We hebben het vaak over ‘corona’, maar officieel heet de ziekte COVID-19. De ziekte wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS (severe acute respiratory syndrome) CoV-2. De klachten kunnen op een verkoudheid lijken. De ziekte kan een ernstige longontsteking veroorzaken, waar soms ook mensen aan overlijden.
 

Wat is COVID-19?

COVID-19 is een ziekte die door het coronavirus SARS-CoV-2 wordt veroorzaakt. De ziekte kan luchtwegklachten en koorts veroorzaken en in ernstige gevallen ademhalingsproblemen. Het virus wordt verspreid door hoesten en niezen. Via druppeltjes komt het virus in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus.
 

De ziekteverschijnselen van COVID-19

De belangrijkste klachten die vaak voorkomen bij COVID-19 zijn:

 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

 

Basisregels

Alleen samen krijgen we het virus onder controle. Dat kunnen we doen als iedereen zich aan de volgende basisregels houdt:

 • ​thuiswerken;
 • hygiëneregels;
 • regels voor afstand houden;
 • het vermijden van drukte;
 • het dragen van een mondkapje. 

 

Blijf zoveel mogelijk thuis

Ga alleen naar buiten voor bijvoorbeeld boodschappen, (medische) zorg voor jezelf, voor anderen of voor dieren, een frisse neus en onderwijs of werk als dat echt niet thuis kan.
 

Werk zoveel mogelijk thuis​

 • Werk thuis tenzij het echt niet anders kan.
 • Ga alleen naar je werk als je aanwezigheid essentieel is voor de voortgang van een bedrijfsproces en als dat werk niet thuis kan worden uitgevoerd.
 • Bedenk dat het nu even niet mogelijk is om naar je werk te gaan om collega’s of klanten te zien.
 • Zorg als werkgever ervoor dat werknemers daadwerkelijk volledig thuis kunnen werken.
 • Ga als werknemer het gesprek met je werkgever aan als je gevraagd bent om naar je werk te komen terwijl dat niet noodzakelijk is.
 • Verspreid als werkgever de werktijden als thuiswerken niet mogelijk is.
 • Mijd de spits.

 

Ontmoet zo min mogelijk mensen

 • Houd contact met anderen via telefoon of videocall.
 • Ontvang per dag niet meer dan één bezoeker, ouder dan 13 jaar.
 • Ga maximaal één keer per dag ergens op bezoek.
 • Minder mensen ontmoeten is zwaar voor iedereen. Let daarom extra op de mensen om je heen, zeker mensen die ziek of eenzaam zijn of psychische klachten hebben.
 • Mantelzorg of (medische) zorg gaat gewoon door.

 

Regels voor hygiëne

Was regelmatig je handen
 • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
 • Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus gesnoten hebt, voordat je gaat eten en nadat je naar de wc geweest bent.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Was daarna je handen.
Schud geen handen

 

Regels voor 1,5 meter afstand houden

Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

 • Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk.
 • Mensen die samen op één adres wonen, hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren.
 • Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.

 

Regels voor het vermijden van drukte

In groepen kan het virus zich makkelijk verspreiden. Het opsporen van bronnen en contacten is lastiger als grote groepen mensen bij elkaar zijn geweest.

Ga weg als je ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden. Wanneer groepsvorming de publieke gezondheid of de veiligheid in gevaar brengt, kunnen handhavers optreden.
 

Verplicht dragen van een mondkapje

Vanaf 26 juni 2021 geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder de mondkapjesplicht

 • in het openbaar vervoer;
 • bij personenvervoer;
 • op stations en bij de haltes;
 • op vliegvelden en in het vliegtuig;
 • in het voortgezet onderwijs.

Ook als je een coronaprik hebt gehad.
 

Meer weten?

Ga naar de website van de Rijksoverheid 

Ga naar professionals op de website van GGD Flevoland

GGD Flevoland (20-07-2021). Algemene informatie COVID-19. Geraadpleegd op 21-09-2021 via https://www.eengezonderflevoland.nl/covid-19/algemene-informatie-covid-19/