Jeugd Volwassenen Senioren

Jeugd

Belang van beweging en gezonde voeding
Inactiviteit en energierijke voeding zorgen voor overgewicht. Dat is een belangrijke risicofactor voor diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Onvoldoende beweging leidt tot een verminderde kwaliteit van leven en mentaal welbevinden en veroorzaakt ongeveer 6% van de sterfte. De combinatie van gezonde voeding en voldoende beweging voorkomt een kwart van alle kankersoorten en hart- en vaatziekten. (TNO Leiden: Hildebrandt VH, Bernaads CM, Stubbe JH. Trendrapport ‘Bewegen en gezondheid 2010/2011’, 2013)

Omgeving en aanbod beïnvloedt leefpatroon
In onze maatschappij is het aanbod en promotie van ongezonde producten groot en verleidelijk. De TV, computer en smartphone zorgen voor veel lichamelijke inactiviteit.  (Hendriksen et al ‘Veel zitten mogelijk schadelijk voor gezondheid’, 2013)(Hendriksen et al: Lichamelijke inactiviteit en sedentair gedrag in Nederland, 2010-2011) Daarnaast belemmeren onveiligheid en de aanwezigheid van ongezonde producten een gezond leefpatroon. (Qrius/Voedingscentrum: Samenvatting Quickscan Sikkema P. “Druk, springerig, blij”. Kinderen en jongeren over energydrinks, 2012.) Andersom wordt de leefstijl positief gestimuleerd wanneer gezond eten of beweging de makkelijkste keuze is. (Nationaal Kompas Volksgezondheid: Lichamelijke activiteit, 2014)(Ministerie van VWS: Gezondheidsnota, 2011)

Laagopgeleiden minder gezonde leefstijl
Over het algemeen leven mensen met een lage opleiding en/of lager inkomen en mensen van niet-Nederlandse afkomst minder gezond. (Loket Gezond Leven: Sport en bewegen, 2016)(Volksgezondheidenzorg.info,2016) Lichamelijke inactiviteit komt vaker voor onder tieners en chronisch zieken.

Regiospecifieke informatie
Bij de regiospecifieke informatie is gebruik gemaakt van het tabellenboek ‘Jij en je Gezondheid Flevoland 2017-2018’. Hierin staan de resultaten van de Flevolandse jongeren uit klas 1 en 3 van het Vmbo en klas 2 en 4 van Havo/Vwo van het voortgezet onderwijs.

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Voeding
Voeding en voedingsstoffen zijn belangrijk voor een goede energiebalans, de gezondheid en de groei van jongeren. Bij een gezond voedingspatroon hoort regelmatig ontbijten. In Flevoland ontbijt 76% van de jongeren regelmatig.

Ontbijten
Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, maar ook voor concentratie. Ontbijten en gezonde voeding (en voldoende beweging) hebben een positieve invloed op de leerprestaties.

Groente en fruit
In Flevoland eet 40% van de jongeren elke dag groente en 28% eet elke dag fruit.

Drinken van water en gezoete dranken
In Flevoland drinkt 69% dagelijks water. Om te voorkomen dat jongeren teveel onnodige suikers binnen krijgen, wordt vanuit ‘de Gezonde School’ aanbevolen om water te drinken op school in plaats van gezoete dranken.

Water drinken draagt bij aan gezonde jongeren. Toch worden er naast water ook nog veel gezoete dranken gedronken. In Flevoland geeft 34% van de jongeren aan dagelijks gezoete dranken te drinken.

Bewegen
In Flevoland sport 41% van de jongeren minstens zeven uur per week. Er zijn ook andere indicatoren gebruikt om de mate van beweging te beschrijven omdat met de gegevens uit de huidige vragenlijst niet kan worden berekend in welke mate jongeren voldoen aan de beweegrichtlijnen. Onder sporten valt sporten in vrije tijd, maar ook gymlessen of sporten bij een vereniging.

Van de jongeren in Flevoland sport 67% wekelijks bij een sportvereniging, sportschool of club. Sporten is belangrijk om de energiebalans in stand te houden.

Bewegen is belangrijk om de energiebalans in stand te houden. Daarnaast verlaagt bewegen het risico op een aantal chronische aandoeningen. (GGD Flevoland: Jij en Je Gezondheid, 2017-2018)

Voeding
Voeding en voedingsstoffen zijn belangrijk voor een goede energiebalans, de gezondheid en de groei van jongeren. Bij een gezond voedingspatroon hoort regelmatig ontbijten. In Almere ontbijt 73% van de jongeren regelmatig. In Flevoland is dit 76% van de jongeren.

