Jeugd Volwassenen Senioren

Jeugd

Belang van beweging en gezonde voeding

Inactiviteit en energierijke voeding zorgen voor overgewicht. Dat is een belangrijke risicofactor voor diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Onvoldoende beweging leidt tot een verminderde kwaliteit van leven en mentaal welbevinden en veroorzaakt ongeveer 6% van de sterfte. De combinatie van gezonde voeding en voldoende beweging voorkomt een kwart van alle kankersoorten en hart- en vaatziekten. (TNO Leiden: Hildebrandt VH, Bernaads CM, Stubbe JH. Trendrapport ‘Bewegen en gezondheid 2010/2011’, 2013)

Omgeving en aanbod beïnvloedt leefpatroon

In onze maatschappij is het aanbod en promotie van ongezonde producten groot en verleidelijk. De TV, computer en smartphone zorgen voor veel lichamelijke inactiviteit.  (Hendriksen et al ‘Veel zitten mogelijk schadelijk voor gezondheid’, 2013)(Hendriksen et al: Lichamelijke inactiviteit en sedentair gedrag in Nederland, 2010-2011) Daarnaast belemmeren onveiligheid en de aanwezigheid van ongezonde producten een gezond leefpatroon. (Qrius/Voedingscentrum: Samenvatting Quickscan Sikkema P. “Druk, springerig, blij”. Kinderen en jongeren over energydrinks, 2012.) Andersom wordt de leefstijl positief gestimuleerd wanneer gezond eten of beweging de makkelijkste keuze is. (Nationaal Kompas Volksgezondheid: Lichamelijke activiteit, 2014)(Ministerie van VWS: Gezondheidsnota, 2011)

Laagopgeleiden minder gezonde leefstijl

Over het algemeen leven mensen met een lage opleiding en/of lager inkomen en mensen van niet-Nederlandse afkomst minder gezond. (Loket Gezond Leven: Sport en bewegen, 2016)(Volksgezondheidenzorg.info,2016) Lichamelijke inactiviteit komt vaker voor onder tieners en chronisch zieken.

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Ontbijten
Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, het gaat snoepgedrag tegen en bevordert de concentratie. In Flevoland ontbijt 81% van de leerlingen van het voortgezet onderwijs regelmatig.

Minderheid eet voldoende groente en fruit
Op het voortgezet onderwijs eet 30% van de jongeren elke dag fruit. Ruim vier op de tien jongeren eten elke dag groente. Het eten van onvoldoende groente en fruit verhoogt het risico op hart- en vaatziekten en kanker, vooral in combinatie met onvoldoende lichamelijke activiteit.

15% jongeren drinkt energydrinks
Van de Flevolandse jongeren drinkt 15% minstens één keer per week energydrinks. De grote hoeveelheden suikers en zoetstoffen veroorzaken op den duur tandbederf en dragen bij aan overgewicht. Op termijn kan diabetes ontstaan. (Qrius/Voedingscentrum: samenvatting Quickscan: Sikkema P. ‘Druk, springerig, blij’. Kinderen en jongeren over energydrinks, 2012)

Zeven op tien jongeren sporten
Zeven op de tien Flevolandse jongeren van het voortgezet onderwijs sporten. Het merendeel doet dit bij een vereniging. Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte. (GGD Flevoland: FLEMOVO, 2016-2017)

Ontbijten
Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, het gaat snoepgedrag tegen en bevordert de concentratie. In Almere ontbijt 77% van de jongeren van het voortgezet onderwijs regelmatig.

Minderheid eet voldoende groente en fruit
Van de jongeren op het voortgezet onderwijs eet 30% elke dag fruit en 46% groente. Het eten van onvoldoende groente en fruit verhoogt het risico op hart- en vaatziekten en kanker, vooral in combinatie met onvoldoende lichamelijke activiteit.

