaten worden weergegeven over de laatste twee jaar en ieder kwartaal geüpdatet. De exacte periode wordt weergegeven in de titel van de kaart. Belangrijk: raadpleeg voor de meest actuele inspectiegegevens rechtstreeks de rapporten van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Waarom wordt er gekozen voor een periode van twee jaar en niet de meest recente inspectie?
GGD Flevoland kijkt bij haar inspecties naar de voorgeschiedenis van twee jaar om een breed beeld te krijgen van de kwaliteit van een kindercentrum over een langere periode.

Wie verwerkt de data en op welke manier?
Voor deze publicatie zijn alle inspecties van de laatste twee jaar geanalyseerd door afdeling beleid en onderzoek van GGD Flevoland. Het aantal extra inspecties naar aanleiding van tekortkomingen van de afgelopen twee jaar wordt in een kleur weergegeven waarbij groen aangeeft dat er alleen een jaarlijkse inspectie is uitgevoerd met een goed resultaat. Bij de andere kleuren zijn er wel tekortkomingen geconstateerd die geleid hebben tot extra inspecties. De interactieve kaart verwijst naar openbare data van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) in combinatie met de gegevens van GGD Flevoland.

Vragen of tips naar aanleiding van deze publicatie?
Neem contact op met GGD Flevoland team toezicht kinderdagopvang via post@ggdflevoland.nl of kijk bij https://www.ggdflevoland.nl/contact

GGD Flevoland (24-05-2018). FAQ interactieve kaart kinderopvang. Geraadpleegd op 23-06-2024 via https://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/interactieve-kaart-inspecties-kinderopvang-flevoland/3700-2/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail