Preventie en eerstelijnsgezondheidszorg zijn bedoeld om de gezondheid en zelfredzaamheid van mensen te bevorderen en te beschermen. Vaccinaties en screenings dragen bijvoorbeeld bij aan een daling in sterfte van ziekten. Daarnaast maakt de inzet van de jeugdgezondheidszorg vroegtijdig inspelen op gezondheidsrisico’s mogelijk. Samenwerking tussen preventie en eerstelijnszorg zal een snelle doorverwijzing bevorderen en zorgt voor een adequate afstemming van maatregelen.

GGD Flevoland (30-07-2019). Preventie en zorg. Geraadpleegd op 31-03-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/preventie-zorg/