Ontbijten
Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, maar ook voor concentratie. Ontbijten en een gezonde voeding (en voldoende beweging) hebben een positieve invloed op de leerprestaties.

Groente en fruit
Ruim vier op de tien jongeren in Almere eten elke dag groente en ruim een kwart eet elke dag fruit.


* ≥ 5 dagen per week

Drinken van water en gezoete dranken
In Almere drinkt 71% van de jongeren dagelijks water. Om te voorkomen dat jongeren te veel onnodige suikers binnenkrijgen wordt vanuit ‘de Gezonde School’ aanbevolen om water te drinken op school in plaats van gezoete dranken.

Water drinken draagt bij aan gezonde jongeren. Toch worden er naast water ook nog veel gezoete dranken gedronken, in Almere geeft 32% van de jongeren aan dagelijks gezoete dranken te drinken.

Bewegen
In Almere sport 39% van de jongeren minstens zeven uur per week. In Flevoland is het percentage van jongeren dat minstens zeven uur per week sport 41%. Er zijn ook andere indicatoren gebruikt om de mate van beweging te beschrijven omdat met de gegevens uit de huidige vragenlijst niet kan worden berekend in welke mate jongeren voldoen aan de beweegrichtlijnen. Onder sporten valt sporten in vrije tijd, maar ook gymlessen of sporten bij een vereniging.

Van de jongeren in Almere geeft 64% aan wekelijks te sporten bij een sportvereniging, sportschool of club. Dit ligt onder het gemiddelde van 67% in Flevoland.

Bewegen is belangrijk om de energiebalans in stand te houden. Daarnaast verlaagt sporten het risico op een aantal chronische aandoeningen. (GGD Flevoland: Jij en Je Gezondheid, 2017-2018)

* ≥ 5 dagen per week
** totaal sporten: in vrije tijd, op school, bij vereniging

Voeding
Voeding en voedingsstoffen zijn belangrijk voor een goede energiebalans, de gezondheid en de groei van jongeren. Bij een gezond voedingspatroon hoort regelmatig ontbijten. In Dronten ontbijt 84% van de jongeren regelmatig. Dit is hoger dan het Flevolands gemiddelde van 76%.

Ontbijten
Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, maar ook voor concentratie. Ontbijten en gezonde voeding (en voldoende beweging) hebben een positieve invloed op de leerprestaties.

Groente en fruit
In Dronten eet 36% van de jongeren elke dag groente en 29% eet elke dag fruit.


* ≥ 5 dagen per week

Drinken van water en gezoete dranken
In Dronten drinkt 69% van de jongeren dagelijks water. Om te voorkomen dat jongeren te veel onnodige suikers binnenkrijgen wordt vanuit ‘de Gezonde School’ aanbevolen om water te drinken op school in plaats van gezoete dranken.

Water drinken draagt bij aan gezonde jongeren. Toch worden er naast water ook nog veel gezoete dranken gedronken, in Dronten geeft 32% van de jongeren aan dagelijks gezoete dranken te drinken.

Bewegen
In Dronten sport 44% van de jongeren minstens zeven uur per week. In Flevoland is dit percentage 41%. Er zijn ook andere indicatoren gebruikt om de mate van beweging te beschrijven omdat met de gegevens uit de huidige vragenlijst niet kan worden berekend in welke mate jongeren voldoen aan de beweegrichtlijnen. Onder sporten valt sporten in vrije tijd, maar ook gymlessen of sporten bij een vereniging.

Van de jongeren in Dronten geeft 78% aan wekelijks te sporten bij een vereniging, club of sportschool. Dit ligt boven het gemiddelde van 67% in Flevoland.

Bewegen is belangrijk om de energiebalans in stand te houden. Daarnaast verlaagt bewegen het risico op een aantal chronische aandoeningen. (GGD Flevoland: Jij en Je Gezondheid, 2017-2018)

* ≥ 5 dagen per week
** totaal sporten: in vrije tijd, op school, bij vereniging

Voeding
Voeding en voedingsstoffen zijn belangrijk voor een goede energiebalans, de gezondheid en de groei van jongeren. Bij een gezond voedingspatroon hoort regelmatig ontbijten. In Lelystad ontbijt 73% van de jongeren regelmatig. Dit is lager dan het Flevolands gemiddelde van 76%.

Ontbijten
Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, maar ook voor concentratie. Ontbijten en gezonde voeding (en voldoende beweging) hebben een positieve invloed op de leerprestaties.

Groente en fruit
Bijna drie op de tien jongeren in Lelystad eten elke dag groente en bijna vier op de tien eet elke dag fruit.


* ≥ 5 dagen per week

Drinken van water en gezoete dranken
In Lelystad drinkt 69% dagelijks water. Om te voorkomen dat jongeren te veel onnodige suikers binnenkrijgen wordt vanuit ‘de Gezonde School’ aanbevolen om water te drinken op school in plaats van gezoete dranken.

Water drinken draagt bij aan gezonde jongeren. Toch worden er naast water ook nog veel gezoete dranken gedronken. In Lelystad geeft 32% van de jongeren aan dagelijks gezoete dranken te drinken.

Bewegen
In Lelystad sport 42% van de jongeren minstens zeven uur per week. In Flevoland is dit percentage 41%. Er zijn ook andere indicatoren gebruikt om de mate van beweging te beschrijven omdat met de gegevens uit de huidige vragenlijst niet kan worden berekend in welke mate jongeren voldoen aan de beweegrichtlijnen. Onder sporten valt sporten in vrije tijd, maar ook gymlessen of sporten bij een vereniging.

In Lelystad sport 66% van de jongeren wekelijks bij een sportvereniging, sportschool of club. Dit ligt onder het gemiddelde van 67% in Flevoland.

Bewegen is belangrijk om de energiebalans in stand te houden. Daarnaast verlaagt sporten het risico op een aantal chronische aandoeningen. (GGD Flevoland: Jij en Je Gezondheid, 2017-2018)

* ≥ 5 dagen per week
** totaal sporten: in vrije tijd, op school, bij vereniging

Voeding
Voeding en voedingsstoffen zijn belangrijk voor een goede energiebalans, de gezondheid en de groei van jongeren. Bij een gezond voedingspatroon hoort regelmatig ontbijten. In de Noordoostpolder ontbijt 85% van de jongeren regelmatig. Dit is hoger dan het Flevolands gemiddelde van 76%.

Ontbijten
Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, maar ook voor concentratie. Ontbijten en gezonde voeding (en voldoende beweging) hebben een positieve invloed op de leerprestaties.

Groente en fruit
Van de jongeren in de Noordoostpolder eet 34% elke dag groente en 29% eet elke dag fruit.


* ≥ 5 dagen per week

Drinken van water en gezoete dranken
In de Noordoostpolder drinkt 66% van de jongeren dagelijks water. Om te voorkomen dat jongeren te veel onnodige suikers binnenkrijgen wordt vanuit ‘de Gezonde School’ aanbevolen om water te drinken op school in plaats van gezoete dranken.

Water drinken draagt bij aan gezonde jongeren. Toch worden er naast water ook nog veel gezoete dranken gedronken. In de Noordoostpolder geeft 35% van de jongeren aan dagelijks gezoete dranken te drinken.

Bewegen
In de Noordoostpolder sport 44% van de jongeren minstens zeven uur per week. In Flevoland is dit percentage 41%. Er zijn ook andere indicatoren gebruikt om de mate van beweging te beschrijven omdat met de gegevens uit de huidige vragenlijst niet kan worden berekend in welke mate jongeren voldoen aan de beweegrichtlijnen. Onder sporten valt sporten in vrije tijd, maar ook gymlessen of sporten bij een vereniging.

Van de jongeren in de Noordoostpolder sport 73% wekelijks bij een sportvereniging, sportschool of club. In Flevoland is dit percentage 67%.

Sporten is belangrijk om de energiebalans in stand te houden. Daarnaast verlaagt sporten het risico op een aantal chronische aandoeningen. (GGD Flevoland: Jij en Je Gezondheid, 2017-2018)

* ≥ 5 dagen per week
** totaal sporten: in vrije tijd, op school, bij vereniging

Voeding
Voeding en voedingsstoffen zijn belangrijk voor een goede energiebalans, de gezondheid en de groei van jongeren. Bij een gezond voedingspatroon hoort regelmatig ontbijten. In Urk ontbijt 81% van de jongeren regelmatig. Dit is hoger dan het Flevolands gemiddelde van 76%.

