Print

Gezondheid Almere in vogelvlucht 2016

Almere leeft! Het is een stad waar mensen werken en winkelen, koken en eten, sporten, vrijwilligerswerk doen, ontspannen en genieten. Kinderen en jongeren zitten op school, sporten, spelen, ontmoeten elkaar of chatten op de computer of smartphone. Veel mensen ervaren een goede gezondheid, hebben de regie over hun eigen leven en geven hier betekenis aan. Zij maken adequaat gebruik van allerlei diensten en voorzieningen.

Samen sterker
Een deel van de mensen ervaart zijn gezondheid minder goed. Zij hebben steun of zorg nodig om de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven aan te gaan. Dat lukt met hulp van familie, vrienden, dorpsgenoten en professionals. Er wordt hard gewerkt aan een sterke samenleving waarin iedereen een betekenisvol leven in een gezonde leefomgeving kan leiden.

Het kan nog gezonder
Gezondheidsbeleving is de sleutel voor het (her)vinden van de eigen kracht, levensdoelen en motivatie. Drie van de vier Almeerders voelt zich gezond. Dat gevoel neemt af met de leeftijd. Van de senioren voelt nog maar iets meer dan de helft zich gezond. Ter illustratie: in Flevoland voelt twee op de vijf 80-jarigen zich gezond. (GGD Flevoland: volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Risico psychosociale problematiek jeugd
Van de kinderen in de basisschoolleeftijd loopt minstens 1 op de 12 een verhoogd risico op psychosociale problematiek. Van de jongeren is 1 op de 18 onvoldoende weerbaar.

In sommige wijken ligt het percentage jongeren met een minder goede psychische gezondheid nog hoger.

Daarom is het belangrijk om de weerbaarheid van een kind al op de basisschool te versterken.

Ook de mentale gezondheid onder de volwassenen en senioren in Almere is iets minder goed dan gemiddeld in Flevoland. Tien procent van de volwassen Almeerders heeft een verhoogd risico op een depressie, 8% is eenzaam en 4% zelfs zeer eenzaam. Onder de senioren voelt 9% zich eenzaam en 4% voelt zich zeer ernstig eenzaam! Eenzaamheid en depressie werken negatief op gezondheid en participatie. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)


Overgewicht
Onder jongeren is 1 op de 5 te zwaar of veel te zwaar.

Overgewicht bedreigt de kwaliteit van leven. Tieners met ernstig overgewicht zitten vaak slechter in hun vel en hebben vaker suïcidegedachten. Hierbij zijn oorzaak en gevolg onduidelijk. Wel is duidelijk dat overgewicht veel van de mentale veerkracht vraagt. Overgewicht leidt regelmatig tot uitsluiting, gezondheidsproblemen en problemen met werk of school.

Van de volwassenen heeft 38% matig overgewicht en 15% ernstig overgewicht. Van de senioren heeft 46% last van overgewicht en 19% heeft zeer ernstig overgewicht. Zij ervaren vaker en gedurende een langere periode een slechtere gezondheid en minder kwaliteit van leven. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Invloed omgeving
Een gezonde leefstijl en een gezond gewicht is beter haalbaar, wanneer de omgeving mensen daartoe verleidt en stimuleert. Zonder nadenken is gezond eten en bewegen dan de makkelijkste en meest voor de hand liggende keuze.

Alcohol nog steeds gewoon
Almeerders nuttigen minder alcohol dan gemiddeld in Flevoland en Nederland. Dat beeld is terug te zien in alle leeftijdsgroepen. Toch is alcoholgebruik ook in Almere nog heel gewoon, waar 5% van de volwassen Almeerders en 4% van de senioren een zware drinker is.

Ondanks het alcoholverbod voor jongeren tot 18 jaar heeft 1 op de 8 Almeerse jongeren tussen de 12 en 16 jaar recent alcohol gedronken. Eén op de elf doet aan binge drinken.

Het voorbeeldgedrag van ouders en andere volwassenen bepaalt in grote mate het alcoholgebruik van jongeren. Alcoholgebruik verstoort de balans van de gebruiker, mede omdat hij er slechter door slaapt. Daarnaast zorgt overdadig alcoholgebruik voor overlast en brengt het de veiligheid in het verkeer in gevaar. Tot slot ervaren alcoholgebruikers regelmatig verstoorde relaties of problemen op school of werk.

Mantelzorgers vaker overbelast
Mantelzorgers raken soms overbelast. Overbelasting van de mantelzorger is een belangrijke reden dat thuis blijven wonen niet meer mogelijk is. In Almere voelt 17% van de volwassen mantelzorgers en 13% van de oudere mantelzorgers zich zwaar belast. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Het gevoel van zware belasting kan een indicatie zijn voor overbelasting. Mantelzorgers raken overbelast als zij ervaren dat de zorg te veel op hun schouders komt. Zij ervaren dat hun zelfstandigheid in de knel komt of dat de zorgverlening ten koste gaat van hun eigen gezondheid. Een gevoel van overbelasting ontstaat ook wanneer het verlenen van mantelzorg conflicten oplevert op het werk of in de thuissituatie.Zelfredzaamheid
In Almere wonen veel senioren van 65 jaar en ouder zelfstandig, ook als ze te maken krijgen met veranderingen in fysieke en mentale gezondheid. Mensen met beperkingen ervaren vooral fysieke beperkingen op het gebied van gehoor, gezicht en mobiliteit. Bijna een kwart van de senioren (24%) heeft een mobiliteitsbeperking. Dit is hoger dan het gemiddelde in Flevoland en Nederland. (GGD Flevoland: Volwassenen- en seniorenenquête, 2016)

Beperkingen bemoeilijken maatschappelijke participatie en kunnen leiden tot een minder goede gezondheid en een lager inkomen. De nadelige gevolgen van vallen en de angst om te vallen waardoor ouderen verminderd zelfredzaam zijn en daarmee soms in een sociaal isolement terecht komen, zijn te voorkomen met een bewezen effectief valprogramma.

Gevolgen laaggeletterdheid
Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden zijn vaak laaggeletterd en hebben vaker een minder goede gezondheid. Lezen, begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie gaat dan moeizaam.

In 2016 is het percentage laaggeletterden in Almere geschat op 17%. In Flevoland is dit 16%. (Regionale Gezondheidsinformatie [RGI], 2016) (Stichting Lezen en Schrijven: Rapport Spreiding van geletterdheid in Nederland, 2016)

Het percentage laaggeletterden is hoog ten opzichte van het landelijk gemiddelde (12%) en andere provincies. Laaggeletterdheid vraagt veel aandacht, vanwege de negatieve invloed op de zelfredzaamheid, gezondheid en participatie van inwoners. (Universiteit Maastricht Researchcentrum voor Onderwijs en arbeidsmarkt, 2016)

In Almere betekent dit dat één op elke zes inwoners minder profiteert van de zorgmogelijkheden en andere voorzieningen. Zij zijn vaker afhankelijk van begrip en praktische steun van familie, buren en kennissen. Echter, door hun laaggeletterdheid zijn ze mogelijk minder sociaal actief en vallen daardoor ook minder snel terug op hun sociale netwerk.

Een effectieve aanpak van gezondheidsachterstand begint met het in kaart brengen van de gevolgen van laaggeletterdheid voor inwoners en hun kinderen.

Stel uw vraag
Neem vrijblijvend contact op met de @relatiebeheerder van GGD Flevoland of via het ‘Stel uw vraag’ contactformulier

Onder ‘Advies en Ondersteuning’ ziet u wat de beleidsadviseurs en onderzoekers van GGD Flevoland voor u kunnen betekenen.

GGD Flevoland (26-04-2018). Gezondheid Almere in vogelvlucht 2016. Geraadpleegd op 02-06-2020 via https://www.eengezonderflevoland.nl/factsheet/gezondheid-almere-vogelvlucht/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail