Print

Flemovo Noordoostpolder 2016-2017

In de factsheet FLEMOVO 2016-2017 staan de resultaten van de jongeren uit de Noordoostpolder uit klas 2 en 4 van Havo/Vwo en uit klas 1 en 3 van het Vmbo. U vindt hier informatie over onder andere gezondheid, leefstijl, welzijn en school.

Uitgelicht

Bijna een vijfde jongeren inactief
Slechts 17% van de jongeren uit de Noordoostpolder voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en beweegt minstens één uur per dag matig intensief. 17% van de jongeren is inactief te noemen. Zij voldoen op minder dan drie dagen van de week aan de beweegnorm.

Over- en ondergewicht
Van de jongeren uit de Noordoostpolder kampt 16% met overgewicht. Dit ligt onder het Flevolands gemiddelde van 18%. Van de jongeren heeft 7% ondergewicht.

1x per week energydrinks
In de Noordoostpolder drinkt 14% van de jongeren 1x per week energydrinks.

4% rookt wekelijks
Momenteel rookt 4% van de jongeren wekelijks. In de Noordoostpolder heeft 10% van de jongeren ooit gerookt.

Binge drinken
Achttien procent van de jongeren heeft recent alcohol gedronken. Van de jongeren heeft 13% recent vijf drankjes of meer per drinkgelegenheid gedronken (binge drinken). Daarnaast geeft 8% aan zich recent aangeschoten of dronken gevoeld te hebben.

Weerbaarheid
Vrijwel alle jongeren uit de NOP (91%) zijn voldoende weerbaar. Dit betekent dat zij voor zichzelf op durven te komen en keuzes durven te maken. Zij bewaken hun eigen grenzen en kunnen omgaan met groepsdruk. Vijf procent vertoont problematisch gedrag met betrekking tot het gebruik van sociale media en 2% heeft dit met betrekking tot gamen.

Risicofactoren zijn overgewicht, weinig bewegen, roken en alcohol.

Toelichting

Voeding, bewegen en gewicht

Voeding
Voeding en voedingsstoffen zijn belangrijk voor een goede energiebalans, de gezondheid en de groei van jongeren.

Ontbijten
In de Noordoostpolder ontbijt 89% van de jongeren regelmatig. Dit is hoger dan het Flevolandse gemiddelde van 81%.

Ontbijten is belangrijk om de spijsvertering op gang te brengen, maar ook voor concentratie. Ontbijten en gezonde voeding (en voldoende beweging) hebben een positieve invloed op de leerprestaties.

Groente en fruit
35% van de jongeren eet elke dag groente en 32% eet elke dag fruit. De groenteconsumptie ligt lager dan het Flevolands gemiddelde van 42%.

Energydrinks
Ook onder de jongeren uit de Noordoostpolder zijn energydrinks populair. Van hen drinkt 14% minstens 1x per week energydrinks. Er is een afname te zien in het aantal jongeren dat energydrinks consumeert. In schooljaar 2013-2014 is dit nog 26%.

Uit onderzoek van het Voedingscentrum onder 11 t/m 18-jarigen blijkt dat meer dan de helft van de jongeren weleens energydrinks gebruikt, omdat ze het lekker vinden. De jongsten van het onderzoek drinken energydrinks om erbij te horen. (Voedingscentrum)

Op latere leeftijd worden energydrinks gebruikt om wakker te blijven of meer energie te krijgen. Naast de positieve effecten ervaren jongeren ook negatieve effecten zoals druk zijn, hyperactiviteit en hoofdpijn. (Sikkema, 2012)

Risico’s door energydrinks
Door de grote hoeveelheden suikers en zoetstoffen hebben deze dranken een slechte invloed op de mondhygiëne (tandbederf). Zij dragen bij aan overgewicht en op termijn aan het ontstaan van diabetes.

Bewegen
In de Noordoostpolder voldoet 17% van de jongeren aan de beweegnorm van één uur per dag matig intensief bewegen.

Van de jongeren in de Noordoostpolder is 17% inactief te noemen. In Flevoland ligt dat percentage op 23%. Een inactieve jongere voldoet minder dan drie dagen per week aan de beweegnorm.
Driekwart van de jongeren sport wekelijks bij een vereniging, club of sportschool. In Flevoland is dit 70%.

