Jeugd Volwassenen Senioren

Jeugd

Belang van beweging en gezonde voeding
Inactiviteit en energierijke voeding zorgen voor overgewicht. Dat is een belangrijke risicofactor voor diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Onvoldoende beweging leidt tot een verminderde kwaliteit van leven en mentaal welbevinden en veroorzaakt ongeveer 6% van de sterfte. De combinatie van gezonde voeding en voldoende beweging voorkomt een kwart van alle kankersoorten en hart- en vaatziekten. (TNO Leiden: Hildebrandt VH, Bernaads CM, Stubbe JH. Trendrapport ‘Bewegen en gezondheid 2010/2011’, 2013)

Omgeving en aanbod beïnvloedt leefpatroon
In onze maatschappij is het aanbod en promotie van ongezonde producten groot en verleidelijk. De TV, computer en smartphone zorgen voor veel lichamelijke inactiviteit.  (Hendriksen et al ‘Veel zitten mogelijk schadelijk voor gezondheid’, 2013)(Hendriksen et al: Lichamelijke inactiviteit en sedentair gedrag in Nederland, 2010-2011) Daarnaast belemmeren onveiligheid en de aanwezigheid van ongezonde producten een gezond leefpatroon. (Qrius/Voedingscentrum: Samenvatting Quickscan Sikkema P. “Druk, springerig, blij”. Kinderen en jongeren over energydrinks, 2012.) Andersom wordt de leefstijl positief gestimuleerd wanneer gezond eten of beweging de makkelijkste keuze is. (Nationaal Kompas Volksgezondheid: Lichamelijke activiteit, 2014)(Ministerie van VWS: Landelijke nota gezondheidsnota 2020-2024)

Laagopgeleiden minder gezonde leefstijl
Over het algemeen leven mensen met een lage opleiding en/of lager inkomen en mensen van niet-Nederlandse afkomst minder gezond. Lichamelijke inactiviteit komt vaker voor onder tieners en chronisch zieken. (RIVM, Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen, 2017)

Regiospecifieke informatie
Bij de regiospecifieke informatie is gebruik gemaakt van het tabellenboek ‘Jij en je Gezondheid Flevoland 2017-2018’. Hierin staan de resultaten van de Flevolandse jongeren uit klas 1 en 3 van het Vmbo en klas 2 en 4 van Havo/Vwo van het voortgezet onderwijs.

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Voeding
Voeding en voedingsstoffen zijn belangrijk voor een goede energiebalans, de gezondheid en de groei van jongeren. Bij een gezond voedingspatroon hoort regelmatig ontbijten.

Ontbijten
Bij een gezond voedingspatroon hoort regelmatig ontbijten. In Flevoland ontbijt 74% van de jongeren regelmatig.

Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, maar ook voor concentratie. Ontbijten en gezonde voeding (en voldoende beweging) hebben een positieve invloed op de leerprestaties.

Groente en fruit
In Flevoland eet 42% van de jongeren elke dag groente en 29% eet elke dag fruit.

Drinken van water en gezoete dranken
In Flevoland drinkt 73% dagelijks water. Om te voorkomen dat jongeren teveel onnodige suikers binnen krijgen, wordt vanuit ‘de Gezonde School’ aanbevolen om water te drinken op school in plaats van gezoete dranken.

Water drinken draagt bij aan gezonde jongeren. Toch worden er naast water ook nog veel gezoete dranken gedronken. In Flevoland geeft 32% van de jongeren aan dagelijks gezoete dranken te drinken.

Bewegen
In Flevoland sport 39% van de jongeren minstens zeven uur per week. Er zijn ook andere indicatoren gebruikt om de mate van beweging te beschrijven omdat met de gegevens uit de huidige vragenlijst niet kan worden berekend in welke mate jongeren voldoen aan de beweegrichtlijnen. Onder sporten valt sporten in vrije tijd, maar ook gymlessen of sporten bij een vereniging.

Van de jongeren in Flevoland sport 66% wekelijks bij een sportvereniging, sportschool of club. Sporten is belangrijk om de energiebalans in stand te houden. Daarnaast verlaagt bewegen het risico op een aantal chronische aandoeningen. (GGD Flevoland: Jij en Je Gezondheid, 2018-2019)

Voeding
Voeding en voedingsstoffen zijn belangrijk voor een goede energiebalans, de gezondheid en de groei van jongeren. Bij een gezond voedingspatroon hoort regelmatig ontbijten.

