Jeugd Volwassenen en senioren

Jeugd

Veel schade in lichaam door alcohol en drugs

Veelvuldig gebruik van alcohol en drugs kan met name op jonge leeftijd leer-, gedrags- en geheugenproblemen veroorzaken. Daarnaast vergroot het de kans op psychische problemen, zoals angsten en psychoses. Op latere leeftijd is de kans op hart- en vaatziekten, kanker en andere gezondheidsklachten groter. Gebruik kan snel leiden tot afhankelijkheid.

Effectieve alcohol- en drugspreventie

Alcohol- en drugsgebruikers worden sterk beïnvloed door hun omgeving. Het is daarom belangrijk dat preventieve maatregelen zich richten op de omgeving van de (potentiële) gebruiker. Een regionale aanpak in alcohol- en drugspreventie voorkomt het ‘waterbedeffect’, het halen van genotmiddelen in een gemeente waar minder streng gecontroleerd wordt.

Sinds de invoering van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol naar 18 jaar is het alcoholgebruik onder jongeren sterk gedaald. (Drank- en horecawet, 2014)

Alcoholgebruik jongeren [2016-2017]

Almere Dronten Lelystad Nop Urk Zeewolde Flevoland
Ooit gedronken 16% 22% 23% 26% 21% 13% 20%
Recent gedronken 10% 14% 15% 18% 16% 8% 13%
Binge drinken 7% 10% 10% 13% 13% 5% 9%
Recent aangeschoten/dronken 5% 7% 6% 8% 6% 4% 6%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Soorten drugs

De harddrugs in deze vragenlijst zijn XTC, cocaïne, amfetaminen, LSD, GHB, heroïne en lachgas. Cannabisproducten en hallucinogene paddenstoelen staan bekend als softdrugs.

Drugsgebruik (ooit) jongeren [2016 – 2017]

Almere Dronten Lelystad Nop Urk Zeewolde Flevoland
(ooit) Hasj/wiet 4% 3% 6% 5% 3% x 4%
(ooit) Harddrugs 4% 1% 5% 2% x x 3%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Alcohol onder jongeren flink gedaald
Sinds de invoering van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol naar 18 jaar is het alcoholgebruik onder jongeren sterk gedaald. In schooljaar 2016-2017 heeft 13% van de jongeren van het voortgezet onderwijs in Flevoland recent alcohol gedronken. Als er wordt gedronken is het vaak veel: 9% van de jongeren dronk recent vijf of meer drankjes per drinkgelegenheid (ofwel ‘bingedrinken’). (GGD Flevoland FLEMOVO, 2016-2017)

Drugsgebruik jongeren
Van de Flevolandse jongeren heeft 4% (ooit) hasj/wiet gebruikt en 3% (ooit) harddrugs. Jongens gebruiken meer soft- en harddrugs dan meisjes.

Cannabis vermindert het concentratie- en reactievermogen. Bij gebruik op lange termijn gaat het cognitief functioneren achteruit. Harddrugsgebruik kan daarnaast ook nog vergiftiging veroorzaken.

Alcohol onder jongeren flink gedaald
In schooljaar 2016-2017 heeft 10% van de jongeren van het voortgezet onderwijs in Almere recent alcohol gedronken. Als er wordt gedronken is het vaak veel: 7% van de jongeren dronk recent vijf of meer drankjes per drinkgelegenheid (ofwel ‘bingedrinken’). Het alcoholgebruik in Almere is lager dan het Flevolandse gemiddelde. Dat komt mede doordat deze jongerenenquête op het VMBO onder klas 1 en 3 is afgenomen in plaats van klas 2 en 4.


Drugsgebruik jongeren
Van de Almeerse jongeren heeft 4% (ooit) hasj/wiet gebruikt en 4% (ooit) harddrugs. (GGD Flevoland FLEMOVO, 2016-2017)

Jongens gebruiken meer soft- en harddrugs dan meiden. Cannabis vermindert het concentratie- en reactievermogen. Bij gebruik op lange termijn gaat het cognitief functioneren achteruit. Harddrugsgebruik kan daarnaast ook nog vergiftiging veroorzaken.

Alcohol onder jongeren flink gedaald
Sinds de invoering van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol naar 18 jaar is het alcoholgebruik onder jongeren sterk gedaald. In schooljaar 2016-2017 heeft 14% van de jongeren van het voortgezet onderwijs in Dronten recent alcohol gedronken. Als er wordt gedronken is het vaak veel: 10% van de jongeren dronk recent vijf of meer drankjes per drinkgelegenheid (ofwel ‘bingedrinken’). Het alcoholgebruik in Dronten is iets hoger dan het Flevolandse gemiddelde.

Drugsgebruik jongeren
Van de Dronter jongeren heeft 3% (ooit) hasj/wiet gebruikt en 1% (ooit) harddrugs. (GGD Flevoland FLEMOVO, 2016-2017)

Jongens gebruiken meer soft- en harddrugs dan meiden. Cannabis vermindert het concentratie- en reactievermogen. Bij gebruik op lange termijn gaat het cognitief functioneren achteruit. Harddrugsgebruik kan daarnaast ook nog vergiftiging veroorzaken.

Alcohol onder jongeren flink gedaald
Sinds de invoering van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol naar 18 jaar is het alcoholgebruik onder jongeren sterk gedaald. In schooljaar 2016-2017 heeft 15% van de jongeren van het voortgezet onderwijs in Lelystad recent alcohol gedronken. Als er wordt gedronken is het vaak veel: 10% van de jongeren dronk recent vijf of meer drankjes per drinkgelegenheid (ofwel ‘bingedrinken’). Het alcoholgebruik in Lelystad ligt iets hoger dan het
Flevolandse gemiddelde.


Drugsgebruik jongeren
Van de Lelystadse jongeren heeft 6% (ooit) hasj/wiet gebruikt en 5% (ooit) harddrugs. Dit is hoger dan het Flevolandse gemiddelde. (GGD Flevoland FLEMOVO, 2016-2017)

Jongens gebruiken meer soft- en harddrugs dan meiden. Cannabis vermindert het concentratie- en reactievermogen. Bij gebruik op lange termijn gaat het cognitief functioneren achteruit. Harddrugsgebruik kan daarnaast ook nog vergiftiging veroorzaken.

Alcohol onder jongeren flink gedaald
Sinds de invoering van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol naar 18 jaar is het alcoholgebruik onder jongeren sterk gedaald. In schooljaar 2016-2017 heeft 18% van de jongeren van het voortgezet onderwijs in de Noordoostpolder recent alcohol gedronken. Als er wordt gedronken is het vaak veel: 13% van de jongeren dronk recent vijf of meer drankjes per drinkgelegenheid (ofwel ‘bingedrinken’). Het alcoholgebruik in de Noordoostpolder is hoger dan het Flevolandse gemiddelde.


Drugsgebruik jongeren
Van de jongeren uit de Noordoostpolder heeft 5% (ooit) hasj/wiet gebruikt en 2% (ooit) harddrugs. (GGD Flevoland FLEMOVO, 2016-2017)

Jongens gebruiken meer soft- en harddrugs dan meiden. Cannabis vermindert het concentratie- en reactievermogen. Bij gebruik op lange termijn gaat het cognitief functioneren achteruit. Harddrugsgebruik kan daarnaast ook nog vergiftiging veroorzaken.

Alcohol onder jongeren flink gedaald
Sinds de invoering van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol naar 18 jaar is het alcoholgebruik onder Urker jongeren sterk gedaald. In schooljaar 2016-2017 heeft 16% van de jongeren van het voortgezet onderwijs op Urk recent alcohol gedronken. Als er wordt gedronken is het veel: 13% van de jongeren dronk recent vijf of meer drankjes per drinkgelegenheid (ofwel ‘bingedrinken’). Het alcoholgebruik op Urk is hoger dan het Flevolandse gemiddelde.


Drugsgebruik jongeren
Van de Urker jongeren heeft 3% (ooit) hasj/wiet gebruikt. het percentage jongeren die (ooit) harddrugs gebruik(t0en is zo klein dat deze cijfers niet meegenomen kunnen worden in de analyse. (GGD Flevoland FLEMOVO, 2016-2017)

Jongens gebruiken meer soft- en harddrugs dan meiden. Cannabis vermindert het concentratie- en reactievermogen. Bij gebruik op lange termijn gaat het cognitief functioneren achteruit. Harddrugsgebruik kan daarnaast ook nog vergiftiging veroorzaken.

