Gevaar inslikken knoopcelbatterij

10-01-2018 Kinderartsen slaan opnieuw alarm over de ernstige en soms dodelijke gevolgen van het inslikken van een knoopcelbatterij. Sinds 2008 zijn al minstens zestien kinderen in Nederland die zogenoemde knoopcelbatterijen hadden ingeslikt ernstig gehandicapt geraakt en twee van hen zijn overleden. Lees hier het hele artikel. Lees verder

Op weg naar een Rookvrije Generatie

3-1-2018 Toolkit voor gemeenten op weg naar een Rookvrije Generatie In 2017 zijn veel gemeenten opgestaan om bij te dragen aan een Rookvrije Generatie.  In meer dan 30 gemeenten is beleid gemaakt of vonden activiteiten plaats om kinderen rookvrij op te laten groeien. Denk aan de initiatieven in Venlo, Groningen, … Lees verder

Gezonde voeding positief effect op patiënt met reuma en MS

5-12-2017 Het eten van onbewerkte voeding, groenten en fruit verbetert de ervaren gezondheid en het welbevinden van patiënten met reuma en Multiple Sclerose (MS). Ook het verminderen van de consumptie van suiker en koolhydraten heeft positieve effecten. Dit concluderen onderzoekers van het Louis Bolk Instituut na onderzoek onder ruim 120… Lees verder

Onvoldoende vertrouwen in mantelzorgers

30-11-2017 Er moet een einde komen aan het ‘wantrouwen’ vanuit de politiek richting mantelzorgers. Door de huidige wet- en regelgeving krijgt deze groep veel te veel tegenwerking, stelt Mezzo, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. Lees hier het hele artikel… Lees verder

Preventie kindermishandeling is onvoldoende

21-11-2017 Gemeenten moeten zich meer richten op voorlichting van beginnende ouders over de opvoeding. Vooral als het gaat om zogenoemde risicogroepen. Maar die zijn nog te weinig in beeld bij gemeenten. En dat zorgt er voor dat preventief optreden tegen kindermishandeling achter blijft. Het beleid van gemeenten om preventief op… Lees verder

Onderzoek naar antibiotaresistentie ouderen

16-11-2017 Hoe vaak komen resistente bacteriën voor in de ouderenzorg? In 2018 starten onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een landelijk onderzoek hiernaar onder de bewoners van 300 verpleeghuizen. Het RIVM werkt in het onderzoek samen met de regionale zorgnetwerken, verpleeghuizen en medisch microbiologische laboratoria. Steeds meer… Lees verder

Kinderen eten te weinig fruit, groente en vis

20-11-2017 Veel kinderen van 1 tot 12 jaar eten minder fruit, groente en vis dan aanbevolen. Jongere kinderen eten vaker voldoende fruit, groente en vis dan de oudere kinderen. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, die het CBS afneemt in samenwerking met RIVM en het Voedingscentrum. In deze enquête beantwoordt een ouder… Lees verder

Tabellenboek Flemovo 2016-2017

20-11-2017 In het nieuwe tabellenboek Flemovo 2016-2017 staan de resultaten van de gezondheidsmonitor 19-. Flevolandse jongeren uit klas 2 en 4 van Havo/Vwo en uit klas 1 en 3 van het Vmbo werden hierin ondervraagd op gezondheid, leefstijl en welbevinden. Lees verder

Impressie GGD Flevoland Symposium 2017

16-11-2017 Het GGD Flevoland symposium ‘De Veilige School’, dat op woensdag 15 november 2017 in de Pijler in Lelystad plaatsvond, is goed bezocht. We hebben positieve reacties ontvangen met betrekking tot de workshops en de organisatie. “Vlaggensysteem over seksueel gedrag leidt tot mooie discussies #sympggd”- Tweet @Marc Vrakking,… Lees verder

Vorige Volgende
GGD Flevoland (15-01-2018). Gevaar inslikken knoopcelbatterij. Geraadpleegd op 06-06-2020 via https://www.eengezonderflevoland.nl/2018/01/15/gevaar-inslikken-knoopcelbatterij/