Print

Verantwoording BM Volwassenen

 

Buurten vergelijken
Lokaal gezondheidsbeleid heeft lokale cijfers nodig. De buurtmonitor beantwoordt twee belangrijke vragen:

  • Welke buurten vallen op binnen een thema? (tussen buurten vergelijken)
  • Welke thema’s spelen er bij de verschillende bevolkingsgroepen? (Zijn er verschillen tussen volwassenen en senioren voor een bepaalde buurt?)

 

Gegevensbronnen
De Buurtmonitor Volwassenen maakt gebruik van verschillende databronnen:

  • Wijk- en buurtschattingen gezondheidsmonitor ( RIVM 2016). Gebaseerd op de Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012, GGD’en, CBS en RIVM.
  • Wijk- en buurtkaart CBS & Kadaster (2016). Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) en Kadaster publiceren ieder jaar kerncijfers en digitale geometriebestanden op wijk- en buurtniveau voor heel Nederland.

 

Buurtgegevens onbekend of kruisteken (xx) bij resultaten?
In dat geval zijn er te weinig gegevens over deze buurt beschikbaar om op buurtniveau te presenteren. Er is een minimum van 30 waarnemingen per buurt nodig en 5 per variabele voor weergave. Daarnaast kan het ook zijn dat er sprake is van ‘groepsonthulling’, oftewel een score groter dan 90% in één categorie. Ook dan is er geen data zichtbaar om herleiding naar een persoon via een groep te voorkomen.

Betekenis kleuren in grafieken
De kleurcodering in de grafieken is gebaseerd op het verschil tussen het geschatte percentage van de buurt en het gemiddelde geschatte percentage van alle gemeten buurten in de desbetreffende gemeente. Buurten die meer dan 5 procentpunten slechter scoren dan het gemiddelde niveau krijgen een oranje of rode kleur, buurten die meer dan 5 procentpunten beter scoren dan het gemiddelde niveau krijgen een groene of lichtgroene kleur.

Berekening risicoscores op basis van schattingen
Elke buurt toont een aantal thema’s op het gebied van de gezondheid, leefstijl en welbevinden. De buurtcijfers zijn geschatte prevalenties op buurtniveau die via statistische modellering verkregen zijn dus enige voorzichtigheid in de interpretatie is geboden.

De analyses zien er als volgt uit:

  • Als basis worden de schattingen van prevalenties op buurtniveau gebruikt vanuit de RIVM ‘SMAP’ data. Dit is een complexe rekenmethode waarbij via statistische modellering uitkomsten op een hoger geografisch niveau worden berekend naar een lager geografisch niveau. Meer informatie over deze methode via deze link van het RIVM. (link: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/regionaal-internationaal/regionaal#methode–node-regionale-verschillen-schattingen-wijk)
  • vervolgens worden deze variabelen samengevoegd naar buurt waardoor buurtprevalenties ontstaan (het geschatte aantal gevallen per aantal inwoners op een specifiek moment)

Geen individuele gegevens
De buurtmonitor publiceert geen gegevens op individueel niveau. Gegevens zijn geanonimiseerd en samengevoegd op buurtniveau om de privacy te beschermen.

Gebruik van de gegevens
Het gebruik van de inhoud van de buurtmonitor is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Vragen over Buurtmonitor Volwassenen?
Suggesties voor verbetering? Hulp nodig bij de interpretatie van de gegevens? Is er iets niet duidelijk? Neem contact op met de redactie van Een Gezonder Flevoland via egf@ggdflevoland.nl.

Bron

  • GGD Flevoland, Buurtmonitor Volwassenen (2019).
GGD Flevoland (16-12-2019). Verantwoording BM Volwassenen. Geraadpleegd op 18-07-2024 via https://www.eengezonderflevoland.nl/buurtmonitor/verantwoording-buurtmonitor-volwassenen/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail