Onderwijs
Onderwijsdeelname is een belangrijke vorm van participatie voor kinderen. Een hogere opleiding leidt tot betere kansen in de maatschappij en tot een gemiddeld betere gezondheid. Daarentegen zijn voortijdig schoolverlaters kwetsbaar voor sociale uitsluiting, werkloosheid, criminaliteit en een slechte gezondheid. (NJI. Rapport ‘Schoolverzuim aanpakken. Een wetenschappelijke onderbouwing, 2020)

Schooluitval hoger bij jongens en lage SES
Voortijdig schoolverlaten zonder diploma komt zeven maal zoveel voor bij jongens als bij meiden. Daarbij hebben jongeren van ouders met een lage sociaal economische status (SES) een grotere kans op het verlaten van school zonder startkwalificatie. Andere signalen zijn (NJI. Rapport ‘Schoolverzuim aanpakken. Een wetenschappelijke onderbouwing, 2020):

  • achterblijven in schoolprestaties;
  • veel spijbelen;
  • weinig of geen motivatie;
  • impulsiviteit;
  • gebrekkige sociale vaardigheden;
  • school niet leuk vinden.

Ouders en school spelen belangrijke rol
De omgeving is van invloed op de mate van onderwijsparticipatie. Het risico op spijbelen of voortijdig schoolverlaten is groter wanneer een kind thuis weinig steun krijgt bij het schoolwerk of wanneer er een onveilig schoolklimaat is. Daarnaast verhogen een slechte verzuimregistratie, spijbelende vrienden of eerder fulltime gaan werken de kans op voortijdig schoolverlaten. Tot slot is in steden de schooluitval hoger dan in buitenstedelijk gebied. (NJI. Rapport ‘Schoolverzuim aanpakken. Een wetenschappelijke onderbouwing, 2020)

Minder goede gezondheid verlaagt kans op werk
De gezondheid van kinderen en jongeren heeft weinig invloed op de onderwijsparticipatie, maar wel op het onderwijsniveau en het krijgen van werk na de opleiding. Hierbij spelen toegankelijkheid van onderwijsvoorzieningen een rol. De kansen op de arbeidsmarkt zijn met name lager bij jongeren met gedragsproblemen, emotionele problemen en middelengebruik en/of jongeren vanuit het speciaal onderwijs.

Onderwijsparticipatie zorgt voor betere gezondheid
Een hogere opleiding leidt tot betere kansen in de maatschappij en tot een gemiddeld betere gezondheid. Hoogopgeleiden hebben namelijk vaker een gezonde leefstijl dan laagopgeleiden. Onder de laagopgeleiden wordt meer gerookt en zijn er bijna drie keer zo veel zware drinkers. Een gezonde leefstijl is belangrijk voor een hoge levensverwachting en goede kwaliteit van leven. (Loket gezond leven)

Onderwijsparticipatie stabiel
In de afgelopen jaren is de onderwijsdeelname nagenoeg gelijk gebleven. Dit is ook in Flevoland te zien. De onderwijsparticipatie is onder 4- tot 12-jarigen lager dan onder scholieren tussen de 12 en 17 jaar. Dit verschil is waarschijnlijk te verklaren door het feit dat kinderen pas vanaf 5 jaar leerplichtig zijn. (CBS statline: Onderwijsparticipatie en vroegtijdige schoolverlaters, 2016)

Onderwijsparticipatie en vroegtijdig schoolverlaters in Flevoland en Nederland
In onderstaande tabel staan naast de cijfers van onderwijsparticiperende jeugdigen in de leeftijdsgroep van 4-18 jaar, de vroegtijdig schoolverlaters zonder (verlate) startkwalificatie. Dit is het totaal van MBO en VO. (CBS statline: Onderwijsparticipatie en vroegtijdige schoolverlaters, 2016)

Onderwijsparticipatie 4-18 jaar (2014/2015) Vroegtijdig schoolverlaters 12 tot 23 jarigen
Almere 96,7% 2,2%
Dronten 93,1% 1,4%
Lelystad 98,1% 3,3%
NOP 97,9% 1,2%
Urk 94,5% 2,3%
Zeewolde 90,0% 1,4%
Flevoland 96,6% 2,2%
Nederland 97,3% 2,0%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

 

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

1 op 45 jongeren verlaat school te vroeg
De onderwijsparticipatie in Flevoland is vergelijkbaar met Nederland. In Flevoland gaat 96,7% van de 4- tot 18-jarigen naar school. Ongeveer 1 op de 45 scholieren tussen de 12 en 23 jaar gaat te vroeg van school, dus zonder startkwalificatie. Voortijdig schoolverlaters hebben slechte vooruitzichten op de arbeidsmarkt en hebben een verhoogde kans op sociale problemen, criminaliteit en een slechte gezondheid.