Ontbijten
Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, maar ook voor concentratie. Ontbijten en gezonde voeding (en voldoende beweging) hebben een positieve invloed op de leerprestaties.

Groente en fruit
Van de jongeren uit Urk eet 36% elke dag groente en 22% eet elke dag fruit. Deze percentages zijn lager dan in de rest van Flevoland, waar 40% elke dag groente eet en 28% elke dag fruit.


* ≥ 5 dagen per week

Drinken van water en gezoete dranken
In Urk drinkt 60% dagelijks water. Om te voorkomen dat jongeren te veel onnodige suikers binnenkrijgen wordt vanuit ‘de Gezonde School’ aanbevolen om water te drinken op school in plaats van gezoete dranken.

Water drinken draagt bij aan gezonde jongeren. Toch worden er naast water ook nog veel gezoete dranken gedronken. Op Urk geeft 44% van de jongeren aan dagelijks gezoete dranken te drinken.

Bewegen
In Urk sport 36% van de jongeren minstens zeven uur per week. In Flevoland is dit percentage 41%. Er zijn ook andere indicatoren gebruikt om de mate van beweging te beschrijven omdat met de gegevens uit de huidige vragenlijst niet kan worden berekend in welke mate jongeren voldoen aan de beweegrichtlijnen. Onder sporten valt sporten in vrije tijd, maar ook gymlessen of sporten bij een vereniging.

Van de Urker jongeren sport 59% wekelijks bij een sportvereniging, sportschool of club. In Flevoland is dit 67%.

Sporten is belangrijk om de energiebalans in stand te houden. Daarnaast verlaagt sporten het risico op een aantal chronische aandoeningen. (GGD Flevoland: Jij en Je Gezondheid, 2017-2018)

* ≥ 5 dagen per week
** totaal sporten: in vrije tijd, op school, bij vereniging

Voeding
Voeding en voedingsstoffen zijn belangrijk voor een goede energiebalans, de gezondheid en de groei van jongeren. Bij een gezond voedingspatroon hoort regelmatig ontbijten. In Zeewolde ontbijt 86% van de jongeren regelmatig. Dit is hoger dan het Flevolands gemiddelde van 76%.

Ontbijten
Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, maar ook voor concentratie. Ontbijten en gezonde voeding (en voldoende beweging) hebben een positieve invloed op de leerprestaties.

Groente en fruit
Bijna de helft (47%) van de jongeren in Zeewolde eet elke dag groente en ruim drie op de tien (31%) jongeren eten elke dag fruit. Ter illustratie: in Flevoland eet 40% van de jongeren elke dag groente en 28% elke dag fruit.


* ≥ 5 dagen per week

Drinken van water en gezoete dranken
In Zeewolde drinkt 76% van de jongeren dagelijks water. Om te voorkomen dat jongeren te veel onnodige suikers binnenkrijgen wordt vanuit ‘de Gezonde School’ aanbevolen om water te drinken op school in plaats van gezoete dranken.

Water drinken draagt bij aan gezonde jongeren. Toch worden er naast water ook nog veel gezoete dranken gedronken. In Zeewolde geeft 40% van de jongeren aan dagelijks gezoete dranken te drinken.

Bewegen
In Zeewolde sport ruim de helft van de jongeren (52%) minstens zeven uur per week. In Flevoland is dit percentage 41%. Er zijn ook andere indicatoren gebruikt om de mate van beweging te beschrijven omdat met de gegevens uit de huidige vragenlijst niet kan worden berekend in welke mate jongeren voldoen aan de beweegrichtlijnen. Onder sporten valt sporten in vrije tijd, maar ook gymlessen of sporten bij een vereniging.

Van de jongeren in Zeewolde sporten meer jongeren wekelijks bij een sportvereniging, sportschool of club in Zeewolde (84%). In Flevoland is dit 67%.

