Print

Flemovo Zeewolde 2016-2017

In de factsheet FLEMOVO 2016-2017 staan de resultaten van de jongeren uit Zeewolde uit klas 1 en 3 van het vmbo en klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. U vindt hier informatie over onder andere gezondheid, leefstijl, welzijn en school.

Uitgelicht

Bijna kwart jongeren inactief
Slechts 12% van de Zeewolder jongeren voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en beweegt minstens één uur per dag matig intensief. Van de jongeren is 18% inactief te noemen. Zij voldoen op minder dan drie dagen van de week aan de beweegnorm.

Over- en ondergewicht
Vijftien procent van de jongeren in Zeewolde kampt met overgewicht. Dit ligt onder het Flevolands gemiddelde. Van de jongeren heeft 9% ondergewicht.

4% rookt wekelijks
Momenteel rookt 4% van de Zeewolder jongeren wekelijks.

Binge drinken
Van de jongeren heeft 8% recent alcohol gedronken. Vijf procent van de jongeren heeft recent vijf drankjes of meer per drinkgelegenheid gedronken (binge drinken). Daarnaast geeft 6% aan zich recent aangeschoten of dronken gevoeld te hebben.

Toelichting

Voeding, bewegen en gewicht

Voeding
Voeding en voedingsstoffen zijn belangrijk voor een goede energiebalans, de gezondheid en de groei van jongeren.

Ontbijten
In Zeewolde ontbijt 92% van de jongeren regelmatig. Dit is hoger dan het Flevolands gemiddelde van 81%.

Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, maar ook voor concentratie. Ontbijten en gezonde voeding (en voldoende beweging) hebben een positieve invloed op de leerprestaties.

Groente en fruit
42% van de jongeren eet elke dag groente en ruim een derde eet elke dag fruit.

Energydrinks
Ook onder Zeewolder jongeren zijn energydrinks populair. Negen procent van de jongeren drinkt één keer per week energydrinks. Dit is minder dan het gemiddelde van 15% in Flevoland.

Uit onderzoek van het Voedingscentrum onder 11 t/m 18-jarigen blijkt dat meer dan de helft van de jongeren weleens energydrinks gebruikt, omdat ze het lekker vinden. De jongsten van het onderzoek drinken energydrinks om erbij te horen. (Voedingscentrum)

Op latere leeftijd worden energydrinks gebruikt om wakker te blijven of meer energie te krijgen. Naast de positieve effecten ervaren jongeren ook negatieve effecten zoals druk zijn, hyperactiviteit en hoofdpijn. (Sikkema, 2012)

Risico’s door energydrinks
Door de grote hoeveelheden suikers en zoetstoffen hebben deze dranken een slechte invloed op de mondhygiëne (tandbederf). Zij dragen bij aan overgewicht en op termijn aan het ontstaan van diabetes.

Bewegen
In Zeewolde voldoet 12% aan de beweegnorm. De norm voor jongeren is om minstens één uur per dag matig intensief te bewegen door bijvoorbeeld wandelen, fietsen of ingespannen spelen. Schoolgym valt hier ook onder.

In Zeewolde is 18% van de jongeren inactief te noemen. In Flevoland ligt dat percentage op 23%. Een inactieve jongere voldoet minder dan drie dagen per week aan de beweegnorm.

Bewegen is belangrijk om de energiebalans in stand te houden. Daarnaast verlaagt bewegen het risico op een aantal chronische aandoeningen.


Overgewicht
Vijftien procent van de jongeren in Zeewolde heeft overgewicht. Dit ligt onder het Flevolands gemiddelde van 18%.

Gezond gewicht is belangrijk. Jongeren met overgewicht hebben meer kans op een aantal chronische ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Daarnaast heeft overgewicht ook invloed op de psychosociale gezondheid.

Ondergewicht
Negen procent van de jongeren in Zeewolde heeft ondergewicht.

Ondergewicht heeft andere risico’s. Door een tekort aan voedingsstoffen kunnen jongeren zich moe en lusteloos voelen. Ook leidt ondergewicht tot concentratieverlies.

De jongeren zijn gemeten en gewogen door een doktersassistente of verpleegkundige. Het gaat hier niet om zelfrapportage.

Genotmiddelen

Roken
Zeven procent van de jongeren heeft (in het verleden) weleens gerookt. Momenteel rookt 4% wekelijks.

Roken is een belangrijke risicofactor voor een aantal ziekten zoals hart- en vaatziekten en longkanker.Alcohol
Ondanks het verbod voor kinderen onder de 18 jaar om alcohol te kopen (Drank- en horecawet, 2014) heeft in Zeewolde 8% van de jongeren recent alcohol gedronken.

Alcoholgebruik is schadelijk voor de hersenontwikkeling van jongeren. Daarnaast heeft het gebruik van alcohol een negatieve invloed op alcoholmisbruik en -afhankelijkheid op latere leeftijd.

Binge drinken
In Zeewolde heeft 5% recent op één avond minstens vijf drankjes gedronken. Dit wordt binge drinken genoemd. Het verschil tussen recent drinken en binge drinken is klein. Als jongeren drinken, drinken ze vaak veel.

Zes procent is recent aangeschoten of dronken geweest.


Schoolklimaat

Schoolbeleving
In Zeewolde vindt iets meer dan de helft het leuk op school. Dit is rond het Flevolands gemiddelde, 40% vindt dat het wel gaat en 9% vindt het niet leuk. Ruim acht op de tien jongeren geven aan met een docent op school te kunnen praten als ze ergens mee zitten.

Jongeren brengen veel tijd op school door. Naast het volgen van een opleiding is school voor veel van hen ook een belangrijke plek om sociale contacten te onderhouden.

Schoolverzuim
Negen procent van de jongeren heeft recent (afgelopen 4 weken) gespijbeld. Daarnaast is 30% ziek geweest in de maand voorafgaand aan het onderzoek.

Veelvuldig schoolverzuim kan leiden tot vroegtijdig schoolverlaten. Daarnaast is spijbelen een risicofactor voor bijvoorbeeld vandalisme en diefstal.

Pesten op school
Van de Zeewolder jongeren geeft 9% aan gepest te worden op school.

Bij pesten probeert een persoon (of meerdere personen) een andere persoon schade toe te brengen. Dit kan fysiek, verbaal of psychologisch zijn. De macht is dan ongelijk verdeeld tussen de personen.


Pesten is veel in het nieuws geweest de afgelopen jaren. Vooral in combinatie met thuiszitters en zelfdoding.

Psychosociale gezondheid

Risico op sociaal-emotioneel probleem
In Zeewolde heeft 93% geen risico op een sociaal-emotioneel probleem. Dit is hoger aan het Flevolands en hoger dan het landelijke gemiddelde van 88%. Zes procent van de jongeren in Zeewolde valt in het grensgebied en een klein aantal hebben een verhoogd risico.

Zelfdoding

Om een beter beeld te krijgen van de mentale of geestelijke gezondheid onder jongeren, zijn in de vragenlijst ook vragen opgenomen over suïcidale gedachten.

In Zeewolde denkt 87% nooit aan zelfdoding, 13% een enkele keer en vrijwel niemand vaak. Het Flevolands gemiddelde is 14%.

Geen van de ondervraagde leerlingen geeft aan een poging tot zelfdoding gedaan te hebben.

Het risico op een psychosociaal probleem wordt berekend met behulp van de Strength and Difficulities Questionaire (SDQ).

Internet

Social media gebruik
In Zeewolde vertoont bijna geen van de jongeren problematisch gedrag met betrekking tot het gebruik van social media. De aantallen zijn te laag om te rapporteren.

Social media zoals Whatsapp, Facebook, Instagram, Youtube en Snapchat worden door jongeren steeds meer gebruikt. Wanneer jongeren moeite hebben om met social media te stoppen en hierdoor bijvoorbeeld hun huiswerk afraffelen of niet genoeg slapen is er sprake van problematisch gebruik.

Gamen
3% vertoont problematisch gedrag met betrekking tot gamen.

Voor gamen geldt hetzelfde als voor het gebruik van social media. Jongeren vertonen problematisch gedrag als zij het moeilijk vinden om te stoppen met het spelen van spelletjes, hun huiswerk afraffelen of hierdoor niet genoeg slapen.

Digitaal pesten
Drie procent geeft aan digitaal gepest te worden en 4% pest een ander via onlinekanalen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via Whatsapp of Facebook.


Gezondheid

Ervaren gezondheid
In Zeewolde beoordeelt 92% van de jongeren hun eigen gezondheid als goed. Dit is hoger dan het Flevolands gemiddelde van 87%.

Ervaren gezondheid is een indicator voor kwaliteit van leven. Het hebben van een chronische aandoening is een belangrijke voorspeller voor een slechtere ervaren gezondheid.

Voorspellers voor een goede gezondheid zijn het beoefenen van lichamelijke activiteit en het dagelijks eten van groenten. Gedrag als roken, gamen en het hebben van gehoorschade zijn belangrijke voorspellers voor een slechte(re) gezondheid.

Chronische aandoeningen
Elf procent geeft aan regelmatig migraine of zware hoofdpijn te hebben. Daarnaast heeft 7% astma of bronchitis en heeft één op de tien last van eczeem. ADHD wordt door 8% van de jongeren gerapporteerd.

Chronische ziekten worden door een arts vastgesteld of zijn zelf gerapporteerd.


Seksualiteit
Veel jongeren hebben in de puberteit hun eerste seksuele ervaring. In Zeewolde heeft 33% ervaring met zoenen of tongzoenen. . Weinig leerlingen hebben ervaring met geslachtsgemeenschap om hierover te kunnen rapporteren. Gegevens over condoomgebruik kunnen daarom ook niet gerapporteerd worden.

Homoseksualiteit
In de vragenlijst is een vraag opgenomen over hoe jongeren denken over homoseksualiteit. Gevraagd is of de jongeren bevriend blijven als een vriend of vriendin vertelt homoseksuele gevoelens te hebben. Hierop heeft 73% ‘ja’ geantwoord en 24% weet niet of ze bevriend willen blijven.

Gehoor
In Zeewolde luistert 6% minstens acht uur per dag muziek. Van de jongeren heeft 56% weleens een piepend of suizend geluid gehad na het luisteren van harde muziek.

Uit onderzoek blijkt dat 14-60% van de jongeren weleens een tijdelijke piep of ruis in het oor heeft na het uitgaan. (Hoorstichting, 2012) Gehoorschade is onomkeerbaar.

Herhaaldelijke blootstelling aan harde muziek is een risicofactor voor het ontstaan van blijvende gehoorschade bij jongeren. Blootstelling aan harde muziek kan onder meer leiden tot oorsuizen en uiteindelijk tot gehoorverlies.

Algemeen

In Zeewolde hebben 191 leerlingen een niet anonieme, digitale vragenlijst over hun gezondheid ingevuld. De leerlingen volgen het Vmbo kader en hoger. De leerlingen die praktijkonderwijs volgen, hebben een andere vragenlijst ingevuld. Hierover wordt alleen provinciaal gerapporteerd.

De vragenlijst is dit jaar voor het eerst ingevuld door leerlingen uit klas 1 en 3 van het vmbo i.p.v. klas 2 en 4. Havo en vwo leerlingen vullen de vragenlijst nog wel in klas 2 en 4 in. De leerlingen uit Zeewolde die in Harderwijk naar school gaan zijn niet meegenomen in deze rapportage.

Cijfers over gewicht
De cijfers over gewicht komen niet uit de vragenlijst. Alle leerlingen zijn door een doktersassistente of verpleegkundige gemeten en gewogen. De cijfers over het gewicht geven een beeld van de leerlingen uit alle schoolniveaus die een vragenlijst ingevuld hebben.

Algemene kenmerken
In onderstaande tabel zijn de algemene kenmerken opgenomen van de Zeewolder jongeren die een vragenlijst hebben ingevuld.

   

Zeewolde

 

Flevoland

 Geslacht
Jongen 47% 49%
Meisje 53% 51%
Leeftijd
12 jaar of jonger 16% 5%
13 jaar 41% 29%
14 jaar 28% 21%
15 jaar 13% 29%
16 jaar x 18%
17 jaar of ouder x 5%
 Autochtoon  85% 69%
Schooltype
Vmbo 48% 50%
Havo 28% 31%
Vwo 24% 19%
Gezinssamenstelling
 Beide ouders 82% 75%
Stiefgezin 5% 7%
Co-ouderschap 7% 6%
Eenoudergezin 4% 12%
Anders x 1%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.
(GGD Flevoland, EMOVO 2016-2017)
GGD Flevoland (18-01-2018). Flemovo Zeewolde 2016-2017. Geraadpleegd op 15-12-2018 via https://www.eengezonderflevoland.nl/factsheet/flemovo-zeewolde-2015-2016/

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie. Accepteer

Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail