Jeugd Volwassenen Senioren

Jeugd

Belang van beweging en gezonde voeding
Inactiviteit en energierijke voeding zorgen voor overgewicht. Dat is een belangrijke risicofactor voor diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Onvoldoende beweging leidt tot een verminderde kwaliteit van leven en mentaal welbevinden en veroorzaakt ongeveer 6% van de sterfte. De combinatie van gezonde voeding en voldoende beweging voorkomt een kwart van alle kankersoorten en hart- en vaatziekten. (TNO Leiden: Hildebrandt VH, Bernaads CM, Stubbe JH. Trendrapport ‘Bewegen en gezondheid 2010/2011’, 2013)

Omgeving en aanbod beïnvloedt leefpatroon
In onze maatschappij is het aanbod en promotie van ongezonde producten groot en verleidelijk. De TV, computer en smartphone zorgen voor veel lichamelijke inactiviteit.  (Hendriksen et al ‘Veel zitten mogelijk schadelijk voor gezondheid’, 2013)(Hendriksen et al: Lichamelijke inactiviteit en sedentair gedrag in Nederland, 2010-2011) Daarnaast belemmeren onveiligheid en de aanwezigheid van ongezonde producten een gezond leefpatroon. (Qrius/Voedingscentrum: Samenvatting Quickscan Sikkema P. “Druk, springerig, blij”. Kinderen en jongeren over energydrinks, 2012.) Andersom wordt de leefstijl positief gestimuleerd wanneer gezond eten of beweging de makkelijkste keuze is. (Nationaal Kompas Volksgezondheid: Lichamelijke activiteit, 2014)(Ministerie van VWS: Landelijke nota gezondheidsnota 2020-2024)

Laagopgeleiden minder gezonde leefstijl
Over het algemeen leven mensen met een lage opleiding en/of lager inkomen en mensen van niet-Nederlandse afkomst minder gezond. Lichamelijke inactiviteit komt vaker voor onder tieners en chronisch zieken. (RIVM, Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen, 2017)

Regiospecifieke informatie
Bij de regiospecifieke informatie is gebruik gemaakt van het tabellenboek ‘Jij en je Gezondheid Flevoland 2019-2020’. Hierin staan de resultaten van de Flevolandse jongeren uit klas 1 en 3 van het Vmbo en klas 2 en 4 van Havo/Vwo van het voortgezet onderwijs.

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Voeding
Voeding en voedingsstoffen zijn belangrijk voor een goede energiebalans, de gezondheid en de groei van jongeren. Bij een gezond voedingspatroon hoort regelmatig ontbijten.

Ontbijten
Bij een gezond voedingspatroon hoort regelmatig ontbijten. In Flevoland ontbijt 74% van de jongeren regelmatig.

Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, maar ook voor concentratie. Ontbijten en gezonde voeding (en voldoende beweging) hebben een positieve invloed op de leerprestaties.

Groente en fruit
In Flevoland eet 42% van de jongeren elke dag groente en 30% eet elke dag fruit.


Drinken van water en gezoete dranken
In Flevoland drinkt 73% dagelijks water. Om te voorkomen dat jongeren teveel onnodige suikers binnen krijgen, wordt vanuit ‘de Gezonde School’ aanbevolen om water te drinken op school in plaats van gezoete dranken.

Water drinken draagt bij aan gezonde jongeren. Toch worden er naast water ook nog veel gezoete dranken gedronken. In Flevoland geeft 31% van de jongeren aan dagelijks gezoete dranken te drinken.

Bewegen
In Flevoland sport 40% van de jongeren minstens zeven uur per week. Er zijn ook andere indicatoren gebruikt om de mate van beweging te beschrijven omdat met de gegevens uit de huidige vragenlijst niet kan worden berekend in welke mate jongeren voldoen aan de beweegrichtlijnen. Onder sporten valt sporten in vrije tijd, maar ook gymlessen of sporten bij een vereniging.

Van de jongeren in Flevoland sport 66% wekelijks bij een sportvereniging, sportschool of club. Sporten is belangrijk om de energiebalans in stand te houden. Daarnaast verlaagt bewegen het risico op een aantal chronische aandoeningen.

Van de Flevolandse jongeren zit 81% dagelijks ≥ 2 uur in vrije tijd achter de computer, tablet of tv. (GGD Flevoland: Jij en Je Gezondheid, 2019-2020)

Voeding
Voeding en voedingsstoffen zijn belangrijk voor een goede energiebalans, de gezondheid en de groei van jongeren. Bij een gezond voedingspatroon hoort regelmatig ontbijten.

Ontbijten
In Almere ontbijt 71% van de jongeren regelmatig. In Flevoland is dit 74% van de jongeren.

Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, maar ook voor concentratie. Ontbijten en een gezonde voeding (en voldoende beweging) hebben een positieve invloed op de leerprestaties.

Groente en fruit
Ruim een kwart van de jongeren (28%) in Almere eet elke dag fruit en 44% eet elke dag fruit.

Drinken van water en gezoete dranken
In Almere drinkt 75% van de jongeren dagelijks water. Om te voorkomen dat jongeren te veel onnodige suikers binnenkrijgen wordt vanuit ‘de Gezonde School’ aanbevolen om water te drinken op school in plaats van gezoete dranken.

Water drinken draagt bij aan gezonde jongeren. Toch worden er naast water ook nog veel gezoete dranken gedronken, in Almere geeft 30% van de jongeren aan dagelijks gezoete dranken te drinken.


Bewegen
In Almere sport 30% van de jongeren minstens zeven uur per week. In Flevoland is het percentage van jongeren dat minstens zeven uur per week sport 40%. Er zijn ook andere indicatoren gebruikt om de mate van beweging te beschrijven omdat met de gegevens uit de huidige vragenlijst niet kan worden berekend in welke mate jongeren voldoen aan de beweegrichtlijnen. Onder sporten valt sporten in vrije tijd, maar ook gymlessen of sporten bij een vereniging.

Van de jongeren in Almere geeft 62% aan wekelijks te sporten bij een sportvereniging, sportschool of club. Dit ligt iets lager dan het gemiddelde van 66% in Flevoland.

Bewegen is belangrijk om de energiebalans in stand te houden. Daarnaast verlaagt sporten het risico op een aantal chronische aandoeningen.

Van de Almeerse jongeren zit 83% dagelijks ≥ 2 uur in vrije tijd achter de computer, tablet of tv. (GGD Flevoland: Jij en Je Gezondheid, 2019-2020)

Voeding
Voeding en voedingsstoffen zijn belangrijk voor een goede energiebalans, de gezondheid en de groei van jongeren. Bij een gezond voedingspatroon hoort regelmatig ontbijten.

Ontbijten
In Dronten ontbijt 82% van de jongeren regelmatig. Dit is hoger dan het Flevolands gemiddelde van 74%.

Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, maar ook voor concentratie. Ontbijten en gezonde voeding (en voldoende beweging) hebben een positieve invloed op de leerprestaties.

Groente en fruit
In Dronten eet 32% van de jongeren elke dag fruit en 39% eet elke dag groente.

Drinken van water en gezoete dranken
In Dronten drinkt 69% van de jongeren dagelijks water. Om te voorkomen dat jongeren te veel onnodige suikers binnenkrijgen wordt vanuit ‘de Gezonde School’ aanbevolen om water te drinken op school in plaats van gezoete dranken.

Water drinken draagt bij aan gezonde jongeren. Toch worden er naast water ook nog veel gezoete dranken gedronken, in Dronten geeft 32% van de jongeren aan dagelijks gezoete dranken te drinken.


Bewegen
In Dronten sport 46% van de jongeren minstens zeven uur per week. In Flevoland is dit percentage 40%. Er zijn ook andere indicatoren gebruikt om de mate van beweging te beschrijven omdat met de gegevens uit de huidige vragenlijst niet kan worden berekend in welke mate jongeren voldoen aan de beweegrichtlijnen. Onder sporten valt sporten in vrije tijd, maar ook gymlessen of sporten bij een vereniging.

Van de jongeren in Dronten geeft 74% aan wekelijks te sporten bij een vereniging, club of sportschool. Dit ligt boven het gemiddelde van 66% in Flevoland.

Bewegen is belangrijk om de energiebalans in stand te houden. Daarnaast verlaagt bewegen het risico op een aantal chronische aandoeningen.

Van de jongeren uit Dronten zit 83% dagelijks ≥ 2 uur in vrije tijd achter de computer, tablet of tv. (GGD Flevoland: Jij en Je Gezondheid, 2019-2020)

Voeding
Voeding en voedingsstoffen zijn belangrijk voor een goede energiebalans, de gezondheid en de groei van jongeren. Bij een gezond voedingspatroon hoort regelmatig ontbijten.

Ontbijten
In Lelystad ontbijt 72% van de jongeren regelmatig. Dit is iets lager dan het Flevolands gemiddelde (74%).

Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, maar ook voor concentratie. Ontbijten en gezonde voeding (en voldoende beweging) hebben een positieve invloed op de leerprestaties.

Groente en fruit
Van de Lelystadse jongeren eet 31% elke dag fruit en 40% eet elke groente.

Drinken van water en gezoete dranken
In Lelystad drinkt 70% dagelijks water. Om te voorkomen dat jongeren te veel onnodige suikers binnenkrijgen wordt vanuit ‘de Gezonde School’ aanbevolen om water te drinken op school in plaats van gezoete dranken.

Water drinken draagt bij aan gezonde jongeren. Toch worden er naast water ook nog veel gezoete dranken gedronken. In Lelystad geeft 31% van de jongeren aan dagelijks gezoete dranken te drinken.


Bewegen
In Lelystad sport 41% van de jongeren minstens zeven uur per week. Dit is gelijk aan het Flevolands gemiddelde (41%). Er zijn ook andere indicatoren gebruikt om de mate van beweging te beschrijven omdat met de gegevens uit de huidige vragenlijst niet kan worden berekend in welke mate jongeren voldoen aan de beweegrichtlijnen. Onder sporten valt sporten in vrije tijd, maar ook gymlessen of sporten bij een vereniging.

In Lelystad sport 67% van de jongeren wekelijks bij een sportvereniging, sportschool of club. Dit ligt rond het gemiddelde van 66% in Flevoland van 66%.

Bewegen is belangrijk om de energiebalans in stand te houden. Daarnaast verlaagt sporten het risico op een aantal chronische aandoeningen.

Van de jongeren uit Lelystad zit 80% dagelijks ≥ 2 uur in vrije tijd achter de computer, tablet of tv. (GGD Flevoland: Jij en Je Gezondheid, 2019-2020)

Voeding
Voeding en voedingsstoffen zijn belangrijk voor een goede energiebalans, de gezondheid en de groei van jongeren. Bij een gezond voedingspatroon hoort regelmatig ontbijten.

Ontbijten
In de Noordoostpolder ontbijt 81% van de jongeren regelmatig. Dit is hoger dan het Flevolands gemiddelde van 74%.

Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, maar ook voor concentratie. Ontbijten en gezonde voeding (en voldoende beweging) hebben een positieve invloed op de leerprestaties.

Groente en fruit
Van de jongeren in de Noordoostpolder eet 32% elke dag fruit en 37% eet elke dag groente.

Drinken van water en gezoete dranken
In de Noordoostpolder drinkt 75% van de jongeren dagelijks water. Om te voorkomen dat jongeren te veel onnodige suikers binnenkrijgen wordt vanuit ‘de Gezonde School’ aanbevolen om water te drinken op school in plaats van gezoete dranken.

Water drinken draagt bij aan gezonde jongeren. Toch worden er naast water ook nog veel gezoete dranken gedronken. In de Noordoostpolder geeft 29% van de jongeren aan dagelijks gezoete dranken te drinken.


Bewegen
In de Noordoostpolder sport 49% van de jongeren minstens zeven uur per week. In Flevoland is dit percentage 40%. Er zijn ook andere indicatoren gebruikt om de mate van beweging te beschrijven omdat met de gegevens uit de huidige vragenlijst niet kan worden berekend in welke mate jongeren voldoen aan de beweegrichtlijnen. Onder sporten valt sporten in vrije tijd, maar ook gymlessen of sporten bij een vereniging.

Van de jongeren in de Noordoostpolder sport 75% wekelijks bij een sportvereniging, sportschool of club. In Flevoland is dit percentage 66%.

Sporten is belangrijk om de energiebalans in stand te houden. Daarnaast verlaagt sporten het risico op een aantal chronische aandoeningen.

Van de jongeren uit de Noordoostpolder zit 75% dagelijks ≥ 2 uur in vrije tijd achter de computer, tablet of tv. (GGD Flevoland: Jij en Je Gezondheid, 2019-2020)

Voeding
Voeding en voedingsstoffen zijn belangrijk voor een goede energiebalans, de gezondheid en de groei van jongeren. Bij een gezond voedingspatroon hoort regelmatig ontbijten.

Ontbijten
In Urk ontbijt 80% van de jongeren regelmatig. Dit is hoger dan het Flevolands gemiddelde van 74%.

Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, maar ook voor concentratie. Ontbijten en gezonde voeding (en voldoende beweging) hebben een positieve invloed op de leerprestaties.

Groente en fruit
Van de jongeren uit Urk eet 31% elke dag fruit en 36% eet elke dag groente. In Flevoland eet 30% van de jongeren elke fruit en 42% eet dagelijks groente.

Drinken van water en gezoete dranken
In Urk drinkt 70% dagelijks water. Om te voorkomen dat jongeren te veel onnodige suikers binnenkrijgen wordt vanuit ‘de Gezonde School’ aanbevolen om water te drinken op school in plaats van gezoete dranken.
Water drinken draagt bij aan gezonde jongeren. Toch worden er naast water ook nog veel gezoete dranken gedronken. Op Urk geeft 40% van de jongeren aan dagelijks gezoete dranken te drinken.


Bewegen
In Urk sport 38% van de jongeren minstens zeven uur per week. In Flevoland is dit percentage 40%. Er zijn ook andere indicatoren gebruikt om de mate van beweging te beschrijven omdat met de gegevens uit de huidige vragenlijst niet kan worden berekend in welke mate jongeren voldoen aan de beweegrichtlijnen. Onder sporten valt sporten in vrije tijd, maar ook gymlessen of sporten bij een vereniging.

Van de Urker jongeren sport 61% wekelijks bij een sportvereniging, sportschool of club. In Flevoland is dit 66%.

Sporten is belangrijk om de energiebalans in stand te houden. Daarnaast verlaagt sporten het risico op een aantal chronische aandoeningen.

Van de Urker jongeren zit 74% dagelijks ≥ 2 uur in vrije tijd achter de computer, tablet of tv. (GGD Flevoland: Jij en Je Gezondheid, 2019-2020)

Voeding
Voeding en voedingsstoffen zijn belangrijk voor een goede energiebalans, de gezondheid en de groei van jongeren. Bij een gezond voedingspatroon hoort regelmatig ontbijten.

Ontbijten
In Zeewolde ontbijt 79% van de jongeren regelmatig. Dit is hoger dan het Flevolands gemiddelde van 74%.

Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, maar ook voor concentratie. Ontbijten en gezonde voeding (en voldoende beweging) hebben een positieve invloed op de leerprestaties.

Groente en fruit
Ruim vier op de tien jongeren (42%) in Zeewolde eten elke dag fruit en de helft (50%) eet elke dag groente. Ter illustratie: in Flevoland eet 30% van de jongeren elke dag fruit en 42% eet elke dag groente.

Drinken van water en gezoete dranken
In Zeewolde drinkt 75% van de jongeren dagelijks water. Om te voorkomen dat jongeren te veel onnodige suikers binnenkrijgen wordt vanuit ‘de Gezonde School’ aanbevolen om water te drinken op school in plaats van gezoete dranken.

Water drinken draagt bij aan gezonde jongeren. Toch worden er naast water ook nog veel gezoete dranken gedronken. In Zeewolde geeft 30% van de jongeren aan dagelijks gezoete dranken te drinken.


Bewegen
In Zeewolde sporten bijna zes op de tien jongeren (59%) minstens zeven uur per week. In Flevoland is dit percentage 40%. Er zijn ook andere indicatoren gebruikt om de mate van beweging te beschrijven omdat met de gegevens uit de huidige vragenlijst niet kan worden berekend in welke mate jongeren voldoen aan de beweegrichtlijnen. Onder sporten valt sporten in vrije tijd, maar ook gymlessen of sporten bij een vereniging.

Bijna acht op de tien jongeren (79%) in Zeewolde sporten wekelijks bij een sportvereniging, sportschool of club. Dit is veel hoger dan gemiddeld in Flevoland waar dit 66% is.

Sporten is belangrijk om de energiebalans in stand te houden. Daarnaast verlaagt sporten het risico op een aantal chronische aandoeningen.

Van de jongeren uit Zeewolde zit 82% dagelijks ≥ 2 uur in vrije tijd achter de computer, tablet of tv. (GGD Flevoland: Jij en Je Gezondheid, 2019-2020)

Volwassenen

Belang van beweging en gezonde voeding
Inactiviteit en energierijke voeding zorgen voor overgewicht. Dat is een belangrijke risicofactor voor diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Onvoldoende beweging leidt tot een verminderde kwaliteit van leven en mentaal welbevinden en veroorzaakt ongeveer 6% van de sterfte. De combinatie van gezonde voeding en voldoende beweging voorkomt een kwart van alle kankersoorten en hart- en vaatziekten. (TNO Leiden: Hildebrandt VH, Bernaads CM, Stubbe JH. Trendrapport ‘Bewegen en gezondheid 2010/2011’, 2013)

Beweegrichtlijnen 2017
Om een goede gezondheid te behouden is het gewenst minstens 150 minuten per week matig intensieve inspanning te doen, zoals wandelen en fietsen. Ook wordt aangeraden om minstens twee keer per week bot- en spierversterkende activiteiten doen. Dit worden de Beweegrichtlijnen 2017 genoemd.

Omgeving en aanbod beïnvloedt leefpatroon
In onze maatschappij is het aanbod en promotie van ongezonde producten groot en verleidelijk. De TV, computer en smartphone zorgen voor veel lichamelijke inactiviteit. (Hendriksen et al ‘Veel zitten mogelijk schadelijk voor gezondheid’, 2013) (Hendriksen et al: Lichamelijke inactiviteit en sedentair gedrag in Nederland, 2010-2011) Daarnaast belemmeren onveiligheid en de aanwezigheid van ongezonde producten een gezond leefpatroon. Andersom wordt de leefstijl positief gestimuleerd wanneer gezond eten of beweging de makkelijkste keuze is. (Ministerie van VWS: Landelijke nota gezondheidsnota 2020-2024)

Laagopgeleiden minder gezonde leefstijl
Over het algemeen leven mensen met een lage opleiding en/of lager inkomen en mensen van niet-Nederlandse afkomst minder gezond. (Loket Gezond Leven: Sport en bewegen, 2016)(Volksgezondheidenzorg.info, 2016) Lichamelijke inactiviteit komt vaker voor onder chronisch zieken. (RIVM, Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen, 2017)

Leefstijl in Flevoland naar opleidingsniveau 18 jaar en ouder (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Laag Midden Hoog
Gezond gewicht 34% 46% 52%
Voldoet aan Beweegrichtlijnen 2017 41% 52% 46%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Flevolandse volwassenen bewegen weinig
Ongeveer de helft van de Flevolanders van 18 tot 64 jaar voldoet in 2020 aan de Beweegrichtlijnen. Flevoland scoort hiermee minder goed dan gemiddeld in Nederland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Almeerse volwassenen bewegen weinig
Ruim vier op de tien Almeerders van 18 tot 64 jaar voldoet in 2020 aan de Beweegrichtlijnen. Almere scoort hiermee iets minder goed dan gemiddeld in Flevoland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Drontenaren bewegen evenveel als gemiddelde Nederlander
Ongeveer de helft van de Drontenaren van 18 tot 64 jaar voldoet in 2020 aan de Beweegrichtlijnen. Dronten scoort hiermee beter dan gemiddeld in Flevoland en scoort ongeveer gelijk met het gemiddelde van Nederland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Lelystedelingen bewegen evenveel als gemiddelde Nederlander
Iets meer dan de helft van de Lelystedelingen van 18 tot 64 jaar voldoet in 2020 aan de Beweegrichtlijnen. Lelystad scoort hiermee beter dan gemiddeld in Flevoland en scoort gelijk met het gemiddelde van Nederland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Minder volwassenen bewegen
Ongeveer de helft van de inwoners van de Noordoospolder van 18 tot 64 jaar voldoet in 2020 aan de Beweegrichtlijnen. De Noordoostpolder scoort hiermee iets minder goed dan gemiddeld in Nederland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Urkers bewegen evenveel als gemiddelde Nederlander
Ongeveer de helft van de Urkers van 18 tot 64 jaar voldoet in 2020 aan de Beweegrichtlijnen. Urk scoort hiermee beter dan gemiddeld in Flevoland en scoort ongeveer gelijk met het gemiddelde van Nederland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Zeewoldenaren bewegen minder dan gemiddeld in Nederland
Ongeveer de helft van de Zeewoldenaren van 18 tot 64 jaar voldoet in 2020 aan de Beweegrichtlijnen. Zeewolde scoort hiermee iets lager dan gemiddeld in Nederland, maar iets hoger dan gemiddeld in Flevoland.(GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Senioren

