Het Rijksvaccinatieprogramma

In Nederland krijgen kinderen vaccinaties aangeboden die beschermen tegen 12 ernstige infectieziekten. Deze vaccinaties worden landelijk georganiseerd in het Rijksvaccinatieprogramma. De minister bepaalt welke vaccinaties kinderen krijgen aangeboden, op basis van een advies van de Gezondheidsraad. De vaccinaties zijn vrijwillig en worden gratis aan alle kinderen aangeboden door  jeugdgezondheidszorg.

Waartegen vaccinaties beschermen

Vaccinaties beschermen tegen infectieziekten. Dat zijn ziekten die worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels of parasieten. Er zijn veel onschuldige infectieziekten waar je niet erg ziek van wordt en die vanzelf weer over gaan. Andere infectieziekten kunnen wel gevaarlijk zijn. Daar kun je heel ziek van worden en ernstige complicaties aan overhouden. Vooral oudere mensen en jonge kinderen zijn vatbaar voor infectieziekten en lopen het grootste risico op ernstige complicaties of overlijden. Vaccinatie vermindert de kans op ernstige ziekte en complicaties en zorgt er voor dat gevaarlijke infectieziekten minder voorkomen.

In het Rijksvaccinatieprogramma worden vaccinaties aangeboden tegen de bof, difterie, hepatitis B, Hib-ziekten, HPV-kanker, kinkhoest, mazelen, meningokokkenziekte, pneumokokkenziekte, polio, rodehond en tetanus. Sinds de invoering van het Rijksvaccinatieprogramma komen veel van deze infectieziekten veel minder voor, of zijn grotendeels verdwenen.

Vaccinaties beschermen ook anderen

Na vaccinatie ben je beschermd (immuun) tegen de infectieziekte. Als veel personen in de bevolking zijn gevaccineerd, worden ook anderen beschermd die niet gevaccineerd zijn. De infectieziekte kan zich dan namelijk nog maar moeilijk verspreiden. De ziekte komt dan minder vaak voor. Dit noemen we groepsimmuniteit. Zo beschermen we bijvoorbeeld kleine kinderen, die nog niet alle vaccinaties hebben gekregen. En ook kwetsbare kinderen en volwassenen, die zich vanwege hun gezondheid niet kunnen laten inenten.

Wat ‘vaccinatiegraad’ betekent

De vaccinatiegraad geeft aan hoeveel procent van de mensen is gevaccineerd tegen een bepaalde ziekte. Hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe groter de groepsbescherming. Als de vaccinatiegraad te laag is, dat wil zeggen te weinig mensen zijn gevaccineerd, neemt de kans op een uitbraak van een infectieziekte toe. De GGD houdt daarom de vaccinatiegraad goed in de gaten.

De vaccinatiegraad in Nederland is hoog, maar niet hoog genoeg

Belangrijk is om te beseffen dat nog steeds veruit de meeste ouders in Nederland hun kinderen laten vaccineren. Maar de laatste jaren daalde de vaccinatiegraad steeds een beetje. Minder ouders lieten hun kind vaccineren. Hierdoor komt de groepsbescherming in gevaar. Vanaf 2019 is te zien dat de vaccinatiegraad voor de meeste vaccinaties weer wat toeneemt, of in elk geval niet verder daalt. Kleine kinderen worden dus weer vaker ingeënt. Toch is de groepsbescherming nog niet op orde.

Vaccinatiegraden voor alle gemeenten in Nederland vindt je hier: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-internationaal/zuigelingen

Vaccinatiegraad Flevoland onder landelijke gemiddelde

De vaccinatiegraad in Flevoland ligt al jaren onder het landelijk gemiddelde. In onze regio worden er dus minder kinderen gevaccineerd dan in andere delen van het land. Bovendien daalde de vaccinatiegraad in Flevoland ook harder dan landelijk. De groepsbescherming komt daarom in gevaar. Vooral met het antikankervaccin HPV blijft onze regio achter. Maar ook in Flevoland neemt de vaccinatiegraad vanaf 2019 weer enigszins toe. Er zijn wel grote verschillen tussen gemeenten. De vaccinatiegraden van de Flevolandse gemeenten kun je hier vinden: https://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/vaccinatiegraad-flevoland/


Vragen?

Heb je vragen over het inenten van jouw kind? Kijk op www.rijksvaccinatieprogramma.nl of neem contact op met de jeugdgezondheidszorgorganisatie.

Heb je vragen over de vaccinatiegraad in Flevoland? Dan kun je contact opnemen met de afdeling Infectieziektebestrijding van GGD Flevoland.

 

 

GGD Flevoland (19-01-2023). Vaccinaties. Geraadpleegd op 07-02-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/preventie-zorg/vaccinaties/