Nederland is een dichtbevolkt land en daarmee is de druk op de leefomgeving groot. Het vergt inspanning en samenwerking van gemeenten en haar inwoners om onze leefomgeving leefbaar en gezond te houden.

Gemeentelijk dataplatform ‘Waarstaatjegemeente’ heeft in het najaar van 2019 twee nieuwe en twee vernieuwde dashboards gelanceerd. Alle vier hebben ze betrekking op het fysieke domein. De dashboards Mobiliteit en Infrastructuur en Duurzame Leefomgeving zijn nieuw. De dashboards Energietransitie en Bouwen en Wonen zijn verrijkt met nieuwe data en indicatoren.

In het dashboard ‘Duurzame Leefomgeving‘ staan onder meer cijfers over luchtkwaliteit, inclusief de blootstelling aan stikstof en fijnstof. Daarnaast bevat het de ‘groenindex’ van onze gemeenten en onze wijken: hoe groen zijn deze? Het dashboard bevat gegevens over het bomenbestand, afvalscheiding, hittestress en de verstening van tuinen en combineert data uit basisregistraties met gegevens uit satellietfoto’s en luchtfoto’s.

Andere dashboards

  • Mobiliteit en Infrastructuur: hierin staan de cijfers over bijvoorbeeld CO2-uitstoot en geluidshinder.
  • Bouwen en Wonen: hierin staan de cijfers over bijvoorbeeld de groeiende vraag naar eenpersoonshuishoudens en passende huisvesting voor ouderen.
  • Energietransitie: hierin staan bijvoorbeeld de cijfers over het zogenoemde maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, de CO2-uitstoot, het energieverbruik en energielabel.

Kijk voor meer informatie op: Waar staat je gemeente

Bron: VNG

Kijk voor meer informatie ook  op de website van GGD Flevoland

GGD Flevoland (13-07-2021). Duurzame Leefomgeving. Geraadpleegd op 07-02-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/leefomgeving/dashboard-duurzame-leefomgeving/