Ontbijten
In Almere ontbijt 69% van de jongeren regelmatig. In Flevoland is dit 74% van de jongeren.

Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, maar ook voor concentratie. Ontbijten en een gezonde voeding (en voldoende beweging) hebben een positieve invloed op de leerprestaties.

Groente en fruit
Ruim vier op de tien jongeren in Almere eten elke dag groente en ruim een kwart eet elke dag fruit.

Drinken van water en gezoete dranken
In Almere drinkt 74% van de jongeren dagelijks water. Om te voorkomen dat jongeren te veel onnodige suikers binnenkrijgen wordt vanuit ‘de Gezonde School’ aanbevolen om water te drinken op school in plaats van gezoete dranken.

Water drinken draagt bij aan gezonde jongeren. Toch worden er naast water ook nog veel gezoete dranken gedronken, in Almere geeft 31% van de jongeren aan dagelijks gezoete dranken te drinken.

* ≥ 5 dagen per week

Bewegen
In Almere sport 67% van de jongeren minstens zeven uur per week. In Flevoland is het percentage van jongeren dat minstens zeven uur per week sport 39%. Er zijn ook andere indicatoren gebruikt om de mate van beweging te beschrijven omdat met de gegevens uit de huidige vragenlijst niet kan worden berekend in welke mate jongeren voldoen aan de beweegrichtlijnen. Onder sporten valt sporten in vrije tijd, maar ook gymlessen of sporten bij een vereniging.

Van de jongeren in Almere geeft 64% aan wekelijks te sporten bij een sportvereniging, sportschool of club. Dit ligt rond het gemiddelde van 66% in Flevoland.

Bewegen is belangrijk om de energiebalans in stand te houden. Daarnaast verlaagt sporten het risico op een aantal chronische aandoeningen. (GGD Flevoland: Jij en Je Gezondheid, 2018-2019)

* ≥ 5 dagen per week

Voeding
Voeding en voedingsstoffen zijn belangrijk voor een goede energiebalans, de gezondheid en de groei van jongeren. Bij een gezond voedingspatroon hoort regelmatig ontbijten.

Ontbijten
In Dronten ontbijt 82% van de jongeren regelmatig. Dit is hoger dan het Flevolands gemiddelde van 74%.

Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, maar ook voor concentratie. Ontbijten en gezonde voeding (en voldoende beweging) hebben een positieve invloed op de leerprestaties.

Groente en fruit
In Dronten eet 45% van de jongeren elke dag groente en 34% eet elke dag fruit.


* ≥ 5 dagen per week

Drinken van water en gezoete dranken
In Dronten drinkt 69% van de jongeren dagelijks water. Om te voorkomen dat jongeren te veel onnodige suikers binnenkrijgen wordt vanuit ‘de Gezonde School’ aanbevolen om water te drinken op school in plaats van gezoete dranken.

Water drinken draagt bij aan gezonde jongeren. Toch worden er naast water ook nog veel gezoete dranken gedronken, in Dronten geeft 32% van de jongeren aan dagelijks gezoete dranken te drinken.

* ≥ 5 dagen per week

Bewegen
In Dronten sport 47% van de jongeren minstens zeven uur per week. In Flevoland is dit percentage 39%. Er zijn ook andere indicatoren gebruikt om de mate van beweging te beschrijven omdat met de gegevens uit de huidige vragenlijst niet kan worden berekend in welke mate jongeren voldoen aan de beweegrichtlijnen. Onder sporten valt sporten in vrije tijd, maar ook gymlessen of sporten bij een vereniging.

Van de jongeren in Dronten geeft 76% aan wekelijks te sporten bij een vereniging, club of sportschool. Dit ligt boven het gemiddelde van 66% in Flevoland.

Bewegen is belangrijk om de energiebalans in stand te houden. Daarnaast verlaagt bewegen het risico op een aantal chronische aandoeningen. (GGD Flevoland: Jij en Je Gezondheid, 2018-2019)

* ≥ 5 dagen per week

Voeding
Voeding en voedingsstoffen zijn belangrijk voor een goede energiebalans, de gezondheid en de groei van jongeren. Bij een gezond voedingspatroon hoort regelmatig ontbijten.

Ontbijten
In Lelystad ontbijt 74% van de jongeren regelmatig. Dit is gelijk aan het Flevolands gemiddelde.

Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, maar ook voor concentratie. Ontbijten en gezonde voeding (en voldoende beweging) hebben een positieve invloed op de leerprestaties.

Groente en fruit
Bijna vier op de tien jongeren in Lelystad eten elke dag groente en ruim een kwart eet elke dag fruit.


* ≥ 5 dagen per week

Drinken van water en gezoete dranken
In Lelystad drinkt 70% dagelijks water. Om te voorkomen dat jongeren te veel onnodige suikers binnenkrijgen wordt vanuit ‘de Gezonde School’ aanbevolen om water te drinken op school in plaats van gezoete dranken.

Water drinken draagt bij aan gezonde jongeren. Toch worden er naast water ook nog veel gezoete dranken gedronken. In Lelystad geeft 33% van de jongeren aan dagelijks gezoete dranken te drinken.

* ≥ 5 dagen per week

Bewegen
In Lelystad sport 39% van de jongeren minstens zeven uur per week. Dit is gelijk aan het Flevolands gemiddelde. Er zijn ook andere indicatoren gebruikt om de mate van beweging te beschrijven omdat met de gegevens uit de huidige vragenlijst niet kan worden berekend in welke mate jongeren voldoen aan de beweegrichtlijnen. Onder sporten valt sporten in vrije tijd, maar ook gymlessen of sporten bij een vereniging.

In Lelystad sport 64% van de jongeren wekelijks bij een sportvereniging, sportschool of club. Dit ligt rond het gemiddelde van 66% in Flevoland.

Bewegen is belangrijk om de energiebalans in stand te houden. Daarnaast verlaagt sporten het risico op een aantal chronische aandoeningen. (GGD Flevoland ‘Jij en je gezondheid, 2018-2019)

* ≥ 5 dagen per week

Voeding
Voeding en voedingsstoffen zijn belangrijk voor een goede energiebalans, de gezondheid en de groei van jongeren. Bij een gezond voedingspatroon hoort regelmatig ontbijten.

Ontbijten
In de Noordoostpolder ontbijt 82% van de jongeren regelmatig. Dit is hoger dan het Flevolands gemiddelde van 74%.

Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, maar ook voor concentratie. Ontbijten en gezonde voeding (en voldoende beweging) hebben een positieve invloed op de leerprestaties.

Groente en fruit
Van de jongeren in de Noordoostpolder eet 40% elke dag groente en 33% eet elke dag fruit.


* ≥ 5 dagen per week

Drinken van water en gezoete dranken
In de Noordoostpolder drinkt 72% van de jongeren dagelijks water. Om te voorkomen dat jongeren te veel onnodige suikers binnenkrijgen wordt vanuit ‘de Gezonde School’ aanbevolen om water te drinken op school in plaats van gezoete dranken.

Water drinken draagt bij aan gezonde jongeren. Toch worden er naast water ook nog veel gezoete dranken gedronken. In de Noordoostpolder geeft 32% van de jongeren aan dagelijks gezoete dranken te drinken.

* ≥ 5 dagen per week

Bewegen
In de Noordoostpolder sport 42% van de jongeren minstens zeven uur per week. In Flevoland is dit percentage 39%. Er zijn ook andere indicatoren gebruikt om de mate van beweging te beschrijven omdat met de gegevens uit de huidige vragenlijst niet kan worden berekend in welke mate jongeren voldoen aan de beweegrichtlijnen. Onder sporten valt sporten in vrije tijd, maar ook gymlessen of sporten bij een vereniging.

Van de jongeren in de Noordoostpolder sport 71% wekelijks bij een sportvereniging, sportschool of club. In Flevoland is dit percentage 66%.

Sporten is belangrijk om de energiebalans in stand te houden. Daarnaast verlaagt sporten het risico op een aantal chronische aandoeningen. (GGD Flevoland ‘Jij en je gezondheid, 2018-2019)

* ≥ 5 dagen per week

Voeding
Voeding en voedingsstoffen zijn belangrijk voor een goede energiebalans, de gezondheid en de groei van jongeren. Bij een gezond voedingspatroon hoort regelmatig ontbijten.

Ontbijten
In Urk ontbijt 82% van de jongeren regelmatig. Dit is hoger dan het Flevolands gemiddelde van 74%.

Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, maar ook voor concentratie. Ontbijten en gezonde voeding (en voldoende beweging) hebben een positieve invloed op de leerprestaties.

Groente en fruit
Van de jongeren uit Urk eet 37% elke dag groente en 24% eet elke dag fruit. Deze percentages zijn lager dan in de rest van Flevoland, waar 42% elke dag groente eet en 29% elke dag fruit.


* ≥ 5 dagen per week

Drinken van water en gezoete dranken
In Urk drinkt 70% dagelijks water. Om te voorkomen dat jongeren te veel onnodige suikers binnenkrijgen wordt vanuit ‘de Gezonde School’ aanbevolen om water te drinken op school in plaats van gezoete dranken.
Water drinken draagt bij aan gezonde jongeren. Toch worden er naast water ook nog veel gezoete dranken gedronken. Op Urk geeft 40% van de jongeren aan dagelijks gezoete dranken te drinken.

* ≥ 5 dagen per week

Bewegen
In Urk sport 36% van de jongeren minstens zeven uur per week. In Flevoland is dit percentage 39%. Er zijn ook andere indicatoren gebruikt om de mate van beweging te beschrijven omdat met de gegevens uit de huidige vragenlijst niet kan worden berekend in welke mate jongeren voldoen aan de beweegrichtlijnen. Onder sporten valt sporten in vrije tijd, maar ook gymlessen of sporten bij een vereniging.

Van de Urker jongeren sport 56% wekelijks bij een sportvereniging, sportschool of club. In Flevoland is dit 66%.

Sporten is belangrijk om de energiebalans in stand te houden. Daarnaast verlaagt sporten het risico op een aantal chronische aandoeningen. (GGD Flevoland ‘Jij en je gezondheid, 2018-2019)

* ≥ 5 dagen per week

Voeding
Voeding en voedingsstoffen zijn belangrijk voor een goede energiebalans, de gezondheid en de groei van jongeren. Bij een gezond voedingspatroon hoort regelmatig ontbijten.

Ontbijten
In Zeewolde ontbijt 89% van de jongeren regelmatig. Dit is hoger dan het Flevolands gemiddelde van 74%.

Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, maar ook voor concentratie. Ontbijten en gezonde voeding (en voldoende beweging) hebben een positieve invloed op de leerprestaties.

Groente en fruit
Ruim vier op de tien jongeren in Zeewolde eten elke dag groente en 35% eet elke dag fruit. Ter illustratie: in Flevoland eet 42% van de jongeren elke dag groente en 29% elke dag fruit.


* ≥ 5 dagen per week

Drinken van water en gezoete dranken
In Zeewolde drinkt 76% van de jongeren dagelijks water. Om te voorkomen dat jongeren te veel onnodige suikers binnenkrijgen wordt vanuit ‘de Gezonde School’ aanbevolen om water te drinken op school in plaats van gezoete dranken.
Water drinken draagt bij aan gezonde jongeren. Toch worden er naast water ook nog veel gezoete dranken gedronken. In Zeewolde geeft 35% van de jongeren aan dagelijks gezoete dranken te drinken.

* ≥ 5 dagen per week

Bewegen
In Zeewolde sport ruim de helft van de jongeren (57%) minstens zeven uur per week. In Flevoland is dit percentage 39%. Er zijn ook andere indicatoren gebruikt om de mate van beweging te beschrijven omdat met de gegevens uit de huidige vragenlijst niet kan worden berekend in welke mate jongeren voldoen aan de beweegrichtlijnen. Onder sporten valt sporten in vrije tijd, maar ook gymlessen of sporten bij een vereniging.

Bijna negen op de tien jongeren in Zeewolde sporten wekelijks bij een sportvereniging, sportschool of club. Dit is veel hoger dan gemiddeld in Flevoland waar dit 66% is.

Sporten is belangrijk om de energiebalans in stand te houden. Daarnaast verlaagt sporten het risico op een aantal chronische aandoeningen. (GGD Flevoland ‘Jij en je gezondheid, 2018-2019)

* ≥ 5 dagen per week

Volwassenen

Belang van beweging en gezonde voeding
Inactiviteit en energierijke voeding zorgen voor overgewicht. Dat is een belangrijke risicofactor voor diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Onvoldoende beweging leidt tot een verminderde kwaliteit van leven en mentaal welbevinden en veroorzaakt ongeveer 6% van de sterfte. De combinatie van gezonde voeding en voldoende beweging voorkomt een kwart van alle kankersoorten en hart- en vaatziekten. (TNO Leiden: Hildebrandt VH, Bernaads CM, Stubbe JH. Trendrapport ‘Bewegen en gezondheid 2010/2011’, 2013)

Nederlandse Norm Gezond Bewegen en de fitnorm
Om een goede gezondheid te behouden is het gewenst tenminste vijf dagen per week 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging te hebben. Voor mensen met overgewicht is het gewenste aantal minuten per dag tenminste 60. Dit wordt de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, ofwel de beweegnorm genoemd. De fitnorm geeft aan om minstens twee dagen per week minimaal 20 minuten zwaar intensief te bewegen door bijvoorbeeld hard te lopen of aan krachttraining te doen.

Omgeving en aanbod beïnvloedt leefpatroon
In onze maatschappij is het aanbod en promotie van ongezonde producten groot en verleidelijk. De TV, computer en smartphone zorgen voor veel lichamelijke inactiviteit. (Hendriksen et al ‘Veel zitten mogelijk schadelijk voor gezondheid’, 2013) (Hendriksen et al: Lichamelijke inactiviteit en sedentair gedrag in Nederland, 2010-2011) Daarnaast belemmeren onveiligheid en de aanwezigheid van ongezonde producten een gezond leefpatroon. Andersom wordt de leefstijl positief gestimuleerd wanneer gezond eten of beweging de makkelijkste keuze is. (Ministerie van VWS: Landelijke nota gezondheidsnota 2020-2024)

Laagopgeleiden minder gezonde leefstijl
Over het algemeen leven mensen met een lage opleiding en/of lager inkomen en mensen van niet-Nederlandse afkomst minder gezond. (Loket Gezond Leven: Sport en bewegen, 2016)(Volksgezondheidenzorg.info, 2016) Lichamelijke inactiviteit komt vaker voor onder chronisch zieken. (RIVM, Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen, 2017)

Leefstijl in Flevoland naar opleidingsniveau 19 jaar en ouder (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Lager onderwijs MAVO, LBO HAVO/VWO, MBO HBO, WO
Gezond gewicht 30% 37% 46% 55%
Voldoet aan Fitnorm 10% 26% 19% 22%
Voldoet aan beweegnorm 36% 59% 59% 52%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Flevolandse volwassenen bewegen weinig
Ongeveer de helft van de Flevolanders van 19 tot 64 jaar voldoet in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 17% voldoet aan de fitnorm. Flevoland scoort hiermee minder goed dan gemiddeld in Nederland.

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Almeerse volwassenen bewegen weinig
De helft van de Almeerders van 19 tot 64 jaar voldoet in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 16% voldoet aan de fitnorm. Almere scoort hiermee iets minder goed dan gemiddeld in Flevoland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Drontenaren bewegen minder dan gemiddeld in Nederland
Bijna zes op de tien Drontenaren van 19 tot 64 jaar voldoet in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 17% voldoet aan de fitnorm. Dronten scoort hiermee beter dan gemiddeld in Flevoland, maar slechter dan gemiddeld in Nederland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Lelystedelingen bewegen minder dan gemiddelde Nederlander
Iets meer dan de helft van de Lelystedelingen van 19 tot 64 jaar voldoet in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 18% voldoet aan de fitnorm. Lelystad scoort hiermee vergelijkbaar met het gemiddelde in Flevoland, maar minder goed dan gemiddeld in Nederland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Minder volwassenen bewegen
Bijna zes op de tien inwoners van de Noordoostpolder van 19 tot 64 jaar voldoen in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 19% voldoet aan de fitnorm. De Noordoostpolder scoort hiermee iets minder goed dan gemiddeld in Nederland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Minder Urkers voldoen aan fitnorm
Bijna zes op de tien Urkers van 19 tot 64 jaar voldoen in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), maar slechts 13% voldoet aan de fitnorm. Hiermee voldoen Urkers minder aan de fitnorm dan gemiddeld in Flevoland en Nederland, maar scoort qua NNGB (58%) vrijwel gelijk met het gemiddelde van Nederland (60%). (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Zeewoldenaren bewegen minder dan gemiddeld in Nederland
Bijna zes op de tien Zeewoldenaren van 19 tot 64 jaar voldoen in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 19% voldoet aan de fitnorm. Zeewolde scoort hiermee iets lager dan gemiddeld in Nederland, maar hoger dan gemiddeld in Flevoland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Senioren

