Print

Verantwoording BM Volwassenen

 

Buurten vergelijken
Lokaal gezondheidsbeleid heeft lokale cijfers nodig. De buurtmonitor beantwoordt twee belangrijke vragen:

  • Welke buurten vallen op binnen een thema? (tussen buurten vergelijken)
  • Welke thema’s spelen er binnen een buurt? (binnen buurten vergelijken)

 

Gegevensbronnen
De Buurtmonitor Volwassenen maakt gebruik van verschillende databronnen:

  • Wijk- en buurtschattingen gezondheidsmonitor ( RIVM 2016). Gebaseerd op de Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012, GGD’en, CBS en RIVM.
  • Wijk- en buurtkaart CBS & Kadaster (2015). Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) en Kadaster publiceren ieder jaar kerncijfers en digitale geometriebestanden op wijk- en buurtniveau voor heel Nederland.

 

Buurten niet zichtbaar of kruisteken (x) bij resultaten?
In dat geval zijn er te weinig gegevens over deze buurt beschikbaar om op buurtniveau te presenteren. Er is een minimum van 30 waarnemingen per buurt nodig en 5 per variabele voor weergave. Daarnaast kan het ook zijn dat er sprake is van ‘groepsonthulling’, oftewel een score groter dan 90% in één categorie. Ook dan is er geen data zichtbaar om herleiding naar een persoon via een groep te voorkomen.

Betekenis kleuren in grafieken
Bij een rode kleur is er sprake van een negatief verschil tussen de buurt en het gemiddelde in de gemeente. Bij een blauwe kleur is er sprake van een positief verschil. Een verschil wordt significant beschouwd als de kans op toeval kleiner is dan 0,1% (p<0.001). Dit wordt aangeduid met een * teken. Ofwel: men kan met 95% zekerheid zeggen dat er een afwijking is. Significantie hangt onder andere af van groepsgrootte. Als de groep te klein is dan is het dus mogelijk dat een relatief groot verschil in percentage toch niet significant verschillend is en dus op toeval kan berusten.

Berekening risicoscores op basis van schattingen
Elke buurt toont een aantal thema’s op het gebied van de gezondheid, leefstijl en welbevinden. Een thema bestaat uit één of meerdere relevante variabelen. Deze variabelen vormen samen een risicoscore voor die buurt op het gekozen thema. De buurtcijfers zijn geschatte prevalenties op buurtniveau die via statistische modellering verkregen zijn dus enige voorzichtigheid in de interpretatie is geboden.

De analyses zien er als volgt uit:

  • Als basis worden de schattingen van prevalenties op buurtniveau gebruikt vanuit de RIVM ‘SMAP’ data. Dit is een complexe rekenmethode waarbij via statistische modellering uitkomsten op een hoger geografisch niveau worden berekend naar een lager geografisch niveau. Meer informatie over deze methode via deze link van het RIVM. (link: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/regionaal-internationaal/regionaal#methode–node-regionale-verschillen-schattingen-wijk)
  • vervolgens worden deze variabelen samengevoegd naar buurt waardoor buurtprevalenties ontstaan (het geschatte aantal gevallen per aantal inwoners op een specifiek moment);
  • op basis van deze samengevoegde variabelen worden gewogen Z-scores berekend op buurtniveau en/of groepsniveau (Z-score betekent een gestandaardiseerde waarde die zich met andere Z-scores laat vergelijken);

 

Geen individuele gegevens
De buurtmonitor publiceert geen gegevens op individueel niveau. Gegevens zijn geanonimiseerd en samengevoegd op buurtniveau om de privacy te beschermen.

Gebruik van de gegevens
Het gebruik van de inhoud van de buurtmonitor is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Vragen over Buurtmonitor Volwassenen?
Suggesties voor verbetering? Hulp nodig bij de interpretatie van de gegevens? Is er iets niet duidelijk? Neem contact op met de redactie van Een Gezonder Flevoland via egf@ggdflevoland.nl.

Bron

  • GGD Flevoland, Buurtmonitor Volwassenen (2017).
GGD Flevoland (04-12-2017). Verantwoording BM Volwassenen. Geraadpleegd op 08-12-2019 via https://www.eengezonderflevoland.nl/buurtmonitor/verantwoording-buurtmonitor-volwassenen/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail