Leefomgeving

Bij leefomgeving gaat het om zowel de fysieke als de sociale omgeving waarin we opgroeien, leven en werken. De leefomgeving heeft grote invloed op onze leefstijl, gezondheid en gevoel van veiligheid. Zo beïnvloeden sociale relaties onze gemoedstoestand en worden normen en waarden rondom gezondheid mede bepaald door onze opvoeding en… Lees verder

GGD Flevoland (13-07-2021). Effect huizenbouw op inwoners Dronten en rol programmateam Leefomgeving. Geraadpleegd op 07-02-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/2021/02/09/effect-huizenbouw-op-inwoners-dronten-en-rol-programmateam-leefomgeving/