Alcohol onder jongeren flink gedaald
Sinds de invoering van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol naar 18 jaar is het alcoholgebruik onder jongeren sterk gedaald. In schooljaar 2016-2017 heeft 8% van de jongeren van het voortgezet onderwijs in Zeewolde recent alcohol gedronken. Als er wordt gedronken is het vaak veel: 5% van de jongeren dronk recent vijf of meer drankjes per drinkgelegenheid (ofwel ‘bingedrinken’). Het alcoholgebruik in Zeewolde is een stuk lager dan het Flevolandse gemiddelde.


Drugsgebruik jongeren
Van de jongeren uit Zeewolde zijn de percentages (ooit) hasj/wiet en (ooit) harddrugs gebruikt zo laag dat ze niet meegenomen zijn in de analyse.. (GGD Flevoland FLEMOVO, 2016-2017)

Jongens gebruiken meer soft- en harddrugs dan meiden. Cannabis vermindert het concentratie- en reactievermogen. Bij gebruik op lange termijn gaat het cognitief functioneren achteruit. Harddrugsgebruik kan daarnaast ook nog vergiftiging veroorzaken.

Volwassenen en senioren

Veel schade in lichaam door alcohol en drugs
Veelvuldig gebruik van alcohol en drugs kan met name op jonge leeftijd leer-, gedrags- en geheugenproblemen veroorzaken. Daarnaast vergroot het de kans op psychische problemen, zoals angsten en psychoses. Op latere leeftijd is de kans op hart- en vaatziekten, kanker en andere gezondheidsklachten groter. Gebruik kan snel leiden tot afhankelijkheid.

Vele maatschappelijke gevolgen
Alcohol- en drugsgebruik leiden vaker tot verstoring van (gezins)relaties, problemen op school of werk, overlast, verkeersongevallen en disfunctioneren. Dit gaat gepaard met hogere kosten op het gebied van arbeidsproductiviteit, gezondheids- en verslavingszorg en criminaliteit. Daarnaast hebben mensen onder invloed van drugs vaker onveilige seks of spijt van een seksuele ervaring.

Mate, duur en soort gebruik van invloed op schade
De combinatie van alcohol met drugs (en drugs onderling) leidt tot extra gezondheidsrisico’s en onvoorspelbare effecten. Daarnaast kan bij harddrugsgebruik vergiftiging optreden. Gebruikers van alcohol en drugs eten vaak ongezonder, bewegen en rusten minder. Dit vergroot de kans op gezondheidsproblemen. (Loket Gezond Leven, 2016)

Factoren die alcoholgebruik beïnvloeden

 • Maatschappelijke normen
 • Sociale status van alcohol
 • Betaalbaarheid en verkrijgbaarheid
 • Sociaal economische status (meer hoogopgeleiden drinken alcohol, maar meer laagopgeleiden zijn zware drinkers)
 • Mensen met psychische stoornis drinken vaker alcohol
 • Religie (Turken en Marokkanen drinken minder alcohol

Factoren die drugsgebruik beïnvloeden

 • Verkrijgbaarheid
 • Drugsgebruik in omgeving
 • Persoonsgebonden factoren, zoals genetische aanleg, houding, stress, ‘early life events’, gezinsproblemen en sociaaleconomische achterstand
 • Drugsgebonden factoren, zoals ontspannende werking of in extase raken
 • Effectieve alcohol- en drugspreventie
 • Alcohol- en drugsgebruikers worden sterk beïnvloed door hun omgeving. Het is daarom belangrijk dat preventieve maatregelen zich richten op de omgeving van de (potentiële) gebruiker. Een regionale aanpak in alcohol- en drugspreventie voorkomt het ‘waterbedeffect’. Je wilt niet dat jongeren hun genotmiddelen in een andere gemeente halen waar minder streng gecontroleerd wordt.

Kies hier uw gemeente of Flevoland. De website onthoudt uw keuze

Data weergeven voor:

Merendeel volwassenen drinkt alcohol
In Flevoland drinkt 78% van de volwassenen en 77% van de senioren wel eens alcohol. Dit ligt beneden het Nederlands gemiddelde. Meer mannen dan vrouwen drinken alcohol.

Zware drinkers
In Flevoland (6%) zijn er aanzienlijk minder volwassen zware drinkers dan gemiddeld in Nederland (11%). Van de senioren is 4% een zware drinker. Het landelijk gemiddelde is 6%. (GGD Flevoland volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Een man wordt gerekend tot een zware drinker als hij in de afgelopen zes maanden minstens één keer per week 6 glazen of meer per dag heeft gedronken. Voor vrouwen geldt dat bij minstens één keer per week 4 glazen of meer per dag.

Trend senioren

Hulpvragen wegens middelengebruik
In 2014 zoeken in Flevoland 40 mensen per 10.000 inwoners hulp wegens middelengebruik. Uit gegevens van diverse verslavingsinstellingen in Flevoland blijkt verder dat er in Flevoland in 2014 ongeveer 226 harddrugsverslaafden zijn. Dit zijn mensen die heroïne, methadon, crack of cocaïne gebruiken. Andere bekende harddrugs zijn amfetamine, LSD en XTC. Van deze harddrugsverslaafden injecteert 3,5% de drugs (= acht personen). De grootste groep drugsverslaafden in Flevoland is tussen de 35 en 54 jaar oud. (Regionale gezondheidsinformatie. Gegevens van Ladis over cliënten verslavingszorg zijn door de werkgroep RGI van GGD NL bewerkt voor alle GGD’en, 2014 )

Aantal cliënten verslavingszorg [2014]

Hulpvragers Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde Flevoland
Alcohol 384 57 138 67 24 30 700
Opiaten 89 5 39 21 x 0 156
Cocaïne 89 x 37 9 x 6 146
Cannabis 217 18 84 35 x 10 366
Amfetaminen 9 x 7 x 0 x 26
GHB 8 x 7 x 0 0 17
< > Scroll om meer van de tabel te zien.

x = aantal lager dan 5

Minder drinkers in Almere dan gemiddeld in Flevoland
In 2016 drinkt 74% van de Almeerse volwassenen wel eens alcohol. Bij senioren is dit 75%. Het percentage Almeerse volwassen drinkers ligt onder het Flevolands (78%) en Nederlands (83%) gemiddelde. Datzelfde geldt voor senioren. Het gemiddelde in Flevoland en Nederland is respectievelijk 77% en 79%.

Afname alcoholgebruik volwassenen
Bij de Almeerse volwassenen neemt het percentage drinkers in de loop van de jaren af. (GGD Flevoland volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Een man wordt gerekend tot een zware drinker als hij in de afgelopen zes maanden minstens één keer per week 6 glazen of meer per dag heeft gedronken. Voor vrouwen geldt dat bij minstens één keer per week 4 glazen of meer per dag.

Trend volwassenen

Hulpvragen wegens middelengebruik
In Almere zoeken 46 per 10.000 inwoners hulp wegens middelengebruik. Dit is hoger dan gemiddeld in Flevoland en Nederland. Uit gegevens van diverse verslavingsinstellingen in Flevoland blijkt verder dat er in Flevoland ongeveer 226 harddrugsverslaafden zijn. Dit zijn mensen die heroïne, methadon, crack of cocaïne gebruiken. Van deze harddrugsverslaafden injecteert 3,5% de drugs (= acht personen).

De grootste groep drugsverslaafden in Flevoland is tussen de 35 en 54 jaar oud. Andere bekende harddrugs zijn amfetamine, LSD en XTC. (Regionale gezondheidsinformatie. Gegevens van Ladis over cliënten verslavingszorg zijn door de werkgroep RGI van GGD NL bewerkt voor alle GGD’en, 2014)

Aantal drinkers vergelijkbaar met landelijk gemiddelde
Van de Dronter volwassenen drinkt 84% wel eens alcohol, bij senioren is dit 77%. Dit is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.

Bijna één op de tien volwassenen een zware drinker
Bijna één op de tien Dronter volwassenen is een zware drinker. Dit ligt hoger dan het Flevolands gemiddelde (6%) en lager dan het Nederlands gemiddelde (11%). Bij de senioren is 3% een zware drinker. Het Flevolands gemiddelde is 4% en het ligt onder het landelijk gemiddelde van 6%. (GGD Flevoland volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Een man wordt gerekend tot een zware drinker als hij in de afgelopen zes maanden minstens één keer per week 6 glazen of meer per dag heeft gedronken. Voor vrouwen geldt dat bij minstens één keer per week 4 glazen of meer per dag.