Sporten is belangrijk om de energiebalans in stand te houden. Daarnaast verlaagt sporten het risico op een aantal chronische aandoeningen. (GGD Flevoland: Jij en Je Gezondheid, 2017-2018)

* ≥ 5 dagen per week
** totaal sporten: in vrije tijd, op school, bij vereniging

Volwassenen

Belang van beweging en gezonde voeding
Inactiviteit en energierijke voeding zorgen voor overgewicht. Dat is een belangrijke risicofactor voor diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Onvoldoende beweging leidt tot een verminderde kwaliteit van leven en mentaal welbevinden en veroorzaakt ongeveer 6% van de sterfte. De combinatie van gezonde voeding en voldoende beweging voorkomt een kwart van alle kankersoorten en hart- en vaatziekten. (TNO Leiden: Hildebrandt VH, Bernaads CM, Stubbe JH. Trendrapport ‘Bewegen en gezondheid 2010/2011’, 2013)

Omgeving en aanbod beïnvloedt leefpatroon
In onze maatschappij is het aanbod en promotie van ongezonde producten groot en verleidelijk. De TV, computer en smartphone zorgen voor veel lichamelijke inactiviteit. (Hendriksen et al ‘Veel zitten mogelijk schadelijk voor gezondheid’, 2013) (Hendriksen et al: Lichamelijke inactiviteit en sedentair gedrag in Nederland, 2010-2011) Daarnaast belemmeren onveiligheid en de aanwezigheid van ongezonde producten een gezond leefpatroon. (Qrius/Voedingscentrum: Samenvatting Quickscan Sikkema P. “Druk, springerig, blij”. Kinderen en jongeren over energydrinks, 2012. ) Andersom wordt de leefstijl positief gestimuleerd wanneer gezond eten of beweging de makkelijkste keuze is. (Nationaal Kompas Volksgezondheid: Lichamelijke activiteit, 2014)(Ministerie van VWS: Gezondheidsnota, 2011)

Laagopgeleiden minder gezonde leefstijl
Over het algemeen leven mensen met een lage opleiding en/of lager inkomen en mensen van niet-Nederlandse afkomst minder gezond. (Loket Gezond Leven: Sport en bewegen, 2016)(Volksgezondheidenzorg.info, 2016) Lichamelijke inactiviteit komt vaker voor onder tieners en chronisch zieken.

Leefstijl in Flevoland naar opleidingsniveau 19 jaar en ouder (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Lager onderwijs MAVO, LBO HAVO/VWO, MBO HBO, WO
Gezond gewicht 30% 37% 46% 55%
Voldoet aan Fitnorm 10% 26% 19% 22%
Voldoet aan beweegnorm 36% 59% 59% 52%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Flevolandse volwassenen bewegen weinig
Meer dan de helft van de Flevolanders van 19 tot 64 jaar voldoet in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 17% voldoet aan de fitnorm. Flevoland scoort hiermee minder goed dan gemiddeld in Nederland.

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Almeerse volwassenen bewegen weinig
De helft van de Almeerders van 19 tot 64 jaar voldoet in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 16% voldoet aan de fitnorm. Almere scoort hiermee minder goed dan gemiddeld in Flevoland en Nederland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Drontenaren bewegen minder dan gemiddeld in Nederland
Bijna zes op de tien Drontenaren van 19 tot 64 jaar voldoet in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 17% voldoet aan de fitnorm. Dronten scoort hiermee beter dan gemiddeld in Flevoland, maar slechter dan gemiddeld in Nederland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Lelystedelingen bewegen minder dan gemiddelde Nederlander
Iets meer dan de helft van de Lelystedelingen van 19 tot 64 jaar voldoet in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 18% voldoet aan de fitnorm. Lelystad scoort hiermee vergelijkbaar met het gemiddelde in Flevoland, maar minder goed dan gemiddeld in Nederland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Minder volwassenen bewegen
Bijna zes op de tien inwoners van de Noordoostpolder van 19 tot 64 jaar voldoen in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 19% voldoet aan de fitnorm. De Noordoostpolder scoort hiermee iets minder goed dan gemiddeld in Nederland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Minder Urkers voldoen aan fitnorm
Bijna zes op de tien Urkers van 19 tot 64 jaar voldoen in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), maar slechts 13% voldoet aan de fitnorm. Hiermee voldoen Urkers minder aan de fitnorm dan gemiddeld in Flevoland en Nederland, maar scoort qua NNGB (58%) vrijwel gelijk met het gemiddelde van Nederland (60%). (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Zeewoldenaren bewegen minder dan gemiddeld in Nederland
Bijna zes op de tien Zeewoldenaren van 19 tot 64 jaar voldoen in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 19% voldoet aan de fitnorm. Zeewolde scoort hiermee iets lager dan gemiddeld in Nederland, maar hoger dan gemiddeld in Flevoland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Senioren

