Jeugd Jongvolwassenen Volwassenen Ouderen

Jeugd

Gewichtsstatus is niet gemeten in de Gezondheidsmonitor Jeugd. Hierdoor kunnen geen cijfers worden gepresenteerd.

Jongvolwassenen

Gewichtsstatus is niet gemeten in de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen. Hierdoor kunnen geen cijfers worden gepresenteerd.

Volwassenen

Mensen met overgewicht hebben een hoger risico op verschillende gezondheidsproblemen, zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, gewrichtsklachten, slaapapneu, en verschillende soorten kanker. Hoe ernstiger het overgewicht is, des te groter is de kans op, en de ernst van, deze gezondheidsproblemen.

De informatie op deze pagina gaat over volwassenen van 18 t/m 64 jaar, op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2020. Meer informatie én cijfers zijn te vinden op deze pagina.

Gewichtsstatus wordt bepaald door middel van de Body Mass Index (BMI). Bij een BMI groter dan 25 spreken we van overgewicht. Bij een BMI tussen de 25 en 30 is dit matig overgewicht, en bij een BMI boven de 30 ernstig overgewicht.

 

Matig en ernstig overgewicht

52% van de volwassenen in Flevoland heeft overgewicht, waarvan 37% matig overgewicht en 15% ernstig overgewicht.

Het percentage met matig overgewicht is hoger dan het Nederlandse gemiddelde, en vergelijkbaar in alle Flevolandse gemeenten. Het Flevolandse percentage is vergelijkbaar sinds 2009.

Het percentage met ernstig overgewicht is vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde en in alle Flevolandse gemeenten. Het Flevolandse percentage is gestegen sinds 2009.

Ouderen

Mensen met overgewicht hebben een hoger risico op verschillende gezondheidsproblemen, zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, gewrichtsklachten, slaapapneu, en verschillende soorten kanker. Hoe ernstiger het overgewicht is, des te groter is de kans op, en de ernst van, deze gezondheidsproblemen.

De informatie op deze pagina gaat over ouderen vanaf 65 jaar, op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2020. Meer informatie én cijfers zijn te vinden op deze pagina.

Gewichtsstatus wordt bepaald door middel van de Body Mass Index (BMI). Bij een BMI groter dan 25 spreken we van overgewicht. Bij een BMI tussen de 25 en 30 is dit matig overgewicht, en bij een BMI boven de 30 ernstig overgewicht.

 

Matig en ernstig overgewicht

60% van de ouderen in Flevoland heeft overgewicht, waarvan 42% matig overgewicht en 18% ernstig overgewicht.

Het percentage met matig overgewicht is vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde en in alle Flevolandse gemeenten. Het Flevolandse percentage is vergelijkbaar sinds 2004.

Het percentage met ernstig overgewicht is vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde. Op Urk is het percentage hoger dan in de andere Flevolandse gemeenten. Het Flevolandse percentage is vergelijkbaar sinds 2004.

GGD Flevoland (20-12-2022). Gewichtsstatus - TESTPAGINA. Geraadpleegd op 07-02-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/leefstijl/gewichtsstatus-testpagina/