1 op 7 jongeren drinkt energydrinks
Van de Almeerse jongeren drinkt 16% minstens één keer per week energydrinks. De grote hoeveelheden suikers en zoetstoffen veroorzaken op den duur tandbederf en dragen bij aan overgewicht. Op termijn kan diabetes ontstaan.

Bijna zeven op tien jongeren sporten
Bijna zeven op de tien jongeren van het voortgezet onderwijs sporten. Het merendeel doet dit bij een vereniging. Dit is iets lager dan het gemiddelde in Flevoland. Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte. (GGD Flevoland: FLEMOVO, 2016-2017)

Ontbijten
Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, het gaat snoepgedrag tegen en bevordert de concentratie. Van de Dronter jongeren van het voortgezet onderwijs ontbijten bijna negen op de tien jongeren regelmatig. Dit ligt boven het gemiddelde van 81% in Flevoland.

Minderheid eet voldoende groente en fruit
Vier op de tien Dronter jongeren van het voortgezet onderwijs eten elke dag groente en 31% eet elke dag fruit. Het eten van voldoende groente en fruit verlaagt het risico op hart- en vaatziekten en kanker, vooral in combinatie met voldoende lichamelijke activiteit.

Een op tien jongeren drinkt energydrinks
Van de Dronter jongeren drinkt 10% wekelijks energydrinks. De grote hoeveelheden suikers en zoetstoffen veroorzaken op den duur tandbederf en dragen bij aan overgewicht. Op termijn kan diabetes ontstaan.

Driekwart jongeren sporten
Driekwart van de jongeren sport. Het merendeel doet dit bij een vereniging en beweegt minstens één uur per dag. Dat is inclusief wandelen en fietsen naar school. Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte. (GGD Flevoland: FLEMOVO, 2016-2017)

Ontbijten
Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, het gaat snoepgedrag tegen en bevordert de concentratie. In Lelystad ontbijt ruim driekwart van de jongeren van het voortgezet onderwijs.

Minderheid eet voldoende groente en fruit
Vier op de tien Lelystadse jongeren van het voortgezet onderwijs eten elke dag groente en bijna drie op de tien eten elke dag fruit. Het eten van voldoende groente en fruit verlaagt het risico op hart- en vaatziekten en kanker, vooral in combinatie met voldoende lichamelijke activiteit.

17% drinkt energydrinks
In Lelystad drinkt 17% minstens één keer per week energydrinks. Het Flevolandse gemiddelde is 15%. De grote hoeveelheden suikers en zoetstoffen veroorzaken op den duur tandbederf en dragen bij aan overgewicht. Op termijn kan diabetes ontstaan.

Zeven op tien jongeren sporten
Van de Lelystadse jongeren sport 71% zelf of bij een vereniging. Ook geeft 18% aan minstens één uur per dag te bewegen. Dit is inclusief wandelen en fietsen naar school. Deze percentages zijn ongeveer gelijk aan het Flevolands gemiddelde. Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte. (GGD Flevoland: FLEMOVO, 2016-2017)

Ontbijten
Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, gaat snoepgedrag tegen en bevordert de concentratie. Bijna negen op de tien jongeren uit de Noordoostpolder ontbijten regelmatig. Het gemiddelde in Flevoland is 81%.

Minderheid eet voldoende groente en fruit
Drie op de tien jongeren van het voortgezet onderwijs in de Noordoostpolder eten elke dag fruit en 35% van de jongeren eet elke dag groente. Het eten van voldoende groente en fruit verlaagt het risico op hart- en vaatziekten en kanker, vooral in combinatie met voldoende lichamelijke activiteit.

Energydrinks 
Van de jongeren in Noordoostpolder drinkt 14% wekelijks energydrinks. De grote hoeveelheden suikers en zoetstoffen veroorzaken op den duur tandbederf en dragen bij aan overgewicht. Op termijn kan diabetes ontstaan.

Veel jongeren sporten
Van de jongeren in Noordoostpolder sport 75% wekelijks. De meesten doen dit bij een vereniging. 17% van de jongeren geeft aan minstens één uur per dag te bewegen. Dat is inclusief wandelen en fietsen naar school. Dit is hoger dan gemiddeld in Flevoland. Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte. (GGD Flevoland: FLEMOVO, 2016-2017)

Ontbijten
Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, het gaat snoepgedrag tegen en bevordert de concentratie. In Urk ontbijt 89% van de jongeren regelmatig.

Minderheid eet voldoende groente en fruit
Ruim drie op de tien jongeren van het voortgezet onderwijs van Urk eten elke dag groente en 28% eet elke dag fruit. Het eten van voldoende groente en fruit verlaagt het risico op hart- en vaatziekten en kanker, vooral in combinatie met voldoende lichamelijke activiteit.

16% drinkt energydrinks
Van de Urker jongeren drinkt 16% wekelijks energydrinks. De grote hoeveelheden suikers en zoetstoffen veroorzaken op den duur tandbederf en dragen bij aan overgewicht. Op termijn kan diabetes ontstaan.

Zes op tien jongeren sporten
Zes op de tien Urker jongeren van het voortgezet onderwijs sporten. De meesten sporten bij een vereniging. 11% van de jongeren beweegt minstens één uur per dag. Dat is inclusief wandelen en fietsen naar school. Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte. (GGD Flevoland: FLEMOVO, 2016-2017)

Ontbijten
Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, het gaat snoepgedrag tegen en bevordert de concentratie. In Zeewolde ontbijten ruim negen op de tien jongeren regelmatig.

Minderheid eet voldoende groente en fruit
Vier op de tien jongeren van het voortgezet onderwijs eten elke dag groente en 35% eet elke dag fruit. Het eten van voldoende groente en fruit verlaagt het risico op hart- en vaatziekten en kanker, vooral in combinatie met voldoende lichamelijke activiteit.

Jongeren drinken energydrinks
Van de jongeren drinkt 9% wekelijks energydrinks. De grote hoeveelheden suikers en zoetstoffen veroorzaken op den duur tandbederf en dragen bij aan overgewicht. Op termijn kan diabetes ontstaan.

Veel jongeren sporten
Ruim acht op de tien jongeren geven aan te sporten. De meesten doen dit bij een vereniging. Zeewolde heeft het hoogste percentage sporters van Flevoland. Ook beweegt 12% van de jongeren minstens één uur per dag. Dat is inclusief wandelen en fietsen naar school. Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte. (GGD Flevoland: FLEMOVO, 2016-2017)

Volwassenen

Belang van beweging en gezonde voeding
Inactiviteit en energierijke voeding zorgen voor overgewicht. Dat is een belangrijke risicofactor voor diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Onvoldoende beweging leidt tot een verminderde kwaliteit van leven en mentaal welbevinden en veroorzaakt ongeveer 6% van de sterfte. De combinatie van gezonde voeding en voldoende beweging voorkomt een kwart van alle kankersoorten en hart- en vaatziekten. (TNO Leiden: Hildebrandt VH, Bernaads CM, Stubbe JH. Trendrapport ‘Bewegen en gezondheid 2010/2011’, 2013)

Omgeving en aanbod beïnvloedt leefpatroon
In onze maatschappij is het aanbod en promotie van ongezonde producten groot en verleidelijk. De TV, computer en smartphone zorgen voor veel lichamelijke inactiviteit. (Hendriksen et al ‘Veel zitten mogelijk schadelijk voor gezondheid’, 2013) (Hendriksen et al: Lichamelijke inactiviteit en sedentair gedrag in Nederland, 2010-2011) Daarnaast belemmeren onveiligheid en de aanwezigheid van ongezonde producten een gezond leefpatroon. (Qrius/Voedingscentrum: Samenvatting Quickscan Sikkema P. “Druk, springerig, blij”. Kinderen en jongeren over energydrinks, 2012. ) Andersom wordt de leefstijl positief gestimuleerd wanneer gezond eten of beweging de makkelijkste keuze is. (Nationaal Kompas Volksgezondheid: Lichamelijke activiteit, 2014)(Ministerie van VWS: Gezondheidsnota, 2011)

Laagopgeleiden minder gezonde leefstijl
Over het algemeen leven mensen met een lage opleiding en/of lager inkomen en mensen van niet-Nederlandse afkomst minder gezond. (Loket Gezond Leven: Sport en bewegen, 2016)(Volksgezondheidenzorg.info, 2016) Lichamelijke inactiviteit komt vaker voor onder tieners en chronisch zieken.

Leefstijl in Flevoland naar opleidingsniveau 19 jaar en ouder (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Lager onderwijs MAVO, LBO HAVO/VWO, MBO HBO, WO
Gezond gewicht 30% 37% 46% 55%
Voldoet aan Fitnorm 10% 26% 19% 22%
Voldoet aan beweegnorm 36% 59% 59% 52%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Flevolandse volwassenen bewegen weinig
Meer dan de helft van de Flevolanders van 19 tot 64 jaar voldoet in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 17% voldoet aan de fitnorm. Flevoland scoort hiermee minder goed dan gemiddeld in Nederland.

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Almeerse volwassenen bewegen weinig
De helft van de Almeerders van 19 tot 64 jaar voldoet in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 16% voldoet aan de fitnorm. Almere scoort hiermee minder goed dan gemiddeld in Flevoland en Nederland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Drontenaren bewegen minder dan gemiddeld in Nederland
Bijna zes op de tien Drontenaren van 19 tot 64 jaar voldoet in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 17% voldoet aan de fitnorm. Dronten scoort hiermee beter dan gemiddeld in Flevoland, maar slechter dan gemiddeld in Nederland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Lelystedelingen bewegen minder dan gemiddelde Nederlander
Iets meer dan de helft van de Lelystedelingen van 19 tot 64 jaar voldoet in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 18% voldoet aan de fitnorm. Lelystad scoort hiermee vergelijkbaar met het gemiddelde in Flevoland, maar minder goed dan gemiddeld in Nederland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Minder volwassenen bewegen
Bijna zes op de tien inwoners van de Noordoostpolder van 19 tot 64 jaar voldoen in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 19% voldoet aan de fitnorm. De Noordoostpolder scoort hiermee iets minder goed dan gemiddeld in Nederland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Minder Urkers voldoen aan fitnorm
Bijna zes op de tien Urkers van 19 tot 64 jaar voldoen in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), maar slechts 13% voldoet aan de fitnorm. Hiermee voldoen Urkers minder aan de fitnorm dan gemiddeld in Flevoland en Nederland, maar scoort qua NNGB (58%) vrijwel gelijk met het gemiddelde van Nederland (60%). (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Zeewoldenaren bewegen minder dan gemiddeld in Nederland
Bijna zes op de tien Zeewoldenaren van 19 tot 64 jaar voldoen in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 19% voldoet aan de fitnorm. Zeewolde scoort hiermee iets lager dan gemiddeld in Nederland, maar hoger dan gemiddeld in Flevoland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Senioren

Belang van beweging en gezonde voeding
Inactiviteit en energierijke voeding zorgen voor overgewicht. Dat is een belangrijke risicofactor voor diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Onvoldoende beweging leidt tot een verminderde kwaliteit van leven en mentaal welbevinden en veroorzaakt ongeveer 6% van de sterfte. De combinatie van gezonde voeding en voldoende beweging voorkomt een kwart van alle kankersoorten en hart- en vaatziekten. (TNO Leiden: Hildebrandt VH, Bernaads CM, Stubbe JH. Trendrapport ‘Bewegen en gezondheid 2010/2011’, 2013)