Hulpvragen wegens middelengebruik
In Dronten zoeken 24 per 10.000 inwoners hulp wegens middelengebruik. Dit is lager dan gemiddeld in Flevoland en Nederland. Uit gegevens van diverse verslavingsinstellingen in Flevoland blijkt verder dat er in Flevoland ongeveer 226 harddrugsverslaafden zijn. Dit zijn mensen die heroïne, methadon, crack of cocaïne gebruiken. Van deze harddrugsverslaafden injecteert 3,5% de drugs (= acht personen).

De grootste groep drugsverslaafden in Flevoland is tussen de 35 en 54 jaar oud. Andere bekende harddrugs zijn amfetamine, LSD en XTC. (Regionale gezondheidsinformatie. Gegevens van Ladis over cliënten verslavingszorg zijn door de werkgroep RGI van GGD NL bewerkt voor alle GGD’en, 2014)

Percentage drinkers gelijk aan Flevolands gemiddelde
Van de Lelystadse volwassenen en senioren drinkt ruim driekwart wel eens alcohol. Het percentage Lelystadse volwassen drinkers is gelijk aan het Flevolands gemiddelde en ligt onder het Nederlands gemiddelde. Bij senioren valt op dat het percentage alcoholgebruikers de laatste jaren toeneemt.

Stijging zware drinkers onder volwassenen
In 2016 is het percentage zware drinkers 8%. Dit is hoger dan het Flevolands gemiddelde (6%) en lager dan het Nederlands gemiddelde (11%). Bij de senioren is 5% een zware drinker. Dit ligt rond het Flevolands en Nederlands gemiddelde. (GGD Flevoland volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Een man wordt gerekend tot een zware drinker als hij in de afgelopen zes maanden minstens één keer per week 6 glazen of meer per dag heeft gedronken. Voor vrouwen geldt dat bij minstens één keer per week 4 glazen of meer per dag.

Hulpvragen wegens middelengebruik
In Lelystad zoeken 46 mensen per 10.000 inwoners hulp wegens middelengebruik. Dit is hoger dan gemiddeld in Flevoland en Nederland. Uit gegevens van diverse verslavingsinstellingen in Flevoland blijkt verder dat er in Flevoland ongeveer 226 harddrugsverslaafden zijn. Dit zijn mensen die heroïne, methadon, crack of cocaïne gebruiken. Van deze harddrugsverslaafden injecteert 3,5% de drugs (= acht personen).

De grootste groep drugsverslaafden in Flevoland is tussen de 35 en 54 jaar oud. Andere bekende harddrugs zijn amfetamine, LSD en XTC. (Regionale gezondheidsinformatie. Gegevens van Ladis over cliënten verslavingszorg zijn door de werkgroep RGI van GGD NL bewerkt voor alle GGD’en, 2014)

Alcoholgebruik valt negatief op t.o.v. Flevolands gemiddelde
Het percentage drankgebruikers in de gemeente Noordoostpolder wijkt negatief af van het gemiddelde van Flevoland. Van de volwassenen drinkt 84% wel eens alcohol. Bij senioren is dit 81%.

Hoog percentage zware drinkers onder volwassenen
In 2016 is tien procent van de volwassenen een zware drinker. Dit ligt hoger dan het Flevolandse gemiddelde. Drie procent van de senioren is een zware drinker. (GGD Flevoland volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Een man wordt gerekend tot een zware drinker als hij in de afgelopen zes maanden minstens één keer per week 6 glazen of meer per dag heeft gedronken. Voor vrouwen geldt dat bij minstens één keer per week 4 glazen of meer per dag.

Hulpvragen wegens middelengebruik
In gemeente Noordoostpolder zoeken 32 mensen per 10.000 inwoners hulp wegens middelengebruik. Dit is lager dan gemiddeld in Flevoland en Nederland. Uit gegevens van diverse verslavingsinstellingen in Flevoland blijkt verder dat er in Flevoland ongeveer 226 harddrugsverslaafden zijn. Dit zijn mensen die heroïne, methadon, crack of cocaïne gebruiken. Van deze harddrugsverslaafden injecteert 3,5% de drugs (= acht personen).

