Gebit spiegel algehele gezondheidstoestand

Een gezond gebit is een afspiegeling van de algehele gezondheid. Het houdt je mond gezond, maar ook de rest van het lichaam. Een goede verzorging van het gebit voorkomt het ontstaan van tandbederf en ontstekingen. (GGD Flevoland, 2016. Tandzorg)(Ivoren Kruis. 2016. Folders mondgezondheid)(Volksgezondheidenzorg.info, 2016. Gebitsafwijkingen) Daarnaast helpt het ook hart- en vaatziekten en ontstekingen elders in het lichaam te voorkomen en diabetes stabiel te houden. (E-gezondheid.be, 2013. Geïrriteerd tandvlees, de oorzaak van ernstige ziektes)

Een gezond gebit bevordert het (leren) praten, eten en tandenpoetsen bij kinderen en voorkomt op latere leeftijd problemen bij het blijvende gebit. ( Gezondkindergebit.nl. 2016. Kind met slecht gebit )(Ivoren Kruis. 2016. Folders mondgezondheid) Daarnaast ziet een gezond gebit er ook beter uit en voorkomt een slechte adem. Een slecht gebit en een slechte adem kunnen zorgen voor schaamte of pesterijen.

Frisdranken en energydrinks belangrijke boosdoeners

De populariteit van energydrinks en zoete dranken onder kinderen en jongeren is groot. ( GGD Flevoland. 2015. Flemovo 2015-2016) Door de grote hoeveelheden suikers en zuren hebben deze dranken een slechte invloed op de mondhygiëne (tandbederf en tanderosie). Daarnaast heeft het aantal eet- en drinkmomenten een grote invloed op de mondgezondheid. (Ivoren Kruis. 2016. Folders mondgezondheid)

Aandacht voor jeugdigen, ouderen en gehandicapten

De belangrijkste risicogroepen voor een slecht gebit of ontstekingen zijn jeugdigen, ouderen en gehandicapten. (Ivoren Kruis. 2016. Folders mondgezondheid)(Volksgezondheidenzorg.info, 2016. Gebitsafwijkingen) Zij vormen dan ook een belangrijke doelgroep voor preventie. Daarnaast zijn mensen die al een hartziekte hebben of een hartaanval hebben gehad bij tandontstekingen extra kwetsbaar op het krijgen van cardiovasculaire recidieven. (E-gezondheid.be. 2013. Geïrriteerd tandvlees, de oorzaak van ernstige ziektes) Tot slot hebben mensen met diabetes meer kan op tandvleesontstekingen.

Groep 7 vaker ontstoken tandvlees

Uit de gebitsonderzoeken blijkt dat groep 7 leerlingen over het algemeen vaker ontstoken tandvlees (gingivitis) hebben dan groep 2 leerlingen. ( GGD Flevoland. Factsheets gebitsonderzoeken Almere Buiten en Haven (2009), Almere-stad (2015), Dronten (2014), Lelystad (2012), Noordoostpolder (2007), Urk (2010), Zeewolde (2013)) Ontstoken tandvlees gaat regelmatig gepaard met een vieze smaak in de mond of met een slechte adem. Op een goede manier poetsen en het blijven controleren van het poetsen tot 10 jaar kan een diepere ontsteking en meerdere bezoeken aan de mondhygiënist voorkomen.

Preventieve gebitsonderzoeken

Jaarlijks één of twee controlebezoeken aan de tandarts is een belangrijke preventieve maatregel. (Ivoren Kruis. 2016. Folders mondgezondheid)(Volksgezondheidenzorg.info, 2016. Gebitsafwijkingen) GGD Flevoland biedt collectieve preventieve jeugdtandzorg, waaronder jaarlijks in één van de Flevolandse gemeenten een gebitsonderzoek in combinatie met voorlichting. (GGD Flevoland, 2016. Tandzorg) Met de onderzoeksresultaten worden de voorlichtingsactiviteiten bijgestuurd, bijvoorbeeld door op die scholen die beneden gemiddeld scoren extra voorlichting te geven.

FlevoTand

FlevoTand is een samenwerkingsverband van tandartsen, mondhygiënisten, thuiszorgorganisaties en GGD Flevoland. FlevoTand is in 1987 opgericht om de curatie (behandeling) en de collectieve preventie voor de jeugd in Flevoland op elkaar af te kunnen stemmen.

Elk jaar stuurt “FlevoTand” een nieuwsbrief naar alle tandheelkundige professionals. FlevoTand coördineert en stimuleert activiteiten op het gebied van tandheelkundige collectieve preventie voor jeugdigen in de provincie Flevoland. In deze nieuwsbrief leest u welke activiteiten dit in 2017 waren en welke activiteiten voor 2018 inmiddels zijn gestart.

