Samenwerking onderwijs en jeugdhulp nodig tegen thuiszitten

19 februari 2018 Het aantal kinderen dat langer dan drie maanden niet naar school gaat, daalt nog niet. Dat blijkt uit cijfers die minister Arie Slob (Onderwijs) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Om langdurig thuiszitten terug te dringen zet Slob dit jaar in op onder meer betere samenwerking in… Lees verder

Gezondheidswinst en luchtkwaliteit

Gezondheidswinst vraagt om een ambitieus plan voor luchtkwaliteit. Luchtverontreiniging in Nederland leidt nog steeds tot ziekte en sterfte. Om gezondheidswinst te behalen zou de Nederlandse overheid bij het verminderen van de luchtverontreiniging veel ambitieuzere waarden moeten aanhouden dan de Europese grenswaarden die nu worden gehanteerd. Dat schrijft de Gezondheidsraad in… Lees verder

30DagenGezonder: een actie die werkt!

Doe de maand maart 2018 mee met 30dagengezonder, een actie voor iedereen in Noord-Holland en Flevoland. Bedenk voor jezelf of samen met anderen een gezonde uitdaging die bij jou past en meld je aan. Op de website vind je ideeën en informatie over hoe 30dagengezonder werkt. 30dagengezonder is een actie… Lees verder

Gevaar inslikken knoopcelbatterij

10-01-2018 Kinderartsen slaan opnieuw alarm over de ernstige en soms dodelijke gevolgen van het inslikken van een knoopcelbatterij. Sinds 2008 zijn al minstens zestien kinderen in Nederland die zogenoemde knoopcelbatterijen hadden ingeslikt ernstig gehandicapt geraakt en twee van hen zijn overleden. Lees hier het hele artikel. Lees verder

Op weg naar een Rookvrije Generatie

3-1-2018 Toolkit voor gemeenten op weg naar een Rookvrije Generatie In 2017 zijn veel gemeenten opgestaan om bij te dragen aan een Rookvrije Generatie.  In meer dan 30 gemeenten is beleid gemaakt of vonden activiteiten plaats om kinderen rookvrij op te laten groeien. Denk aan de initiatieven in Venlo, Groningen, … Lees verder

Gezonde voeding positief effect op patiënt met reuma en MS

5-12-2017 Het eten van onbewerkte voeding, groenten en fruit verbetert de ervaren gezondheid en het welbevinden van patiënten met reuma en Multiple Sclerose (MS). Ook het verminderen van de consumptie van suiker en koolhydraten heeft positieve effecten. Dit concluderen onderzoekers van het Louis Bolk Instituut na onderzoek onder ruim 120… Lees verder

Onvoldoende vertrouwen in mantelzorgers

30-11-2017 Er moet een einde komen aan het ‘wantrouwen’ vanuit de politiek richting mantelzorgers. Door de huidige wet- en regelgeving krijgt deze groep veel te veel tegenwerking, stelt Mezzo, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. Lees hier het hele artikel… Lees verder

Preventie kindermishandeling is onvoldoende

21-11-2017 Gemeenten moeten zich meer richten op voorlichting van beginnende ouders over de opvoeding. Vooral als het gaat om zogenoemde risicogroepen. Maar die zijn nog te weinig in beeld bij gemeenten. En dat zorgt er voor dat preventief optreden tegen kindermishandeling achter blijft. Het beleid van gemeenten om preventief op… Lees verder

Onderzoek naar antibiotaresistentie ouderen

16-11-2017 Hoe vaak komen resistente bacteriën voor in de ouderenzorg? In 2018 starten onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een landelijk onderzoek hiernaar onder de bewoners van 300 verpleeghuizen. Het RIVM werkt in het onderzoek samen met de regionale zorgnetwerken, verpleeghuizen en medisch microbiologische laboratoria. Steeds meer… Lees verder

Vorige Volgende
GGD Flevoland (26-02-2018). Samenwerking onderwijs en jeugdhulp nodig tegen thuiszitten. Geraadpleegd op 16-01-2021 via https://www.eengezonderflevoland.nl/2018/02/26/samenwerking-onderwijs-en-jeugdhulp-nodig-thuiszitten/