1 op 45 jongeren verlaat school te vroeg
De onderwijsparticipatie in Almere is vergelijkbaar met Nederland. In Almere gaat 96,7% van de 4- tot 18-jarigen naar school. Ongeveer 1 op de 45 scholieren tussen de 12 en 23 jaar gaat te vroeg van school, dus zonder startkwalificatie. Voortijdig schoolverlaters hebben slechte vooruitzichten op de arbeidsmarkt en hebben een verhoogde kans op sociale problemen, criminaliteit en een slechte gezondheid.

1 op 70 jongeren verlaat school te vroeg
De onderwijsparticipatie in Dronten is iets lager dan in Nederland. In Dronten gaat 93,1% van de 4- tot 18-jarigen naar school. Het komt in Dronten echter iets minder vaak voor dat jongeren te vroeg van school gaan. Ongeveer 1 op de 70 scholieren tussen de 12 en 23 jaar verlaat de school vroegtijdig, dus zonder startkwalificatie. In Nederland is dit 1 op de 45. Vroegtijdig schoolverlaters hebben slechte vooruitzichten op de arbeidsmarkt en een verhoogde kans op sociale problemen, criminaliteit en een slechte gezondheid.

1 op 30 jongeren verlaat school te vroeg
De onderwijsparticipatie in Lelystad is iets hoger dan in Nederland. In Lelystad gaat 98,1% van de 4- tot 18-jarigen naar school. Het komt in Lelystad echter iets vaker voor dat jongeren te vroeg van school gaan. Ongeveer 1 op de 30 scholieren tussen de 12 en 23 jaar verlaat de school vroegtijdig, dus zonder startkwalificatie. In Nederland is dit 1 op de 45. Vroegtijdig schoolverlaters hebben slechte vooruitzichten op de arbeidsmarkt en een verhoogde kans op sociale problemen, criminaliteit en een slechte gezondheid.

1 op 80 jongeren verlaat school te vroeg
De onderwijsparticipatie in de Noordoostpolder is vergelijkbaar met Nederland. In de Noordoostpolder gaat 97,9% van de 4- tot 18-jarigen naar school. Het komt in de Noordoostpolder echter iets minder vaak voor dat jongeren te vroeg van school gaan. Ongeveer 1 op de 70 scholieren tussen de 12 en 23 jaar verlaat de school vroegtijdig, dus zonder startkwalificatie. In Nederland is dit 1 op de 45. Vroegtijdig schoolverlaters hebben slechte vooruitzichten op de arbeidsmarkt en een verhoogde kans op sociale problemen, criminaliteit en een slechte gezondheid.

1 op 45 jongeren verlaat school te vroeg
De onderwijsparticipatie op Urk is iets lager dan in Nederland. Op Urk gaat 94,5% van de 4- tot 18-jarigen naar school. Ongeveer 1 op de 45 scholieren tussen de 12 en 23 jaar gaat echter te vroeg van school, dus zonder startkwalificatie. Dit is vergelijkbaar met Nederland. Vroegtijdig schoolverlaters hebben slechte vooruitzichten op de arbeidsmarkt en een verhoogde kans op sociale problemen, criminaliteit en een slechte gezondheid.

1 op 70 jongeren verlaat school te vroeg
De onderwijsparticipatie in Zeewolde is lager dan in Nederland. In Zeewolde gaat 90,0% van de 4- tot 18-jarigen naar school. Vroegtijdig schoolverlaten komt echter iets minder vaak voor in Zeewolde. Ongeveer 1 op de 70 scholieren tussen de 12 en 23 jaar verlaat de school vroegtijdig, dus zonder startkwalificatie. In Nederland is dit 1 op de 45. Vroegtijdig schoolverlaters hebben slechte vooruitzichten op de arbeidsmarkt en een verhoogde kans op sociale problemen, criminaliteit en een slechte gezondheid.

GGD Flevoland (18-06-2020). Onderwijsparticipatie. Geraadpleegd op 07-02-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/participatie/onderwijsparticipatie/