Blijf op de hoogte en meld u hier aan voor de nieuwsbrief van FlevoTand.

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Tweederde jeugd Flevoland heeft ‘gaaf gebit’
Gemiddeld heeft 67% van de Flevolandse leerlingen in groep 2 en 7 een ‘gaaf gebit’. Een ‘gaaf gebit’ is een gebit zonder zichtbare gaatjes en vullingen en zonder getrokken tanden of kiezen vanwege gaatjes.

Aandacht voor grote verschillen tussen scholen
Het verschil in percentage kinderen met een ‘gaaf gebit’ varieert sterk per school. ( GGD Flevoland. Gebitsonderzoeken 2009-2016) Er zijn scholen in Flevoland waar 88% van de leerlingen een ‘gaaf gebit’ heeft. Er zijn ook scholen waarbij maar 39% een ‘gaaf gebit’ heeft. Vooral bij scholen die beneden gemiddeld scoren, blijft tandheelkundige preventie nodig. Het advies voor deze scholen is om de voorlichting te intensiveren en structureel aandacht te besteden aan mondgezondheid.

Combinatie gebitsonderzoek en voorlichting draagt bij
Er zijn sterke aanwijzingen dat de combinatie van een gebitsonderzoek en voorlichting van de GGD bijdraagt aan een verbetering van de mondgezondheid. Dit blijkt uit het onderzoek dat tussen 1994 en 2005 heeft plaatsgevonden. ( GGD Flevoland. Gebitsonderzoeken 1994-2005) Tussen 1994 en 2005 waren er na 6 jaar in bijna alle gemeenten aanzienlijk meer kinderen met een ‘gaaf gebit’ dan bij de eerste meting onder kinderen uit groep 2 en groep 7/8 op dezelfde scholen.

Meer informatie
Zie factsheets van de gebitsonderzoeken onder de verschillende Flevolandse gemeenten.

Jeugd Almere met ‘gaaf gebit’ iets boven gemiddeld
Gemiddeld heeft 67% van de Flevolandse leerlingen in groep 2 en 7 een ‘gaaf gebit’. Een ‘gaaf gebit’ is een gebit zonder zichtbare gaatjes en vullingen en zonder getrokken tanden of kiezen vanwege gaatjes. In Almere ligt het percentage iets boven het gemiddelde (71%), alhoewel groep 2 en groep 7 verschillen laten zien. In groep 2 is in 2015 een stijgende trend te zien ten opzichte van 2008, terwijl in groep 7 het aantal kinderen met een ‘gaaf gebit’ iets gedaald is.

Aandacht voor grote verschillen tussen scholen
Het verschil in percentage kinderen met een ‘gaaf gebit’ varieert sterk per school. ( GGD Flevoland. Gebitsonderzoeken 2009-2016) Er zijn scholen in Almere waar 86% van de leerlingen een ‘gaaf gebit’ heeft. Er zijn ook scholen waarbij maar 46% een ‘gaaf gebit’ heeft. Vooral bij scholen die beneden gemiddeld scoren, blijft tandheelkundige preventie nodig. Het advies voor deze scholen is om de voorlichting te intensiveren en structureel aandacht te besteden aan mondgezondheid.

Combinatie gebitsonderzoek en voorlichting draagt bij
Er zijn sterke aanwijzingen dat de combinatie van een gebitsonderzoek en voorlichting van de GGD bijdraagt aan een verbetering van de mondgezondheid. Dit blijkt uit het onderzoek dat tussen 1994 en 2005 heeft plaatsgevonden in de zes Flevolandse gemeenten. ( GGD Flevoland. Gebitsonderzoeken 1994-2005) In Almere was het aantal kinderen met een ‘gaaf’ gebit tussen 1999 en 2005 met maar liefst 24% toegenomen op dezelfde scholen waar deze combinatie gegeven werd.

Meer informatie
Zie factsheets Gebitsonderzoek Almere-Buiten en haven (2009) en Almere-Stad (2015)

Jeugd Dronten met ‘gaaf gebit’ iets hoger dan gemiddeld
Gemiddeld heeft 67% van de Flevolandse leerlingen in groep 2 en 7 een ‘gaaf gebit’. Een ‘gaaf gebit’ is een gebit zonder zichtbare gaatjes en vullingen en zonder getrokken tanden of kiezen vanwege gaatjes. In Dronten ligt dit percentage iets hoger 72% (2014). Het percentage is stabiel gebleven ten opzichte van 2003.

Aandacht voor grote verschillen tussen scholen
Het verschil in percentage kinderen met een ‘gaaf gebit’ varieert sterk per school. ( GGD Flevoland. Gebitsonderzoeken 2009-2016) Er zijn scholen in Dronten waar 88% van de leerlingen een ‘gaaf gebit’ heeft. Er zijn ook scholen waarbij maar 50% een ‘gaaf gebit’ heeft. Vooral bij scholen die beneden gemiddeld scoren, blijft tandheelkundige preventie nodig. Het advies voor deze scholen is om de voorlichting te intensiveren en structureel aandacht te besteden aan mondgezondheid.

Combinatie gebitsonderzoek en voorlichting draagt bij
Er zijn sterke aanwijzingen dat de combinatie van een gebitsonderzoek en voorlichting van de GGD bijdraagt aan een verbetering van de mondgezondheid. Dit blijkt uit het onderzoek dat tussen 1994 en 2005 heeft plaatsgevonden in de zes Flevolandse gemeenten. ( GGD Flevoland. Gebitsonderzoeken 1994-2005) Tussen 1994 en 2005 waren er na 6 jaar in bijna alle gemeenten aanzienlijk meer kinderen met een ‘gaaf gebit’ dan bij de eerste meting onder kinderen uit groep 2 en groep 7/8 op dezelfde scholen. In Dronten zagen we geen verschil, maar ligt het percentage kinderen met een ‘gaaf gebit’ boven het gemiddelde.

Meer informatie
Zie factsheet gebitsonderzoek van gemeente Dronten.

Jeugd Lelystad met ‘gaaf gebit’ iets hoger dan gemiddeld
Gemiddeld heeft 67% van de Flevolandse leerlingen in groep 2 en 7 een ‘gaaf gebit’. Een ‘gaaf gebit’ is een gebit zonder zichtbare gaatjes en vullingen en zonder getrokken tanden of kiezen vanwege gaatjes. In Lelystad ligt dit percentage met 70% iets hoger dan gemiddeld in Flevoland. Ook is er een stijgende trend te zien ten opzicht van 2001. Dit is vooral te danken aan een toenemend aantal kinderen met gave gebitten in groep 2.

Aandacht voor grote verschillen tussen scholen
Het verschil in percentage kinderen met een ‘gaaf gebit’ varieert sterk per school. ( GGD Flevoland. Gebitsonderzoeken 2009-2016) Er zijn scholen in Lelystad waar 86% van de leerlingen een ‘gaaf gebit’ heeft. Er zijn ook scholen waarbij maar 47% een ‘gaaf gebit’ heeft. Vooral bij scholen die beneden gemiddeld scoren, blijft tandheelkundige preventie nodig. Het advies voor deze scholen is om de voorlichting te intensiveren en structureel aandacht te besteden aan mondgezondheid.

Combinatie gebitsonderzoek en voorlichting draagt bij
Er zijn sterke aanwijzingen dat de combinatie van een gebitsonderzoek en voorlichting van de GGD bijdraagt aan een verbetering van de mondgezondheid. Dit blijkt uit het onderzoek dat tussen 1994 en 2005 heeft plaatsgevonden in de zes Flevolandse gemeenten. ( GGD Flevoland. Gebitsonderzoeken 1994-2005) In Lelystad was het aantal kinderen met een ‘gaaf’ gebit na 6 jaar met maar liefst 14% toegenomen op dezelfde scholen waar deze combinatie gegeven werd.

Meer informatie
Zie factsheet gebitsonderzoek van gemeente Lelystad

Jeugd Noordoostpolder met ‘gaaf gebit’ onder gemiddeld
Gemiddeld heeft 67% van de Flevolandse leerlingen in groep 2 en 7 een ‘gaaf gebit’. Een ‘gaaf gebit’ is een gebit zonder zichtbare gaatjes en vullingen en zonder getrokken tanden of kiezen vanwege gaatjes. In de gemeente Noordoostpolder ligt dit percentage onder het gemiddelde (60% in 2007). Na een aanvankelijk stijgende trend, is er vanaf 2004 een dalende trend te zien, zowel bij groep 2 als groep 7/8.

Aandacht voor grote verschillen tussen scholen
Het verschil in percentage kinderen met een ‘gaaf gebit’ varieert sterk per school. ( GGD Flevoland. Gebitsonderzoeken 2009-2016) Er zijn scholen in de gemeente Noordoostpolder waar 82% van de leerlingen een ‘gaaf gebit’ heeft. Er zijn ook scholen waarbij maar 39% een ‘gaaf gebit’ heeft. Vooral bij scholen die beneden gemiddeld scoren, blijft tandheelkundige preventie nodig. Het advies voor deze scholen is om de voorlichting te intensiveren en structureel aandacht te besteden aan mondgezondheid.

