Print

Verantwoording BM Jeugd

 

Buurten vergelijken
Lokaal gezondheidsbeleid over jeugd heeft lokale cijfers nodig. De buurtmonitor beantwoordt twee belangrijke vragen:

  • Welke buurten vallen op binnen een thema? (tussen buurten vergelijken)
  • Welke thema’s spelen er binnen een buurt? (binnen buurten vergelijken)

 

Gegevensbronnen
De buurtmonitor Jeugd maakt gebruik van verschillende databronnen:

  • GGD Flevoland PGO (2012 t/m 2016). De afdeling Jeugd van de GGD Flevoland nodigt alle kinderen uit groep 2 en 7 van het basisonderwijs en klas 2 van het voortgezet onderwijs uit voor een preventief gezondheidsonderzoek. De bevindingen anoniem op groepsniveau weergegeven.
  • GGD Flevoland Flemovo voortgezet onderwijs (2013 t/m 2016). De gegevens komen uit de jaarlijkse Flemovo onderzoeken onder scholieren van klas 2 en klas 4 van de middelbare school. De onderzoeken bestaan uit een individuele vragenlijst en klassikale thema lessen over aspecten van de gezondheid.
  • Wijk- en buurtkaart CBS & Kadaster (2014). Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) en Kadaster publiceren ieder jaar kerncijfers en digitale geometriebestanden op wijk- en buurtniveau voor heel Nederland.

 

Buurten niet zichtbaar of kruisteken (x) bij resultaten?

In dat geval zijn er te weinig gegevens over deze buurt beschikbaar om op buurtniveau te presenteren. Er is een minimum van 30 waarnemingen per buurt nodig en 5 per variabele voor weergave. Daarnaast kan het ook zijn dat er sprake is van ‘groepsonthulling’, oftewel een score groter dan 90%in één categorie. Ook dan is er geen data zichtbaar om herleiding naar een persoon via een groep te voorkomen.

Betekenis kleuren in grafieken
Bij een rode kleur is er sprake van een negatief verschil tussen de buurt en het gemiddelde in de gemeente. Bij een blauwe kleur is er sprake van een positief verschil. Een verschil wordt significant beschouwd als de kans op toeval kleiner is dan 5% (p<0.05). Dit wordt aangeduid met een * teken. Ofwel: men kan met 95% zekerheid zeggen dat er een afwijking is. Significantie hangt onder andere af van groepsgrootte. Als de groep te klein is dan is het dus mogelijk dat een relatief groot verschil in percentage toch niet significant verschillend is en dus op toeval kan berusten.

Berekening risicoscores
Elke buurt toont een aantal thema’s op het gebied van de gezondheid en ontwikkeling van de jeugd. Een onderwerp bestaat uit één of meerdere relevante variabelen. Deze variabelen vormen samen een risicoscore voor die buurt op het gekozen thema.

De analyses zien er als volgt uit:

  • de individuele data uit verschillende databronnen worden ten eerste gegroepeerd in een lage en een hoge gezondheidsrisicocategorie per variabele, bijvoorbeeld wel of geen overgewicht;
  • vervolgens worden deze variabelen samengevoegd naar buurt waardoor buurtprevalenties ontstaan (het aantal gevallen per aantal inwoners op een specifiek moment);
  • op basis van deze samengevoegde variabelen worden gewogen Z-scores berekend op buurtniveau en/of groepsniveau (Z-score betekent een gestandaardiseerde waarde die zich met andere Z-scores laat vergelijken);
  • op basis van de Z-scores wordt bepaald of een buurt een significant hoge (rode), lage (blauw) of vergelijkbare score (grijs) heeft ten opzichte van het gemiddelde van de gemeente.

 

Geen individuele gegevens
Deze website publiceert geen gegevens op individueel niveau. Gegevens zijn geanonimiseerd en samengevoegd op buurtniveau om de privacy te beschermen.

Gebruik van de gegevens
Het gebruik van de inhoud van de buurtmonitor is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Vragen over buurtmonitor
Suggesties voor verbetering? Hulp nodig bij de interpretatie van de gegevens? Is er iets niet duidelijk? Neem contact op met de redactie van Een Gezonder Flevoland via egf@ggdflevoland.nl.

Bron

  • GGD Flevoland, Buurtmonitor Jeugd (2016).
GGD Flevoland (04-12-2017). Verantwoording BM Jeugd. Geraadpleegd op 18-07-2024 via https://www.eengezonderflevoland.nl/buurtmonitor/verantwoording-bm-jeugd/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail