Deelname arbeidsmarkt
Arbeidsparticipatie geeft aan welk deel van de bevolking betaald werk verricht. Deelname aan de arbeidsmarkt zorgt voor welvaart en verhoogt de gezondheid indien de arbeidsomstandigheden gunstig zijn. Tegelijkertijd draagt gezondheid bij aan de arbeidsdeelname en vergroot het de kans dat ouderen aan het werk blijven. Geen werk betekent een verminderde gezondheid door stress, onzekerheid en sociaal isolement vanwege het ontbreken van geld. (CBS, Arbeid, flexwerk en gezondheid, 2007-2017)

Lage arbeidsparticipatie bij minder goede gezondheid
Een goede gezondheid bevordert de arbeidsparticipatie. De mate van participatie wordt bepaald door het niveau van beperkingen, psychosociaal welbevinden en de ervaren gezondheid. Mensen met een minder goede gezondheid hebben een grotere kans op uitval uit het arbeidsproces door werkloosheid, vroegpensioen of arbeidsongeschiktheid. (CBS, Arbeid, flexwerk en gezondheid, 2007-2017)

Laagopgeleiden minder vaak betaald werk
Minder vrouwen dan mannen participeren op de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben volwassenen met een laag opleidingsniveau en volwassenen van niet-westerse afkomst minder vaak betaald werk. (GGD Flevoland volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Verhogen arbeidsparticipatie heeft voordelen
Het bevorderen van arbeidsparticipatie heeft positieve effecten op het ervaren van goede gezondheid, dagelijkse structuur, financiële zekerheid en sociale contacten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeenten. (CBS, Arbeid, flexwerk en gezondheid, 2007-2017) (Provincie Flevoland, Werkgelegenheidsonderzoek 2019)

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In het 2e kwartaal van 2021 is de netto arbeidsparticipatie in Flevoland hoger ten opzichte van het gemiddelde in Nederland. In Flevoland heeft 70,2% betaald werk. In Nederland ligt dit percentage op 69%. (CBS, 2021. Geraadpleegd op 20 september 2021) De werkloosheid in Flevoland is gedaald van 5,6% in 2017 naar 3,6% in het tweede kwartaal van 2021.


Teruglopende jeugdwerkloosheid
Onder 15- tot 25-jarigen is de werkloosheid in Flevoland gedaald van 13,5% in 2016 naar 7,7% in 2019 en is in 2020 weer opgelopen naar 9,6%. (CBS, 2020) Dit percentage is iets hoger dan het landelijke gemiddelde van 9,1%.

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (UWV: Regio in beeld, Flevoland 2019)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.

Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

 • geweld;
 • drugs- en drankgebruik;
 • leefbaarheidsproblemen.


Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In maart 2020 hebben in Flevoland 18.850 inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong).

Arbeidsparticipatie 2020 stabiel
Nadat de arbeidsparticipatie een aantal jaren gestegen is, is deze in 2020 ongeveer gelijk gebleven. In 2019 had in Almere 70% betaald werk, in 2018 was dit 69,5%(CBS, 2019 en 2020. Geraadpleegd op 20 september 2021) De werkloosheid was in 2020 4,6%.

Jeugdwerkloosheid stijgt weer
Onder 15- tot 25-jarigen is de werkloosheid in Almere van 9,0% in 2018 en 2019 licht gestegen naar 11,1% in 2020. Dit is gelijk aan het Flevolandse [5,3%] gemiddelde. Het landelijke gemiddelde ligt op 9,1%. (CBS, 2020)

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (UWV: Regio in beeld, Flevoland 2019)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.

Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

 • geweld;
 • drugs- en drankgebruik;
 • leefbaarheidsproblemen.


Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In 2019 hebben in totaal 9.530 Almeerse inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong).

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In 2018 is de arbeidsparticipatie licht gestegen. In 2017 had 69,2% in Dronten betaald werk. In 2018 is dat 70,4%. (CBS, 2017 en 2018. Geraadpleegd op 2 januari 2020) De werkloosheid is in 2017 in totaal gedaald naar 4,5%.

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (UWV: Regio in beeld, Flevoland 2019)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.

Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

 • geweld;
 • drugs- en drankgebruik;
 • leefbaarheidsproblemen.


Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In december 2017 krijgen 4.490 Lelystadse inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong).

Arbeidsparticipatie licht gedaald
In 2017 had 63% in Lelystad betaald werk. In 2018 is de arbeidsparticipatie gestegen naar 65,3% . (CBS, 2017 en 2018. Geraadpleegd op 2 januari 2020) De werkloosheid is in totaal gedaald van 7,8% in 2016 naar 6,5% in 2017.

Teruglopende jeugdwerkloosheid
Onder 15- tot 27-jarigen is de werkloosheid in Lelystad van 8,2% in 2016 gedaald naar 7,0% in 2017. Het Flevolandse gemiddelde is 5,3% en het landelijke gemiddelde ligt op 5,0%. (CBS, 2017)

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (UWV: Regio in beeld, Flevoland 2019)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.

Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

 • geweld;
 • drugs- en drankgebruik;
 • leefbaarheidsproblemen.


Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In december 2017 krijgen 4.490 Lelystadse inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong).

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In 2018 is de arbeidsparticipatie licht gestegen. In 2017 had 68,6% in de Noordoostpolder betaald werk. In 2018 is dit 69,7%.(CBS, 2017 en 2018. Geraadpleegd op 2 januari 2020) De werkloosheid is in 2017 in totaal gedaald naar 4,3%.

Teruglopende jeugdwerkloosheid
Onder 15- tot 27-jarigen is de werkloosheid in de Noordoostpolder van 6,4% in 2016 gedaald naar 5,7% in 2017. Dit is hoger dan het Flevolandse [5,3%] gemiddelde. Het landelijke gemiddelde ligt op 5,0%. (CBS, 2017)

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (UWV: Regio in beeld, Flevoland 2019)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.

Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

 • geweld;
 • drugs- en drankgebruik;
 • leefbaarheidsproblemen.


Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In december 2017 hebben in de gemeente Noordoostpolder in totaal 1.820 inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong).

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In 2018 is de arbeidsparticipatie licht gestegen. In 2017 had 74,2% in Urk betaald werk. In 2018 is dit 75,2%. (CBS, 2017 en 2018. Geraadpleegd op 2 januari 2020) De werkloosheid is in 2017 in totaal gedaald naar 3,2%.

Teruglopende jeugdwerkloosheid
Onder 15- tot 27-jarigen is de werkloosheid in Urk gedaald van 3,0% in 2016 naar 2,8% in 2017. Dit is lager dan het Flevolandse [5,3%] gemiddelde. Het landelijke gemiddelde ligt op 5,0%. (CBS, 2017)

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (UWV: Regio in beeld, Flevoland 2019)(UWV: Regio in beeld, Flevoland 2019)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.

Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

 • geweld;
 • drugs- en drankgebruik;
 • leefbaarheidsproblemen.


Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In december 2017 hebben in totaal 530 Urker inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong).

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In 2018 is de arbeidsparticipatie licht gestegen. In 2017 had 70,9% in Zeewolde betaald werk. In 2018 is dit 72,9%. (CBS, 2017 en 2018. Geraadpleegd op 2 januari 2020 ) De werkloosheid is in 2017 in totaal gedaald naar 4,2%.

Teruglopende jeugdwerkloosheid
Onder 15- tot 27-jarigen is de werkloosheid in Zeewolde gedaald van 4,4% in 2016 naar 3,9% in 2017. Dit is lager dan het Flevolandse gemiddelde van 5,3%. Het landelijke gemiddelde ligt op 5,0%. (CBS Statline uitkeringspositie jongeren 15-27 jaar; regio, 2007-2017, 2016-2017. Geraadpleegd op 9 april 2019)

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (UWV: Regio in beeld, Flevoland 2019)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.

Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

 • geweld;
 • drugs- en drankgebruik;
 • leefbaarheidsproblemen.


Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In december 2017 hebben in totaal 780 Zeewolder inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong). (CBS Statline, personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per regio, december 2017. Geraadpleegd op 9 april 2019)

GGD Flevoland (20-09-2021). Arbeidsparticipatie. Geraadpleegd op 21-09-2021 via https://www.eengezonderflevoland.nl/participatie/arbeidsparticipatie/