Belang van beweging en gezonde voeding
Inactiviteit en energierijke voeding zorgen voor overgewicht. Dat is een belangrijke risicofactor voor diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Onvoldoende beweging leidt tot een verminderde kwaliteit van leven en mentaal welbevinden en veroorzaakt ongeveer 6% van de sterfte. De combinatie van gezonde voeding en voldoende beweging voorkomt een kwart van alle kankersoorten en hart- en vaatziekten. (TNO Leiden: Hildebrandt VH, Bernaads CM, Stubbe JH. Trendrapport ‘Bewegen en gezondheid 2010/2011’, 2013)

Omgeving en aanbod beïnvloedt leefpatroon
In onze maatschappij is het aanbod en promotie van ongezonde producten groot en verleidelijk. De TV, computer en smartphone zorgen voor veel lichamelijke inactiviteit. (Hendriksen et al ‘Veel zitten mogelijk schadelijk voor gezondheid’, 2013) (Hendriksen et al: Lichamelijke inactiviteit en sedentair gedrag in Nederland, 2010-2011) Daarnaast belemmeren onveiligheid en de aanwezigheid van ongezonde producten een gezond leefpatroon. (Qrius/Voedingscentrum: Samenvatting Quickscan Sikkema P. “Druk, springerig, blij”. Kinderen en jongeren over energydrinks, 2012.) Andersom wordt de leefstijl positief gestimuleerd wanneer gezond eten of beweging de makkelijkste keuze is. (Nationaal Kompas Volksgezondheid: Lichamelijke activiteit, 2014) (Ministerie van VWS: Gezondheidsnota, 2011)

Laagopgeleiden minder gezonde leefstijl
Over het algemeen leven mensen met een lage opleiding en/of lager inkomen en mensen van niet-Nederlandse afkomst minder gezond. (Loket Gezond Leven: Sport en bewegen, 2016) (Volksgezondheidenzorg.info,2016) Lichamelijke inactiviteit komt vaker voor onder tieners en chronisch zieken.

Leefstijl in Flevoland naar opleidingsniveau 19 jaar en ouder(GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Lager onderwijs MAVO, LBO HAVO/VWO, MBO HBO,WO
Gezond gewicht 30% 37% 46% 55%
Voldoet aan NNGB 36% 59% 59% 52%
Voldoet aan fitnorm 10% 26% 19% 22%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Flevolandse senioren bewegen minder dan gemiddeld in Nederland
Bijna 7 op de 10 senioren van 65 jaar en ouder voldoen in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 40% voldoet aan de fitnorm. Flevoland scoort hiermee minder goed dan gemiddeld in Nederland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Almeerder senioren bewegen minder dan gemiddeld in Nederland
Bijna twee derde van de Almeerse senioren voldoet in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 37% voldoet aan de fitnorm. Almere scoort hiermee minder goed dan gemiddeld in Flevoland en Nederland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Drontenaren bewegen meer dan gemiddeld in Nederland
Ruim zeven op de tien senioren in Dronten voldoen in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 42% voldoet aan de fitnorm. Dronten scoort met NNGB beter dan gemiddeld in Flevoland en in Nederland. De fitnorm ligt lager dan het Nederlandse gemiddelde, maar hoger dan gemiddeld in Flevoland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Lelystedelingen bewegen net zoveel als de gemiddelde Nederlander
Zeven op de tien senioren in Lelystad voldoen in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 44% voldoet aan de fitnorm. Lelystad scoort hiermee hoger dan het Flevolandse gemiddelde en gelijk aan het Nederlandse gemiddelde. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Beweging meer dan gemiddeld in Flevoland
Zeven op de tien inwoners van de Noordoostpolder voldoen in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 43% voldoet aan de fitnorm. De Noordoostpolder scoort hiermee beter dan gemiddeld in Flevoland en iets lager dan het gemiddelde in Nederland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Minder Urkers voldoen aan beweegnorm
Bijna zes op de tien Urkers van 65 jaar en ouder voldoen in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 41% voldoet aan de fitnorm. Urkers scoren qua NNGB met 58% een heel stuk minder dan het gemiddelde in Flevoland (68%) en Nederland (72%). (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Senioren in Zeewolde bewegen goed
Ruim zeven op de tien senioren in Zeewolde voldoen in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 43% voldoet aan de fitnorm. Zeewolde scoort hiermee vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde en boven het Flevolands gemiddelde. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

GGD Flevoland (04-06-2019). Voeding en bewegen. Geraadpleegd op 15-09-2019 via https://www.eengezonderflevoland.nl/leefstijl/pagina-lange-titel/