Jeugd Jongvolwassenen Volwassenen Ouderen

Jeugd

Stress is een normale reactie die mensen helpt om snel te reageren of goed te presteren. Maar langdurige stress zorgt voor een hoger risico op burn-out of depressie.

De informatie op deze pagina gaat over jongeren in klas 2 en 4 (13-16 jaar) van het voortgezet onderwijs, op basis van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Meer informatie én cijfers zijn te vinden op deze pagina.

 

Gestrest 

47% van de jongeren in Flevoland voelt zich (zeer) vaak gestrest. Dit is hoger dan het Nederlandse gemiddelde. In Almere is het percentage hoger dan in de andere Flevolandse gemeenten. In Noordoostpolder en op Urk is het percentage lager. Het Flevolandse percentage is vergelijkbaar tussen 2019 en 2021.

Jongeren ervaren vooral stress door school of huiswerk, alles wat ze moeten doen, en wat anderen van hen vinden.

 

Invloed op gezondheid

55% van de jongeren in Flevoland die stress ervaren, geeft aan dat die stress negatieve invloed heeft op hun gezondheid. Op Urk is het percentage lager dan in de andere Flevolandse gemeenten.

Jongvolwassenen

Stress is een normale reactie die mensen helpt om snel te reageren of goed te presteren. Maar langdurige stress zorgt voor een hoger risico op burn-out of depressie.

De informatie op deze pagina gaat over jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar, op basis van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2021 pilot in Flevoland. Meer informatie én cijfers zijn te vinden op deze pagina.

 

Gestrest 

39% van de jongvolwassenen in Flevoland heeft (heel) vaak last van stress. In Almere is het percentage hoger dan in de andere Flevolandse gemeenten. In Noordoostpolder en op Urk is het percentage lager.

Jongvolwassenen ervaren vooral stress door opleiding, werk, en de eisen die ze aan zichzelf stellen.

 

Invloed op gezondheid

71% van de jongvolwassenen in Flevoland die stress ervaren, geeft aan dat die stress negatieve invloed heeft op hun gezondheid. Op Urk is het percentage lager dan in de andere Flevolandse gemeenten.

Volwassenen

Stress is een normale reactie die mensen helpt om snel te reageren of goed te presteren. Maar langdurige stress zorgt voor een hoger risico op burn-out of depressie.

De informatie op deze pagina gaat over volwassenen van 18 t/m 64 jaar, op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2020. Meer informatie én cijfers zijn te vinden op deze pagina.

 

Gestrest

22% van de volwassenen in Flevoland ervaart (heel) veel stress. Dit is vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde. In Almere is het percentage hoger dan in de andere Flevolandse gemeenten. Op Urk is het percentage lager.

Volwassenen ervaren vooral stress door werk, familie, gezondheid, en geldzaken.

Ouderen

Stress is een normale reactie die mensen helpt om snel te reageren of goed te presteren. Maar langdurige stress zorgt voor een hoger risico op burn-out of depressie.

De informatie op deze pagina gaat over ouderen vanaf 65 jaar, op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2020. Meer informatie én cijfers zijn te vinden op deze pagina.

 

Gestrest

7% van de ouderen in Flevoland ervaart (heel) veel stress. Dit is gelijk aan het Nederlandse gemiddelde, en vergelijkbaar in alle Flevolandse gemeenten.

Ouderen ervaren vooral stress door gezondheid en familie.

GGD Flevoland (20-12-2022). Stress - TESTPAGINA. Geraadpleegd op 07-02-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/leefstijl/stress-testpagina/