Deelname arbeidsmarkt

Arbeidsparticipatie geeft aan welk deel van de bevolking betaald werk verricht. Deelname aan de arbeidsmarkt zorgt voor welvaart en verhoogt de gezondheid indien de arbeidsomstandigheden gunstig zijn. Tegelijkertijd draagt gezondheid bij aan de arbeidsdeelname en vergroot het de kans dat ouderen aan het werk blijven. Geen werk betekent een verminderde gezondheid door stress, onzekerheid en sociaal isolement vanwege het ontbreken van geld.

Lage arbeidsparticipatie bij minder goede gezondheid

Een goede gezondheid bevordert de arbeidsparticipatie. De mate van participatie wordt bepaald door het niveau van beperkingen, psychosociaal welbevinden en de ervaren gezondheid. Mensen met een minder goede gezondheid hebben een grotere kans op uitval uit het arbeidsproces door werkloosheid, vroegpensioen of arbeidsongeschiktheid.

Laagopgeleiden minder vaak betaald werk

Minder vrouwen dan mannen participeren op de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben volwassenen tussen de 35-64 jaar, volwassenen met een laag opleidingsniveau en volwassenen van niet-westerse afkomst minder vaak betaald werk. (GGD Flevoland volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Verhogen arbeidsparticipatie heeft voordelen

Het bevorderen van arbeidsparticipatie heeft positieve effecten op het ervaren van goede gezondheid, dagelijkse structuur, financiële zekerheid en sociale contacten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeenten. (Provincie Flevoland: Economie en arbeidsmarkt Flevoland, 2014-2015)(Regionale Gezondheidsinformatie. Instroom in de WSNP is bewerkt en uitgegeven door de werkgroep RGI van GGD NL, 2012)

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In 2015 is de arbeidsparticipatie licht gestegen. In Flevoland heeft 66% betaald werk. Dit verschilt echter per gemeente. De werkloosheid is in totaal gedaald naar 7,7%. Onder 15- tot 25-jarigen is dit gedaald naar 13,6%. (CBS, 2015) Dit is nog wel iets hoger dan het landelijke gemiddelde.

 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In Flevoland hebben 73 van de 1000 inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In Nederland 72 van de 1000 personen.

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In 2015 is de arbeidsparticipatie licht gestegen. In Almere heeft 66% betaald werk. De werkloosheid is in totaal gedaald naar 8,6%. Onder 15- tot 25-jarigen is dit gedaald naar 16,4%. (CBS, 2015) Dit is nog wel iets hoger dan het Flevolandse en landelijke gemiddelde.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In Almere hebben 71 van de 1000 inwoners van 15 tot 65 jaar in 2015 een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In Nederland 72 van de 1000 personen.

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In 2015 is de arbeidsparticipatie licht gestegen. In Dronten heeft 67% betaald werk. De werkloosheid is in totaal gedaald naar 6,1%. Onder 15- tot 25-jarigen is dit gedaald naar 10,6%. (CBS, 2015) Dit is lager dan het Flevolandse en landelijke gemiddelde.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In Dronten hebben 65 van de 1000 inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In Nederland 72 van de 1000 personen.

Jeugdwerkloosheid sterk gedaald
In 2015 is de arbeidsparticipatie licht gestegen. In Lelystad heeft 63% betaald werk. De werkloosheid is in totaal gedaald naar 7,8%. Onder 15- tot 25-jarigen is dit gedaald naar 12,4%. (CBS, 2015) Dit is nog wel iets hoger dan het landelijke gemiddelde.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In Lelystad hebben 97 van de 1000 inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In Nederland 72 van de 1000 personen.

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In 2015 is de arbeidsparticipatie licht gestegen. In de Noordoostpolder heeft 66% betaald werk. De werkloosheid is in totaal gedaald naar 6,5%. Onder 15- tot 25-jarigen is dit gedaald naar 11,2%. (CBS, 2015) Dit is lager dan het Flevolandse en landelijke gemiddelde.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de Noordoostpolder hebben 67 van de 1000 inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In Nederland 72 van de 1000 personen.

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In 2015 is de arbeidsparticipatie licht gestegen. In Urk heeft 72% betaald werk. De werkloosheid is in totaal gedaald naar 5,0%. Onder 15- tot 25-jarigen is dit gedaald naar 9,7%. (CBS, 2015) Dit is lager dan het Flevolandse en landelijke gemiddelde.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In Urk hebben 52 van de 1000 inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In Nederland 72 van de 1000 personen.

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In 2015 is de arbeidsparticipatie licht gestegen. In Zeewolde heeft 70% betaald werk. De werkloosheid is in totaal gedaald naar 6,1%. Onder 15- tot 25-jarigen is dit gedaald naar 10,3%. (CBS, 2015) Dit is lager dan het Flevolandse en landelijke gemiddelde.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In Zeewolde hebben 56 van de 1000 inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In Nederland 72 van de 1000 personen.

GGD Flevoland (09-10-2017). Arbeidsparticipatie. Geraadpleegd op 27-05-2019 via https://www.eengezonderflevoland.nl/participatie/arbeidsparticipatie/