De grootste groep drugsverslaafden in Flevoland is tussen de 35 en 54 jaar oud. Andere bekende harddrugs zijn amfetamine, LSD en XTC. (Regionale gezondheidsinformatie. Gegevens van Ladis over cliënten verslavingszorg zijn door de werkgroep RGI van GGD NL bewerkt voor alle GGD’en, 2014)

Minder alcoholgebruikers dan landelijk
Van de volwassenen drinkt ruim driekwart wel eens alcohol en bij senioren is dit 64%. Zowel bij volwassenen als senioren ligt dit ruim onder het Nederlands gemiddelde.

Laag percentage zware drinkers
Vier procent van de Urker volwassenen is een zware drinker. Dit ligt aanzienlijk onder het Nederlands gemiddelde van 11%. Bij de senioren is 3% een zware drinker. (GGD Flevoland volwassenen- en seniorenenquête, 2016)


Een man wordt gerekend tot een zware drinker als hij in de afgelopen zes maanden minstens één keer per week 6 glazen of meer per dag heeft gedronken. Voor vrouwen geldt dat bij minstens één keer per week 4 glazen of meer per dag.

Hulpvragen wegens middelengebruik
Op Urk zoeken 17 mensen per 10.000 inwoners hulp wegens middelengebruik. Dit is lager dan gemiddeld in Flevoland en Nederland. Uit gegevens van diverse verslavingsinstellingen in Flevoland blijkt verder dat er in Flevoland ongeveer 226 harddrugsverslaafden zijn. Dit zijn mensen die heroïne, methadon, crack of cocaïne gebruiken. Van deze harddrugsverslaafden injecteert 3,5% de drugs (= acht personen).

De grootste groep drugsverslaafden in Flevoland is tussen de 35 en 54 jaar oud. Andere bekende harddrugs zijn amfetamine, LSD en XTC. (Regionale gezondheidsinformatie. Gegevens van Ladis over cliënten verslavingszorg zijn door de werkgroep RGI van GGD NL bewerkt voor alle GGD’en, 2014)

Hoger percentage alcoholgebruikers in Zeewolde
In Zeewolde drinken meer volwassenen en senioren wel eens alcohol dan gemiddeld in Flevoland en Nederland. Van de volwassenen drinkt 90% alcohol en bij senioren is dit 84%.

Zware drinkers
Twee procent van de volwassenen is een zware drinker. Dit ligt ver onder het Nederlands gemiddelde van 11%. Bij de senioren is 7% een zware drinker. Dit ligt rond het gemiddelde van Nederland.

Meer mannen dan vrouwen drinken alcohol. Daarbij drinken meer hoogopgeleiden alcohol dan lager opgeleiden. (GGD Flevoland volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Een man wordt gerekend tot een zware drinker als hij in de afgelopen zes maanden minstens één keer per week 6 glazen of meer per dag heeft gedronken. Voor vrouwen geldt dat bij minstens één keer per week 4 glazen of meer per dag.

Hulpvragen wegens middelengebruik
In Zeewolde zoeken 27 mensen per 10.000 inwoners hulp wegens middelengebruik. Dit is lager dan gemiddeld in Flevoland en Nederland. Uit gegevens van diverse verslavingsinstellingen in Flevoland blijkt verder dat er in Flevoland ongeveer 226 harddrugsverslaafden zijn. Dit zijn mensen die heroïne, methadon, crack of cocaïne gebruiken. Van deze harddrugsverslaafden injecteert 3,5% de drugs (= acht personen).

De grootste groep drugsverslaafden in Flevoland is tussen de 35 en 54 jaar oud. Andere bekende harddrugs zijn amfetamine, LSD en XTC. (Regionale gezondheidsinformatie. Gegevens van Ladis over cliënten verslavingszorg zijn door de werkgroep RGI van GGD NL bewerkt voor alle GGD’en, 2014)

GGD Flevoland (12-07-2018). Alcohol en drugs. Geraadpleegd op 27-05-2019 via https://www.eengezonderflevoland.nl/leefstijl/alcohol-en-drugs/