Omgeving en aanbod beïnvloedt leefpatroon
In onze maatschappij is het aanbod en promotie van ongezonde producten groot en verleidelijk. De TV, computer en smartphone zorgen voor veel lichamelijke inactiviteit. (Hendriksen et al ‘Veel zitten mogelijk schadelijk voor gezondheid’, 2013) (Hendriksen et al: Lichamelijke inactiviteit en sedentair gedrag in Nederland, 2010-2011) Daarnaast belemmeren onveiligheid en de aanwezigheid van ongezonde producten een gezond leefpatroon. (Qrius/Voedingscentrum: Samenvatting Quickscan Sikkema P. “Druk, springerig, blij”. Kinderen en jongeren over energydrinks, 2012.) Andersom wordt de leefstijl positief gestimuleerd wanneer gezond eten of beweging de makkelijkste keuze is. (Nationaal Kompas Volksgezondheid: Lichamelijke activiteit, 2014) (Ministerie van VWS: Gezondheidsnota, 2011)

Laagopgeleiden minder gezonde leefstijl
Over het algemeen leven mensen met een lage opleiding en/of lager inkomen en mensen van niet-Nederlandse afkomst minder gezond. (Loket Gezond Leven: Sport en bewegen, 2016) (Volksgezondheidenzorg.info,2016) Lichamelijke inactiviteit komt vaker voor onder tieners en chronisch zieken.

Leefstijl in Flevoland naar opleidingsniveau 19 jaar en ouder(GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Lager onderwijs MAVO, LBO HAVO/VWO, MBO HBO,WO
Gezond gewicht 30% 37% 46% 55%
Voldoet aan NNGB 36% 59% 59% 52%
Voldoet aan fitnorm 10% 26% 19% 22%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Flevolandse senioren bewegen minder dan gemiddeld in Nederland
Bijna 7 op de 10 senioren van 65 jaar en ouder voldoen in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 40% voldoet aan de fitnorm. Flevoland scoort hiermee minder goed dan gemiddeld in Nederland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Almeerder senioren bewegen minder dan gemiddeld in Nederland
Bijna twee derde van de Almeerse senioren voldoet in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 37% voldoet aan de fitnorm. Almere scoort hiermee minder goed dan gemiddeld in Flevoland en Nederland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Drontenaren bewegen meer dan gemiddeld in Nederland
Ruim zeven op de tien senioren in Dronten voldoen in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 42% voldoet aan de fitnorm. Dronten scoort met NNGB beter dan gemiddeld in Flevoland en in Nederland. De fitnorm ligt lager dan het Nederlandse gemiddelde, maar hoger dan gemiddeld in Flevoland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Lelystedelingen bewegen net zoveel als de gemiddelde Nederlander
Zeven op de tien senioren in Lelystad voldoen in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 44% voldoet aan de fitnorm. Lelystad scoort hiermee hoger dan het Flevolandse gemiddelde en gelijk aan het Nederlandse gemiddelde. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Beweging meer dan gemiddeld in Flevoland
Zeven op de tien inwoners van de Noordoostpolder voldoen in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 43% voldoet aan de fitnorm. De Noordoostpolder scoort hiermee beter dan gemiddeld in Flevoland en iets lager dan het gemiddelde in Nederland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Minder Urkers voldoen aan beweegnorm
Bijna zes op de tien Urkers van 65 jaar en ouder voldoen in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 41% voldoet aan de fitnorm. Urkers scoren qua NNGB met 58% een heel stuk minder dan het gemiddelde in Flevoland (68%) en Nederland (72%). (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Senioren in Zeewolde bewegen goed
Ruim zeven op de tien senioren in Zeewolde voldoen in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 43% voldoet aan de fitnorm. Zeewolde scoort hiermee vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde en boven het Flevolands gemiddelde. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

GGD Flevoland (24-04-2018). Voeding en bewegen. Geraadpleegd op 23-03-2019 via https://www.eengezonderflevoland.nl/leefstijl/pagina-lange-titel/