Combinatie gebitsonderzoek en voorlichting draagt bij
Er zijn sterke aanwijzingen dat de combinatie van een gebitsonderzoek en voorlichting van de GGD bijdraagt aan een verbetering van de mondgezondheid. Dit blijkt uit het onderzoek dat tussen 1994 en 2005 heeft plaatsgevonden in de zes Flevolandse gemeenten. ( GGD Flevoland. Gebitsonderzoeken 1994-2005) In Noordoostpolder was het aantal kinderen met een ‘gaaf’ gebit na 6 jaar met maar liefst 18% toegenomen op dezelfde scholen waar deze combinatie gegeven werd.

Meer informatie
Zie factsheet gebitsonderzoek van gemeente Noordoostpolder

Jeugd Urk met ‘gaaf gebit’ onder gemiddeld
Gemiddeld heeft 67% van de Flevolandse leerlingen in groep 2 en 7 een ‘gaaf gebit’. Een ‘gaaf gebit’ is een gebit zonder zichtbare gaatjes en vullingen en zonder getrokken tanden of kiezen vanwege gaatjes. In het verleden lag het percentage ‘gaaf gebit’ in de gemeente Urk ver onder het gemiddelde, maar is er al geruime tijd een stijgende trend te zien tot 56% in 2016. Deze stijging is in zowel groep 2 als groep 7/8 te zien.

Aandacht voor grote verschillen tussen scholen
Het verschil in percentage kinderen met een ‘gaaf gebit’ varieert sterk per school. ( GGD Flevoland. Gebitsonderzoeken 2009-2016) Er zijn scholen in Urk waar 71% van de leerlingen een ‘gaaf gebit’ heeft. Er zijn ook scholen waarbij 43% een ‘gaaf gebit’ heeft. Bij scholen die beneden gemiddeld scoren, blijft tandheelkundige preventie nodig. Het advies voor deze scholen is om de voorlichting te intensiveren en structureel aandacht te besteden aan mondgezondheid.

Combinatie gebitsonderzoek en voorlichting draagt bij
Er zijn sterke aanwijzingen dat de combinatie van een gebitsonderzoek en voorlichting van de GGD bijdraagt aan een verbetering van de mondgezondheid. Dit blijkt uit het onderzoek dat tussen 1994 en 2005 heeft plaatsgevonden in de zes Flevolandse gemeenten. ( GGD Flevoland. Gebitsonderzoeken 1994-2005) In Urk was het aantal kinderen met een ‘gaaf’ gebit na 6 jaar met maar liefst 23% toegenomen op dezelfde scholen waar deze combinatie gegeven werd.

Meer informatie
Zie factsheet gebitsonderzoek van gemeente Urk

Jeugd Zeewolde met ‘gaaf gebit’ ruim boven gemiddeld
Gemiddeld heeft 67% van de Flevolandse leerlingen in groep 2 en 7 een ‘gaaf gebit’. Een ‘gaaf gebit’ is een gebit zonder zichtbare gaatjes en vullingen en zonder getrokken tanden of kiezen vanwege gaatjes. In Zeewolde ligt dit percentage in 2013 ruim boven het gemiddelde (80%). Alhoewel de gemiddelde trend al lange tijd stabiel is, zien we vanaf 2005 grote verschillen tussen groep 2 (een stijgende trend) en groep 7/8 (een dalende trend).

Aandacht voor grote verschillen tussen scholen
Het verschil in percentage kinderen met een ‘gaaf gebit’ varieert sterk per school. ( GGD Flevoland. Gebitsonderzoeken 2009-2016) Er zijn scholen in Zeewolde waar 88% van de leerlingen een ‘gaaf gebit’ heeft. Er zijn ook scholen waarbij 66% een ‘gaaf gebit’ heeft. Vooral bij scholen die beneden gemiddeld scoren, blijft tandheelkundige preventie nodig. Het advies voor deze scholen is om de voorlichting te intensiveren en structureel aandacht te besteden aan mondgezondheid.

Combinatie gebitsonderzoek en voorlichting draagt bij
Er zijn sterke aanwijzingen dat de combinatie van een gebitsonderzoek en voorlichting van de GGD bijdraagt aan een verbetering van de mondgezondheid. Dit blijkt uit het onderzoek dat tussen 1994 en 2005 heeft plaatsgevonden in de zes Flevolandse gemeenten. ( GGD Flevoland. Gebitsonderzoeken 1994-2005) In Zeewolde was het aantal kinderen met een ‘gaaf’ gebit na 6 jaar met maar liefst 22% toegenomen op dezelfde scholen waar deze combinatie gegeven werd.

Meer informatie
Zie factsheet gebitsonderzoek van gemeente Zeewolde

GGD Flevoland (23-04-2019). Mondgezondheid. Geraadpleegd op 27-05-2019 via https://www.eengezonderflevoland.nl/leefstijl/mondgezondheid/