Bewegen is belangrijk om de energiebalans in stand te houden. Daarnaast verlaagt bewegen het risico op een aantal chronische aandoeningen. De norm voor jongeren is om minstens 1 uur per dag matig intensief te bewegen door bijvoorbeeld wandelen, fietsen of ingespannen spelen. Schoolgym valt hier ook onder.


Overgewicht
16% van de jongeren in de Noordoostpolder heeft overgewicht; 14% heeft overgewicht en 2% heeft extreem overgewicht. Het percentage overgewicht ligt iets onder het Flevolands gemiddelde van 18%.

Gezond gewicht is belangrijk. Jongeren met overgewicht hebben meer kans op een aantal chronische ziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Daarnaast heeft overgewicht ook invloed op de psychosociale gezondheid.

Ondergewicht
Zeven procent van de jongeren in de Noordoostpolder heeft ondergewicht.

Ondergewicht heeft andere risico’s. Door een tekort aan voedingsstoffen kunnen jongeren zich moe en lusteloos voelen. Ook leidt ondergewicht tot concentratieverlies.

De jongeren zijn gemeten en gewogen door een doktersassistente of verpleegkundige. Het gaat hier niet om zelfrapportage.

Genotmiddelen

Roken
Tien procent van de jongeren heeft (in het verleden) weleens gerookt. Momenteel rookt 4% wekelijks.

Er is zowel landelijk als in de Noordoostpolder een dalende trend te zien voor ooit roken. Het percentage jongeren ooit roken is gedaald van 29% in 2010 naar 22% in 2015 en 10% nu.

Roken is een belangrijke risicofactor voor een aantal ziekten zoals hart- en vaatziekten en longkanker.Alcohol
Ondanks het verbod voor kinderen onder de 18 jaar om alcohol te kopen (Drank- en horecawet, 2014) heeft in de Noordoostpolder 18% van de jongeren recent alcohol gedronken. Dit is hoger dan gemiddeld in Flevoland (13%).

Zowel landelijk als in Noordoostpolder is een afname in het percentage jongeren dat alcohol drinkt te zien. In de Noordoostpolder is het percentage recent alcohol gedronken van 41% in 2010 gedaald naar 18% in 2017.

Alcoholgebruik is schadelijk voor de hersenontwikkeling van jongeren. Daarnaast heeft het gebruik van alcohol een negatieve invloed op alcoholmisbruik en -afhankelijkheid op latere leeftijd.

Binge drinken
In de Noordoostpolder heeft 13% recent op één avond minstens vijf drankjes gedronken. Dit wordt binge drinken genoemd. Het verschil tussen recent drinken en binge drinken is klein. Als jongeren drinken, drinken ze dus vaak veel.

Acht procent is recent aangeschoten of dronken geweest. Het percentage binge drinkers is hoger dan het percentage jongeren dat recent aangeschoten of dronken is geweest. Niet alle jongeren voelen zich dus aangeschoten of dronken na binge drinken.Softdrugs
Vijf procent van de jongeren in Noordoostpolder heeft ooit hasj/wiet gebruikt.

Het gebruik van softdrugs op jonge leeftijd kan leiden tot het ontwikkelen van psychische of cognitieve stoornissen op latere leeftijd.

Schoolklimaat

Schoolbeleving
In de Noordoostpolder vindt ongeveer de helft het leuk op school. Dit komt overeen met Flevolands gemiddelde. 40% vindt dat het wel gaat en 9% vindt het niet leuk. Acht op de tien geven aan met een docent op school te kunnen praten als ze ergens mee zitten.

Jongeren brengen veel tijd op school door. Naast het volgen van een opleiding is school voor veel van hen ook een belangrijke plek om sociale contacten te onderhouden.

Schoolverzuim
Zeven procent van de jongeren heeft recent (afgelopen 4 weken) gespijbeld. Daarnaast is 38% ziek geweest in de maand voorafgaand aan het onderzoek.

Veelvuldig schoolverzuim kan leiden tot vroegtijdig schoolverlaten. Daarnaast is spijbelen een risicofactor voor bijvoorbeeld vandalisme en diefstal.

Pesten op school
Van de jongeren uit de Noordoostpolder geeft 10% aan gepest te worden op school. Het Flevolandse gemiddelde ligt ook op 10%. Vier procent pest zelf weleens iemand.

Bij pesten probeert een persoon (of meerdere personen) een andere persoon schade toe te brengen. Dit kan fysiek, verbaal of psychologisch zijn. De macht is dan ongelijk verdeeld tussen de personen.


Pesten is veel in het nieuws geweest de afgelopen jaren. Vooral in combinatie met thuiszitters en zelfdoding.

Lekker in je vel

Weerbaarheid
In de Noordoostpolder is 91% van de jongeren voldoende weerbaar. Dit is ongeveer gelijk aan het Flevolands en het Nederlandse gemiddelde.

Jongeren die weerbaar zijn durven voor zichzelf op te komen en keuzes te maken. Ze zitten goed in hun vel, staan positiever in het leven, hebben minder last van stress en gaan beter om met problemen. Door het bewaken van hun eigen grenzen en goed om te gaan met groepsdruk kunnen zij beter ‘nee’ zeggen tegen verleidingen als roken, alcohol en ongezond eten. Ook zijn zij minder vaak slachtoffer van pesten.

Preventie
Preventie van psychische problemen op jonge leeftijd voorkomt problemen op volwassen leeftijd. Dit vereist een mix van maatregelen, interventies en betrokkenheid op verschillende beleidsterreinen zoals welzijn, jeugd en veiligheid.

Risico op sociaal-emotioneel probleem
In de Noordoostpolder heeft 3% een verhoogd risico op een sociaal-emotioneel probleem. Dit is gelijk aan het Flevolands gemiddelde.

Zelfdoding
Om een beter beeld te krijgen van de mentale of geestelijke gezondheid onder jongeren, zijn in de vragenlijst ook vragen opgenomen over suïcidale gedachten.

In de Noordoostpolder denkt 89% nooit aan zelfdoding, 10% een enkele keer en 2% vaak. Dit percentage is de laatste drie jaren gelijk gebleven.

Eén procent van de jongeren geeft aan in het afgelopen jaar een poging tot zelfdoding gedaan te hebben.

Een poging is wat een jongere zelf vindt dat een poging is. Het geeft weer dat de jongere er op dat moment geen gat meer in zag en daadwerkelijk iets ondernomen heeft om er niet meer te zijn. Het is een schreeuw om aandacht waarbij niet noodzakelijkerwijs een arts of ambulance bij betrokken is geweest.

Internet

Social media gebruik
In de Noordoostpolder vertoont 5% problematisch gedrag met betrekking tot het gebruik van social media. Dit ligt onder het Flevolands gemiddelde.

Social media zoals Whatsapp, Facebook, Instagram, Youtube en Snapchat worden door jongeren steeds meer gebruikt. Wanneer jongeren moeite hebben om met social media te stoppen en hierdoor bijvoorbeeld hun huiswerk afraffelen of niet genoeg slapen is er sprake van problematisch gebruik. In de Noordoostpolder gebruiken acht op de tien jongeren bijna dagelijks social media.

Gamen
2% vertoont problematisch gedrag met betrekking tot gamen. Dit is iets lager dan het Flevolands gemiddelde van 3%.

Voor gamen geldt hetzelfde als voor het gebruik van social media. Jongeren vertonen problematisch gedrag als zij het moeilijk vinden om te stoppen met het spelen van spelletjes, hun huiswerk afraffelen of hierdoor niet genoeg slapen.

Digitaal pesten
Vier procent geeft aan digitaal gepest te worden en 2% pest een ander via onlinekanalen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via Whatsapp of Facebook.

Gezondheid

Ervaren gezondheid
In de Noordoostpolder beoordeelt 89% van de jongeren hun eigen gezondheid als goed. Dit is iets hoger dan het Flevolands (87%) gemiddelde.

Ervaren gezondheid is een indicator voor kwaliteit van leven. Het hebben van een chronische aandoening is een belangrijke voorspeller voor een slechtere ervaren gezondheid. Voorspellers voor een goede gezondheid zijn het beoefenen van lichamelijke activiteit en het dagelijks eten van groenten. Gedrag als roken, gamen en het hebben van gehoorschade zijn belangrijke voorspellers voor een slechte(re) gezondheid.

Chronische aandoeningen
10% geeft aan regelmatig migraine of zware hoofdpijn te hebben. Daarnaast heeft 6% astma of bronchitis en heeft 9% last van eczeem. ADHD wordt door 7% van de jongeren gerapporteerd. Het percentage jongeren dat chronisch vermoeid is ligt op 4%.

