Print

FAQ interactieve kaart kinderopvang

Waar gaat het over?
Op deze interactieve kaart kunt u inzicht krijgen in kinderopvanglocaties in uw buurt waar verder onderzoek is gedaan door GGD Flevoland na geconstateerde tekortkomingen tijdens de jaarlijkse inspecties. Daarnaast kunt u de rapportages per kinderopvanglocatie inzien en downloaden. Dit ondersteunt ouders en opvoeders in hun keuze voor een kinderopvang voorziening.

Alle kindercentra moeten voldoen aan de voorwaarden van de Wet Kinderopvang. Dit zijn voorwaarden bijvoorbeeld op gebied van veiligheid, gezondheid en pedagogiek.  De GGD toetst of hieraan wordt voldaan in opdracht van de gemeenten. Jaarlijks krijgt ieder kindercentrum een onderzoek en de bevindingen van het onderzoek worden vastgelegd in een rapport. In het rapport brengt de GGD een advies tot handhaving uit aan de gemeente als er niet voldaan wordt aan bepaalde eisen. De gemeente besluit dan of er verder onderzoek nodig is op de tekortkomingen.

Op welke gegevens is deze kaart gebaseerd?
De kaart geeft een weergave van alle kinderopvanglocaties (exclusief de gastouders) in Flevoland waar in de afgelopen twee jaar tekortkomingen zijn geconstateerd tijdens de jaarlijkse inspecties. Daarnaast is het mogelijk om per kinderopvanglocatie de rapporten in te zien van alle inspecties uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Hoe vaak worden de gegevens geüpdatet?
De resultaten worden weergegeven over de laatste twee jaar en ieder half jaar geüpdatet. De exacte periode wordt weergegeven in de titel van de kaart.

Waarom wordt er gekozen voor een periode van twee jaar en niet de meest recente inspectie?
GGD Flevoland kijkt bij haar inspecties naar de voorgeschiedenis van twee jaar om een breed beeld te krijgen van de kwaliteit van een kindercentrum over een langere periode.

Wie verwerkt de data en op welke manier?
Voor deze publicatie zijn alle inspecties van de laatste twee jaar geanalyseerd door afdeling beleid en onderzoek van GGD Flevoland. Het aantal extra inspecties naar aanleiding van tekortkomingen van de afgelopen twee jaar wordt in een kleur weergegeven waarbij blauw aangeeft dat er alleen een jaarlijkse inspectie is uitgevoerd met een goed resultaat. Bij rood zijn er wel tekortkomingen geconstateerd die geleid hebben tot extra inspecties. De data is niet herleidbaar naar personen en maakt gebruik van openbare data van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) in combinatie met de gegevens van GGD Flevoland

Vragen of tips naar aanleiding van deze publicatie?
Neemt u contact op met GGD Flevoland afdeling toezicht kinderdagopvang via post@ggdflevoland.nl of kijk bij https://www.ggdflevoland.nl/contact

GGD Flevoland (07-03-2018). FAQ interactieve kaart kinderopvang. Geraadpleegd op 25-03-2018 via https://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/interactieve-kaart-inspecties-kinderopvang-flevoland/3700-2/

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie. Accepteer

Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail