Deelname arbeidsmarkt
Arbeidsparticipatie geeft aan welk deel van de bevolking betaald werk verricht. Deelname aan de arbeidsmarkt zorgt voor welvaart en verhoogt de gezondheid indien de arbeidsomstandigheden gunstig zijn. Tegelijkertijd draagt gezondheid bij aan de arbeidsdeelname en vergroot het de kans dat ouderen aan het werk blijven. Geen werk betekent een verminderde gezondheid door stress, onzekerheid en sociaal isolement vanwege het ontbreken van geld.

Lage arbeidsparticipatie bij minder goede gezondheid
Een goede gezondheid bevordert de arbeidsparticipatie. De mate van participatie wordt bepaald door het niveau van beperkingen, psychosociaal welbevinden en de ervaren gezondheid. Mensen met een minder goede gezondheid hebben een grotere kans op uitval uit het arbeidsproces door werkloosheid, vroegpensioen of arbeidsongeschiktheid.

Laagopgeleiden minder vaak betaald werk
Minder vrouwen dan mannen participeren op de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben volwassenen tussen de 35-64 jaar, volwassenen met een laag opleidingsniveau en volwassenen van niet-westerse afkomst minder vaak betaald werk. (GGD Flevoland volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Verhogen arbeidsparticipatie heeft voordelen
Het bevorderen van arbeidsparticipatie heeft positieve effecten op het ervaren van goede gezondheid, dagelijkse structuur, financiële zekerheid en sociale contacten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeenten. (Provincie Flevoland: Economie en arbeidsmarkt Flevoland, 2014-2015)(Regionale Gezondheidsinformatie. Instroom in de WSNP is bewerkt en uitgegeven door de werkgroep RGI van GGD NL, 2012)

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In 2018 is de netto arbeidsparticipatie in Flevoland hoger ten opzichte van het gemiddelde in Nederland. In Flevoland heeft 67,7% betaald werk. In Nederland ligt dit percentage op 66,7%. (CBS, 2017) De werkloosheid is gedaald van 7,2% in 2016 naar 5,6% in 2017.


Teruglopende jeugdwerkloosheid
Onder 15- tot 27-jarigen is de werkloosheid in Flevoland gedaald van 5,9% in 2016 naar 5,3% in 2017. (CBS, 2017) Dit percentage is iets hoger dan het landelijke gemiddelde van 5,0%.

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (Provincie Flevoland: Economie en arbeidsmarkt Flevoland, 2014-2015 en CBS, 2015)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.

Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

 • geweld;
 • drugs- en drankgebruik;
 • leefbaarheidsproblemen.


Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In december 2017 hebben in Flevoland 18.680 inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong).

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In 2017 is de arbeidsparticipatie licht gestegen. In Almere heeft 68% betaald werk. (CBS, 2017) De werkloosheid is op 1 januari 2018 in totaal gedaald naar 6,1%.


Teruglopende jeugdwerkloosheid
Onder 15- tot 27-jarigen is de werkloosheid in Almere van 5,9% in 2016 gedaald naar 5,3% in 2017. Dit is gelijk aan het Flevolandse [5,3%] gemiddelde. Het landelijke gemiddelde ligt op 5,0%. (CBS, 2017) https://jmopendata.cbs.nl/#/JM/nl/dataset/20239NED/table?fromstatweb

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (Provincie Flevoland: Economie en arbeidsmarkt Flevoland, 2014-2015 en CBS, 2015)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.

Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

 • geweld;
 • drugs- en drankgebruik;
 • leefbaarheidsproblemen.


Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In december 2017 hebben in totaal 9.430 Almeerse inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong).

Arbeidsparticipatie licht gedaald
In 2017 is de arbeidsparticipatie licht gedaald. In Lelystad heeft 63% betaald werk. (CBS, 2017) De werkloosheid is in totaal gedaald van 7,8% in 2016 naar 6,5% in 2017.

Teruglopende jeugdwerkloosheid
Onder 15- tot 27-jarigen is de werkloosheid in Lelystad van 8,2% in 2016 gedaald naar 7,0% in 2017. Het Flevolandse gemiddelde is 5,3% en het landelijke gemiddelde ligt op 5,0%. (CBS, 2017)

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (Provincie Flevoland: Economie en arbeidsmarkt Flevoland, 2014-2015 en CBS, 2015)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.

Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

 • geweld;
 • drugs- en drankgebruik;
 • leefbaarheidsproblemen.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In december 2017 krijgen 4.490 Lelystadse inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong).

Arbeidsparticipatie licht gedaald
In 2017 is de arbeidsparticipatie licht gedaald. In Lelystad heeft 63% betaald werk. (CBS, 2017) De werkloosheid is in totaal gedaald van 7,8% in 2016 naar 6,5% in 2017.

Teruglopende jeugdwerkloosheid
Onder 15- tot 27-jarigen is de werkloosheid in Lelystad van 8,2% in 2016 gedaald naar 7,0% in 2017. Het Flevolandse gemiddelde is 5,3% en het landelijke gemiddelde ligt op 5,0%. (CBS, 2017)

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (Provincie Flevoland: Economie en arbeidsmarkt Flevoland, 2014-2015 en CBS, 2015)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.

Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

 • geweld;
 • drugs- en drankgebruik;
 • leefbaarheidsproblemen.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In december 2017 krijgen 4.490 Lelystadse inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong).

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In 2017 is de arbeidsparticipatie licht gestegen. In de Noordoostpolder heeft 68,6% betaald werk. (CBS, 2017) De werkloosheid is op 1 januari 20185 in totaal gedaald naar 4,3%.

Teruglopende jeugdwerkloosheid
Onder 15- tot 27-jarigen is de werkloosheid in de Noordoostpolder van 6,4% in 2016 gedaald naar 5,7% in 2017. Dit is hoger dan het Flevolandse [5,3%] gemiddelde. Het landelijke gemiddelde ligt op 5,0%. (CBS, 2017)

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (Provincie Flevoland: Economie en arbeidsmarkt Flevoland, 2014-2015 en CBS, 2015)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.

Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

 • geweld;
 • drugs- en drankgebruik;
 • leefbaarheidsproblemen.


Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In december 2017 hebben in de gemeente Noordoostpolder in totaal 1.820 inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong).

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In 2017 is de arbeidsparticipatie licht gestegen. In Urk heeft 74,2% betaald werk. (CBS, 2017) De werkloosheid is in totaal gedaald naar 3,2%.

Teruglopende jeugdwerkloosheid
Onder 15- tot 27-jarigen is de werkloosheid in Urk gedaald van 3,0% in 2016 naar 2,8% in 2017. Dit is lager dan het Flevolandse [5,3%] gemiddelde. Het landelijke gemiddelde ligt op 5,0%. (CBS, 2017)

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (Provincie Flevoland: Economie en arbeidsmarkt Flevoland, 2014-2015 en CBS, 2015)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.

Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

 • geweld;
 • drugs- en drankgebruik;
 • leefbaarheidsproblemen.


Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In december 2017 hebben in totaal 530 Urker inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong).

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In 2017 is de arbeidsparticipatie licht gestegen. In Zeewolde heeft 70,9% betaald werk. (CBS, 2017) De werkloosheid is in totaal gedaald naar 4,2%.

Teruglopende jeugdwerkloosheid
Onder 15- tot 27-jarigen is de werkloosheid in Zeewolde gedaald van 4,4% in 2016 naar 3,9% in 2017. Dit is lager dan het Flevolandse gemiddelde van 5,3%. Het landelijke gemiddelde ligt op 5,0%. (CBS Statline uitkeringspositie jongeren 15-27 jaar; regio, 2007-2017, 2016-2017. Geraadpleegd op 9 april 2019)

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (Provincie Flevoland: Economie en arbeidsmarkt Flevoland, 2014-2015 en CBS, 2015)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.

Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

 • geweld;
 • drugs- en drankgebruik;
 • leefbaarheidsproblemen.


Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In december 2017 hebben in totaal 780 Zeewolder inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong). (CBS Statline, personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per regio, december 2017. Geraadpleegd op 9 april 2019)

GGD Flevoland (04-06-2019). Arbeidsparticipatie. Geraadpleegd op 13-11-2019 via https://www.eengezonderflevoland.nl/participatie/arbeidsparticipatie/