Chronische ziekten worden door een arts vastgesteld of zijn zelf gerapporteerd.


Seksualiteit
Veel jongeren hebben in de puberteit hun eerste seksuele ervaring. In de Noordoostpolder heeft 32% van de jongeren ervaring met (tong)zoenen. Ook heeft 4% geslachtsgemeenschap (gehad).

Condoomgebruik
Onveilig vrijen kan leiden tot seksueel overdraagbare aandoeningen of een zwangerschap. Ruim zes op de tien seksueel actieve jongeren gebruiken altijd een condoom.

Condoomgebruik wordt voor een belangrijk deel beïnvloedt door de houding van een jongere ten aanzien van condoomgebruik en zijn of haar idee over de vaardigheden die nodig zijn om condoomgebruik bespreekbaar te maken. Voorlichting stimuleert condoomgebruik.


Homoseksualiteit
In de vragenlijst is een vraag opgenomen over hoe jongeren denken over homoseksualiteit. Gevraagd is of jongeren bevriend blijven als een vriend of vriendin vertelt homoseksuele gevoelens te hebben. Hierop heeft 67% ja geantwoord en 25% weet niet of ze bevriend willen blijven.

Gehoor
In de Noordoostpolder luistert 8% minstens 8 uur per dag muziek. Van de jongeren heeft 52% weleens last van een piepend of suizend geluid (gehad) na het luisteren van harde muziek.

Uit onderzoek blijkt dat 14-60% van de jongeren weleens een tijdelijke piep of ruis in het oor heeft na het uitgaan. (Hoorstichting, 2012) Gehoorschade is onomkeerbaar.

Herhaaldelijke blootstelling aan harde muziek is een risicofactor voor het ontstaan van blijvende gehoorschade bij jongeren. Blootstelling aan harde muziek kan onder meer leiden tot oorsuizen en uiteindelijk tot gehoorverlies.

Algemeen

In de Noordoostpolder hebben 1.110 leerlingen een niet anonieme, digitale vragenlijst over hun gezondheid ingevuld. De leerlingen volgen het vmbo-kader en hoger. De leerlingen die praktijkonderwijs volgen, hebben een andere vragenlijst ingevuld. Hierover wordt alleen provinciaal gerapporteerd.

De vragenlijst is dit jaar voor het eerst ingevuld door leerlingen uit klas 1 en 3 van het Vmbo i.p.v. klas 2 en 4. Havo/Vwo-leerlingen vullen de vragenlijst nog wel in klas 2 en 4 in.

Het vergelijken met het gemiddelde en voorgaande jaren moet met enige voorzichtigheid gebeuren. Jongere leerlingen vertonen minder risicogedrag dan wat oudere leerlingen.

Cijfers over gewicht
De cijfers over gewicht komen niet uit de vragenlijst. Alle leerlingen zijn door een doktersassistente of verpleegkundige gemeten en gewogen. De cijfers over het gewicht geven een beeld van de leerlingen uit alle schoolniveaus die een vragenlijst ingevuld hebben.

Algemene kenmerken
In onderstaande tabel zijn de algemene kenmerken opgenomen van de jongeren uit de Noordoostpolder die een vragenlijst hebben ingevuld.

Noordoostpolder

Flevoland

 Geslacht
Jongen 52% 50%
Meisje 49% 50%
Leeftijd
12 jaar of jonger 16% 12%
13 jaar 23% 29%
14 jaar 23% 18%
15 jaar 27% 27%
16 jaar 10% 11%
17 jaar of ouder 2% 3%
Autochtoon 88% 68%
Schooltype
Vmbo 52% 50%
Havo 31% 32%
Vwo 17% 18%
Gezinssamenstelling
Beide ouders 76% 74%
Stiefgezin 7% 7%
Co-ouderschap 6% 6%
Eenoudergezin 9% 12%
Anders 1% 1%
< > Scroll om meer van de tabel te zien.
(GGD Flevoland, Flemovo 2016-2017)
GGD Flevoland (18-01-2018). Flemovo Noordoostpolder 2016-2017. Geraadpleegd op 15-12-2018 via https://www.eengezonderflevoland.nl/factsheet/flemovo-noordoostpolder-2015-2016/

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer informatie. Accepteer

Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail