Rectificatie: aantal verkeersongevallen 2013 tm 2018 overschat

Rectificatie 21 jan 2020: In de voorgaande publicatie (2013 t/m 2018) was een fout aanwezig waardoor er meer verkeersongevallen gerapporteerd werden dan werkelijk het geval was (+/- 100 per jaar teveel, oorzaak meerdere betrokken ambulances bij één ongeval werden als aparte ongevallen gezien). Dit is in de huidige publicatie… Lees verder

Een kwart van de jongeren in Flevoland ervaart slaapproblemen

5 maart 2019 Middelbare scholieren in Dronten genieten de beste nachtrust. Maar jongeren in Lelystad ervaren aanzienlijk meer slaapproblemen. In heel Flevoland geeft 26% van de ondervraagde jongeren aan te weinig te slapen, overdag slaperig te zijn of moeite te hebben met opstaan. Dat is één van de uitkomsten van… Lees verder

Kwart mantelzorgers ervaart woonproblemen

08-05-2017 23% van de mantelzorgers voelt zich op het gebied van wonen tegengewerkt door gemeente of instanties. Van de mensen die tegenwerking ervaren op het gebied van wonen, zegt 34 procent tegen problemen aan te lopen bij het aanpassen van de huidige woning op de nodige zorg. Ruim 9 procent zegt hinder te… Lees verder

#DATAVIZ 2: Overmatig middelengebruik in Flevoland

Voor de tweede editie van het #DATAVIZ blog heeft GGD Flevoland cijfers geanalyseerd van overmatig middelengebruik in Flevoland. In een interactieve datavisualisatie krijgt u een overzicht van de belangrijkste bevindingen over overmatig middelengebruik in de regio, van 2013 tot en met 2016, waarbij ambulancevervoer noodzakelijk was. Lees verder

Leefstijl als medicijn

01-05-2017 Leefstijl gerelateerde aandoeningen zoals diabetes type 2, obesitas, reuma en maag-lever-darmaandoeningen en de daarmee samenhangende kosten zijn voor een belangrijk deel vermijdbaar als we als individu, als samenleving en als gezondheidszorg serieus werk maken van leefstijl als medicijn. (nrclive.nl) Geen pillen maar paprika Met groente… Lees verder

#DATAVIZ 1: Verkeersongevallen met letsel in Flevoland

Het aantal verkeersongevallen waarvoor een ambulance is opgeroepen is in Flevoland in 2016 gestegen ten opzichte van 2015. Dit blijkt uit een analyse van alle ambulanceritten door GGD Flevoland. Alle resultaten van deze analyse zijn te vinden in de bijbehorende interactieve datavisualisatie. Lees verder

Jongvolwassenen roken, drinken en blowen meer dan 25-plussers

26-1-2017 Jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) houden er een ongezondere leefstijl op na dan volwassenen van 25 jaar of ouder. Ze geven vaker aan dat ze roken, cannabis gebruiken en veel alcohol drinken. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van CBS in samenwerking met RIVM en het Trimbos-instituut… Lees verder

Wiskunde redt levens Flevoland

Wiskundehoogleraar Rob van der Mei gaf voor de Universiteit van Nederland college over hoe wiskunde kan helpen bij het redden van levens. Ambulances komen in noodgevallen nog sneller aan, dankzij een slim model dat zich in Flevoland al heeft bewezen (VU magazine). Lees… Lees verder

GGD Flevoland (21-01-2020). Rectificatie: aantal verkeersongevallen 2013 tm 2018 overschat. Geraadpleegd op 08-02-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/2020/01/21/rectificatie-aantal-verkeersongevallen-2013-tm-2018-overschat/