Belang van beweging en gezonde voeding
Inactiviteit en energierijke voeding zorgen voor overgewicht. Dat is een belangrijke risicofactor voor diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Onvoldoende beweging leidt tot een verminderde kwaliteit van leven en mentaal welbevinden en veroorzaakt ongeveer 6% van de sterfte. De combinatie van gezonde voeding en voldoende beweging voorkomt een kwart van alle kankersoorten en hart- en vaatziekten. (TNO Leiden: Hildebrandt VH, Bernaads CM, Stubbe JH. Trendrapport ‘Bewegen en gezondheid 2010/2011’, 2013)

Omgeving en aanbod beïnvloedt leefpatroon
In onze maatschappij is het aanbod en promotie van ongezonde producten groot en verleidelijk. De TV, computer en smartphone zorgen voor veel lichamelijke inactiviteit. (Hendriksen et al ‘Veel zitten mogelijk schadelijk voor gezondheid’, 2013) (Hendriksen et al: Lichamelijke inactiviteit en sedentair gedrag in Nederland, 2010-2011) Daarnaast belemmeren onveiligheid en de aanwezigheid van ongezonde producten een gezond leefpatroon. (Qrius/Voedingscentrum: Samenvatting Quickscan Sikkema P. “Druk, springerig, blij”. Kinderen en jongeren over energydrinks, 2012.) Andersom wordt de leefstijl positief gestimuleerd wanneer gezond eten of beweging de makkelijkste keuze is. (Nationaal Kompas Volksgezondheid: Lichamelijke activiteit, 2014) (Ministerie van VWS: Gezondheidsnota, 2011)

Laagopgeleiden minder gezonde leefstijl
Over het algemeen leven mensen met een lage opleiding en/of lager inkomen en mensen van niet-Nederlandse afkomst minder gezond. (Loket Gezond Leven: Sport en bewegen, 2016) (Volksgezondheidenzorg.info,2016) Lichamelijke inactiviteit komt vaker voor onder tieners en chronisch zieken.

Leefstijl in Flevoland naar opleidingsniveau 19 jaar en ouder(GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Lager onderwijs MAVO, LBO HAVO/VWO, MBO HBO,WO
Gezond gewicht 30% 37% 46% 55%
Voldoet aan NNGB 36% 59% 59% 52%
Voldoet aan fitnorm 10% 26% 19% 22%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Flevolandse senioren bewegen minder dan gemiddeld in Nederland
Bijna 7 op de 10 senioren van 65 jaar en ouder voldoen in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 40% voldoet aan de fitnorm. Flevoland scoort hiermee minder goed dan gemiddeld in Nederland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Almeerder senioren bewegen minder dan gemiddeld in Nederland
Bijna twee derde van de Almeerse senioren voldoet in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 37% voldoet aan de fitnorm. Almere scoort hiermee minder goed dan gemiddeld in Flevoland en Nederland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Drontenaren bewegen meer dan gemiddeld in Nederland
Ruim zeven op de tien senioren in Dronten voldoen in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 42% voldoet aan de fitnorm. Dronten scoort met NNGB beter dan gemiddeld in Flevoland en in Nederland. De fitnorm ligt lager dan het Nederlandse gemiddelde, maar hoger dan gemiddeld in Flevoland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Lelystedelingen bewegen net zoveel als de gemiddelde Nederlander
Zeven op de tien senioren in Lelystad voldoen in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 44% voldoet aan de fitnorm. Lelystad scoort hiermee hoger dan het Flevolandse gemiddelde en gelijk aan het Nederlandse gemiddelde. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Beweging meer dan gemiddeld in Flevoland
Zeven op de tien inwoners van de Noordoostpolder voldoen in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 43% voldoet aan de fitnorm. De Noordoostpolder scoort hiermee beter dan gemiddeld in Flevoland en iets lager dan het gemiddelde in Nederland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Minder Urkers voldoen aan beweegnorm
Bijna zes op de tien Urkers van 65 jaar en ouder voldoen in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 41% voldoet aan de fitnorm. Urkers scoren qua NNGB met 58% een heel stuk minder dan het gemiddelde in Flevoland (68%) en Nederland (72%). (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Senioren in Zeewolde bewegen goed
Ruim zeven op de tien senioren in Zeewolde voldoen in 2016 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 43% voldoet aan de fitnorm. Zeewolde scoort hiermee vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde en boven het Flevolands gemiddelde. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

GGD Flevoland (04-12-2020). Voeding en bewegen. Geraadpleegd op 21-09-2021 via https://www.eengezonderflevoland.nl/leefstijl/pagina-lange-titel/