Coronavaccinatie bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar

Voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar zijn coronavaccinaties beschikbaar. Ouders kunnen de GGD bellen om een afspraak te maken voor hun kind. Kinderen krijgen twee prikken met een kinderdosis van het BioNTech/Pfizer-vaccin.

Coronavaccinatie bij kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar

De meeste kinderen hebben weinig klachten als zij besmet raken met het coronavirus. Een van de belangrijkste redenen om kinderen van 5 tot en met 11 jaar te vaccineren is om MIS-C te voorkomen. Dit is een zeldzame maar ernstige ontstekingsziekte, die kinderen na het doormaken van corona kunnen ontwikkelen. Vaccinatie kan ernstige ziekte en ziekenhuisopname voorkomen.

Kinderen kunnen ook een prik halen als ze een ziekte hebben waardoor het belangrijk is dat ze geen corona krijgen. Of als iemand in het gezin niet gezond is. Heeft je kind corona gehad? Dan is het al beter beschermd tegen corona. Het betekent niet dat het geen corona meer kan krijgen.
Ga voor meer informatie naar de website van de Rijksoverheid 

Vragen over de vaccinatie?

U kunt medische vragen het beste bespreken met uw arts of medisch specialist. U kunt ook terecht bij de Medische Informatielijn Vaccineren van de GGD via 088-7674080

Klik hier voor de openingstijden en vaccinatielocaties.

GGD Flevoland (19-12-2022). Kindervaccinaties half t/m 11 jaar. Geraadpleegd op 07-02-2023 via https://www.eengezonderflevoland.nl/covid-19/kindervaccinaties-5-11-jaar/