Deelname arbeidsmarkt
Arbeidsparticipatie geeft aan welk deel van de bevolking betaald werk verricht. Deelname aan de arbeidsmarkt zorgt voor welvaart en verhoogt de gezondheid indien de arbeidsomstandigheden gunstig zijn. Tegelijkertijd draagt gezondheid bij aan de arbeidsdeelname en vergroot het de kans dat ouderen aan het werk blijven. Geen werk betekent een verminderde gezondheid door stress, onzekerheid en sociaal isolement vanwege het ontbreken van geld. (CBS, Arbeid, flexwerk en gezondheid, 2007-2017)

Lage arbeidsparticipatie bij minder goede gezondheid
Een goede gezondheid bevordert de arbeidsparticipatie. De mate van participatie wordt bepaald door het niveau van beperkingen, psychosociaal welbevinden en de ervaren gezondheid. Mensen met een minder goede gezondheid hebben een grotere kans op uitval uit het arbeidsproces door werkloosheid, vroegpensioen of arbeidsongeschiktheid. (CBS, Arbeid, flexwerk en gezondheid, 2007-2017)

Laagopgeleiden minder vaak betaald werk
Minder vrouwen dan mannen participeren op de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben volwassenen met een laag opleidingsniveau en volwassenen van niet-westerse afkomst minder vaak betaald werk. (GGD Flevoland volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Verhogen arbeidsparticipatie heeft voordelen
Het bevorderen van arbeidsparticipatie heeft positieve effecten op het ervaren van goede gezondheid, dagelijkse structuur, financiële zekerheid en sociale contacten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeenten. (CBS, Arbeid, flexwerk en gezondheid, 2007-2017) (Provincie Flevoland, Werkgelegenheidsonderzoek 2019)

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In het 2e kwartaal van 2021 is de netto arbeidsparticipatie in Flevoland hoger ten opzichte van het gemiddelde in Nederland. In Flevoland heeft 70,2% betaald werk. In Nederland ligt dit percentage op 69%. (CBS, 2021. Geraadpleegd op 20 september 2021) De werkloosheid in Flevoland is gedaald van 5,6% in 2017 naar 3,6% in het tweede kwartaal van 2021.Jeugdwerkloosheid stijgt weer
Onder 15- tot 25-jarigen is de werkloosheid in Flevoland gedaald van 13,5% in 2016 naar 7,7% in 2019 en is in 2020 weer opgelopen naar 9,6%. (CBS, 2020) Dit percentage is iets hoger dan het landelijke gemiddelde van 9,0%.

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (UWV: Regio in beeld, Flevoland 2019)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.

Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

 • geweld;
 • drugs- en drankgebruik;
 • leefbaarheidsproblemen.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In maart 2020 hebben in Flevoland 18.850 inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong).

Arbeidsparticipatie 2020 stabiel
Nadat de arbeidsparticipatie een aantal jaren gestegen is, is deze in 2020 ongeveer gelijk gebleven. In 2020 heeft in Almere 69,5% betaald werk, in 2018 is dit 69,6%(CBS, 2020. Geraadpleegd op 23 september 2021) De werkloosheid is in 2020 4,6%. Dat is vergelijkbaar met de twee voorgaande jaren.Onder 15- tot 25-jarigen is de werkloosheid in Almere van 9,0% in 2018 en 2019 licht gestegen naar 11,0% in 2020. Dit is iets meer dan het Flevolandse [9,6%] gemiddelde. Het landelijke gemiddelde ligt op 9,0%. (CBS, 2020)

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (UWV: Regio in beeld, Flevoland 2019)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.

Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

 • geweld;
 • drugs- en drankgebruik;
 • leefbaarheidsproblemen.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In maart 2020 hebben in totaal 9.590 Almeerse inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong).

Arbeidsparticipatie gelijk gebleven
Nadat de arbeidsparticipatie een aantal jaren gestegen is, is deze in 2020 ongeveer gelijk gebleven. In 2020 heeft 71,1% in Dronten betaald werk. In 2019 is dat 70,7%. (CBS, 2020. Geraadpleegd op 23 september 2021) De werkloosheid is in 2020 3,2%. Dat is vergelijkbaar met de twee voorgaande jaren.Jeugdwerkloosheid stijgt weer
Onder 15- tot 25-jarigen is de werkloosheid in Dronten van 6,6 en 6,0% in 2018 en 2019 licht gestegen naar 7,6% in 2020. Dit is minder dan het Flevolandse [9,6%] gemiddelde. Het landelijke gemiddelde ligt op 9,0%. (CBS, 2020)

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (UWV: Regio in beeld, Flevoland 2019)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.

Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

 • geweld;
 • drugs- en drankgebruik;
 • leefbaarheidsproblemen.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In maart 2020 hebben in totaal 4.490 Drontse inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong).

Arbeidsparticipatie gelijk gebleven 
In 2019 heeft 64,9% in Lelystad betaald werk. In 2020 is de arbeidsparticipatie 65,6% . (CBS, 2020. Geraadpleegd op 23 september 2021) De werkloosheid is in 2020 4,3%. Dat is vergelijkbaar met de twee voorgaande jaren.Jeugdwerkloosheid stijgt weer
Onder 15- tot 25-jarigen is de werkloosheid in Lelystad van 7,7% in 2019 gestegen naar 10,0% in 2020. Dat is meer dan het Flevolandse gemiddelde [9,6%] en het landelijke gemiddelde [9,0%]. (CBS, 2020)

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (UWV: Regio in beeld, Flevoland 2019)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.

Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

 • geweld;
 • drugs- en drankgebruik;
 • leefbaarheidsproblemen.

In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In maart 2020 hebben 4.420 Lelystadse inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong).

Arbeidsparticipatie gelijk gebleven
In 2020 is de arbeidsparticipatie ongeveer gelijk gebleven, 71,4% heeft betaald werk, tegenover 70,9% in 2019.(CBS, 2020. Geraadpleegd op 23 september 2021) De werkloosheid is in 2020 3,2%. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.Jeugdwerkloosheid stijgt weer
Onder 15- tot 25-jarigen is de werkloosheid in de Noordoostpolder van 6,2% in 2019 gestegen naar 7,7% in 2020. Dit is lager dan het Flevolandse [9,6%] gemiddelde. Het landelijke gemiddelde ligt op 9,0%. (CBS, 2020)

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (UWV: Regio in beeld, Flevoland 2019)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.

Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

 • geweld;
 • drugs- en drankgebruik;
 • leefbaarheidsproblemen.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In maart 2020 hebben in de gemeente Noordoostpolder in totaal 1.820 inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong).

Arbeidsparticipatie licht gestegen
In 2020 is de arbeidsparticipatie licht gestegen. In 2020 heeft 76,6% in Urk betaald werk. In 2018 is dit 75,8%. (CBS, 2020. Geraadpleegd op 23 september 2021) De werkloosheid is in 2020 2,6%. Dit is vergelijkbaar met de twee voorgaande jaren.Jeugdwerkloosheid stijgt weer
Onder 15- tot 25-jarigen is de werkloosheid in Urk gestegen van 5,0% in 2019 naar 6,2% in 2020. Dit is lager dan het Flevolandse [9,6%] gemiddelde. Het landelijke gemiddelde ligt op 9,0%. (CBS, 2020)

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (UWV: Regio in beeld, Flevoland 2019)(UWV: Regio in beeld, Flevoland 2019)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.

Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

 • geweld;
 • drugs- en drankgebruik;
 • leefbaarheidsproblemen.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In maart 2020 hebben in totaal 540 Urker inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong).

Arbeidsparticipatie gelijk gebleven
In 2020 is de arbeidsparticipatie ongeveer gelijk gebleven. In 2020 heeft 73,9% in Zeewolde betaald werk. In 2019 is dit 73,3%. (CBS, 2020. Geraadpleegd op 23 september 2021 ) De werkloosheid is in 2020 3,2%. Dit is vergelijkbaar met de twee voorgaande jaren.Jeugdwerkloosheid stijgt weer
Onder 15- tot 25-jarigen is de werkloosheid in Zeewolde gedaald van 6,1% in 2019 naar 7,7% in 2020. Dit is lager dan het Flevolandse gemiddelde van 9,6%. Het landelijke gemiddelde ligt op 9,0%. (CBS, 2020)

De werkelijke cijfers kunnen hoger zijn. Niet alle werkloze jongeren ontvangen bijvoorbeeld een uitkering via het UWV of gemeente, waardoor ze niet allemaal in beeld zijn. (UWV: Regio in beeld, Flevoland 2019)

Effecten jeugdwerkloosheid
Bij langdurige werkloosheid loopt een werkloze jongere het risico zijn/haar vaardigheden te verliezen en wordt daarmee minder aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Een slechte start op de arbeidsmarkt heeft langdurige en negatieve gevolgen.

Sociale problemen bij jeugdwerkloosheid zijn:

 • geweld;
 • drugs- en drankgebruik;
 • leefbaarheidsproblemen.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering
In Nederland kan men na twee jaar ziekte een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In maart 2020 hebben in totaal 790 Zeewolder inwoners van 15 tot 65 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong). (CBS, 2020)

GGD Flevoland (18-11-2021). Arbeidsparticipatie. Geraadpleegd op 29-11-2022 via https://www.eengezonderflevoland.nl/participatie/arbeidsparticipatie/