Belang van beweging en gezonde voeding
Inactiviteit en energierijke voeding zorgen voor overgewicht. Dat is een belangrijke risicofactor voor diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Onvoldoende beweging leidt tot een verminderde kwaliteit van leven en mentaal welbevinden en veroorzaakt ongeveer 6% van de sterfte. De combinatie van gezonde voeding en voldoende beweging voorkomt een kwart van alle kankersoorten en hart- en vaatziekten. (TNO Leiden: Hildebrandt VH, Bernaads CM, Stubbe JH. Trendrapport ‘Bewegen en gezondheid 2010/2011’, 2013)

Beweegrichtlijnen 2017
Om een goede gezondheid te behouden is het gewenst minstens 150 minuten per week matig intensieve inspanning te doen, zoals wandelen en fietsen. Ook wordt aangeraden om minstens twee keer per week bot- en spierversterkende activiteiten doen, inclusief balansoefeningen. Dit worden de Beweegrichtlijnen 2017 genoemd.

Omgeving en aanbod beïnvloedt leefpatroon
In onze maatschappij is het aanbod en promotie van ongezonde producten groot en verleidelijk. De TV, computer en smartphone zorgen voor veel lichamelijke inactiviteit. (Hendriksen et al ‘Veel zitten mogelijk schadelijk voor gezondheid’, 2013) (Hendriksen et al: Lichamelijke inactiviteit en sedentair gedrag in Nederland, 2010-2011) Daarnaast belemmeren onveiligheid en de aanwezigheid van ongezonde producten een gezond leefpatroon. (Qrius/Voedingscentrum: Samenvatting Quickscan Sikkema P. “Druk, springerig, blij”. Kinderen en jongeren over energydrinks, 2012.) Andersom wordt de leefstijl positief gestimuleerd wanneer gezond eten of beweging de makkelijkste keuze is. (Nationaal Kompas Volksgezondheid: Lichamelijke activiteit, 2014) (Ministerie van VWS: Gezondheidsnota, 2011)

Laagopgeleiden minder gezonde leefstijl
Over het algemeen leven mensen met een lage opleiding en/of lager inkomen en mensen van niet-Nederlandse afkomst minder gezond. (Loket Gezond Leven: Sport en bewegen, 2016) (Volksgezondheidenzorg.info,2016) Lichamelijke inactiviteit komt vaker voor onder chronisch zieken.

Leefstijl in Flevoland naar opleidingsniveau 18 jaar en ouder. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Laag Midden Hoog
Gezond gewicht 34% 46% 52%
Voldoet aan Beweegrichtlijn 2017 41% 52% 46%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Flevolandse senioren bewegen evenveel als gemiddelde Nederlander
Vier op de tien senioren van 65 jaar en ouder voldoen in 2020 aan de Beweegrichtlijnen. Flevoland scoort hiermee vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Almeerder senioren bewegen evenveel als gemiddelde Nederlander
Bijna vier op de tien Almeerse senioren voldoen in 2020 aan de Beweegrichtlijnen. Dit is vergelijkbaar met het Flevolands en landelijk gemiddeld. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Drontenaren bewegen meer dan gemiddeld in Nederland
Ongeveer vier op de tien senioren in Dronten voldoen in 2020 aan de Beweegrichtlijnen. Dronten scoort hiermee iets beter dan gemiddeld in Nederland. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Lelystedelingen bewegen evenveel als gemiddelde Nederlander
Bijna vier op de tien senioren in Lelystad voldoen in 2020 aan de Beweegrichtlijnen. Dit is vergelijkbaar met het Flevolands en landelijk gemiddeld. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Beweging meer dan gemiddeld in Flevoland
45% van de senioren in de Noordoostpolder voldoet in 2020 aan de Beweegrichtlijnen. De Noordoostpolder scoort hiermee beter dan gemiddeld in Flevoland en in Nederland (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Minder Urkers voldoen aan Beweegrichtlijnen
Ruim een kwart van de Urkers van 65 jaar en ouder voldoen in 2020 aan de Beweegrichtlijnen. Urkers scoren hiermee een heel stuk minder dan het gemiddelde in Flevoland (40%) en Nederland (38%). (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

Senioren in Zeewolde bewegen goed
Ruim vier op de tien senioren in Zeewolde voldoen in 2020 aan de Beweegrichtlijnen. Zeewolde scoort hiermee beter dan gemiddeld in Nederland en scoort vergelijkbaar met het Flevolands gemiddelde. (GGD Flevoland, Volwassenen- en seniorenenquête, 2020)

Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft een gunstig effect op het gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte.

GGD Flevoland (30-12-2021). Voeding en bewegen. Geraadpleegd op 07-02-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/leefstijl/pagina-lange-titel/