Print

Tabellenboek volwassenen- en seniorenenquête 2016

Hoe gaat het met u?

Deze vraag stelde GGD Flevoland in 2016 aan een dwarsdoorsnede van de inwoners. Ruim 14.000 Flevolanders van 19 jaar en ouder ontvingen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. In het onderzoek kwamen vragen over ziekten, mantelzorg, participatie en zelfredzaamheid aan de orde.

GGD Flevoland voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit. Het onderzoek geeft inzicht in gezondheid, welzijn en leefstijl van de Flevolandse bevolking en is een belangrijke basis voor lokaal gezondheidsbeleid van de gemeenten.

In totaal heeft de GGD ruim 5.000 ingevulde vragenlijsten retour ontvangen. De antwoorden op de vragen zijn verwerkt in het tabellenboek dat u hieronder kunt raadplegen.

Tabellenboek volwassenen- en seniorenenquête 2016

GGD Flevoland (30-09-2021). Tabellenboek volwassenen- en seniorenenquête 2016. Geraadpleegd op 23-10-2021 via https://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/tabellenboek-volwassenenenseniorenenquete-2016/
Kopiëren Kopieer Delen Twitter Facebook Linkedin Mail